Bezuinigen volgens democratische principes

Maar liefst 7000 lezers van het Algemeen Dagblad is afgelopen week gevraagd op welke posten Den Haag zou moeten bezuiningen, en aan welke uitgaven zeker niet getornd mag worden. De resultaten van de peiling:

De hoogste bezuinigingsscore gaat naar ontwikkelingssamenwerking: 89. Een goede tweede is de Publieke Omroep met slechts 1 procent minder. De deelnemers hebben het ook voorzien op de kostenposten voor cultuur en defensie met achtereenvolgens 87 en 78 procent.

Het Algemeen Dagblad is politiek gezien redelijk neutraal, en het lijkt me een gerechtvaardigde conclusie dat wat 7000 AD-lezers vinden enigszins representatief moet zijn voor de mening van het Nederlandse volk.
In een democratie zou dat betekenen dat er bezuinigd gaat worden op ontwikkelingssamenwerking, op cultuur en op defensie.

Maar tegenwoordig gaat dat anders. Na een gastcollege over de financiële crisis op de Erasmus Universiteit in Rotterdam riep Baas Bos het ‘geen goed idee’ te vinden de problemen ‘af te wentelen op mensen in het buitenland die het nog moeilijker hebben dan wij’. Ofwel: schijt aan wat het volk wil!

Dat belooft weer wat voor hulpbehoevende bejaarden!

Bedrijven (binnenkort ook de overheid) weten meer over u dan uw eigen moeder.

Deze week werd bekend hoe Advance Interactive Media via diverse, ogenschijnlijk op zichzelf staande internet-testje gegevens heeft verzameld van 2,2 miljoen Nederlanders. Door de antwoorden van online-testjes en onderzoekjes op internet samen te voegen worden, ten behoeve van reclame-doeleinden, profielen opgesteld die uit honderden kenmerken bestaan. De intiemste sekuele details (“wat vind je van de geuren die gepaard gaan met seks zoals vers zweet, vaginavocht en sperma?”) zijn door Advance gecombineerd met medische details, je financiële situatie, je geschatte IQ, je mening over allerhande politieke onderwerpen, wat je op je brood smeert, en welke goede doelen je steunt. Voor wie regelmatig meedoet aan dit soort testjes: Advance weet meer over u dan uw eigen moeder!

Hoewel dat heel eng is, wordt het nog veel enger als de overheid zich het recht op dit soort gegevens gaat toeëigenen. Circa 3 jaar terug eiste de Amerikaanse regering toegang tot de gegevens van de zoekmachines van Google, Yahoo!, Microsoft en AOL. Google weigerde, maar de andere partijen bleken na enig morren behoorlijk welwillend om hun zoekgegevens af te staan. De overheid had deze gegevens nodig om kinderporno tegen te gaan, zo was het excuus. Ogenschijnlijk een goede bedoeling, maar het ligt redelijk voor de hand dat de toegang tot privacy-gevoelige informatie een volgende keer nodig is in de strijd tegen terroristen, anti-semieten of energieverspillers. Waarbij de werkelijke reden wel eens zou kunnen zijn het opsporen van “dissidenten”. Gezien de ziekelijke drang van overheden om de laatste jaren telefoonverkeer, internetverkeer, reisgedrag en noem maar op vast te leggen is het slechts een kwestie van tijd voor de Nederlandse overheid aanklopt bij bedrijven zoals Advance.
U heeft natuurlijk niets te verbergen, maar is dat ook nog zo als u zich schuldig maakt aan politiek-incorrect gedrag, zoals het lezen op deze website, het hamsteren van 100 Watt gloeilampen, of het eten van meer dan een ons vlees per dag?

In 1970 schreef Zbigniew Brzezinski, de mentor en voornaamste adviseur van Barack Obama, een boek met de titel “Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era”, waarin hij de toekomstvisie van hemzelf en de wereld-elite uiteenzette:

‘’Het technotronische tijdperk houdt een langzame verschijning in van een steeds meer gecontroleerde maatschappij. Zo’n samenleving zal door de elite, die niet door de traditionele waarden en normen beteugeld zijn, gedomineerd worden. Al snel zal het mogelijk zijn om over iedere burger een vrijwel voortdurende surveillance te verzekeren en volledige up-to-date dossiers bij te houden die zelfs de meest persoonlijke informatie van de burger bevat. Deze dossiers zullen voor de autoriteiten per direct beschikbaar zijn’’

Het lijkt erop dat het niet lang meer zal duren voordat Brzezinski’s wens waarheid is geworden.

Nieuwe wet VS verbiedt handel en uitleen oude kinderboeken

Afgelopen zomer was Amerika in paniek over het gebruik van loodhoudende verf in speelgoed afkomstig uit China. Om de gezondheid van kinderen te beschermen heeft men een nieuwe wet opgesteld die afgelopen week in werking is getreden: de Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA). Deze wet legt een beperking op in (onder andere) de toegestane loodgehaltes in produkten die voor kinderen onder de 12 jaar bedoeld zijn.

