Mexico verzamelt vingerafdrukken van alle mobiele bellers

Ook Mexico voert een verwoede strijd om het behoud van vrijheid, en heeft bedacht dat het land gebaat is bij het verzamelen van de vingerafdrukken van alle mobiele bellers. Zonder een database waarmee elk telefoontje naar de gebruiker van het toestel te herleiden is is het niet mogelijk een einde te maken aan de verontrustende stijging van het aantal ontvoeringen. Dat iedereen die een toestel koopt of een nieuw abonnement afsluit zijn vingerafdrukken bij de provider moet achterlaten is een klein offer in een land waar achter bijna elke cactus een crimineel verscholen zit, toch?

Bron: www.telegraph.co.uk

Britse geheime politie-unit bespioneert extreem linkse en extreem rechtse activisten

Ter bescherming van de vrije samenleving wordt in de UK een geheime politie-unit opgericht die binnenlandse extremisten in de gaten moet houden. De bedoeling is om gedetaillerde plaatjes samen te stellen van radicale activisten, waaronder verstaan wordt de leiders van anti-Israel demonstraties, dierenbevrijders, extreem linkse en extreem rechtse politieke groeperingen, en ander gespuis.
Zou het beperken van de vrijheid van anderen echt de beste manier zijn om die van ons te behouden?

Lees verder: www.dailymail.co.uk

Nieuwe wet UK: fotograferen van politie-agenten is daad van terreur

Het gebeurt al regelmatig dat Britse burgers van de politie te horen krijgen dat ze -ondanks dat ze zich op openbaar gebied bevinden – niet mogen fotograferen. Blijkbaar bevalt dit de autoriteiten zo goed dat er op 16 februari een wet in werking zal treden, de Counter-Terrorism Act 2008, die het fotograferen van politie-agenten tot een daad van terreur maakt, althans als de foto’s “waarschijnlijk bruikbaar zijn voor een persoon die een daad van terreur uitvoert of voorbereidt”. Die definitie is dermate ruim dat elke fotograaf die zich in de ogen van de politie hinderlijk gedraagt -bijvoorbeeld iemand die plaatjes schiet van situaties waarin de politie onnodig geweld gebruikt- schuldig bevonden kan worden. De straf is niet misselijk: maximaal 10 jaar cel.
Wij van tegenbericht vinden dit een beetje eng.

Lees er meer over in het British Journal of Photography

Politie doorzoekt auto’s, automobilisten reageren dol enthousiast

Er is al veel geschreven over de onverschilligheid waarmee Nederlanders Big Brother in hun leven toelaten, en er is weinig waar ik nog van opkijk, maar bij het lezen van het volgende bericht (uit het Brabants Nieuwsblad van 3 januari) viel ik van mijn stoel:

03 jan 2008, 03:42 – VUGHT – Irritatie, ongeduld of onbegrip? Niks van dit alles als agenten woensdagavond aan de Taalstraat tientallen automobilisten staande houden, controleren en hun auto’s doorzoeken.

Zonder uitzondering reageren de weggebruikers positief op de actie, bedoeld om inbrekers preventief op te sporen.

Het is deze avond ook niet te doen om bonnen te schrijven, legt chef operationele zaken Jacques van Haaren van de politie uit. ,,Dit is echt een preventieve controle. En daarbij stuiten we nauwelijks op onbegrip. De reacties zijn erg goed, zeker als we het doel van de actie uitleggen.”

Conform de richtlijnen van de landelijke acties worden kleine overtredingen deze avond niet bekeurd. ,,Maar het is niet zo dat we iemand die te veel heeft gedronken laten gaan”, verduidelijkt Van Haaren.

Bij de preventieve controle letten de agenten vooral op inbrekersgereedschappen of een eventuele buit. De wintermaanden met de lange nachten zijn voor inbrekers als het ware het hoogseizoen. Toevallig ging Vught vorige maand nog gebukt onder een kleine inbraakgolf. Dat is ook de reden dat agenten nu de Taalstraat hebben uitgezocht om te controleren.

