Zijn electromagnetische velden verantwoordelijk voor explosieve toename autisme?

Het volgende artikel is overgenomen uit de december editie van het vakblad Elektronica + Embedded Systems:

Electro-magnetische-velden – mede oorzaak autisme?

Een doorbraak, zo noemen de onderzoekers de uitkomsten van een onderzoek dit in de Australasian Journal of Clinical Environmen­tal Medicine. Hierin wordt gesteld dat draadloze communicatie mogelijk verant­woordelijk is voor de toename van autisme bij kinderen.

Autisme is een neurale handi­cap, waarvan de oorzaak nog steeds niet geheel duidelijk is. Inmiddels is wel bekend is dat vergiftiging met zware metalen er toe kan leiden.
In de USA wordt autisme de ‘de snelst toenemende handicap genoemd’. Twintig jaar geleden werd daar slechts bij 1 op 10.000 kinderen een of andere vorm van autisme ontdekt. Volgens de Amerikaanse overheid is dat aantal toegenomen in 2002 tot 1 op 150. Artsen schatten dat in 2007 die ver­houding zal toegenomen zijn tot 1 op 100.
Het onderzoek naar kinderen met autisme werd onder anderen uitgevoerd door Tamara Mariea, een bevoegd klinisch voedingsdeskundige uit Nash­ville, die gespecialiseerd is op het gebied van de behandeling van autisme. Mariea is de belangrijkste auteur van de publicatie van dit onderzoek, samen met dr. George Carlo, een expert op het gebied van de gevaren van EM­-straling. Hij was leider van het groot­ste onderzoeksprogramma met betrekking tot de mogelijke gevaren van mobiele telefoons (bij kinderen) in de jaren ’90. Zij stellen te hebben aangetoond dat er verband is tussen autisme en draadloze technologie, naar aanleiding van hun onderzoek onder autistische kinderen, uitge­voerd in 2005 en 2006.

Detoxificatie
De autistische kinderen volgden tijdens het onderzoek specifieke detoxificatieprogramma’s in een omgeving waar weinig EM-velden voorkwamen, van bijvoorbeeld mobiele tefoons en WiFi-verbindingen. Afscheidingen van zware meta­len in haren, urine en feces werden regelmatig onderzocht gedurende enkele weken tot enkele maanden. De onderzoekers ontdekten dat onder deze omstandigheden zware metalen verdwenen uit de lichamen van de kinderen, volgens een patroon gerelateerd aan tijd en moleculair gewicht. De zwaarste metalen, zoals mercurium en uranium, verdwenen als laatsten. Bij veel kinderen bleek dat de afname van zware metalen in hun lichaam bijdroeg aan symptoma­tische verbetering.

Mariea: “De uitkomsten van ons onderzoek bieden ons duidelijk de mogelijkheid tot het oplossen van de vragen die we nog hadden met betrekking tot de efficientie van detoxificatie. We zijn verheugd over de verbeteringen die we zien bij deze groep kinderen. Onze protocollen blij­ken te werken.”
Dr. Carlo voegt daaraan toe: “Deze ontdekkingen haken aan op andere studies die ongunstige celmembraan respons en verstoringen van normale celfysiologie hebben aangetoond. De EM-straling veroorzaakt kennelijk een reactie in de zware metalen die opge­nomen zijn in cellen, die het afbraak­proces van de metalen vertragen en de toename van symptomen bewerk­stelligen.”

Milieu
De auteurs geven aan dat de toename van autisme parallel loopt met de enorme toename van het gebruik van mobiele telefoons en dat van WiFi, sinds het einde van de jaren ’90. Inmiddels maken wereldwijd nu vier miljard mensen gebruik van WiFi. “Hoewel een deel van de toename van autisme kan worden gewijd aan efficientere diagnose door medici, moet een toename van deze omvang voor een groot deel door het verslechterende milieu worden veroorzaakt. Onze data geven een redelijk mechanistische verklaring voor de connectie van autisme en draadloze technologie.

Tamara Mariea is directeur van Internal Balance Inc in Nashville, Tennessee, USA. Sinds 2000 heeft zij ruim 500 autistische kinderen behaldeld.

In de jaren ’90, leidde dr. George Carlo het $28,5 miljoen kostende Wireless Technology Research- programma, gefinancierd door de fabrikanten van mobiele telefoons, onder toezicht van de Amerikaanse federale overheid. Hierin werd onderzocht wat de mogelijk schadelijke gevolgen zijn van mobiele telefonie. Momenteel is Carlo hoofd bij de non-prof organisatie ‘Science and Public Policy Institute’ in Washington, D.C., USA.

Bron: Science and Public Polic Institute