Reddingswerkers 9/11: gebouw 7 is opgeblazen

De aanslagen van 11 September 2001 zijn niet gegaan zoals de media en politiek ons willen doen geloven. Alles wijst op een inside job, en één van de smoking guns is het mysterieuze instorten van de derde wolkenkrabber die bekend staat als WTC7 of Building 7.

wtc7.jpg
WTC7 in betere dagen

In DVD’s en websites van ‘complotdenkers’ is keer op keer gesuggereerd dat dit gebouw met explosieven naar beneden gehaald zou zijn, aangezien bij ontstentenis van naar binnen gevlogen vliegtuigen er redelijkerwijs geen andere reden voor het instorten te bedenken is. De eigenaar van het gebouw, de regering, en de autoriteiten die belast waren met het onderzoek verkondigden echter eensluidend dat dit een volslagenen onzinnige complottheorie was. Het gebouw was immers zwaar beschadigd (??) als gevolg van het puin van de Twin Towers, en bovendien was brand uitgebroken, waardoor het spontaan ingestort zou zijn.

In het officiële verhaal zaten al gigantische gaten, maar sinds enkele dagen is het zelfs volstrekt onhoudbaar geworden: diverse reddingswerkers zijn uit de school geklapt door te verklaren dat het gebouw wel degelijk is opgeblazen. Voordat de explosieven tot ontploffing gebracht werden, werd de honderden brandweerlieden en reddingswerkers opgedragen het gebouw en het omliggend gebied te ontruimen omdat het opgeblazen zou worden. De laatste 20 seconden voor de instorting werden via de megafoon afgeteld.

Een korte filmclip van CNN die het bovenstaande ondersteunt kunt u hier downloaden (filegrootte is 6 Mb).

Of de beschadigingen van het gebouw het opblazen ervan rechtvaardigden is slechts ten dele relevant. Veel belangrijker is de vraag hoe het mogelijk is dat luttele uren nadat de Twin Towers geraakt waren het gebouw van explosieven voorzien kon worden om het vervolgens kaarsrecht in zichzelf te laten instorten. Hoe organiseer je zoiets? Hoe kon men zo snel beoordelen dat het per direct laten instorten van het gebouw de meest verstandige beslissing was? Hoe konden de explosievenexperts in de hopeloze verkeerssituatie in het rampgebebied ter plekke konden komen? En hoe krijg je überhaupt zo snel zo’n team bij elkaar?

Wat de antwoorden ook mogen zijn, één ding staat als een paal boven water: regering, media en onderzoekers hebben stuk voor stuk keihard gelogen. En daarmee valt de volledige officiële versie over wat er op 11 September gebeurd is als een kaartenhuis in elkaar.

Amerikaanse krant roept op tot heropening 9/11 onderzoek

Eindelijk, ruim 5 jaar na de aanslagen van 11 september 2001, is het zover: een nieuwsblad dat oproept tot het onderzoeken van de ware toedracht van wat er die dag gebeurd is.

De Ashland Daily Tidings, een krant uit de kleine plaats Ashland in Oregon, roept alle Amerikaanse dagbladen op om aan te dringen op de vorming van een onafhankelijke commissie om de dood van 3000 Amerikaanse burgers op 9/11 volledig en diepgaand te onderzoeken.

Vergeet even de complottheorieën en politieke steekspellen. We zijn een land dat 5 jaar en 100 miljoen US$ heeft besteed aan het onderzoeken van Bill Clinton. We zijn tot het gaatje gegaan bij het uitzoeken hoe ver het Iran-Contra schandaal reikte – een debakel dat nooit in de openbaarheid gekomen zou zijn als er geen speciale onderzoeker aangesteld zou zijn.
Deze regering heeft meer energie en tijd gestopt in het onderzoek naar het uitlekken van Valerie Plame’s identiteit en het gebruik van steroïden door Barry Bond dan in het verklaren hoe 3 wolkenkrabbers in een oogwenk konden verkruimelen waarbij 3000 mensen omkwamen.
. . . . . . .
De regering werkt voor ons. Als die regering heeft gefaald, door kwaadwillendheid of door incompetentie, dan moeten wij dat weten. Als onze acties in de rest van de wereld voortkomen uit disinformatie, dan moeten wij dat weten.
. . . . . . .
Het is de verantwoordelijkheid van de media om te graven, te spitten, te onderzoeken en de waarheid boven tafel te krijgen over regerings-aangelegenheden en beslissingen die het volk aangaan.

