Concentratiekampen in Amerika

Al jaren schreeuwen ‘conspiracy-websites’ over het bestaan van concentratiekampen in Amerika. Hoewel al geruime tijd videos van dit soort kampen op Internet te vinden zijn durfden slechts weinigen de informatie serieus te nemen. Maar sinds 2006 valt er weinig meer te ontkennen, nu o.a. FoxNews en de New York Times rapporteerden dat Halliburton voor een half miljard dollars aan orders heeft ontvangen voor de bouw van gigantische detentiekampen voor het geval er “vanwege een noodtoestand een vloedgolf aan immigranten het land binnen zou komen”. Andere mogelijkheden waarvoor dit soort detentiecentra nodig zijn, aldus woordvoerders van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid, zijn natuurrampen en “nieuwe programma’s waarvoor aanvullende detentie-ruimte benodigd is”. Na het officieel bekend worden hiervan werd in de media wild gespeculeerd dat de gigantische detentiekampen gebruikt zouden kunnen worden voor het opsluiten van Amerikaanse burgers, zoals de complotdenkers al tien jaar verkondigen. Maar volgens de autoriteiten ontbreekt voor dat soort aantijgingen elke grond.

Je zou nog de schouders op kunnen halen onder het motto “het zal zo’n vaart niet lopen”, maar deze berichten kregen ineens een heel andere lading toen een week geleden bekend werd dat de voormalige Amerikaanse politiecommandant J Edgar Hoover begin jaren vijftig een plan had om 12.000 Amerikanen op te pakken. Ook in de “vrije wereld” kunnen de dingen blijkbaar zo gaan. Het ANP schrijft:

Zij vormden volgens de FBI-directeur mogelijk een gevaar voor de nationale veiligheid. Dat blijkt uit tot voor kort geheime stukken waaruit dagblad The New York Times zondag citeert.
Hoover, die tot zijn dood in 1972 48 jaar lang aan het roer stond van de FBI, stuurde zijn voorstel vlak na het begin van de Koreaanse oorlog in 1950 naar de toenmalige Amerikaanse president Harry Truman. Met de massale arrestaties wilde de federale politie het land beschermen “tegen verraad, spionage en sabotage”. Het wettelijke recht op habeas corpus, het in beroep gaan tegen een illegale arrestatie, zou de verdachten worden ontnomen.

Met de recente anti-terreurwetgeving is het recht op habeas corpus nog slechts een schim uit het verleden. Door de steeds ruimere definitie van het begrip ‘terrorische activiteiten’ kan elke snelheidsovertreder, blogger of vredesactivist in het geheim worden opgepakt en opgesloten, zonder proces, en zonder zelfs maar te weten wat de beschuldiging is. Het is niet voor niets dat de Amerikaanse antiterroristenlijst volgens recente berichten reeds meer dan 750.000 namen bevat, en er zijn voorbeelden te over van vredesactivisten en kritische journalisten die het vliegtuig niet meer in mochten omdat ze op die lijst staan.

De regering Bush heeft de laatste jaren een hele berg Executive Orders opgesteld en goedgekeurd opdat bij bijvoorbeeld een (zelf uitgevoerde) chemische of nucleaire aanval of een grootschalige vogelgriep-epidiemie de noodtoestand uitgeroepen kan worden en iedereen die zich kritisch uitlaat over het gevoerde beleid (“de verraders”) kan worden opgesloten.
Het heeft er alle schijn van dat dit de ware bedoeling is achter de detentiekampen die Halliburton aan het bouwen is.

