Global Warming of nieuwe ijstijd?

Afgelopen weekend werd ik wat ongerust over het nieuws dat het water aan de costa’s van de Middellandse Zee de afgelopen 50 jaar met 8 centimeter is gestegen. Ik heb op vrijheids.net altijd beweerd dat de huidige klimaatveranderingen niets met menselijke activiteit te maken hebben, maar die 8 centimeters zijn wel een overduidelijk signaal dat de ijsmassa’s in de Middellandse Zee aan het smelten zijn.

Maar vandaag is alles weer anders, en kondigt HLN.be een nieuwe ijstijd aan:

“De temperaturen op Aarde zijn in het laatste decennium gestabiliseerd. De planeet moet zich eerder opmaken voor een nieuw ijstijdperk in plaats van opwarming, zo heeft een Russische wetenschapper tegenover het Russische staatspersbureau Ria Novosti gezegd.

Volgens Chabiboello Abdoesamatov, hoofd van het labo voor ruimtewetenschappen aan het Poelkovo-observatorium in Sint-Petersburg, zijn de temperaturen op de planeet vorig jaar dezelfde als die in 2006 en in het algemeen aan die van 1998 tot 2006. In de grond betekent dit dat de Aarde tussen 1998 en 2005 de piek van de opwarming heeft gepasseerd.

Opwarming gestopt
De concentratie aan CO2 in de atmosfeer is het voorbije decennium met vier procent toegenomen, maar de opwarming is gestopt. Een en ander bevestigt volgens de vorser de theorie van de impact van de zon(ne-energie) op klimaatsverandering. De hoeveelheid zonne-energie is in dezelfde periode immers drastisch afgenomen.

Indien de temperaturen van onze planeet onmiddellijk op de concentraties aan broeikasgassen hadden gereageerd, zouden zij met tenminste een tiende van een graad hebben moeten stijgen in de laatste tien jaar. Dit is niet gebeurd, zei Abdoesamatov. De voorspelling dat 2007 het warmste zou worden van de laatste tien jaar wordt ook niet bewaarheid.

Daling temperatuur
Nog volgens de wetenschapper zullen de temperaturen dit jaar lichtjes dalen in plaats van stijgen, en dit blijven doen zelfs indien de uitstoot door de industrie van koolstofdioxide een recordniveau zou halen.
Abdoesamatov voorspelde dat de Aarde naar schatting vanaf 2055-2066 een afkoelingsperiode van 45 tot 65 jaar zal kennen, want in 2041 zal de zonne-activiteit haar laagste niveau bereiken in een cyclus van 200 jaar. Onze planeet moet zich aldus opmaken voor een toenemende ijskap in plaats van een stijging van het zeepeil tengevolge van afsmelting.

De nieuwe kleine ijstijd zal meer dan tachtig procent van de bewoners van de planeet Aarde treffen, waarschuwde de wetenschapper tegenover Ria Novosti. (belga/sps)”

Uitputting bestaande olievelden half zo snel als gedacht

Reeds een jaar terug schreef ik over een rapport van Cambridge Energy Research Associates (CERA), een vooraanstaande adviesgroep op het gebied van energie, waarin gesteld werd dat de olievoorraden zeker drie maal groter zijn dan de peak-oil gelovigen beweren.

Deze week bracht CERA een nieuw rapport uit, waarin men conclusies trekt op grond van een analyse van 811 olievelden die tesamen goed zijn voor tweederde van de huidige wereld-olieproduktie. Uit het onderzoek blijkt dat deze velden gemiddeld genomen slechts half zo snel uitgeput raken als doorgaans wordt aangenomen, wat betekent dat de vondst van nieuwe velden de voorraadafname van de bestaande velden makkelijk kan bijhouden. Volgens de Times Online wordt deze optimistische visie gedeeld door Peter Davies, de hoogste econoom bij British Petroleum.
CERA en de BP-econoom beamen dat de olieproduktie binnenkort zal “pieken”, maar stellen dat dit niets van doen heeft met de beschikbare reserves, en alles met economisch beleid en klimaatpolitiek.