Voor wie denkt dat het onafhankelijk onderzoek door de ‘Keane commission’ reeds naar behoren is uitgevoerd wil ik nog even wijzen naar een eerder artikel.

9/11: Waarom de complotdenkers gelijk hebben

Nadat de voltallige media ruim 4 jaar lang alle kritische vragen rondom de aanslagen van 11 September genegeerd heeft, is er sinds het weergaloos populair worden van de film Loose Change 2nd Edition als bij toverslag een verandering ingetreden. Helaas is over het algemeen de kwaliteit van de discussies beneden alle peil, want hoewel de journalisten de psyche van de ‘complotdenkers’ haarfijn weten te analyseren, blijven de werkelijke discussiepunten in de meeste gevallen onbesproken.

Laten we de boel nog eens goed analyseren door ons de vraag te stellen wat het kenmerk is van een ‘inside job’. Stel dat de regering Bush (danwel een select crimineel gezelschap binnen die regering) de aanslagen zelf beraamd en uitgevoerd heeft, waaraan zouden we dat kunnen herkennen?

Wat dacht u van een cover-up?

Om de waarheid geheim te kunnen houden moeten alle feiten die strijdig zijn met de officiële versie van de gebeurtenissen onder de pet gehouden worden. Maar omgekeerd geldt ook: als we in de nasleep van een terreuraanslag een cover-up ontwaren dan mag worden aangenomen dat degenen die de macht hebben om de ‘officiële waarheid’ te bepalen betrokken zijn bij een complot.

Toen het Amerikaanse volk riep om een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van 11 September werd in eerste instantie Henry Kissinger naar voren geschoven om zo’n onderzoek te gaan leiden. Helaas zijn er slechts weinig Amerikanen die geloven in de onafhankelijkheid van Henry Kissinger, en daarom moest dit plan afgeblazen worden. Vervolgens werden door Bush een aantal minder bekende mensen tot commissielid benoemd, waarvan de intieme connecties met de heersende macht voor de gemiddelde Amerikaan minder zichtbaar waren. Dat deze connecties wel degelijk aanwezig zijn kunt u op bijvoorbeeld Wikipedia nalezen.

De onderzoekscommissie kwam op 21 Augustus 2004 op de proppen met een vuistdik rapport waarin alle feiten die kloppen met de officiële partijlijn netjes zijn uitgewerkt, en de talrijke feiten die niet met het gewenste verhaal kloppen simpelweg worden genegeerd of op creatieve wijze zijn ‘aangepast’. Het rapport wordt in extreme mate gekenmerkt door weglatingen, verdraaide feiten en tegenstrijdigheden. Precies wat je van een cover-up zou verwachten. Blijkbaar is er veel wat verborgen moet worden.

Om zomaar een kleine selectie te noemen:

