Geen onderzoek London 7/7

In het officiële verhaal over de toedracht van de aanslagen in London op 7 juli 2005 zitten zoveel gaten dat een Zwitserse gatenkaas er jaloers op zou zijn. Wie de gebeurtenissen grondig bestudeert komt al gauw tot de conclusie dat de vele bizarre toevalligheden en tegenstrijdigheden in het officiële rapport ongenoemd blijven. Het is daarom logisch dat overlevenden en nabestaanden willen dat er een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Het probleem is dat ze zich daarvoor tot de regering wenden, wat niet zoveel zin heeft aangezien die zelf de aanslagen geënsceneerd heeft (althans een beperkt aantal criminele elementen in die regering).
Vijf maanden na de aanslagen vertelde Tony Blair zijn volk dat er geen openbaar onderzoek zou komen omdat hij bang was dat dat de officiële onderzoeken naar de aanslagen van 7 en 21 juli dwars zou zitten. Inmiddels zijn we weer 2 jaar verder, en is het officiële onderzoek allang afgerond. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het openbare onderzoek nu wél kan plaatsvinden. Verklaarde de regering onlangs nog dat een onderzoek te duur zou zijn en dat veiligheidsagenten het al druk genoeg hebben met het voorkomen van nieuwe aanslagen, in een vandaag uitgegeven verklaring staat doodleuk “de regering blijft van mening dat een openbaar onderzoek niet nodig is”. Dit is het antwoord waar overlevenden, nabestaanden en andere bezorgde burgers die de beslissing van de regering hadden aangevochten het mee moeten doen.

londen3.jpg

Tja, een volk dat de macht weggeeft aan een bende criminelen moet niet gek opkijken als haar rechten niet langer gerespecteerd worden.

Natte droom van de Neo-Cons: Nucleaire Holocaust

“Family Security Matters is toegewijd aan mannen en vrouwen die op zoek zijn naar antwoorden op de belangrijkste vragen van deze tijd: hoe houden we onze gezinnen en ons land veilig”.
Deze alleszins redelijk klinkende missie valt te lezen op de ‘about’-pagina van Family Security Matters. Nader onderzoek leert dat FSM een front-organisatie is voor het Center for Security Policy (CSP), een conservatieve Washington denktank die is “toegewijd aan de bewezen filosofie van het bevorderen van internationale vrede door de kracht van Amerika”. Achter het CSP zit een hele berg neoconservatieven waarvan er velen hun weg gevonden hebben naar het pluche van de Amerikaanse regeringszetels. Dick Cheney, de Amerikaanse vice-president, was in de begintijd lid van de adviesraad van deze club, en de inmiddels afgetreden Donald Rumsfeld is erelid. Dat zijn slechts twee voorbeelden van de talloze connecties tussen het CSP en de regering Bush. Zie sourcewatch voor meer informatie.
Het lezen van de publicaties van dit soort organisaties geeft soms een onthutsende kijk op de agenda die door de neo-cons wordt nagestreefd. In een artikel dat op 3 augustus op de website van Family Security Matters verscheen bleek de organisatie te betreuren dat er zoiets als democratie bestaat, want de wil van de meerderheid is niet altijd het beste voor het land, betoogt de auteur.

De slimste koers voor president Bush zou geweest zijn om zijn nucleaire wapens in te zetten om de Irakis af te slachten net zolang tot ze zijn eisen zouden inwilligen of allemaal dood zouden zijn.

