Uitputting bestaande olievelden half zo snel als gedacht

Reeds een jaar terug schreef ik over een rapport van Cambridge Energy Research Associates (CERA), een vooraanstaande adviesgroep op het gebied van energie, waarin gesteld werd dat de olievoorraden zeker drie maal groter zijn dan de peak-oil gelovigen beweren.

Deze week bracht CERA een nieuw rapport uit, waarin men conclusies trekt op grond van een analyse van 811 olievelden die tesamen goed zijn voor tweederde van de huidige wereld-olieproduktie. Uit het onderzoek blijkt dat deze velden gemiddeld genomen slechts half zo snel uitgeput raken als doorgaans wordt aangenomen, wat betekent dat de vondst van nieuwe velden de voorraadafname van de bestaande velden makkelijk kan bijhouden. Volgens de Times Online wordt deze optimistische visie gedeeld door Peter Davies, de hoogste econoom bij British Petroleum.
CERA en de BP-econoom beamen dat de olieproduktie binnenkort zal “pieken”, maar stellen dat dit niets van doen heeft met de beschikbare reserves, en alles met economisch beleid en klimaatpolitiek.