 • Larry Silverstein, de eigenaar van het WTC, heeft voor de televisiecamera verklaard ‘the decision was made to pull the building’, wat een een vakterm is voor het opblazen van een gebouw. Zeker gezien het feit dat het gebouw in elkaar is gestort op een manier die consistent is met een controlled demolition is de uitspraak van Larry Silverstein verdacht te noemen. De 9/11 commissie vond het echter niet nodig om Silverstein te vragen ‘wat bedoelde u precies toen u dat zei?’ en doet er geen melding van in haar rapport.
 • Het instorten van WTC 7 wordt in het rapport niet besproken, alsof het nooit is ingestort! We hebben het niet over een schuurtje, maar over een wolkenkrabber van 47 verdiepingen, hoger dan het hoogste gebouw van Nederland. De onderzoekscommissie negeert de instorting alsof het een onbelangrijk detail betreft!
 • Om de pancake theorie voor het instorten van WTC 1 en 2 aannemelijk te maken stelt het rapport dat het hart van elk van deze gebouwen bestond uit een holle schacht. Het bestaan van de 47 kolossale stalen kolommen wordt daarmee impliciet ontkend.
 • Burgemeester Giuliani wist van tevoren dat de torens zouden instorten. Het commissierapport maakt er geen melding van.
 • Hoe alledaags de verklaring voor de vele getuigenverklaringen over explosies en bommen ook moge zijn, het rapport had hier iets over moeten zeggen. Gasexplosies? Zou kunnen, hoewel er volgens de conciergedienst om veiligheidsredenen geen gasleidingen door het gebouw liepen. Dus hoe zit dat? Het issue wordt in het onderzoeksrapport volledig doodgezwegen.
 • De beveiliging van het WTC complex was in handen van President Bush’s broer Marvin en zijn neef Wirt Walker III. Waarom wordt hier geen melding van gemaakt?
 • Het Pentagon is het best beveiligde gebouw ter wereld. Toch hebben alle voorzieningen, inclusief het afweergeschut, niet geholpen de inslag van een vliegtuig te voorkomen. In het commissierapport zult u er niets over vinden.
 • Geen woord wordt vuil gemaakt aan de uitspraak van Donald Rumsfeld ‘the missile used to damage the Pentagon’. Blijkbaar wordt op voorhand verondersteld dat dit een onschuldige verspreking is die geen nader onderzoek behoeft. Enig idee wat u heeft uit te leggen als u in het vliegtuig naar uw vakantieadres een geintje over een bom maakt?
 • George Bush heeft in twee verschillende televisieprogramma’s gezegd de inslag van de eerste WTC toren live op TV aanschouwd te hebben. Tenzij hij naar ‘CIA-channel’ keek kan dit helemaal niet, aangezien de beelden daarvan pas de volgende dag beschikbaar waren. Niets over te vinden in het rapport.
 • Met geen woord wordt gerept over het document ‘Project for a New American Century’ waaruit overduidelijk blijkt dat de auteurs (waaronder vice-president Dick Cheney en Donald Rumsfeld) een motief hadden voor het uitvoeren van aanslagen tegen de eigen bevolking. 11 September was het door de neo-cons zo vurig verlangde ‘New Pearl Harbor’.
 • Er wordt geen woord besteed aan de discussie of de schade aan het Pentagon al dan niet consistent is met de inslag van een Boeing. Wat u of ik er van denken is niet relevant, het gaat erom dat een serieuze onderzoekscommissie geprobeerd zou hebben antwoorden te verschaffen op de vele voor de hand liggende vragen die gesteld worden door de nabestaanden.
 • De aanslagen leken sterk op wat er in het Operation Northwoods document uit 1962 beschreven was. Dit is een door het Pentagon geschreven plan voor het uitvoeren van terreuraanslagen op de eigen bevolking, met de bedoeling om Cuba de schuld te geven en zodoende het volk rijp te maken voor een invasie van Cuba.
 • Er is geen onderzoek gedaan naar het feit dat Washington DC Burgemeester Willie Brown en enkele Pentagon officials waarschuwingen hadden ontvangen om op 11 September niet te vliegen.
 • Op de ochtend van 11 September was de luchtmacht bezig met een grote hoeveelheid militaire oefeningen, waaronder oefeningen met zogenaamd gekaapte passagiersvliegtuigen die zich in gebouwen zouden boren. De terroristen, wie het ook waren, hebben handig gebruik gemaakt van de verwarring die door de mix van échte en gesimuleerde kapingen was ontstaan. Slechts één van relevante oefeningen wordt genoemd, maar uitsluitend als voetnoot.
 • Mahmoud Ahmad, het hoofd van de Pakistaanse geheime dienst, had in de week voor 9/11 in Washington een ontmoeting met de directeur van de CIA en enkele andere Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Diezelfde Mahmout Ahmad had kort daarvoor US$100,000 naar Mohamed Atta had laten overmaken. Dit financiële spoor dat mogelijk had kunnen leiden naar de opdrachtgevers van de aanslagen is volstrekt genegeerd.

