Gordon Brown wil “Nieuwe Wereld Orde”

Onafhankelijke journalisten roepen al minstens 10 jaar dat de top-elite van de wereld zich tot het uiterste inspant om een New World Order te realiseren, met verregaande centralisatie van macht, een wereldleger, een wereldmunt en een gechipte bevolking. De reaktie van de slapende massa was om dit soort geluiden te negeren, of om ze belachelijk te maken. Een Nieuwe Wereld Orde, hoe kunnen ze het bedenken.

Wie nog steeds niet gelooft dat een Nieuwe Wereld Orde een bedenksel is van complotdenkers moet eens een kijkje nemen op de website van The Independent. Daar staat in een artikel van gisteren te lezen:

Gordon Brown is geheime besprekingen begonnen met andere wereldleiders over verstrekkende reorganisaties van de United Nations Security Council als onderdeel van het streven om een “Nieuwe Wereld Orde” en een “wereldomvattende maatschappij” te vormen.

Opvalllend detail in het artikel is dat het de zwaar corrupte Wereldbank is die, in de ogen van Brown, het gevecht tegen klimaatverandering moet leiden.

Download de film Endgame vanaf Usenet

De laatste film van documentaire-en radiomaker Alex Jones heet Endgame – Blueprint for Global Enslavement De film laat zien hoe de power-elite van de wereld reeds vele decennia werkt aan het centraliseren van macht, waarbij een Amerikaanse, een Europese en een Aziatische Unie uiteindelijk zullen versmelten tot een wereldregering. Gecentraliseerde macht betekent absolute macht, waarbij de bovenbazen als goden kunnen heersen over het gepeupel (u en ik). Om dit te bereiken worden allerhande manipulaties gebruikt, zoals het veroorzaken van oorlogen en het financieren van beide kanten van die conflicten. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn hier goede voorbeelden van (u wist dat de grootvader van George Bush een van de grootste financiers van Hitler was?)
Het grootste plan nadert nu zijn voltooiing, en het is bijna tijd voor het toetje, zijnde niets minder dan het terugdringen van de wereldpopulatie tot zo’n 10% van de huidige bevolking, zoals in de monumentale stenen van de Georgia Guidestones gekerfd staat. De resterende mensen zullen als moderne (loon)slaven door het leven gaan, continue bang gemaakt voor niet-bestaande terroristen en in laboratoria gecreëerde levensbedreigende plagen.

Dat klinkt haast te bizar om waar te kunnen zijn, maar het zijn vooral de uitspraken en publicaties van de power-elite zelf die maken dat deze conclusie onontkomelijk is.

De beste verdediging tegen deze kwaadaardige plannen is een goed geïnformeerde bevolking, een bevolking die zich niet langer laat piepelen en als vee naar de slachtbank laat leiden. Misschien dat Endgame de zaken iets te duister voorstelt (ik denk zelf van niet), maar die Alex Jones zou toch maar eens gelijk hebben! En u maar druk wezen met het bekijken van ijsdansende beroemdheden en het uitzoeken van een nóg hipper mobieltje. Weet u al wat u later tegen uw kinderen zegt als ze vragen “Papa, wat deed jij toen de regering onze privacy door de WC spoelde? En papa, waarom heb je niet geprotesteerd toen er geen referendum over het Europese verdrag kwam? Papa, waarom heb je me voor HPV laten inenten, er was toch volop informatie beschikbaar dat ik daar juist kanker van kon krijgen?”.

U kunt Endgame bekijken op Google Videos maar voor de hoogste kwaliteit is een echte DVD natuurlijk aan te bevelen, zeker als u wat kopietjes voor de familie, vrienden of collega’s wilt branden. Daarom heeft vrijheids.net de DVD afgelopen nacht geupload naar Usenet, waar u hem kunt downloaden uit de alt.binaries.documentaries nieuwsgroep.

Nog nooit met Usenet en nieuwsgroepen in de weer geweest, en geen idee hoe dat werkt? Het makkelijkste programma om uit de nieuwsgroepen te downloaden is SABnzb. Voor het installeren en configureren (heel eenvoudig) van dit programma is een uitstekende handleiding beschikbaar. Als u er klaar voor bent dan kunt u hier de benodigde NZB file vinden (met rechter muistoets aanklikken, en dan “opslaan als…” kiezen). Dit bestand bevat de informatie over welke data de Newsreader moet downloaden opdat u uiteindelijk een .ISO bestand op uw PC krijgt, dat u met uw favoriete DVD-brandprogramma op een schijfje kunt branden.

