Zwaveldioxide primaire oorzaak van global warming?

Dr. Peter L. Ward, een gepensioneerd U.S. Geological Survey wetenschapper, bestudeert via zijn eigen bedrijf Teton Tectonics de aarde en het milieu. Zijn onderzoek heeft tot een interessante conclusie geleid: niet koolstofdioxide, maar zwaveldioxide, afkomstig van vulkanen en verbranding van fossiele brandstoffen, is de oorzaak van wereldwijde klimaatverandering.

Een schone atmosfeer is in staat zichzelf van broeikasgassen te ontdoen door middel van een oxidatieproces. Maar als er veel zwaveldioxide in de lucht zit, dan is dat de stof die als eerste geoxideerd wordt. De oxidanten zijn vervolgens in veel mindere mate beschikbaar voor het elimineren van de broeikasgassen, waardoor de temperatuur gaat stijgen, aldus een rapport dat deze week in ScienceDirect gepubliceerd zal worden.

Volgens Ward is er over de laatste 46.000 jaar een zeer duidelijk verband zichtbaar tussen de activiteit van vulkanen en de mate van global warming. De laatste 2000 jaar was er gemiddeld elke eeuw een grote eruptie, maar sinds 1962 werd er door de verbranding van o.a. steenkool en olie elke 1,7 jaar een hoeveelheid zwaveldioxide uitgestoten die vergelijkbaar is met wat er bij zo’n vulkaaneruptie vrij komt. Gevolg: CO2 werd niet meer afgebroken en de temperatuur op aarde steeg.

Vanwege de zure regen problematiek is de zwaveluitstoot inmiddels zeer drastisch teruggebracht, en sinds 2000 zien we dat de wereldwijde temperatuurstijging tot stilstand gebracht is, iets wat met de gangbare klimaattheorie niet verklaard kan worden. Dus door maatregelen te nemen tegen zure regen hebben we zonder het te weten ook de wereldwijde klimaatstijging gestopt, aldus Ward.

Een interessante theorie die een tegenberichtje waard is.

De bron: www.msnbc.msn.com

Leave a Reply