Sinds 1985 geldt er een verbod op loodhoudende pigmenten voor de inkt waarmee illustraties in kinderboeken gedrukt worden. Oudere boeken kunnen wel lood bevatten, en hoewel er geen enkele indicatie is dat daar ooit een kind ziek van is geworden, wil de CPSIA ook aan dit “gevaar” een eind maken. Dit betekent dat het verkopen, uitlenen of weggeven van kinderboeken van vóór 1985 illegaal wordt, op straffe van maximaal 100.000 dollar boete of een gevangenisstraf. De enige manier om hier onder uit te komen is het laten testen van de boeken, iets wat gezien de hoge kosten voor de meeste partijen onhaalbaar is. Met als gevolg dat bibliotheken hun oude kinderboeken als chemisch afval kunnen afvoeren, handelaren in gebruikt kinderleesvoer failliet zullen gaan, en particulieren hun oude kinderboeken niet meer op E-bay mogen zetten.

De wet is op zich vrij duidelijk, maar in hoeverre de nieuwe regels daadwerkelijk zo streng zullen worden toegepast is nog onduidelijk.

Bron: http://kidsproducts.suite101.com

Stimuleringsplan Amerikaanse economie: 954 miljoen dollar voor vaccins

In de Amerikaanse Senaat is vandaag een akkoord bereikt over een stimuleringsplan voor de economie van 780 miljard dollar. Zoals het vaak gaat met dit soort plannen was er zoveel haast om de boel goedgekeurd te krijgen dat de politici die hun stem erover moesten uitbrengen de kans niet kregen om het plan te lezen. Een lezer van NaturalNews.com heeft dit wel gedaan, en ontdekte de volgende passage:

$954,000,000 shall be used as an additional amount to carry out the immunization program authorized by section 317(a), (j), and (k)(1) of the Public Health Service Act (”section 317 immunization program”)

Vrij vertaald betekent dit dat er bijna 1 miljard dollar uitgetrokken zal worden voor nieuwe vaccinaties voor kinderen. En dan te bedenken dat Amerikaanse kinderen al 28 injecties ontvangen, ruim tweemaal zoveel als 30 jaar terug.
De grote vraag is natuurlijk wat dit te maken heeft met het oplossen van de economische crisis. Is de regering Obama soms van plan een vaccin tegen algehele economische malaise te ontwikkelen?

Wij van vrijheidsnet vermoeden een duisterder agenda.

Zwaveldioxide primaire oorzaak van global warming?

Dr. Peter L. Ward, een gepensioneerd U.S. Geological Survey wetenschapper, bestudeert via zijn eigen bedrijf Teton Tectonics de aarde en het milieu. Zijn onderzoek heeft tot een interessante conclusie geleid: niet koolstofdioxide, maar zwaveldioxide, afkomstig van vulkanen en verbranding van fossiele brandstoffen, is de oorzaak van wereldwijde klimaatverandering.

Een schone atmosfeer is in staat zichzelf van broeikasgassen te ontdoen door middel van een oxidatieproces. Maar als er veel zwaveldioxide in de lucht zit, dan is dat de stof die als eerste geoxideerd wordt. De oxidanten zijn vervolgens in veel mindere mate beschikbaar voor het elimineren van de broeikasgassen, waardoor de temperatuur gaat stijgen, aldus een rapport dat deze week in ScienceDirect gepubliceerd zal worden.

Volgens Ward is er over de laatste 46.000 jaar een zeer duidelijk verband zichtbaar tussen de activiteit van vulkanen en de mate van global warming. De laatste 2000 jaar was er gemiddeld elke eeuw een grote eruptie, maar sinds 1962 werd er door de verbranding van o.a. steenkool en olie elke 1,7 jaar een hoeveelheid zwaveldioxide uitgestoten die vergelijkbaar is met wat er bij zo’n vulkaaneruptie vrij komt. Gevolg: CO2 werd niet meer afgebroken en de temperatuur op aarde steeg.

Vanwege de zure regen problematiek is de zwaveluitstoot inmiddels zeer drastisch teruggebracht, en sinds 2000 zien we dat de wereldwijde temperatuurstijging tot stilstand gebracht is, iets wat met de gangbare klimaattheorie niet verklaard kan worden. Dus door maatregelen te nemen tegen zure regen hebben we zonder het te weten ook de wereldwijde klimaatstijging gestopt, aldus Ward.

Een interessante theorie die een tegenberichtje waard is.

De bron: www.msnbc.msn.com

Achter tralies vanwege versturen van ‘7/7 Ripple Effect’-DVD aan rechter

De film “7/7 Ripple Effect” gaat over de aanslagen op de Londonse metro en bus in juli van 2005. Van de officiële versie over wat er die dag gebeurd zou zijn laat de video geen spaan heel. De echte daders zijn geen fanatieke moslims, maar Britse en Israelische inlichtingendiensten, stelt 7/7 Ripple Effect.