Nog een waarschuwing voor wie slechts Engels verstaat: de DVD is helaas niet van ondertiteling voorzien.

Historicus Lenni Brenner: Joods bloed moest vloeien opdat Zionisten hun land zouden krijgen

Na afloop van een oorlog wordt de geschiedenis doorgaans door de overwinnende partij herschreven. Het realiteitsgehalte van de op scholen gebruikte geschiedenisboekjes is daardoor van een zeer bedenkelijk niveau (of beter gezegd: vrijwel alles wat op scholen over de historie van de wereld onderwezen wordt is een leugen). Gelukkig zijn er historici die zich niet zomaar op het verkeerde been laten zetten en op zoek gaan naar de waarheid. Zo iemand is de Amerikaanse vredes-en mensenrechtenactivist Lenni Brenner.
Brenner, afkomstig uit een orthodox Joods gezin, heeft diverse boeken op zijn naam staan, waarin hij o.a. de Holocaust en het Zionisme onder de loep neemt.

Onder de Nuremberg wetten van 1935 waren in Nazi Duitsland slechts twee vlaggen toegestaan. De ene was de swastika, de andere was de blauw met witte vlag van het Zionisme.
Volgens Lenni Brenner’s online-boek Zionism in the Age of Dictators was de Zionistische partij de enige politieke partij in Nazi Duitsland die een redelijke mate van vrijheid genoot en een krant kon uitbrengen. De reden: Zionisten en de Nazi’s hadden een gemeenschappelijk belang, namelijk om de Duitse Joden naar Palestina te laten vertrekken.

In November 1942 benaderde Rabbi Michael Dov-Ber Weismandel, een Joodse activist in Slowakije, de assistent van Adolph Eichmann, Dieter Wisliceny, met de vraag hoeveel geld er nodig zou zijn om alle Europese Joden te sparen. Wisliceny vertrok naar Berlijn en kwam terug met een antwoord:
Voor een kleine 2 miljoen dollar zouden alle Joden in West Europa en de Balkan gespaard worden en via Zwitserland een vrije doortocht kunnen krijgen uit de door de Nazi’s bezette gebieden. Weismandel zond een koerier naar de World Zionist Organization in Zwitserland om dit hoopgevende aanbod voor te leggen, maar zijn verzoek werd afgewezen. De official, Nathan Schwalb, regelde uitsluitend het geld dat nodig was om Rabbi Weismandel en zijn staf te redden. Hij schreef:

“Met betrekking tot de noodkreten uit uw land moet u begrijpen dat er in deze oorlog heel veel geallieerd bloed vloeit. Als wij zelf geen bloedoffers brengen, wat voor aanspraken kunnen we dan maken aan de onderhandelingstafel als na afloop van de oorlog de naties en landen verdeeld worden? … alleen met bloed zullen we het land in handen krijgen.”

Brenner schrijft hoe de houding van de Zionisten 180 graden gedaaid was: in plaats van dat het Zionisme de Joden hoop bood, was hun bloed de politieke redding van het Zionisme geworden. Blijkbaar waren dode Joden meer waard dan levende Joden.

In het boek wordt gedocumenteerd hoe de Zionisten en het World Jewish Leadership alle inspanningen om de Joden van Europa te redden blokkeerden. Zo wordt ook beschreven hoe de Zionistische leider Rezso Kasztner een deal maakte met Adolph Eichmann om een paar duizend speciaal geselecteerde Zionisten en rijke Joden te redden in ruil voor medewerking bij de deportatie van 750.000 Hongaarse Joden. In 1954, toen werd Kasztner beschuldigd van verraad, werd hij door de Israëlische regering verdedigd.