Pakistaanse Veiligheidsdienst achter aanslag Bhutto

Als het in Nederland al zo is dat politieke moorden zoals de eliminatie van Pim Fortuyn of de slachting van Theo van Gogh door de Binnenlandse Veiligheidsdienst georganiseerd worden, dan is er weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat dit in een land als Pakistan niet veel anders zal zijn. Een van de aspecten die na de moord op de Pakistaanse oppositieleidster Benazir Bhutto in het nieuws kwam was de gebrekkige beveiliging op het moment van de aanslag, iets wat uitsluitend georganiseerd kan worden door hen die met die beveiliging belast zijn.
Al gauw werd ons aller grootste vijand, al-Qaida, als hoofdschuldige aangewezen. Baitullah Mehsud, de vermeende leider van al-Qaida in Pakistan, weerlegde via een woordvoerder de betrokkenheid van al-Quaida bij deze aanslag, en verklaarde “Het is een complot van de regering, het leger en de Pakistaanse inlichtingendiensten”.

bhuttoepa3008_468×342.jpg

Van enge terroristen mag je zoiets natuurlijk niet zomaar aannemen, maar nu is er een geheime email opgedoken die Bhutto in september aan de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Miliband stuurde, waarin ze schreef dat drie van Generaal Musharraf’s senior bondgenoten van plan waren haar te vermoorden. En één van deze drie, hoe toevallig, was de veiligheidsofficier die belast was voor Bhutto’s beveiliging.
The Mail On Sunday wil de naam van de persoon in kwestie vooralsnog niet publiceren, maar licht toch een tipje van de sluier op:
Eén (van de moordenaars) is een senior inlichtingen-officier en gepensioneerd leger-officier die gewerkt heeft voor Pakistan’s sinistere Inter Services Intelligence spionagedienst, die nauwe banden heeft met de Taliban en betrokken is geweest bij drugssmokkel en politieke moorden. Naar verluid leidde hij twee Islamistische terroristische groeperingen en ging hij er prat op dat hij volop geld ter beschikking had om iedereen die een bedreiging voor het regime Musharraf vormde door huurmoordenaards te laten elimineren.

Smaakversterker E621 maakt onvruchtbaar

Nu er steeds meer mensen te kampen hebben met ernstig overgewicht en de bijbehorende ‘welvaartsziekten’ zoals diabetes en kanker wordt er ook meer onderzoek gedaan naar deze verschijnselen. Dat soort onderzoek wordt meestal uitgevoerd op muizen en ratten. Weet u hoe ze die beestjes in korte tijd lekker vet weten te krijgen? Ze spuiten ze vanaf hun geboorte dagelijks in met een portie MSG, ofwel mono sodium glutaminaat, ofwel E621 smaakversterker. U leest het goed, de standaardmethode om een volvette muis te kweken voor onderzoek naar het verband tussen diabetes en obesiteit is om de proefdieren smaakversterker toe te dienen. MSG heeft een dusdanige inwerking op de hersenen dat het de eetlust met maar liefst 40% verhogen.

Als u er nog nooit op gelet heeft dan zou u bij uw volgende bezoek aan de supermarkt voor de gein eens de labels moeten bekijken van zoutjes, vleeswaar, kant-en klaar maaltijden, soep, sladressing, sausen, sandwich-spread, snacks, en eigenlijk alles wat enigszins gekruid moet smaken. Om u in verwarring te brengen worden bewust verschillende benamingen gebruikt, zoals E621, ve-tsin, gistextract of smaakverbeteraar (om er maar een paar te noemen). Een knappe consument die de boodschappenkar kan vullen zonder dat er MSG-houdende produkten bij zitten!
En wat bij muizen werkt werkt ook bij mensen: we vreten véél meer dan goed voor ons is, worden massaal te dik, en krijgen allerlei ziektes.

Fantastische omzetten voor de farmaceutische industrie zijn het gevolg, en aangezien de grootaandeelhouders van de farmaceuten dezelfde schatrijke bankiers zijn als die de voedingsindustrie in handen hebben, weet u nu waarom het zo moeilijk is om MSG in uw voedingspatroon te vermijden.