Even later gaat het verder:

Gezien de moderne wapens is het een eenvoudige waarheid dat een land ofwel genocide moet plegen óf zelfmoord. Israel is het perfecte voorbeeld. Als Israël Iran niet vernietigt, dan zullen de Iraniërs hun bluf waarmaken en Israël van de aarde wegvagen. Maar omdat Israël niet populair is krijgt het land geen toestemming om zichzelf te verdedigen, en zo heeft ook President Bush niet de mogelijkheid datgeen te doen wat voor de overleving van Amerikanen noodzakelijk is. Onze krachtigste wapens kan hij niet inzetten.

nuclear_explosion.jpg

Voor zijn buitenlands beleid zou Bush de adviezen van Julius Caesar moeten opvolgen, vinden de hevig gefrustreerde Neo-Cons:

Toen de Romeinse generaal Julius Caesar probeerde om Gallië te veroveren moest hij niet alleen de Galliërs verslaan maar ook zijn politieke vijanden in Rome, die hem wilden vernietigen zogauw zijn mandaat als consul beëindigd zou zijn.

Caesar herstelde de orde en rust in Gallië door massale slachtingen, en daarna gebruikte hij zijn succesvolle leger om zijn politieke tegenstanders te vernietigen en zichzelf tot permanent heerser over het oude Rome uit te roepen.

Als president Bush deze strategie zou kopiëren door zijn leger op te dragen Irak te ontdoen van alle Arabieren en te herbevolken met Amerikanen, dan zou hij direct resultaat bereiken: populariteit bij zijn troepen, verrijking van Amerika door Arabisch Irak te veranderen in een Amerikaans Irak, een impuls voor het prestige van Amerika, en het bangmaken van Amerika’s vijanden.

Hij zou dan Caesar’s voorbeed kunnen volgen door zijn hernieuwde populariteit in het leger te gebruiken om militaire macht te verkrijgen, de eerste permanente president van Amerika te worden, en een einde te maken aan het continue gekibbel van het congres en het ontspoorde hooggerechtshof.

bushceasar_350.jpg

President Bush kan zijn plicht verzaken naar zichzelf, zijn land en zijn God, door ex-president Bush te worden, óf hij kan president voor het leven worden, de veroveraar van Irak, die het verstand terugbrengt in het congres en de rede in het hooggerechtshof.

En stel dat Bush in navolging van Augustus Caesar zichzelf tot heerser van de wereld zou uitroepen, wie zou hem dan kunnen stoppen? Want alleen een verenigd Amerika onder één heerser heeft de macht om de mensheid te redden van de dreiging van een nieuwe Dark Age die met nucleaire wapens uitgeruste terroristen ons willen aandoen.

Nadat in de alternatieve media commotie was ontstaan over deze tekst heeft FSM het artikel van haar website verwijderd. Inmiddels lijkt het erop dat ook Google’s cache de pagina heeft overschreven, maar vrijheids.net heeft natuurlijk een backupje gemaakt welke hier als PDF-bestand te bekijken is.

Is hoogste justitie-ambtenaar een pedofiel?

Na het lezen van het volgende interview en diverse andere artikelen over deze zaak, ben ik er van overtuigd geraakt dat Joris Demmink, naar goed gebruik binnen dat soort kringen, een pedofiel is. Het interview en bijbehorende inleiding zijn integraal overgenomen uit de Metro van 16 juli:

Aangifte van pedofilie wordt niet onderzocht
Het OM maakte vrijdag bekend een aangifte van pedofilie van de Koerd Hüseyin Baybasin tegen de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie niet in onderzoek te zullen nemen. Adèle van der Plas, de advocaat van de Koerdische vrijheidsstrijder, is boos.

Kunt u nog eens kort uitleggen waar het in de zaak Baybasin om draait?
Baybasin is een Koerdische activist die in zijn land veel aanzien heeft. Hij is in ons land ten onrechte tot levenslang veroordeeld wegens moord en gijzeling. De veroordeling heeft plaatsgevonden onder druk van de toenmalige Turkse regering, die wat ons betreft gebruik gemaakt heeft van de chantabele positie van Joris Demmink, de huidige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. De veroordeling van Baybasin is tot stand gekomen via door justitie gemanipuleerde tapgesprekken. Dat is door de verdediging al in 2002 voor het hof aangetoond.

