“NAVO moet preventieve nucleaire aanval lanceren”

Knack.be rapporteerde vandaag over de nieuwste plannen van de NAVO:

De NAVO moet zich klaarmaken om een preventieve nucleaire aanval te lanceren, om op die manier net de verspreiding van massavernietigingswapens een halt toe te roepen. Dat staat te lezen in een radicaal hervormingsrapport voor de organisatie.

Het manifest werd opgemaakt door vijf voormalige vooraanstaande militaire medewerkers, aldus enkele internationale kranten. Naar verluidt werd het rapport al voorgelegd aan het Pentagon en de secretaris-generaal van de NAVO.

Nieuw pact
De auteurs pleiten voor grote hervormingen binnen de NAVO en voor een nieuw strategisch pact tussen de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Staten om zo het hoofd te kunnen bieden aan de “bedreigingen van een steeds wreder wordende wereld.”

Daarbij wordt gewezen op een aantal belangrijke bedreigingen voor het Westen, zoals onder meer het internationale terrorisme, de verspreiding van massavernietigingswapens, politiek fanatisme en religieus fundamentalisme.

First strike
“We worden ook bedreigd door het risico op verdere nucleaire proliferatie en, als gevolg daarvan, door het gevaar op een atoomoorlog”, aldus nog de auteurs. Om dit te voorkomen, is een ‘first strike’ (eerste aanval) onontbeerlijk, zo luidt het. Er zijn immers geen realistische hoopgevende vooruitzichten voor een atoomvrije wereld.

ch17_f1.JPG

Meerderheidsstemming
Inzake het nemen van beslissingen binnen de NAVO wordt ten slotte nog gepleit voor een meerderheidsstemming, in plaats van te zoeken naar een consensus, zoals nu het geval is. Daardoor kan een einde worden gemaakt aan nationale veto’s.

Ook wordt voorgesteld dat er internationale acties zouden kunnen worden ondernomen zonder de goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad, omdat het “essentieel is snel te kunnen reageren op bepaalde crises”, aldus nog het rapport.

Het manifest wordt vermoedelijk besproken op de NAVO-top in april in de Roemeense hoofdstad Boekarest.