Een onderzoeksrapport waarin deze en nog zéér veel andere essentiele feiten onbesproken blijven kan onmogelijk serieus genomen worden. Het is overduidelijk dat de 9/11 commissie iets probeert te verhullen, en het is niet moeilijk te doorzien in welke richting we dat zoeken moeten. Waren de autoriteiten niet competent genoeg om de aanslagen te voorkomen, is dát wat er onder de pet moet blijven? Moet geheim blijven dat de Amerikaanse autoriteiten de aanslagen willens en wetens hebben laten gebeuren? Of wil men voorkomen dat bekend wordt wie in werkelijkheid de aanslagen gepland en uitgevoerd hebben? Wie niet ziet dat alleen die laatste verklaring consistent is met de bovenstaande bloemlezing (slechts een bescheiden selectie uit een gigantisch aantal fouten en weglatingen) is in mijn ogen stekeblind.

Hoewel er nog niets bewezen is, dat is namelijk onmogelijk zolang de rechtsgang door de autoriteiten wordt tegengehouden, is het volkomen krankzinnig om vol te houden dat de 9/11 onderzoekscommissie gedegen werk zou hebben afgeleverd. Degenen die ervan beschuldigd worden ‘complotdenkers’ te zijn – inmiddels ongeveer de helft van alle Nederlanders – hebben dus groot gelijk als ze stellen dat het onderzoek heropend moet worden.

60% Amerikanen gelooft in 9/11 complottheoriën

Een van de grootste nieuwszenders in Amerika, MSNBC, heeft dagelijks een online-poll op haar website staan. Op 9 september was de vraag: ‘Gelooft u in 9/11 complottheoriën die aangeven dat de Amerikaanse regering betrokken was?’. Als antwoorden kon men kiezen uit ‘ja, ik geloof dat daar bewijzen voor zijn’, ‘nee, dat is belachelijk’ en ‘ik ben er niet zeker van’. De poll vindt u hier.

Nadat ruim 28.000 bezoekers aan de poll had meegedaan bleek dat bijna 60% van de respondenten gelooft dat de regering betrokken was bij de aanslagen.

162.GIF

Complottheorie over de aanslagen op het WTC niet langer omstreden

Op 31 juli kwam Trouw met een artikel getiteld ‘Complottheorie over de aanslagen op het WTC niet langer omstreden’. Zie deze pagina voor het originele artikel.
Het artikel verhaalt over Delftse studenten die deze zomer wetenschappelijk onderzoek doen om te bepalen of de Twin Towers al dan niet met exposieven zijn opgeblazen, en over mainstream journalisten (Willem Middelkoop van RTL Z en Kees Schaap van Zembla) die de samenzweringstheorieën tegenwoordig niet langer zonder meer afwijzen.
Het artikel eindigt met een link naar een poll waar gevraagd wordt ‘Denkt u dat de Verenigde Staten het WTC op 11 september 2001 zelf opbliezen?’. Let wel: de vraag was dus niet of u denkt dat de Amerikanen vooraf op de hoogte waren, maar of u gelooft dat ze WTC torens hebben opgeblazen!
Op 1 augustus, na bijna 3000 stemmen, zag het plaatje er als volgt uit:

153.GIF

Zou het kunnen zijn dat de 41% die op ‘ja’ geklikt heeft de mensen zijn die zich serieus in de materie verdiept hebben, terwijl de 59% die nog in de ontkenningsfase zit zich nimmer goed heeft laten informeren? Het is slechts een gedachte.

Hoe dan ook, het heeft er alle schijn van dat bijna de helft van alle Nederlanders inmiddels behoorlijk goed geïnformeerd is over de ware toedracht van 11 September. Maar waar blijven de protesten op het Binnenhof tegen onze volksvertegenwoordigers die ons land onder valse voorwendselen in oorlogen tegen Afghanistan en Irak hebben gestort?
Bot, Donner, Balkenende, Remkes, ze hebben ons domweg misleid. Het NOS Journaal, de Telegraaf, HP de Tijd, RTL Nieuws: ook zij hebben ons misleid, op misdadige wijze. En tot op de dag van vandaag gaat dat door.
Als u wilt dat dit doodzieke systeem verandert zult u zelf aktie moeten nemen. Zorg allereerst dat u goed geïnformeerd bent over de manipulaties die u van belang vindt, en geef de informatie daarna door aan anderen. Begin een website, organiseer protestbijeenkomsten, geef financiële steun aan onafhankelijke nieuwsmedia, en gebruik de macht van uw portemonnee bij het kiezen van produkten.
Want als u denkt dat het een ‘ver van mijn bed show’ is die slechts handelt over een imbeciele president die zoveel mogelijk olie wil veroveren, dan zult u over enkele jaren zien dat u genadeloos genept bent.