Rond de klok van negen uur nemen de dienders plaats bij de ingang van Zionsburg. Even verderop bij de Kapellaan neemt een ander team positie.

In de ijzige kou treffen de agenten geen enkel verdacht voorwerp aan. Eén aangehouden Vughtenaar kan zijn rijbewijs niet tonen. ,,Maar ik woon hier vlakbij”, probeert hij het. Van Van Haaren mag hij zijn papieren thuis ophalen. Even later toont hij tevreden zijn rijbewijs. ,,Ik ben zeer positief over deze actie”, voegt hij er nog aan toe. “Veiligheid, preventief controleren, een goede zaak.”

Na een uur houden de agenten het in het oude centrum voor gezien en verhuist de actie. Het ene team neemt plaats bij de Vijverbosweg, de andere bij de Esscheweg. Tegen de klok van elven stoppen de verkleumde agenten, zonder overigens verdachte voorwerpen te hebben aangetroffen.

De komende tijd herhaalt de politie links en rechts de acties. Waar en wanneer, dat laat Van Haaren nog even in het midden.

“We noemen het speldeprikken die we uitdelen.”

GSM altijd af te luisteren

In de laatste editie van vacature-weekblad Intermediair staat een artikel met de veelzeggende titel “De overheid ziet alles ­- en wij vinden het best?”. Hoewel de diepere bedoelingen van het control-grid niet aan de orde komen is het epistel toch de moeite van het lezen waard. Opvallend vond ik vooral het volgende stukje:

Anoniem mobiel bellen is echter bijzonder lastig. Bijna alle moderne mobiele telefoons hebben een ingebouwde microfoon die nodig is om te communiceren. De microfoon staat door middel van signalen altijd in verbinding met een zendmast van de provider van de abonnementhouder. Op afstand kan, ook als de gsm is uitgeschakeld, de microfoon door derden worden geactiveerd en daarmee worden getraceerd. Alleen als de batterij uit het apparaat is gehaald, is dat onmogelijk.

Politie wil nieuwe speeltjes

Volgens een ANP bericht van enkele dagen terug wil de Amsterdamse politie voor het opsporen van criminelen gebruik kunnen maken van technieken die momenteel vanwege privacy-wetgeving alleen in specifieke gevallen ingezet mogen worden. De wensen hebben betrekking op automatisch kentekenscanners om snelheidsovertreders efficiënter te kunnen beboeten (foutje, sorry) criminelen in de gaten te houden en te kunnen nagaan wie er in de buurt was ten tijde van een misdrijf.
Een tweede techniek waarmee de politie ons beter wil beschermen is de bodyscan, waarmee agenten op afstand kunnen zien of iemand een wapen op zak heeft. Grappig dat ongeveer op hetzelfde moment in de Engelse pers geschreven werd over de LEXID mobiele X-ray detector, een apparaat dat het werk van politie en douane-beambten op revolutionaire wijze zal veranderen.

lexid_b.jpg

Geen bom blijft ongezien voor dit apparaat, mits gebruikt binnen een afstand van enkele meters. Zelfmoordterroristen maken voortaan geen kans meer!

The Independent: implanteerbare chips gedetineerden ook bedoeld voor toedienen electro-shocks

Het ANP kwam gisteren met het volgende bericht:

De Britse regering overweegt duizenden gevangenen van een onderhuidse chip te laten voorzien om meer ruimte te creëren in de overvolle Britse gevangenissen. Dat meldde de Britse krant The Independent zondag.

Na deze mededeling volgt nog een heel verhaal over wat een geweldig nieuws dit is.