Maar helaas is dit niet het hele verhaal. De hierboven genoemde superrijke en invloedrijke bankiersfamilies hebben immers al alle rijkdom die ze zich kunnen wensen. Waar het werkelijk om draait is macht, de macht om de wereld vorm te geven zoals het in hun ogen worden moet. En dat betekent onder andere dat er een einde moet komen aan een overbevolkte wereld die de aardse hulpbronnen er in recordtempo doorheen jaagt. In een eerder artikel heb ik iets geschreven over de zeer elitaire en invloedrijke Bilderberg Groep, waarvan de leden niets liever willen dan het extermineren van 80 of 90% van de wereldbevolking.
Maar wat is de relatie met MSG?

Bij onderzoeken met proefdieren bleek MSG onvruchtbaarheid te veroorzaken. Mannetjesratten die MSG toegediend hadden gekregen waren in minder dan 50% van de gevallen in staat een vrouwtje te bevruchten, terwijl bij de MSG-vrije ratten geen vruchtbaarheids-problemen geconstateerd werden. Bij een ander onderzoek bleek ook de vruchtbaarheid van vrouwtjesratten door MSG te worden geruïneerd, en weer een ander onderzoek toonde aan dat de voorplantingsorganen van hamsters significant door MSG werden aangetast.
In de Westerse wereld heerst een epidimie van echtparen die kampen met verminderde onvruchtbaarheid. Dat is geen toeval. Met pesticiden, produkten voor de persoonlijke verzorging, voedingsadditieven en vaccinaties wordt getracht het menselijke voortplantingsvermogen aan te tasten. En dat is, vermoed ik, de ware reden dat de voedingsindustrie niet zonder MSG kan.

Als u de officiële redenen voor toepassing van MSG wilt weten moet u eens kijken op de website van de Glutamate Association. MSG zorgt er voor dat oudere en zieke mensen, bij wie het smaakgevoel afneemt, meer gaan eten en daardoor minder risico lopen op ondervoeding. Een fraaie doelstelling, vindt u niet?

Groene thee remt uitzaaiing prostaatkanker

Uit: De Morgen, 19 december 2007

Regelmatig groene thee drinken remt de ontwikkeling van prostaatkanker. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Japanse ministerie van Gezondheid.

Het onderzoek volgde twaalf jaar lang een groep van 50.000 mannen van 40 tot 69 jaar oud, verspreid over Japan. De mannen die minder dan een kop groene thee per dag dronken, hadden meer last van uitgezaaide prostaatkanker. De studie wijst uit dat wie meer dan vijf kopjes groene thee per dag drinkt, minder kans op deze vorm van kanker heeft (een risico van 0,52 tegen een risico van 1 voor wie minder dan een kopje per dag drinkt).

Op de ontwikkeling van kanker in de prostaat zelf heeft de consumptie van groene thee geen effect, zo blijkt uit de studie. Het gaat enkel om de uitzaaiingen. De hypothese van de onderzoekers is dat catechine, een bestanddeel van groene thee, de ontwikkeling van prostaatkanker elders in het organisme remt.

Recente anti-terreurmaatregelen in Nederland

Het eJure-internetportal heeft een overzicht gepubliceerd van anti-terreurmaatregelen die de Nederlandse overheid vanaf 2004 t/m de eerste helft van 2007 heeft doorgevoerd. De maatregelen blijken zeer effectief, want zeg nou zelf, de afgelopen jaren valt het aantal terroristische aanslagen in Nederland best wel mee, toch?
Omdat dit belangrijke informatie betreft heb ik het overzicht integraal overgenomen:

De te beschouwen anti-terreurmaatregelen zijn:

De Wet terroristische misdrijven [Inwerkingtreding: dd 10-8-2004]
De Wet afgeschermde getuigen [Inwerkingtreding dd 1-11-2006]
Wet ter Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven [in werking getreden dd 1-2-2007]

Maatregelen tegen personen, die niet van een strafbaar feit worden verdacht:

Maatregel persoonsgericht verstoren
Wet Bestuurlijke Maatregelen en Nationale Veiligheid [aangenomen dd 20-3-2007]

1 Wet terroristische misdrijven

Met deze op het Europees Kaderbesluit dd 2002 gebaseerde wetgeving werd, zoals reeds vermeld, niet alleen een definitie van het begrip ”terrorisme” vastgelegd, maar eveneens een aantal reeds strafbare misdrijven, waaraan het verzwarende element ”van terroristische aard” werd toegevoegd, voorzien van een hogere strafmaat.