11 September 2001: WTC ingestort als gevolg van thermate

Inmiddels zijn er duizenden websites en vele video’s beschikbaar waarop met goede en minder goede argumenten wordt verkondigd dat de torens van het World Trade Center onmogelijk ten gevolge van kerosine-branden ingestort kunnen zijn.
Een webpagina die een redelijk compleet beeld geeft van wat er met de officële lezing over het instorten van de WTC-torens allemaal mis is, is http://www.eqgen.nl/html/aanslagen911_twintorens.html

Eén van de mensen die zich diepgaand met het onderzoek naar het instorten van de torens bezig houdt is natuurkundeprofessor Steven E. Jones van de Brigham Young Universiteit in Utah. Geruime tijd terug heeft deze wetenschapper geconcludeerd dat het instorten van WTC1, WTC2 en WTC7 uitsluitend het gevolg geweest kan zijn van een “controlled demolition”. Onlangs kreeg Jones enkele samples van het staal uit de restanten van het WTC in handen, waar hij een chemische analyse op heeft laten uitvoeren. Op de brokstukken bleken sporen van thermate aanwezig te zijn! Thermate bestaat uit thermiet en zwavel, waarbij het zwavel ervoor zorgt dat het thermiet bij nóg hogere temperaturen gaat branden, waarbij de sterkste soorten staal moeiteloos doorgebrand kunnen worden. Het snijden van staal t.b.v. het laten instorten van oude gebouwen is bij uitstek een toepassing waar thermate voor ontwikkeld is, en de kans dat zo’n stof “toevallig” op het staal terecht komt is astronomisch klein.
De volgende foto laat zien hoe keurig de stalen kolommen van het WTC in stukken gesneden zijn, en hoe het gesmolten metaal erop zichtbaar is. Voor wie denkt dat op de foto de resultaten van de “snijbrander-crew” zichtbaar zijn: met snijbranders krijg je niet het “druipeffect”.

thernate

Wat denkt u, moeten we nu concluderen dat Osama Bin Laden nog uitgekookter is dan we al dachten, of zou er iets anders aan de hand zijn?

11 september 2001: Het bizarre verhaal over WTC 7

Behalve de gebouwen WTC1 en WTC2 waarvan het instorten talloze malen op TV te zien is geweest, is 7 uur later nog een derde grote wolkenkrabber op het WTC terrein ingestort. Met 47 verdiepingen en 174 meter hoogte zou dit gebouw als het in Nederland gestaan had het hoogste van het land geweest zijn (het hoogste gebouw van Nederland, de Delftse Poort meet “slechts” 152 meter).
WTC7 is niet door een vliegtuig geraakt en was 130 meter verwijderd van de North Tower. Het is daarom volstrekt onlogisch dat dit gebouw, dat net als WTC1 en WTC2 een uitzonderlijk stevige stalen constructie had, is ingestort. Er bestaan weliswaar enkele foto’s waarop een kleine brand zichtbaar is, maar dit is absoluut niet het soort brand waar moderne gebouwen door in kunnen storten. Zowel voor als na 11 september 2001 is nimmer een wolkenkrabber met stalen frame ten gevolge van een brand ingestort. De voorbeelden van verschrikkelijke vlammenzeeën in dit soort gebouwen zijn talrijk, maar NOOIT heeft dit tot instorting geleid. Alleen op 11 september was alles ineens alles anders, en zijn maar liefst 3 wolkenkrabbers ingestort!

