Conferentie “klimaatveranderings-ontkenners” gestart

Er zijn veel wetenschappers die geloven dat het klimaat aan het veranderen is. Een belangrijk deel van hun kennis is gebundeld is het rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Ook zijn er wetenschappers, zoals de Japan Society of Energy and Resources die menen dat de temperatuursstijging van de laatste decennia een tijdelijk, natuurlijk fenomeen was, dat inmiddels ten einde is gekomen. Misschien is het mijn gekleurde bril, maar het valt mij op dat de laatste groep wetenschappers doorgaans betere argumenten heeft dan de eerste groep. In plaats van de bewijsvoering van de klimaat-skeptici te weerleggen zie ik dat de gevestigde orde haar toevlucht vaak in andere middelen zoekt. Sinds kort heten de critici van de “het wordt warmer, en het komt door CO2” theorie “climate change deniers”, een term die voor de meeste mensen associaties oproept met “holocaust deniers”, een groep mensen die door bijna iedereen beschouwd wordt als minderwaardig en verderfelijk. De term climate change deniers wordt meerdere keren gebruikt in een artikel in de Guardian van vandaag, in een verslagje over een deze week van start gegane conferentie waar onder andere de Tsjechische president Václav Klaus, voormalig astronaut Jack Schmitt, en orkaanvoorspeller William Gray hun visie met de toehoorders delen.
Ondanks dat ze een minderheid vertegenwoordigen, hebben de klimaatveranderings-ontkenners veel schade toegebracht aan de inspanningen van de beleidsmakers die het klimaatproblematiek willen oplossen, zo wordt ons verteld. Tot slot wordt de suggestie gewekt dat de sprekers op de conferentie door bedrijven als Esso betaald worden.
Argumenten waarom Václav Klaus en zijn medestanders ongelijk zouden hebben worden, zoals gewoonlijk, niet genoemd.

1 thought on “Conferentie “klimaatveranderings-ontkenners” gestart

  1. Helemaal mee eens, we worden extra angstig gehouden om vervelende maatregelen makkelijker in te kunnen voeren.
    Eind vorig jaar zijn er documenten van de VN per ongeluk “digitaal openbaar” geworden. Hierin stond letterlijk dat het creeeren van angst de beste methode is, oftewel Keep them stupid and simple.

    Overigens geldt in mijn ogen hetzelfde voor de krediet crisis. Hoe meer negatief nieuws hoe makkelijker bepaalde, in de ogen van de burger, vervelende maatregelen erdoor kunnen worden gedrukt.

Comments are closed.