Hier een overzicht van de belangrijkste elementen van deze nieuwe wetgeving:

Continue reading

EU maakt einde aan gefriemel

Gaat u wel eens naar de bioscoop? En ergert u zich dan ook zo aan die jongelui die in het donker een beetje zitten te friemelen? Gelukkig is het einde van dit verwerpelijke gedrag nabij, nu de Europese Unie haar lidstaten heeft opgedragen hun strafrecht op het gebied van kindermisbruik aan te scherpen. De Duitsers zijn de eersten om het EU-directief in concrete wetgeving om te zetten, middels een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om friemelende jongeren tot maximaal 5 jaar achter tralies te zetten. Ook brievenrubrieken, waarin jongeren over hun ‘eerste keer’ vertellen, zouden strafbaar kunnen worden, aldus de berichtgeving in het AD van vanmorgen.

Behalve dat ik hiermee eindelijk verlost ben van irritante tongzoenende stelletjes als ik een filmpje wil pakken, lijkt me dit een zeer effectieve slag in de strijd tegen de pedofielen. Een hoeraatje voor Europa!

Persoonlijke gegevens in medische database voor iedereen toegankelijk

Vecozo is het systeem waarin een groot aantal zorgverzekeraars uw gegevens heeft opgeslagen. Welke zorgverzekeraar u heeft, uw aanvullende verzekeringen, uw woonplaats, leeftijd, adres enzovoorts. Een artikel in Trouw van vandaag beschrijft hoe eenvoudig het is om voor elke willekeurige persoon dit soort informatie bij elkaar te harken, althans voor diegenen die toegang hebben tot het systeem. En daarin zit een probleem, want niet alleen de verzekeraars mogen in Vecozo rondneuzen, maar ook artsen, apothekers, diëtisten, laboratoria, kraamcentra, verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, alternatieve genezers, leveranciers van hulpmiddelen en taxivervoerders. Met weinig meer dan een muisklik kunnen die allemaal het schuiladres van bijvoorbeeld een mishandelde vrouw te weten komen.

datamining.gif

Het aantal mensen dat in de medische kaartenbak kan grasduinen groeit met de dag en staat volgens het artikel in Trouw al op meer dan 79.300. In de praktijk komt het erop neer dat iedere Nederlander wel iemand kent die toegang heeft.

Dus u begrijpt: uw gegevens zijn 100% veilig.

Vaccinatielobby roept op tot versnelde invoer nieuwe vaccins

Onlangs in het AD:

Trage goedkeuring vaccins kost mensenlevens
DEN HAAG – Honderden mensen sterven elk jaar omdat zij te laat tegen een gevaarlijke infectieziekte zijn ingeënt. De oorzaak is de trage goedkeuring van vaccins. Voorzitter Johan Hanstede van de Dutch Vaccines Group bevestigde vrijdag berichtgeving daarover in het AD. Hij vindt dat het ministerie van Volksgezondheid veel sneller op nieuwe vaccins moet reageren. Het moet de Gezondheidsraad niet pas aan het werk zetten als een vaccin op de markt komt, maar veel eerder met het voorwerk beginnen. In de Dutch Vaccines Group zitten zowel producenten van vaccins als instellingen zoals TNO Pharma en het Nederlands Vaccin Instituut.

