Wonderbuis produceert energie “uit het niets”

Britse wetenschappers zeggen een thermische energiecel ontwikkeld te hebben die energie uit het niets creëert, d.w.z. de cel levert meer energie dan erin gaat. De energiebuis wordt gevuld met een mengsel van water, kaliumcarbonaat en een op chroom gebaseerde vloeibare katalysator. Vervolgens wordt er een elektrische stroom door het apparaat geleid, waarbij een hoeveelheid warmte ontstaat die veel groter is dan de elektrische energie die er in werd gestopt. De opgewerkte warmte kan vervolgens gebruikt worden voor het verwarmen van de vloeistof in bijvoorbeeld een centraal verwarmingssysteem.
Hoe dit precies werkt is iets dat zelfs de uitvinders van het apparaat niet goed begrijpen. Het zou te maken hebben met de energie die binnen de atomen is opgeslagen, een energievorm die tot op heden nooit gebruikt is.
Skeptische wetenschappers van de University of York hebben de proef op de som genomen, en verkregen tot tweemaal zoveel energie dan ze erin stopten. Andere wetenschappers boekten soortgelijke resultaten, hoewel de opbrengst soms nog vele malen hoger lag.

Het bedrijf Ecowatt heeft er inmiddels 10 jaar research op zitten, en verwacht nu binnen 18 maanden met een commerciële versie op de markt te kunnen komen. De kosten à 1.4 miljoen Pond zijn deels betaald door het Ministerie van Handel en Industrie, met het idee goedkopere energie te ontwikkelen voor armere families die straks tot 50% op hun energierekening kunnen besparen.

ecowatts_cell.jpg
Ecowatts boss Paul Calver with the device

Hoewel dit een prachtige, hoopgevende uitvinding is, zullen degenen die zich een beetje verdiept hebben in de vindingen van Nicola Tesla bij het bovenstaande bericht de schouders ophalen. Tesla (uitvinder van o.a wisselstroom en het pricipe van de radio) was bijna een eeuw geleden al in staat om nagenoeg oneindige hoeveelheden energie uit het vacuüm (dus schijnbaar uit het niets) te winnen. Toen bleek dat aan de Tesla-energie geen verbruiksmeter te hangen viel trokken de investeerders zich terug. Veel wetenschappers proberen op basis van Tesla’s wetenschappelijke principes goedkope energie te produceren, en gezien de vele filmpjes van auto’s die doodleuk op water rijden zijn ze succesvol.