Men wil doen voorkomen dat die chip bedoeld is voor criminelen en terroristen. Helaas is dat niet waar: die chip is bedoeld voor brave burgers zoals u. Opdat u zich, tegen de tijd dat u in de gaten krijgt wat Big Brother met u voor heeft, niet meer kunt verzetten. Maar omdat u een geïmplanteerde chip zo’n vreemd idee vindt, wilt u liever chiploos door het leven. Dat vinden onze bovenbazen een beetje lastig, maar daar hebben ze een psychologisch slimme methode voor bedacht: ze beginnen met Alzheimer patiënten, illegale immigranten en gedetineerden. Wat ze met die criminelen doen kan u waarschijnlijk weinig boeien. Hadden ze zich maar netjes moeten gedragen toch? Een chip in hún arm, daar kunt ú niet mee zitten.

biochip.jpg

Het aardige is dat u hierdoor langzaam gaat wennen aan het idee van onderhuidse chips, en mede door geraffineerde media-propaganda zal een implantaat op een gegeven moment een stuk minder bedreigend lijken. Tegen de tijd dat u voorafgaand aan een vliegvakantie een lastig formulier moet invullen waarop u aangeeft waarom u niet gechipped bent, of wanneer u extra Air Miles kunt scoren als u een biochip gebruikt voor het afrekenen in de supermarkt, gaat u voor de bijl. Vast en zeker!

Enfin, ik verval in herhalingen. De reden dat ik dit stukje schrijf is om u attent te maken op een van de laatste regels van het originele artikel uit de Independent:

“Eén bedrijf is van plan de chipimplantaten dieper in het lichaam aan te brengen. Het gaat daarbij om implantaten die kunnen trillen, electro-shocks kunnen toebrengen, berichten kunnen uitzenden, of als microfoon kunnen fungeren”.

Welkom in uw toekomst. En onthoudt: het is voor de goede zaak!

Mexico gaat immigranten van implanteerbare chip voorzien

Geen science fiction, geen complotheorie, maar reeds nu in dit theater: de Mexicaanse overheid gaat implanteerbare chips gebruiken in de strijd tegen illegale immigratie vanuit Centraal Amerika. Arbeiders en bezoekers uit Belize en Guatemale krijgen tot op heden een fraude-gevoelige niet-electronische pas om de grens mee over te kunnen, maar vanaf maart zullen, volgens een verklaring van Mexico’s National Migration Institute, implanteerbare biochips worden geïntroduceerd voor het registreren van elke grensoverschrijding.
Wie niet geloven kan dat het grootschalig chippen van mensen nu echt gaat beginnen is moet het volgende CNN-clipje maar eens bekijken:

[youtube]http://youtube.com/watch?v=vzT8Zq2wh5M[/youtube]

Recente anti-terreurmaatregelen in Nederland

Het eJure-internetportal heeft een overzicht gepubliceerd van anti-terreurmaatregelen die de Nederlandse overheid vanaf 2004 t/m de eerste helft van 2007 heeft doorgevoerd. De maatregelen blijken zeer effectief, want zeg nou zelf, de afgelopen jaren valt het aantal terroristische aanslagen in Nederland best wel mee, toch?
Omdat dit belangrijke informatie betreft heb ik het overzicht integraal overgenomen:

De te beschouwen anti-terreurmaatregelen zijn:

De Wet terroristische misdrijven [Inwerkingtreding: dd 10-8-2004]
De Wet afgeschermde getuigen [Inwerkingtreding dd 1-11-2006]
Wet ter Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven [in werking getreden dd 1-2-2007]

Maatregelen tegen personen, die niet van een strafbaar feit worden verdacht:

Maatregel persoonsgericht verstoren
Wet Bestuurlijke Maatregelen en Nationale Veiligheid [aangenomen dd 20-3-2007]

1 Wet terroristische misdrijven

Met deze op het Europees Kaderbesluit dd 2002 gebaseerde wetgeving werd, zoals reeds vermeld, niet alleen een definitie van het begrip ”terrorisme” vastgelegd, maar eveneens een aantal reeds strafbare misdrijven, waaraan het verzwarende element ”van terroristische aard” werd toegevoegd, voorzien van een hogere strafmaat.

Hier een overzicht van de belangrijkste elementen van deze nieuwe wetgeving:

Continue reading