De beschuldigingen aan het adres van Demmink zijn nogal ernstig. Heeft u zulke sterke bewijzen?
Er zijn steeds meer aanwijzingen waaruit blijkt dat Joris Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten uit de aangifte. Het is kwalijk dat een man in zijn positie chantabel is, zoals dat in de praktijk is gebleken: Turkije heeft er misbruik van gemaakt, om er een staatsvijand als Baybasin mee onschadelijk te maken. Het is ongelofelijk dat ons land in deze positie is gebracht.

Zet u de feiten eens op een rijtje?
In een rapport van de Turkse inlichtingendienst van afgelopen januari, dat in ons bezit is, wordt Demmink in verband gebracht met een seksfeest in 1995 met jonge jongens in Bodrum in Turkije. De informatie uit het rapport was al gebruikt in een artikel van de Turkse journalist Mehmet Ceviker in het voorjaar van 1996. De Turkse overheid had hem nooit toegestaan erover te berichten, als zij het oneens zou zijn geweest met de informatie in het rapport. Ook de bekende Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali doet momenteel onderzoek naar de zaak. Demmink heeft ontkend in Turkije te zijn geweest in de periode van het feest. Hij verklaart ook dat hij niet schuldig is. Maar wij beschikken over een lijst met data waaruit blijkt dat hij wel degelijk in Turkije is geweest in die tijd. Ook beschikt de verdediging over correspondentie tussen het IND en het ministerie, waaruit blijkt dat Baybasin al in 1997 door de Nederlandse overheid is ingezet om ‘wat gedaan’ te krijgen van de Turkse overheid.

Bent u teleurgesteld over de beslissing van het OM om de zaak niet in onderzoek te nemen?
Ja, want ik vind dat juist het gedrag van de hoogste baas van het ministerie van Justitie moet worden onderzocht, als daar reden toe is. Tegen de eerste de beste persoon die kinderpornoplaatjes op zijn computer heeft staan, wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart. Terwijl alle bewijzen over pedofilie die ik tot nu toe tegen Demmink heb aangereikt, door het OM terzijde worden geschoven. Justitie heeft ook geen enkele moeite gedaan om zelf het Turkse overheidsrapport op te vragen, of om nog zes andere Turkse getuigen te horen.

Wat is uw volgende stap?
We zullen bij het gerechtshof in Den Haag een klacht indienen over de weigering van het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen en de genoemde personen in onze aangifte te vervolgen.

U heeft zich de laatste jaren behoorlijk vastgebeten in deze zaak. Bent u nog in staat objectief tegen de feiten aan te kijken?
Als mocht blijken dat de feiten niet kloppen, zal ik de eerste zijn om dat toe te geven. Maar ik weet dat hier een spelletje is gespeeld, waar wij ons in onze rechtsstaat diep voor moeten schamen. Wij zullen niet stoppen met procederen, voordat is aangetoond dat we hier met een onbedwingbare doofpotcultuur te maken hebben.

Geen strafrechtelijk onderzoek
Justitie ziet geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de aangifte van pedofilie tegen ambtenaren van het ministerie van Justitie. De aangifte van de in Nederland gevangen zittende Koerd Baybasin is deels gebaseerd op een Turks overheidsrapport. Het OM meldt dat het om een ‘mysterieus’ rapport ging, waarvan ‘niet valt aan te tonen dat het in werkelijkheid bestaat’. Advocaat Van der Plas wijst namens Baybasin op het feit, dat Nederland er drie maanden lang niet toe over is gegaan om dit rapport bij de Turkse overheid aan te vragen. “Nu wordt onterecht de suggestie gewekt dat wij met vervalste Turkse overheidsdocumenten hebben gewerkt.”