TNO Pharma en het Nederlands Vaccin Instituut: wat ze precies doen is voor de gemiddelde Nederlander onbekend, maar het klinkt bijzonder betrouwbaar. Een welgemeend advies in het belang van onze gezondheid, zo lijkt het.
Maar vrijheids.net zou vrijheids.net niet zijn als ik klakkeloos in de goede bedoelingen van Johan Hanstede en zijn Dutch Vaccines Group zouden geloven. Daarom heb ik toch maar eens gekeken op de website van de Dutch Vaccines Group. En daar vond ik het volgende:

  • De Dutch Vaccines Group (DVG) is de belangenvereniging voor de vaccin industrie in Nederland.
  • Hoofdactiviteiten: Lobbying, Communicatie en Business Development
  • De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de vaccin industrie in Nederland in zijn algemeenheid bij alle betrokken instellingen en organisaties.

Blijkbaar is de Dutch Vaccines Group een ordinaire lobby-organisatie, en dat werpt ineens een heel ander licht op het AD-artikel. Het is zeer de vraag hoe oprecht de bezorgdheid over onze gezondheid is, want in de eerste plaats moet de DVG de belangen van de fabrikanten behartigen.

Maar er is meer. De in het bericht genoemde Johan Hanstede blijkt namelijk ook voorzitter te zijn van ‘het Bilderbergteam’, een gezelschap dat regelmatig samenkomt in ‘Bilderberg Conferenties’. Hoewel het hierbij niet gaat om dé Bilderberg-conferenties waar wereldleiders elkaar in diep geheim ontmoeten, is erg opvallend dat dezelfde naam gekozen is. En wat dacht u hiervan: Prins Bernhard was voorzitter van de allereerste Bilderberg conferentie, Koningin Beatrix is op de bijeenkomsten vaste gast, en de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), initiatiefnemer van het Bilderberg project, is gevestigd op een steenworp afstand van het koninklijk paleis! Ik hou het op een heel bijzonder toeval, maar oordeelt u zelf.

syringe.jpg

In de eerste nieuwsbrief van het Bilderberg project staat te lezen waar deze club druk mee is: “het thema dat voor de eerste cyclus van het Bilderbergproject is gekozen is preconceptionele zorg”. Nieuwe mogelijkheden om genetische afwijkingen en erfelijke ziektes op te sporen geven aanleiding tot ethische discussies over het vrijwillig dan wel verplicht ondergaan van een genetische test alvorens de kinderwens in vervulling te laten gaan. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre de samenleving solidair moet zijn met de vermijdbare financiële consequenties van iemand’s keus om kinderen te krijgen. Etnische afkomst speelt in de discussie een belangrijke rol, want volgens een andere nieuwsbrief van het Bilderberg project hebben Turkse en Marokkaanse vrouwen een 20% hoger risico om kinderen met een aangeboren afwijng te baren. Die groepen dienen derhalve extra gewezen te worden op de mogelijkheden van prenatale diagnostiek.
Dit is het soort problematiek waarover het Bilderberg project een visie probeert te ontwikkelen. En volgens de projectaanvraag van het Bilderberg Project is het de bedoeling om na het ontwikkelen van een toekomstvisie “het onderwerp zowel nationaal als Bilderberg Fase I Europees en mondiaal in te bedden”.

Het klinkt alleszins redelijk, en ik ben het ermee eens dat ethische discussies over de gevolgen van voortschrijdende techniek niet uit de weg gegaan moeten worden. Maar aan de andere kant vind ik het een griezelig onderwerp, want het roept associaties op met Nazi Duitsland, waar bijvoorbeeld gehandicapten, joden, en andere ‘inferieure mensen’ verplicht gesteriliseerd werden, en uitsluitend degenen met de beste genen zich mochten voorplanten.