Gordon Brown wil “Nieuwe Wereld Orde”

Onafhankelijke journalisten roepen al minstens 10 jaar dat de top-elite van de wereld zich tot het uiterste inspant om een New World Order te realiseren, met verregaande centralisatie van macht, een wereldleger, een wereldmunt en een gechipte bevolking. De reaktie van de slapende massa was om dit soort geluiden te negeren, of om ze belachelijk te maken. Een Nieuwe Wereld Orde, hoe kunnen ze het bedenken.

Wie nog steeds niet gelooft dat een Nieuwe Wereld Orde een bedenksel is van complotdenkers moet eens een kijkje nemen op de website van The Independent. Daar staat in een artikel van gisteren te lezen:

Gordon Brown is geheime besprekingen begonnen met andere wereldleiders over verstrekkende reorganisaties van de United Nations Security Council als onderdeel van het streven om een “Nieuwe Wereld Orde” en een “wereldomvattende maatschappij” te vormen.

Opvalllend detail in het artikel is dat het de zwaar corrupte Wereldbank is die, in de ogen van Brown, het gevecht tegen klimaatverandering moet leiden.

“NAVO moet preventieve nucleaire aanval lanceren”

Knack.be rapporteerde vandaag over de nieuwste plannen van de NAVO:

De NAVO moet zich klaarmaken om een preventieve nucleaire aanval te lanceren, om op die manier net de verspreiding van massavernietigingswapens een halt toe te roepen. Dat staat te lezen in een radicaal hervormingsrapport voor de organisatie.

Het manifest werd opgemaakt door vijf voormalige vooraanstaande militaire medewerkers, aldus enkele internationale kranten. Naar verluidt werd het rapport al voorgelegd aan het Pentagon en de secretaris-generaal van de NAVO.

Nieuw pact
De auteurs pleiten voor grote hervormingen binnen de NAVO en voor een nieuw strategisch pact tussen de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Staten om zo het hoofd te kunnen bieden aan de “bedreigingen van een steeds wreder wordende wereld.”

Daarbij wordt gewezen op een aantal belangrijke bedreigingen voor het Westen, zoals onder meer het internationale terrorisme, de verspreiding van massavernietigingswapens, politiek fanatisme en religieus fundamentalisme.

First strike
“We worden ook bedreigd door het risico op verdere nucleaire proliferatie en, als gevolg daarvan, door het gevaar op een atoomoorlog”, aldus nog de auteurs. Om dit te voorkomen, is een ‘first strike’ (eerste aanval) onontbeerlijk, zo luidt het. Er zijn immers geen realistische hoopgevende vooruitzichten voor een atoomvrije wereld.

ch17_f1.JPG

Meerderheidsstemming
Inzake het nemen van beslissingen binnen de NAVO wordt ten slotte nog gepleit voor een meerderheidsstemming, in plaats van te zoeken naar een consensus, zoals nu het geval is. Daardoor kan een einde worden gemaakt aan nationale veto’s.

Ook wordt voorgesteld dat er internationale acties zouden kunnen worden ondernomen zonder de goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad, omdat het “essentieel is snel te kunnen reageren op bepaalde crises”, aldus nog het rapport.

Het manifest wordt vermoedelijk besproken op de NAVO-top in april in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Politie doorzoekt auto’s, automobilisten reageren dol enthousiast

Er is al veel geschreven over de onverschilligheid waarmee Nederlanders Big Brother in hun leven toelaten, en er is weinig waar ik nog van opkijk, maar bij het lezen van het volgende bericht (uit het Brabants Nieuwsblad van 3 januari) viel ik van mijn stoel:

03 jan 2008, 03:42 – VUGHT – Irritatie, ongeduld of onbegrip? Niks van dit alles als agenten woensdagavond aan de Taalstraat tientallen automobilisten staande houden, controleren en hun auto’s doorzoeken.