Familie Bush verzot op sport

George en Laura Bush zijn dol op sport. En dan met name op het sportteam van de Universiteit van Texas, de Longhorns, genoemd naar het breedgehoornde koeienras dat veel in Texas gefokt wordt. Bij een toffe sportclub hoort natuurlijk een grappig handgebaar, het zogenaamde “hook ’em horns” (neem ze op de horens) gebaar. Leuk. De adoratie kent geen grenzen, want waar je zou denken dat de Bushes bezorgd zijn over terroristen, klimaatverandering, de oorlog in Irak of de volgende verkiezingen zijn ze in gedachten immer bij hun favoriete sportclub. Tijdens plechtigheden bij de Engelse vorstin: George doet stiekum “hook ’em horns”. Bij de laatste inauguratie: hook ’em horns.

bush_queen_devil_hand2.jpg

Gisteren werd de weduwe van voormalig president Lyndon B. Johnson begraven. Hoewel in het zicht van de kist vaak menig traantje wordt weggepinkt maakte Laura Bush er een dolle boel van, zoals u hieronder kunt zien:

laurahorns.jpg

De foto is afkomstig van Reuters, en dagblad De Pers gaf er de volgende uitleg bij:

De begrafenis van de overleden Lady Bird Johnson, de weduwe van president Lyndon B. Johnson, was een vrolijke aangelegenheid. Voormalig president Jimmy Carter (links) moet lachen als first lady Laura Bush het ‘hook-em horns’ (neem ze op de horens) gebaar maakt. Het gebaar is een teken van respect voor het Longhorns sportteam van de Universiteit van Texas. Lady Bird kwam zelf uit Texas. Ook voormalig president Bill Clinton en zijn vrouw en presidentskandidate Hillary Clinton moeten lachen om het gebaar van Laura Bush.

Kijkt u ook eens op deze pagina, daar zijn nog veel meer foto’s te zien waarop leden van de Bush familie het olijke handgebaar maken. De tekst op de betreffende pagina moet u trouwens maar overslaan, ze maken daar de bespottelijke suggestie dat het om een duivelsgroet zou gaan, een soort van ‘heil satan’ gebaar. Als dat zo was dan zou De Pers toch zeker niet schrijven dat het gebaar met een sportteam te maken heeft, of wel soms?
De Bushes zijn gewoon dol op sport, en slaan een beetje door in hun fanatisme, da’s alles. Duivelsgroet. Paranoia gewauwel, dat is het!

Download: Trance Formation of America

In het boek ‘Trance Formation of America‘ beschrijft Cathy O’Brien hoe zij vanaf medio jaren ‘70 tot eind jaren ‘80 als mind-control slaaf werd misbruikt door de toenmalige regeringsleiders. Op de meest ongelooflijke wijze zou ze zijn gemarteld en verkracht door mensen als George Bush senior, Ronald Reagan, Dick Cheney en huidig presidentskandidate Hillary Clinton. Volstrekt ongeloofwaardig natuurlijk, ware het niet dat heel veel van wat er in het in 1995 verschenen boek beschreven wordt inmiddels aantoonbaar juist is gebleken.
In een eerder artikel schreef ik al over het enorme geslachtdeel dat Dick Cheney zou hebben, een feit dat vele jaren later bevestigd werd door een foto in de Milwaukee Journal Sentinel.

Maar wat dacht u hiervan: op YouTube kunt u, mits u beschikt over een sterke maag, een korte video bekijken waarin Cathy O’Brien’s vagina door een arts onderzocht en beschreven wordt, en de vreselijke verminkingen aan de camera getoond worden. Het ziet er uit alsof met chirurgische mesjes een satanisch gezicht in de vagina gesneden is, precies zoals in het boek beschreven staat. Het zou Senator (en voormalig Ku Klux Clan leider) Robert Byrd geweest zijn die de verminkingen heeft laten uitvoeren, maar het duivelse gezichtje liet ook Hillary Clinton niet onberoerd, die raakte er volgens het boek namelijk bijzonder opgewonden van. Heel bizar en verontrustend allemaal, maar de beelden laten weinig misverstand bestaan over het waarheidsgehalte. Cathy O’Brien gaat met deze video tot het absolute uiterste om de mensheid ervan te overtuigen dat haar verhaal waar is, in de hoop dat uiteindelijk het recht zal zegevieren.

trance_formation_lrg.jpg

Trance Formation berust absoluut op waarheid, zoveel is mij wel duidelijk. Het boek is extreem schokkend en zeker niet geschikt voor iedereen, maar voor het aankan is dit een absolute must om de huidige staat van de wereld beter te kunnen begrijpen.
Op Amazon kunt u een hardcopy bestellen, de electronische versie kunt u hier als PDF bestand downloaden.

