Parallellen tussen 9/11 en Global Warming

Weet u het nog? De aanslagen van 11 September 2001 waren zogenaamd gepleegd door moslimfanaten die een hekel hebben aan onze Westerse levensstijl en er alles voor over hebben om ons onze vrijheid te ontnemen.
En wat is de oplossing die geboden wordt? Identificatieplicht, opslaan van ons surfgedrag, steeds meer camera’s op straat, preventief fouilleren, DNA-databases, vrije uitwisseling van persoonsgegevens, enzovoorts, enzovoorts.
De ‘terroristen’ kunnen er een puntje aan zuigen. Dat ze zó succesvol zouden zijn hadden ze zelfs in hun stoutste dromen niet durven hopen.

Het uitkomen van de film An Inconvenient Truth van Al Gore kan gezien worden als nieuw 11 September. Ik zal u uitleggen waarom.

Wereldwijde opwarming is, zo luidt het klimaat-evangelie, bedreigend voor laaggelegen kustgebieden, want die houden het met het smelten van de ijskappen niet droog. Maar het allergrootste gevaar van onze CO2 uitstoot zijn niet de overstromingen maar het ‘feit’ dat de voedselproduktie met maar liefst 15 procent kan afnemen voor het einde van deze eeuw, en in sommige gebieden zelfs met 40 procent.

gorebreatingfire.jpg

Gelukkig is er een oplossing, en die wordt door de politiek breed omarmd als een soort heilige graal voor milieuproblemen: biobrandstoffen. Planten zoals koolzaad en suikerbieten nemen, als ze groeien, CO2 op uit de lucht. Bij verbranding van de olie of alcohol uit deze planten komt de CO2 weer vrij. Klimaatneutraal heet dat. Helaas klopt het verhaal niet, want landen als Brazilië, Paraguay en Indonesië zijn bezig met grootschalige ontbossing om de wereldmarkt voor biobrandstoffen te kunnen bedienen. Als met dit effect rekening gehouden wordt dan blijkt, volgens een onlangs in Science gepubliceerd artikel, dat de CO2 uitstoot niet kleiner maar juist twee tot negen maal zo hoog wordt. Bossen nemen nou eenmaal meer CO2 op uit de lucht dan koolzaadvelden. Maar dat is nog niet alles, want volgens een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zullen de voedselprijzen binnen 10 jaar met 20 tot 50 procent stijgen. Om de EU-doelstellingen voor 2012 te halen zou 85 procent van de Europese landbouwgrond ingezet moeten worden voor het verbouwen van biobrandstof. In Mexico is het nu al zover dat tortilla’s, het nationale volksvoedsel, 50 procent duurder zijn geworden omdat de maïs nodig is voor het vullen van brandstoftanks. Vijftig miljoen arme Mexicanen zitten in zak en as.

Net als bij 9/11 is er sprake van een hoax. Continu wordt de suggestie gewekt dat CO2 een soort van chemisch afval is. In werkelijkheid staat dit gas, waarvan de atmosferische concentratie tot in het recente verleden regelmatig hoger is geweest dan nu het geval is, aan de basis van het leven. Planten gaan er van groeien, en hoe meer CO2 er in de lucht zit hoe uitbundiger de groei. Dat is de reden dat in de kastuinbouw gebruik gemaakt wordt van CO2 gehaltes die factoren hoger liggen dan in de buitenlucht. Zonder deze extra CO2-injectie zouden onze paprika’s en komkommers beduidend langzamer groeien.

Er is dus een probleem gecreëerd dat niet bestaat, en vervolgens wordt een oplossing geboden die het niet bestaande probleem alsnog veroorzaakt. Ziet u de parallellen met de War On Terror?

Hoe dit te verklaren? Het minst bedreigend is om simpelweg te geloven dat de politiek incapabel is. Persoonlijk geloof ik daar geen bal van. Volgens mij steekt hier een agenda achter, die bestaat uit minimaal de volgende drie elementen:

  1. Centralisatie van macht in een wereldregering. Alleen door als één wereld op te treden is de CO2 uitstoot terug te dringen.
  2. Vernietigen van de middenklasse. Waar gezinnen vroeger konden rondkomen van één inkomen, hebben tegenwoordig veel tweeverdieners moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Door allerhande extra eco-belastingen in te voeren wordt het de middengroepen steeds moeilijker gemaakt en zullen ze uiteindelijk loonslaven worden in de letterlijke zin van het woord.
  3. Depopulatie. Voor zover de toekomstige gecreëerde voedselschaarste dit niet van zichzelf voor elkaar krijgt zal u duidelijk gemaakt worden dat de problemen uitsluitend op te lossen zijn met één-kind politiek (maar alleen voor wie de juiste genen heeft) en gedwongen sterilisatie van mensen in arme landen.