Zonder uitzondering reageren de weggebruikers positief op de actie, bedoeld om inbrekers preventief op te sporen.

Het is deze avond ook niet te doen om bonnen te schrijven, legt chef operationele zaken Jacques van Haaren van de politie uit. ,,Dit is echt een preventieve controle. En daarbij stuiten we nauwelijks op onbegrip. De reacties zijn erg goed, zeker als we het doel van de actie uitleggen.”

Conform de richtlijnen van de landelijke acties worden kleine overtredingen deze avond niet bekeurd. ,,Maar het is niet zo dat we iemand die te veel heeft gedronken laten gaan”, verduidelijkt Van Haaren.

Bij de preventieve controle letten de agenten vooral op inbrekersgereedschappen of een eventuele buit. De wintermaanden met de lange nachten zijn voor inbrekers als het ware het hoogseizoen. Toevallig ging Vught vorige maand nog gebukt onder een kleine inbraakgolf. Dat is ook de reden dat agenten nu de Taalstraat hebben uitgezocht om te controleren.

Rond de klok van negen uur nemen de dienders plaats bij de ingang van Zionsburg. Even verderop bij de Kapellaan neemt een ander team positie.

In de ijzige kou treffen de agenten geen enkel verdacht voorwerp aan. Eén aangehouden Vughtenaar kan zijn rijbewijs niet tonen. ,,Maar ik woon hier vlakbij”, probeert hij het. Van Van Haaren mag hij zijn papieren thuis ophalen. Even later toont hij tevreden zijn rijbewijs. ,,Ik ben zeer positief over deze actie”, voegt hij er nog aan toe. “Veiligheid, preventief controleren, een goede zaak.”

Na een uur houden de agenten het in het oude centrum voor gezien en verhuist de actie. Het ene team neemt plaats bij de Vijverbosweg, de andere bij de Esscheweg. Tegen de klok van elven stoppen de verkleumde agenten, zonder overigens verdachte voorwerpen te hebben aangetroffen.

De komende tijd herhaalt de politie links en rechts de acties. Waar en wanneer, dat laat Van Haaren nog even in het midden.

“We noemen het speldeprikken die we uitdelen.”

“Angst voor cholesterol is verkooptruc farma-industrie”

Cholesterol is eng, want het doet je bloedvaten dichtslibben en veroorzaakt hartfalen, althans zo luidt het officiële verhaal. Wie niet zomaar alles gelooft wat de televisie uitbraakt en op zoek gaat naar wetenschappelijk verantwoorde berichtgeving zal al snel tot de conclusie komen dat het (what’s new?) om pure leugens gaat.
Over de cholesterol-hype is nu een boek verschenen, en het Het Laatste Nieuws publiceerde hierover het volgende bericht:

“Een hele generatie is opgevoed met de waarschuwing: een te hoog cholesterolgehalte veroorzaakt hart- en vaatziekten. Maar wat blijkt nu? Het was een verkooppraatje, en wat voor één. Dat beweert de Britse arts en onderzoeker Malcolm Kendrick in zijn boek ‘De cholesterolhype’.

Miljardenindustrie
Volgens Kendrick is statine, het medicijn dat het cholesterolgehalte in het bloed verlaagt, het meest winstgevende product uit de geschiedenis van de geneeskunde. “Jaarlijks verdient de farmaceutische industrie er miljarden aan. Maar over de vervelende bijwerkingen wordt met geen woord gerept”, zegt Kendrick. “Bovendien werken ze alleen bij mannen van middelbare leeftijd en niet bij vrouwen en ouderen. Zo is er geen greintje bewijs dat vrouwen ook maar één dag langer leven door het slikken van statines.”

“Niet slecht voor hart”
De arts verwijst de publicaties die de cholesterolhype ondersteunen – “vaak geschreven in opdracht van de farmaceutische industrie” – dan ook regelrecht naar de prullenmand. “Cholesterol is NIET verantwoordelijk voor hartfalen, vet eten veroorzaakt GEEN hogere cholesterolspiegel en is ook NIET slecht voor je hart”, beweert hij. “Tenzij je natuurlijk zo ontzettend dik wordt dat je hart het niet meer aankan.”