Meerderheid Nederlanders bestaat uit terroristen

De Italiaanse president Giorgio Napolitano vindt dat iedereen die tegen de EU is een terrorist is. Vorige week, tijdens een conferentie in Siena, heeft Napolitano zeer duidelijk gemaakt dat dit zijn standpunt is. Ineens wordt duidelijk hoe er in kringen van de regerende elite gedacht wordt over de grote groep Nederlanders die door tegen de Europese grondwet te stemmen de plannen voor een fascistische superstaat vertraagd hebben.

Euroskeptici die waarschuwen dat een nieuw EU verdrag de macht van de lidstaten zal aantasten kregen van deze voormalige communist (bijnaam: de rode prins) een stevige veeg uit de pan, immers “het is psychologisch terrorisme om te suggeren dat er een Europese superstaat zal ontstaan”. Er is namelijk geen sprake van een superstaat, aldus Napolitano, maar van een “nieuwe vorm van democratie”.

presidentenapolitano1006.jpg

Met al die maatregelen die onze bovenbazen tegen ‘de terroristen’ bedenken moeten we ons afvragen over wie ze het eigenlijk hebben, over de zwakbegaafde moslim die met een bom onder de arm (steevast afkomstig van een of andere geheime dienst, maar dit terzijde) op weg is naar winkelcentrum, of de gemiddelde Nederlander die van mening is dat verdergaande centralisatie van macht niet zo’n goed idee is.

Vaccinatie-promoter te gast op Bilderberg conferentie

In mijn vorige artikel had ik het over de Amerikaanse gouverneur Rick Perry, die zo hard zijn best heeft gedaan om HPV-vaccinatie in zijn staat Texas te introduceren. Van keuze zou -als het aan Perry lag- geen sprake zijn, de bedoeling was om injectie voor alle jonge vrouwen, inclusief meisjes van 9 jaar oud, verplicht te stellen. De werkzaamheid is dubieus, de bijwerkingen zijn legio en ernstig, en er zijn reeds doden gevallen. Wat de genetisch gemanipuleerde kankervirussen (een unicum in de wereld van vaccins) op de lange termijn met de gezondheid doen is niet of nauwelijks onderzocht. Maar dat doet er allemaal niet toe, want Perry’s belang is overduidelijk gelinkt aan dat van vaccin-fabrikant Merck.
Maar zou er nog meer achter kunnen zitten?

Complotdenkers (meestal zijn dat mensen die grondig onderzoek doen naar zaken die door ‘skeptici’ ongezien en bij voorbaat worden afgewezen) menen dat er een duistere agenda schuilgaat achter het steeds groter wordende aantal vaccinaties waarmee kinderen worden ingeënt. Behalve dat men geld wil verdienen aan het verkopen van vaccins wil de farmaceutische industrie niets liever dan ons immuumsysteem verzwakken, zodat we gedurende ons gehele leven gedwongen zijn haar kostbare chemische brouwsels af te nemen. Alzheimer en kanker zijn vreselijke ziektes, maar een ware zegen voor de fabrikanten van geneesmiddelen. Als via aluminiumverbindingen (zogenaamd niet te vervangen) in de vaccins een zaadje geplant kan worden voor een toekomstige Alzheimer, dan is een winstgedreven onderneming toch gek als van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt wordt?

