CDA en PVDA maakten geheime deal over tegenhouden referendum

Jan Marijnissen schrijft vandaag op zijn weblog over het accoord tussen bewindslieden van CDA en PvdA die reeds in september, in het diepste geheim, hadden besloten om een referendum over het nieuwe Europese verdrag hoe dan ook tegen te houden, ongeacht wat de Kamer zou willen. Vooral van het PvdA is dit puur kiezersbedrog, zeg maar gerust landverraad, aangezien deze partij zich in haar verkiezingsprogramma uitsprak vóór een referendum.

071031eurref_sm.jpg

Wat is er nog voor nodig voordat het Nederlandse volk gaat inzien dat politici precies doen wat ze van hun bovenbazen krijgen opgedragen? Wat u ziet op TV en leest in de krant is slechts toneel, een illusie die ons het idee moet geven dat er democratische processen aan het werk zijn. De werkelijke politiek wordt in het duister achter de coulissen bedreven, door een schaduwregering van immens machtige bankiers, industriëlen en koningshuizen. Of dacht u dat de PvdA het voor haar achterban opneemt maar spontaan van mening veranderd is?