Ophef

Ook het idee dat er zoiets als ‘goede’ en ‘slechte’ cholesterol bestaat, is volgens Kendrick een verzinsel. Het boek, dat in Engeland heel wat ophef veroorzaakte na zijn verschijning, is nu ook in Nederlandse vertaling te lezen (uitgegeven bij Veen Magazines)”

GSM altijd af te luisteren

In de laatste editie van vacature-weekblad Intermediair staat een artikel met de veelzeggende titel “De overheid ziet alles ­- en wij vinden het best?”. Hoewel de diepere bedoelingen van het control-grid niet aan de orde komen is het epistel toch de moeite van het lezen waard. Opvallend vond ik vooral het volgende stukje:

Anoniem mobiel bellen is echter bijzonder lastig. Bijna alle moderne mobiele telefoons hebben een ingebouwde microfoon die nodig is om te communiceren. De microfoon staat door middel van signalen altijd in verbinding met een zendmast van de provider van de abonnementhouder. Op afstand kan, ook als de gsm is uitgeschakeld, de microfoon door derden worden geactiveerd en daarmee worden getraceerd. Alleen als de batterij uit het apparaat is gehaald, is dat onmogelijk.

Ron Paul en het Fortuyn effect

De Amerikaanse voorverkiezingen zijn in volle gang. Het lijkt vooral een race te zijn tussen Kwik, Kwek en Kwak, want vrijwel alle kandidaten steunen de oorlog in Iran, willen “alle opties op tafel” als het om Iran gaat, gooien vrijheden en privacy te grabbel in de zogenaamde strijd tegen terrorisme, en hullen zich v.w.b. het samenvoegen van de Verenigde Staten, Mexico en Canada in geheimzinnig stilzwijgen. Verschil tussen republikeinen en democraten is zo goed als afwezig.

Slechts één kandidaat heeft een significant andere agenda, en dat is de republikeinse arts Dr. Ron Paul. Paul heeft vooral de Amerikaanse grondwet en bijbehorende grondrechten hoog in het vaandel staan. Hij staat voor een kleine overheid, die zich zo weinig mogelijk bemoeit met wat burgers wel en niet mogen doen, en hij is pertinent tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het buitenland. “De terroristen haten ons omdat we ongevraagd in elk land de dienst proberen uit te maken”, aldus Paul. Om de failliete economie nog enigszins te redden moeten de troepen die nu in Irak gelegerd zijn zo snel mogelijk terugkeren naar huis. Bovendien moet er een eind gemaakt worden aan het huidige bankierssysteem, waarbij vooral de Centrale Banken (de Federal Reserve) het zullen moeten ontgelden.

Voor Amerikanen die échte veranderingen willen, en dat zijn er veel, is dit een ongekend populaire boodschap, en wetende dat Ron Paul al twintig jaar stemgedrag vertoont dat daadwerkelijk past bij de visie die hij uitdraagt vormt Paul een zeer serieuze bedreiging voor de gevestigde orde. Een beetje zoals Pim Fortuyn bij ons, enkele jaren geleden. Die gevestigde orde, en de bijbehorende mediacriminelen, kennen drie trucs om met zo’n bedreiging om te gaan: negeren, demoniseren en moord. Komt dat een beetje bekend voor?

Enkele dagen terug vergeleek MSNBC verslaggever David Shuster Ron Paul met een terrorist, door tijdens een live TV-uitzending op te merken dat de presidentskandidaat “de Al Qaeda vleugel van de Republikeinse Partij vertegenwoordigt.” Over demoniseren gesproken.

