Officiële gegevens tonen aan: kinkkoest-vaccinatie niet effectief

Wie op de website van het RIVM zoekt naar informatie over kinkhoest wordt via deze pagina doorverwezen naar de Nationale Atlas Volksgezondheid waar het aantal kinkhoestmeldingen per 100.000 inwoners op een Nederlandse overzichtskaart getoond wordt. Aldaar wordt u aangeboden de kaart, welke gebaseerd is op de cijfers van 2004, te vergelijken met eenzelfde kaart waarop de DKTP-vaccinatiegraad per regio is aangegeven. U krijgt dan beide kaarten netjes naast elkaar op het scherm gepresenteerd, met in de linkerkaart het aantal ziektegevallen en rechts de vaccinatiegraad. De nette manier waarop het RIVM deze gegevens presenteert maakt het bijzonder gemakkelijk om regio’s met elkaar te vergelijken of om relaties tussen het aantal kinkhoestmeldingen en de vaccinatiegraad te onderzoeken.

kinkhoest_rivm
Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Als we zo’n onderzoekje uitvoeren dan komen we al snel tot een zeer opvallende conclusie: van de ernstigst door de kinkhoest getroffen regio’s heeft het meerendeel tevens de hoogste vaccinatiegraad. En ook het omgekeerde geldt: regio’s waarin de vaccinatiegraad het laagst is kennen een laag tot zeer laag aantal ziektegevallen. De rode lijnen en blauwe lijnen die ik omwille van de analyse aan het originele RIVM plaatje heb toegevoegd wijzen naar enkele van de regio’s die in dit opzicht interessant zijn. Het RIVM laat hiermee op de eigen website zien dat de kinkhoest-vaccinatie (via de DKTP-cocktail) niet effectief is. De conclusie lijkt zelfs gerechtvaardigd dat het vaccin de ziekte niet voorkomt maar juist veroorzaakt.

Ook interessant is om te kijken naar de sterftecijfers van kinkhoest door de jaren heen. Nederlandse gegevens heb ik helaas niet weten te vinden, maar wel heb ik cijfers gevonden over het aantal doden in Wales en Engeland, zoals sinds 1838 bijgehouden door het Britse Office of National Statistics.

whoopingcoughgraph
Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Uit dit plaatje blijkt overduidelijk dat hoewel kinkhoest ooit een gevaarlijk infectieziekte was, het aantal slachtoffers ver voor de grootschalige introductie van een vaccin met ruim 99 procent gezakt was. Het jaartal waarin de kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen (1957) is met een pijl aangegeven in de grafiek. Wie beweert dat het aan aan vaccinatie te danken is dat de kinkhoest bijna verdwenen is weet duidelijk niet waar hij het over heeft.

Hoewel iedereen die over meer dan een halve hercencel beschikt uit de officiële gegevens kan opmaken dat vaccineren tegen kinkhoest niet helpt om het aantal zieken of doden te verminderen, worden Nederlandse kinderen in hun eerste levensjaar vier keer tegen kinkhoest ingeënt, de eerste keer als ze 2 maanden zijn, vervolgens bij 3, 4 en 11 maanden. Sinds 2001 worden ze op 4-jarige leeftijd nogmaals gevaccineerd.