“Een stalen gebouw heeft reeds in experimenten branden overleefd met extreme temperaturen die boven de temperaturen gaan die haalbaar zijn met kerosine.”
– Cardington fire tests

Dit zou volop reden moeten zijn om naast een strijd tegen terrorisme ook de strijd aan te gaan met ondeugdelijk gebouwde en zeer gevaaarlijke wolkenkrabbers, maar blijkbaar was dit aspect van 11 september niet belangrijk.

wtc_overview

Net als bij de “grote” torens is van WTC7 op filmopnamen duidelijk te zien dat het gebouw volledig symetrisch in elkaar stortte, waarbij het middenstuk als eerste inzakte, exact zoals dat gaat wanneer een gebouw met explosieven naar beneden wordt gehaald. Uit filmbeelden kan bovendien keihard bewezen worden dat de snelheid waarmee het gebouw instortte gelijk is aan de snelheid van een “vrije val”. Zonder explosieven is dit simpelweg onmogelijk, want dan zou elke verdieping de valbeweging iets vertraagd hebben, en zou het meetbaar langer hebben geduurd voordat de instorting compleet was.

WTC7-small

Erg veelzeggend is dat de man die sinds enkele maanden eigenaar van het WTC-compex was, Larry Silverstein, in de PBS documentaire ’America Rebuilds’ vertelde:

“I remember getting a call from the, er, fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, ‘We’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it.’ And they made that decision to pull and we watched the building collapse.”

“To pull the building” is vakterminologie voor het laten instorten van een gebouw met explosieven. Dezelfde term werd door de technici (op film!) gebruikt toen weken later de nog overeind staande gebouwen gesloopt werden.

Kortom: het heeft er alle schijn van dat WTC gebouw 7 niet in ingestort ten gevolge van brand, maar door het afgaan van explosieven. Een eenvoudig onderzoek aan de stalen restanten had kunnen uitwijzen of er inderdaad explosieven gebruikt waren, maar helaas zal dit onderzoek er nooit komen. In tegenstelling tot wat er nomaal gesproken gebeurt in een dergelijke sitiuatie is het staal namelijk massaal weggevoerd en gerecycleerd alvorens enig onderzoek kon worden uitgevoerd.

“Alle belangrijke bewijzen ivm de ramp werden illegaal vernietigd, voordat het onderzoek afgesloten was en sommige zelfs voor het begon!”
-Fire Engineering

Er is misschien iets bij voor te stellen dat Al Qaida behalve van vliegtuigen ook gebruik heeft gemaakt van explosieven, maar gezien het volledig negeren van deze zaak ik de politiek en media, het overhaast afvoeren van bewijsmateriaal en de uitspraken van Larry Silverstein is weinig plausibel dat Al Qaida hier iets mee te maken heeft. Wat er werkelijk gebeurd is op 11 september is alleen te bevatten in combinatie met de rest van het 911-verhaal, waarover op deze site nog diverse artikelen zullen verschijnen. Vanuit officiële zijde moeten we het vooralsnog doen met de uitspraak in het rapport van FEMA:

“De details ivm de branden in WTC gebouw 7 en hoe het komt dat het gebouw instortte blijven onbekend op dit ogenblik.”
– Federal Emergency Management Administration. Chapter 5, Page 31, May 2002

Er zijn zeer veel websites die uitgebreidere informatie geven over het instorten van WTC7 en de pogingen van officials om de waarheid te verbergen. Binnen het Nederlands taalgebied raad ik aan om eens een kijkje te nemen op ALT-F4.org , bijvooorbeeld de pagina http://alt-f4.org/137.html. Een andere zeer informatieve pagina is http://www.eqgen.nl/html/aanslagen911_gebouw7.html

FBI zegt “geen hard bewijs van connectie tussen 9/11 en Bin Laden”

Het zal niemand verbazen dat Osama Bin Laden op de lijst van meest gezochte terroristen van de FBI staat. Osama’s poster kun je hier bekijken.
Opvallend is dat Osama Bin Laden wel gezocht wordt voor de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenya op 7 Augustus 1998, maar niet voor de aanslagen op 11 September 2001.
Op 5 juni heeft the Muckraker Report gesproken met Rex Tomb, hoofd voorlichting van de FBI, om te vragen hoe dit mogelijk is. Het antwoord was overduidelijk:

“er bestaat geen hard bewijs voor een connectie tussen Osama Bin Laden en de aanslagen van 11 september”.

Onze regering rechtvaardigde de invasie van Afghanistan door te verklaren de bewijzen gezien te hebben dat Osama Bin Laden schuldig is aan de aanslagen van 11 September 2001. Blijkbaar weet onze regering meer dan de FBI. Of zou de waarheid anders in elkaar zitten?