Veel Amerikanen prikken hier doorheen en luisteren na dit soort walgelijke aantijgingen juist extra goed naar wat Ron Paul te zeggen heeft. Ondanks zijn relatieve onbekendheid (doordat de media hem zo weinig mogelijk aandacht geeft) weet Ron Paul een flink aantal kiezers te trekken, en groeit zijn fanatieke aanhang met de dag. Bij de voorverkiezingen van gisteren in Nevada werd Paul bij de republikeinen zelfs tweede, vlak voor John McCain, en op grote afstand van Rudy Guiliani.

Op FOX News ziet dat er ongeveer zo uit:

200108omit.jpg
– Waar is de nummer 2, Ron Paul? –

Mocht Ron Paul onverhoopt de nieuwe Amerikaanse president worden, dan vrees ik dat zijn bestaan nog altijd ontkend zal worden.

Om de analogie met Pim Fortuyn nog even door te trekken: volgens onderzoeksjournalist Daniel Estulin wordt in de hoogste kringen van de machthebbende elite momenteel serieus overwogen een einde te maken aan Paul’s leven. Volgens Estulin zijn de bronnen waarvan deze zorgelijke informatie afkomstig is in het verleden zeer betrouwbaar gebleken.
De tijd zal het leren.

Politie wil nieuwe speeltjes

Volgens een ANP bericht van enkele dagen terug wil de Amsterdamse politie voor het opsporen van criminelen gebruik kunnen maken van technieken die momenteel vanwege privacy-wetgeving alleen in specifieke gevallen ingezet mogen worden. De wensen hebben betrekking op automatisch kentekenscanners om snelheidsovertreders efficiënter te kunnen beboeten (foutje, sorry) criminelen in de gaten te houden en te kunnen nagaan wie er in de buurt was ten tijde van een misdrijf.
Een tweede techniek waarmee de politie ons beter wil beschermen is de bodyscan, waarmee agenten op afstand kunnen zien of iemand een wapen op zak heeft. Grappig dat ongeveer op hetzelfde moment in de Engelse pers geschreven werd over de LEXID mobiele X-ray detector, een apparaat dat het werk van politie en douane-beambten op revolutionaire wijze zal veranderen.

lexid_b.jpg

Geen bom blijft ongezien voor dit apparaat, mits gebruikt binnen een afstand van enkele meters. Zelfmoordterroristen maken voortaan geen kans meer!

Is dit Global Warming?

Natter? Droger? Warmer? Kouder? Het maakt allemaal geen bal uit, volgens de “geleerden” kunnen we al die verschijnselen samenvatten onder de noemer “global warming”. Dus laat er geen misverstand over bestaan, alles wat u hieronder aan extreme klimaatcondities ziet staan wordt door onze CO2 uitstoot veroorzaakt:

Bloomberg.com schreef op 16 januari 2008:

Rusland waarschuwt voor een noodtoestand nu Siberische temperaturen zakken naar -55 graden Celcius. Autoriteiten waarschuwen dat verwarmingssystemen niet opgewassen zullen zijn tegen de verwachte extreme kou. Temperaturen zullen 12 tot 15 graden lager uitkomen dan het langetermijn gemiddelde.

Enkele koppen uit recente berichten van het Russian News & Information Agency:

Sneeuw valt in Baghdad, voor het eerst in 100 jaar.

Sneeuw en vrieskou eisen 120 levens in Afghanistan.

Saudi Arabie bedekt met sneeuw in koudste winter sinds 20 jaar

Reuters, vandaag:

Zware sneeuw veroorzaakt chaos in China.
Veel economische schade door de zwaarste sneeuw sinds 16 jaar.

En uit The Copenhagen Post, 16 januari:

Bij Disko Bay in het westen van Groenland, een gebied dat door diverse prominente wereldleiders bezocht is om uit eerste hand te kunnen zien hoe het klimaat aan het veranderen is, zijn de temperaturen zo drastisch gedaald dat het water voor het eerst in tien jaar is bevroren.

Wie een beetje rondzoekt kan honderden van dit soort artikelen vinden. Om het warm van te krijgen.