Global Warming of nieuwe ijstijd?

Afgelopen weekend werd ik wat ongerust over het nieuws dat het water aan de costa’s van de Middellandse Zee de afgelopen 50 jaar met 8 centimeter is gestegen. Ik heb op vrijheids.net altijd beweerd dat de huidige klimaatveranderingen niets met menselijke activiteit te maken hebben, maar die 8 centimeters zijn wel een overduidelijk signaal dat de ijsmassa’s in de Middellandse Zee aan het smelten zijn.

Maar vandaag is alles weer anders, en kondigt HLN.be een nieuwe ijstijd aan:

“De temperaturen op Aarde zijn in het laatste decennium gestabiliseerd. De planeet moet zich eerder opmaken voor een nieuw ijstijdperk in plaats van opwarming, zo heeft een Russische wetenschapper tegenover het Russische staatspersbureau Ria Novosti gezegd.

Volgens Chabiboello Abdoesamatov, hoofd van het labo voor ruimtewetenschappen aan het Poelkovo-observatorium in Sint-Petersburg, zijn de temperaturen op de planeet vorig jaar dezelfde als die in 2006 en in het algemeen aan die van 1998 tot 2006. In de grond betekent dit dat de Aarde tussen 1998 en 2005 de piek van de opwarming heeft gepasseerd.

Opwarming gestopt
De concentratie aan CO2 in de atmosfeer is het voorbije decennium met vier procent toegenomen, maar de opwarming is gestopt. Een en ander bevestigt volgens de vorser de theorie van de impact van de zon(ne-energie) op klimaatsverandering. De hoeveelheid zonne-energie is in dezelfde periode immers drastisch afgenomen.

Indien de temperaturen van onze planeet onmiddellijk op de concentraties aan broeikasgassen hadden gereageerd, zouden zij met tenminste een tiende van een graad hebben moeten stijgen in de laatste tien jaar. Dit is niet gebeurd, zei Abdoesamatov. De voorspelling dat 2007 het warmste zou worden van de laatste tien jaar wordt ook niet bewaarheid.

Daling temperatuur
Nog volgens de wetenschapper zullen de temperaturen dit jaar lichtjes dalen in plaats van stijgen, en dit blijven doen zelfs indien de uitstoot door de industrie van koolstofdioxide een recordniveau zou halen.
Abdoesamatov voorspelde dat de Aarde naar schatting vanaf 2055-2066 een afkoelingsperiode van 45 tot 65 jaar zal kennen, want in 2041 zal de zonne-activiteit haar laagste niveau bereiken in een cyclus van 200 jaar. Onze planeet moet zich aldus opmaken voor een toenemende ijskap in plaats van een stijging van het zeepeil tengevolge van afsmelting.

De nieuwe kleine ijstijd zal meer dan tachtig procent van de bewoners van de planeet Aarde treffen, waarschuwde de wetenschapper tegenover Ria Novosti. (belga/sps)”