Kort geleden heb ik de gloednieuwe Alex Jones film getiteld “Endgame, Blueprint for Global Enslavement” bekeken. Een van de centrale thema’s van deze alarmerende documentaire is dat de wereldelite, jaarlijks samenkomend in de Bilderberg Conferentie, een agenda voert waarin het met 80% terugdringen van de wereldbevolking bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Naast aids, oorlogen en voedseltekorten is eugenetica het belangrijkste wapen dat de Bilderbergers in stelling proberen te brengen. De organisaties, bedrijven en families die in de hoogtijdagen van Hitler bepaalden wie zich mocht voortplanten en wie verplichte sterilisatie moest ondergaan, maken in de Nieuwe Wereldorde nog steeds de dienst uit, aldus de bijzonder goed onderbouwde film. Een klein voorbeeld is de organisatie Planned Parenthood, opgericht door de zeer racistische Margaret Sanger die de ‘minderwaardige’ zwarte bevolking het recht wilde ontzeggen kinderen te krijgen. Ook de vader van Bill Gates heeft aan het hoofd gestaan van Planned Parenthood, en onder het mom “goede doelen” (en iedereen trapt erin) pompt Bill Gates miljarden in deze misdadige organisatie.

De Dutch Vaccines Group, die als bezorgde gezondheids-experts hun pleidooi voor meer vaccinaties in het AD en andere kranten mochten houden, zouden wel eens een minder fraaie rol kunnen spelen dan wij mogen weten. Of Johan Hanstede en kornuiten daadwerkelijk kwade bedoelingen hebben weet ik niet, maar het feit dat de berichtgeving zo eenzijdig is en het lobby-karakter van de DVG verzwegen wordt geeft in elk geval te denken.

Dolle hond krijgt kernenergie van Frankrijk

Onder President Reagan stond de Libische kolonol Kadhafi bekend als ‘dolle hond’, een gevaar voor de wereldvrede, terroristenvriend numero uno. De laatste 10 jaar zijn de betrekkingen tussen de Libische leider en het Westen een stuk verbeterd, en vooral het opgeven van massavernietingswapens in 2003 leidde tot verzoening. Als het Iran betrof zou niemand in de goede intenties willen geloven, maar een meneer die in Frankrijk voor vele miljarden 21 Airbus-toestellen en 14 Rafale-gevechtsvliegtuigen bestelt wordt uiteraard met alle egards behandelt. En dit gaat -logisch- zelf zo ver dat op dezelfde dag dat de deal gesloten werd een samenwerkingsakkoord tussen Libië en Frankrijk tot stand kwam voor de levering van nucleaire technologie. Onder luid gejuich van de Amerikanen gaat Frankrijk o.a. een kernreactor leveren, aan een land dat nog maar kortgeleden (ware het niet dat de term toen nog niet was uitgevonden) tot de ‘axis of evil’ behoord zou hebben.

Bush wist van staken Iraans wapenprogramma

ANP, vanochtend:

Toen de Amerikaanse president George Bush dit najaar de wereld waarschuwde voor de Derde Wereldoorlog wegens het Iraanse nucleaire wapenprogramma, deed hij dat met de wetenschap dat het islamitische land vermoedelijk al jaren niet meer werkte aan kernwapens.
Het maandag vrijgegeven rapport waarin Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat Teheran in 2003 het project had opgegeven, circuleerde al zeker een maand of twee in de hoogste kringen, stelde The Washington Post dinsdag.
Het buitenlandse beleid van de president wordt door de onthulling in een klap ondergraven, stellen waarnemers. Het zal voor Bush en havikken rond de president een stuk moeilijker worden de agressieve aanpak van Iran te blijven nastreven. De onthulling zal dan ook verstrekkende gevolgen hebben voor het laatste jaar van Bush als president.

Onlangs schreven we nog over de Zogby poll waaruit bleek dat meer dan de helft van de Amerikanen een preëmptieve aanval op Iran zou toejuichen. Ik hoop dat het blootleggen van de leugens over Iran’s intenties effect heeft op de opinie van het Amerikaanse publiek, maar ik vrees dat het allemaal weinig uitmaakt.
Waar fluoride in het drinkwater al niet goed voor is…