En daarom komt er geen referendum!

Wie op news.google.nl/news kijkt zal er niets over vinden, maar diverse Engelse nieuwsbronnen waaronder The Sun en The Telegraph hebben melding gedaan over Nicolas Sarkozy’s bekentenis aangaande geheime afspraken om een referendum over het nieuwe EU-verdrag te blokkeren.

Op een besloten bijeenkomst van senior EU-parlementsleden verkondigde de Franse President dat er geen referendum in Frankrijk mocht komen, omdat dat zou betekenen dat er ook een zou moeten zijn in Engeland, wat een gevaar zou betekenen voor de Europese eenwording. Indirect is dat een bekentenis dat men maar al te goed beseft dat de Engelse stemmers het verdrag zouden afwijzen. Die domme Engelsen weten niet wat goed voor ze is, maar gelukkig is Zarkozy graag bereid ze een handje te helpen.

Hoor ik daar een echo van het berichtje dat hieronder staat?

CDA en PVDA maakten geheime deal over tegenhouden referendum

Jan Marijnissen schrijft vandaag op zijn weblog over het accoord tussen bewindslieden van CDA en PvdA die reeds in september, in het diepste geheim, hadden besloten om een referendum over het nieuwe Europese verdrag hoe dan ook tegen te houden, ongeacht wat de Kamer zou willen. Vooral van het PvdA is dit puur kiezersbedrog, zeg maar gerust landverraad, aangezien deze partij zich in haar verkiezingsprogramma uitsprak vóór een referendum.

071031eurref_sm.jpg

Wat is er nog voor nodig voordat het Nederlandse volk gaat inzien dat politici precies doen wat ze van hun bovenbazen krijgen opgedragen? Wat u ziet op TV en leest in de krant is slechts toneel, een illusie die ons het idee moet geven dat er democratische processen aan het werk zijn. De werkelijke politiek wordt in het duister achter de coulissen bedreven, door een schaduwregering van immens machtige bankiers, industriëlen en koningshuizen. Of dacht u dat de PvdA het voor haar achterban opneemt maar spontaan van mening veranderd is?

Meerderheid Amerikanen steunt komende aanval op Iran

Dat Iran op korte termijn in staat zal zijn een kernbom te maken is een leugen. Het verrijkingsproces dat Iran gebruikt om uranium isotoop U-238 om te zetten in U-235 is hier namelijk volstrekt ongeschikt voor. Om uranium als nucleaire brandstof te gebruiken, moet het gedeelte U-235 atomen verhoogd worden tot 3 á 5 procent. Erg moeilijk en bijzonder kostbaar, maar een fluitje van een cent vergeleken met de verrijking tot minimaal 90 procent die nodig is voor het maken van bommen.

Maar stel dat Iran toch in het bezit zou komen van een kernwapen, denkt u dat de Iraanse president Mahmoud Ahmedinejad deze dan zou gebruiken (al dan niet via een terroristische organisatie) voor een aanslag tegen de Verenigde Staten? Dat zou zelfmoord zijn, toch? Zelfs bij het geringste vermoeden van Iraanse betrokkenheid bij zo’n aanslag zou Teheran binnen enkele uren veranderd zijn in een radioactieve woestenij. Iran is een uiterst modern en welvarend land (kijk eens hier en hier), dus met welk doel zou men zo’n lot over zich uitroepen?

Maar het “van de kaart vegen van Israël” dan, dat is toch iets wat we niet kunnen laten gebeuren? Wie er zo over denkt heeft zich laten foppen. Hoewel de op volle toeren draaiende propaganda-machine ons dagelijks laat weten dat Ahmedinejad gezegd zou hebben dat Israël van de kaart geveegd moet worden, heeft hij zo’n uitspraak nooit gedaan. In werkelijkheid citeerde hij wijlen ayatollah Khomeini met de woorden “de Imam zei dat dit regime dat Jeruzalem bezet houdt moet verdwijnen van de bladzijden van de tijd”. Tussen de werkelijke uitspraak van de Iraanse president en de misleidende vertaling ervan zit meer dan een nuanceverschil. Dat maakt Ahmedinejad nog niet tot een frisse jongen, maar zou het aloude afschrikkingsprincipe niet voldoende zijn om die man in bedwang te kunnen houden?

Hoewel Iran altijd heeft meegewerkt aan UN-inspecties, het non-proliferatie verdrag ondertekend heeft, en nooit is aangetoond dat Iran een wapenprogramma heeft, is de waarheid tegenwoordig volkomen ondergeschikt aan de verwrongen perceptie.
En zo kan het gebeuren dat de meerderheid van de Amerikanen voorstander blijkt te zijn van het aanvallen van Iran. Zogby, een zeer gerenommeerd onderzoeksbureau, heeft meer dan duizend stemgerechtigde Amerikanen benaderd met vragen als “in hoeverere steunt u, gebaseerd op wat u weet over Iran’s ontwikkeling van een nucleair programma, een Amerikaanse aanval om te voorkomen dat Iran een kernwapen maakt?”. Ruim 52 procent van de Amerikanen blijkt volgens het onderzoek sterk voorstander of enigszins voorstander te zijn van zo’n preëmptieve aanval, tegen 27 procent uitgesproken tegenstanders en een kleine groep in de “weet niet” of neutrale categorie.
Ook werd de vraag gesteld welke van de presidentskandidaten de beste persoon is om Iran aan te pakken. Hierbij werd vooral Hitlery Clinton genoemd. Deze onterecht als vredelievend bekend staande vrouw wil als het om Iran gaat -hoe vernieuwend- “alle opties openhouden“.

Hoewel de waardering van de Amerikanen voor zowel George Bush als voor het congres zich op een historisch dieptepunt bevinden, en velen zich terdege bewust zijn van de ontelbare leugens, lijkt het erop dat de propagandamachine het Amerikaanse volk volledig hersendood heeft weten te maken. Dat de Iraakse massavernietingswapens in werkelijkheid niet bestonden is alom bekend, maar dit weerhoudt het Amerikaanse volk er niet van om de broodje aap verhalen over Iran’s boosaardige intenties voor zoete koek te slikken. De opdracht die Dick Cheney aan de media heeft gegeven om de komende oorlog met Iran aan het volk ‘te verkopen’ is blijkbaar met grote kundigheid uitgevoerd.

Die oorlog gaat er komen, zoveel lijkt duidelijk, en het zal de definitieve doodsteek betekenen voor de eens zo grootse Verenigde Staten. Voor de Amerikanen zal het een ware hel worden zoals ze nog nooit hebben meegemaakt. Zulks is het trieste lot voor wie weigert zijn hersens te gebruiken, de macht heeft afgegeven aan een bende criminelen, en daar vooral niets over horen wil.
En de bovenbazen lachen in hun vuistje. Ze hebben het weer geflikt.