Niemand hoeft het eens te zijn met de complotdenkers, maar dat de minder fraaie feiten over vaccinatie, zoals Gardasil-doden of de gevaren van kwikhoudende conserveringsmiddelen, nimmer door politici of media genoemd worden lijkt geen toeval te zijn. Hoe is het mogelijk dat de risico’s en lange termijn effecten volledig worden genegeerd?
Boze tongen beweren dat dit komt doodat de werkelijke vaccinatie-agenda nog veel verder gaat dan hierboven al omschreven is. Die agenda is verbonden aan het illustere gezelschap dat jaarlijks de besloten Bilderberg conferenties bezoekt. Wat er tijdens die elitaire samenscholingen besproken wordt blijft grotendeels geheim, maar vrijwel alle Bilderberg-onderzoekers zijn het er over eens dat een reductie van de wereldbevolking met zo’n 90 procent bovenaan de agenda prijkt. Aan nutteloze eters heeft de wereld niets, zo is het motto. Een mens hoort te werken, liefst zoveel mogelijk (sta eens even stil bij de term loonslaaf), en na uitgerangeerd te zijn moeten we zo snel mogelijk dood. Daarbij krijgen we nog net de gelegenheid om ons in de tussentijd opgebouwde kapitaaltje over te dragen aan de ziektes-uitbuitende industrie.
Die 90% depopulatie zullen ze hiermee niet bereiken, daarvoor heeft men andere middeltjes in het vat zitten, maar het ziekmaken van het gepeupel past prima binnen hetzelfde plaatje.

In hoeverre het allemaal zo erg is als hierboven geschetst wordt moet u zelf maar uitmaken, maar wat mij betreft is de cirkel weer rond: die gouverneur Perry, die alle vrouwen wil verplichten om Gardasil ingespoten te krijgen, is een van de bezoekers van de komende Bilderberg conferentie. Toeval?

Download: The Franklin Cover-up

Ik heb al eerder geschreven (o.a. hier en hier) over het boek The Franklin Cover-up van voormalig republikeins senator John DeCamp. Het boek beschrijft een zaak waar DeCamp als advocaat mee te maken kreeg in het begin van de jaren ‘90. Hoewel het aanvankelijk slechts ging over een financieel schandaal van de Franklin Credit Union, liep het onderzoek naadloos over in een grote serie bizarre getuigenissen aangaande het ritueel misbruiken, folteren en doden van kinderen door diverse hooggeplaatste lieden binnen de Amerikaanse politiek. Hoe ver de betrokkenheid van bijvoorbeeld de Bush’es gaat blijft onduidelijk, maar dat ze bijzonder goed hun best hebben gedaan om de boel onder de pet te houden lijdt geen enkele twijfel.

Waarom vind ik dit zo’n belangrijk boek? Allereerst zult u er al lezende achter komen dat het hier geen wilde conspiracy-onzin betreft. Vooral als u na het lezen van het boek nog enkele uurtjes aan ‘fact finding’ besteedt zult u tot de verontrustende conclusie komen dat veel van de elitaire wereldleiders pedofielen en satanisten van het meest extreme soort zijn.
Voor wie regeringsleiders in hun nette kostuums blijft zien zoals ze zichzelf presenteren (degelijk, betrouwbaar, begaan met de wereld, godvruchtig) blijven de meeste misstanden in de wereld volstrekt onbegrijpelijk. Maar als u inziet hoe ongelooflijk kwaadaardig deze Lucifer-aanbidders zijn vallen ineens vele puzzelstukjes op hun plaats. Plotseling valt te begrijpen hoe het mogelijk is dat regeringen terreur plegen tegen eigen bevolking (om de schuld te geven aan een nep-vijand), waarom Donald Rumsfeld er persoonlijk voor gezorgd heeft dat het mierengif aspartaam de meest gebruikte kunstmatige zoetstof ter wereld is geworden, waarom tegenwoordig vrijwel alle gevaccineerde kinderen met allergiën kampen, en waarom in Fallujah in Irak verboden chemische wapens zijn ingezet tegen een onschuldige burgerbevolking.
Het is geen kwestie van toeval, geen onmacht of onkunde, maar pure kwaadaardigheid schuilgaand achter verborgen agenda’s die de wereld van de toekomst moeten vormgeven.