Anthony John Hill (60) vond de film overtuigend, en had het gevoel deze informatie te moeten delen met de rechter en een jurylid die betrokken waren bij de rechtszaak die over deze aanslagen gaande was. Hij brandde wat kopietjes van de film op DVD, en deed ze vanuit zijn huisadres, in Ierland, op de post.

Zulks gedrag wordt door de autoriteiten niet op prijs gesteld. Een Europees Arrestatie Bevel (een van de zegeningen van de Europese eenwording) werd door de Britse overheid van stal gehaald om “terroristenvriend” Hill in Ierland van zijn bed te lichten en voor de Britse High Court te slepen. In afwachting van het verdere verloop van de rechtszaak is Hill achter slot en grendel gezet.

Bron: www.irishtimes.com

De video 7/7 Ripple effect is te bekijken op Google Video

Opgegeven kankerpatiëntje overleeft dankzij alternatieve geneeswijzen

Maar liefst 11 agressieve tumoren had Connah Broom in zijn lijf. Zeven maanden chemotherapie had niet geholpen. Chirurgie was niet meer mogelijk. Een hopeloze situatie, zo leek het, en in 2007 werd de familie van het jongetje verteld dat er niets meer was dat de artsen voor Connah konden doen. Neem hem maar mee naar huis voor zijn laatste paar maanden, was het advies.

Chris en Debbie Broom, de ouders van Connah, gingen het internet op. Een biologisch dieet en gefiltreerd water zouden helpen het aantal gifstoffen in het lichaam te verminderen, lazen ze. En daarmee ging de eerste alternatieve therapie van start. Kort daarna verbeterde de conditie van Connah enorm.

Vervolgens werd het dieet aangevuld met Reiki-behandelingen, een methode die de energiestromen in het lichaam zodanig manipuleert dat het lichaam zichzelf begint te genezen. Bovendien werd Connah behandeld met een combinatie van licht, geluid en algencapsules (Sono Photo-Dynamic Therapy), en tot slot kwamen lasertherapie en een dagelijkse sauna (om de gifstoffen ‘uit te zweten’) op het programma te staan..

De “experts” zijn uiteraard zeer skeptisch, maar een feit is dat 10 van de 11 tumoren geslonken zijn, de bloedtoevoer is gestopt, en de tumoren mogelijk zelfs afgestorven zijn. Tegen alle verwachtingen in leeft Connah nog, en het gaat behoorlijk goed met hem.

Bron: www.dailymail.co.uk

Mexico verzamelt vingerafdrukken van alle mobiele bellers

Ook Mexico voert een verwoede strijd om het behoud van vrijheid, en heeft bedacht dat het land gebaat is bij het verzamelen van de vingerafdrukken van alle mobiele bellers. Zonder een database waarmee elk telefoontje naar de gebruiker van het toestel te herleiden is is het niet mogelijk een einde te maken aan de verontrustende stijging van het aantal ontvoeringen. Dat iedereen die een toestel koopt of een nieuw abonnement afsluit zijn vingerafdrukken bij de provider moet achterlaten is een klein offer in een land waar achter bijna elke cactus een crimineel verscholen zit, toch?

Bron: www.telegraph.co.uk

Ierse minister van milieu keert zich tegen CO2 propaganda

De Ierse milieu-minister Sammy Wilson heeft een einde gemaakt aan een advertentiecampagne omdat hij niet gelooft dat menselijke activiteit de hoofdoorzaak is van global warming. Volgens Wilson roept het TV-spotje op de televisie uit te zetten in plaats van op de standby stand, en wekt daarbij de suggestie dat de verminderde CO2 uitstoot zou helpen de planeet te redden, iets dat Wilson afdoet als complete onzin.

Oproepen tot energiebesparing is prima, vindt de minister, maar het leggen van een link tussen CO2 emissie en global warming is een kwestie van politiek debat.

De Green Party en activisten van Friends of the Earth hebben het aftreden van Wilson geëist, maar de minister is daar niet op in gegaan “want hij heeft recht op zijn eigen mening”.
Sammy Wilson: “waarom zou ik aftreden? Ik vervul naar behoren al mijn ministeriële taken in mijn departement, en het idee dat ik zou moeten aftreden omdat ik een andere visie op klimaatverandering heb dan andere mensen is onzinning. Het toont vooral de intolerantie van deze mensen als ze vinden dat ik moet aftreden omdat ik een andere mening heb”.

Brian Wilson, een woordvoerder voor de Green Party, verwijt de minister “zwaar onverantwoordelijk handelen”, want hoewel de minister recht heeft op zijn eigen visie heeft hij geen recht om het “overweldigende wetenschappelijk bewijs” te negeren voor het bestaan van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

De bron: www.independent.co.uk

Hieronder het spotje dat door Sammy Wilson in de ban is gedaan:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=O9GYYKqiJZw]