U kunt het boek hier downloaden in Acrobat Reader formaat (klik de rechtermuistoets en kies dan ‘save as’).

P.S. ik wil allerminst beweren dat bijvoorbeeld de Nederlandse parlementariërs satanisten of kindermoordenaars zouden zijn. Maar bijvoorbeeld de affaire Dutroux geeft aan -als u door de witwas praktijken heen weet te prikken- dat kindermisbruik en moord door hooggeplaatste politici (en volgens sommige bronnen zelfs leden van het Belgische koningshuis) beslist niet alleen aan Amerikanen is voorbehouden.

Rockefeller tegen filmmaker: ‘Chippen van bevolking is einddoel van de elite’

U heeft vast en zeker de film Trading Places gezien, over een arme sloeber (gespeeld door Eddy Murphy) die op de stoel van een steenrijke zakenman komt te zitten en daarbij in allerlei rare situaties verzeild raakt. Lachen was dat! De regisseur van die film was Aaron Russo, die later een tweede tophit had met de iets minder bekende The Rose.

Nu, jaren later, vecht Russo tegen kanker. Of eigenlijk tegen twee kankers, waarvan er eentje de naam New World Order draagt. In een recent interview dat Alex Jones met Aaron Russo had, deed Russo zeer openhartig een boekje open over zijn vroegere contacten met Nick Rockefeller, een vooraanstaand lid van de ontstellend rijke Rockefeller dynastie.

In het begin van de jaren ’90 werd Russo politiek aktief en deed mee in de race naar het gouverneurschap van de staat Nevada. Het was in die periode dat de Rockefellers een poging waagden om Russo te recruteren tot lid van de machtselite.

Waar geheimhouding van de gevoerde agenda topprioriteit is, zijn filmmakers en andere media-mensen goed te gebruiken, de toenadering valt daarom goed te begrijpen.

Russo en Nick Rockefeller raakten in gesprek, en op een bepaald moment vroeg Russo ‘Jullie hebben zo verschrikkelijk veel geld, alle macht die je je wensen kunt, waar gaat het nu nog om, wat is het einddoel?’.

Het niets verhullende antwoord van Nick Rockefeller luidde dat alles draait om het chippen van de bevolking en het controleren van de gehele maatschappij, zodat de bankiers en de elite over de wereld kunnen heersen. Russo zou, als hij mee zou doen, een speciale chip geïmplanteerd krijgen die er voor zou zorgen dat hij in tegenstelling tot het plebs niet aan allerlei controles blootgesteld zou worden.

Opdat een relatief kleine elite kan heersen over de wereld is noodzakelijk om de wereldpopulatie tot ongeveer de helft terug te dringen, althans dat is wat Rockefeller meerdere malen tegen Aaron Russo gezegd zou hebben.

Rockefeller deed toespelingen over de aanslagen van 11 september 2001 (11 maanden voor het gebeurde), die gevolgd zouden worden door een eindeloze en volledig in scene gezette war on terror.

Ook over de bevrijding van de vrouw had Rockefeller het een en ander te melden. De toenemende deelname van vrouwen aan het arbeidsproces heeft namelijk niets te maken met hogere doelen zoals het creëeren van gelijke kansen voor man en vrouw. Deze royaal door de Rockefeller Foundation gesponsorde maatschappelijke ontwikkeling kwam enerzijds voort uit de wens om ook ‘de andere helft van de bevolking’ belasting te laten betalen. Anderzijds ging het er om dat kinderen op jongere leeftijd in het scholingssysteem terecht zouden komen, opdat effectievere indoctrinatie kon plaatsvinden en het traditionele gezin voor de nieuwe generaties aan belang zou inboeten, ten gunste van de staat.

Om kort te gaan: alles is er op gericht ons tot willoze, via chips gecontroleerde slaven te maken, opdat de elite over ons kan regeren, als Goden vanaf de Olympus.

Complottheorie van een paranoïde filmmaker? U zegt het maar.