Bron: Rense.com

Pakistaanse Veiligheidsdienst achter aanslag Bhutto

Als het in Nederland al zo is dat politieke moorden zoals de eliminatie van Pim Fortuyn of de slachting van Theo van Gogh door de Binnenlandse Veiligheidsdienst georganiseerd worden, dan is er weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat dit in een land als Pakistan niet veel anders zal zijn. Een van de aspecten die na de moord op de Pakistaanse oppositieleidster Benazir Bhutto in het nieuws kwam was de gebrekkige beveiliging op het moment van de aanslag, iets wat uitsluitend georganiseerd kan worden door hen die met die beveiliging belast zijn.
Al gauw werd ons aller grootste vijand, al-Qaida, als hoofdschuldige aangewezen. Baitullah Mehsud, de vermeende leider van al-Qaida in Pakistan, weerlegde via een woordvoerder de betrokkenheid van al-Quaida bij deze aanslag, en verklaarde “Het is een complot van de regering, het leger en de Pakistaanse inlichtingendiensten”.

bhuttoepa3008_468×342.jpg

Van enge terroristen mag je zoiets natuurlijk niet zomaar aannemen, maar nu is er een geheime email opgedoken die Bhutto in september aan de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Miliband stuurde, waarin ze schreef dat drie van Generaal Musharraf’s senior bondgenoten van plan waren haar te vermoorden. En één van deze drie, hoe toevallig, was de veiligheidsofficier die belast was voor Bhutto’s beveiliging.
The Mail On Sunday wil de naam van de persoon in kwestie vooralsnog niet publiceren, maar licht toch een tipje van de sluier op:
Eén (van de moordenaars) is een senior inlichtingen-officier en gepensioneerd leger-officier die gewerkt heeft voor Pakistan’s sinistere Inter Services Intelligence spionagedienst, die nauwe banden heeft met de Taliban en betrokken is geweest bij drugssmokkel en politieke moorden. Naar verluid leidde hij twee Islamistische terroristische groeperingen en ging hij er prat op dat hij volop geld ter beschikking had om iedereen die een bedreiging voor het regime Musharraf vormde door huurmoordenaards te laten elimineren.

CDA en PVDA maakten geheime deal over tegenhouden referendum

Jan Marijnissen schrijft vandaag op zijn weblog over het accoord tussen bewindslieden van CDA en PvdA die reeds in september, in het diepste geheim, hadden besloten om een referendum over het nieuwe Europese verdrag hoe dan ook tegen te houden, ongeacht wat de Kamer zou willen. Vooral van het PvdA is dit puur kiezersbedrog, zeg maar gerust landverraad, aangezien deze partij zich in haar verkiezingsprogramma uitsprak vóór een referendum.

071031eurref_sm.jpg

Wat is er nog voor nodig voordat het Nederlandse volk gaat inzien dat politici precies doen wat ze van hun bovenbazen krijgen opgedragen? Wat u ziet op TV en leest in de krant is slechts toneel, een illusie die ons het idee moet geven dat er democratische processen aan het werk zijn. De werkelijke politiek wordt in het duister achter de coulissen bedreven, door een schaduwregering van immens machtige bankiers, industriëlen en koningshuizen. Of dacht u dat de PvdA het voor haar achterban opneemt maar spontaan van mening veranderd is?

Cheney zocht valse aanleiding voor het aanvallen van Iran met kernwapens

De term “false flag operation” (valse vlag operatie) is afkomstig van de situatie waarin een oorlogsschip een aanval uitvoert terwijl het de vlag van ander land in de mast heeft hangen. Op deze manier kan op kunstmatige wijze een vijand gecreëerd worden, plus een excuus om tegen die vijand een oorlog uit te roepen. Dat zoiets ook in moderne tijden vookomt is iets wat de meeste mensen liever niet geloven. Zoiets zouden de bazen van een beschaafd land toch nooit doen? Dat bijvoorbeeld de aanslagen van 11 September 2001 in scene gezet zijn om een politieke agenda uit te kunnen voeren is toch ondenkbaar!?

Wellicht dat het bericht dat vandaag in Het laatste Nieuws verscheen weer wat mensen wakker schudt:

De Amerikaanse vicepresident Dick Cheney was van plan militaire raids uit te lokken tussen Iran en Israël om de Verenigde Staten aanleiding te geven om Iran aan te vallen, schrijft het Amerikaanse weekblad Newsweek.Volgens Newsweek is door het opeenvolgende vertrek van neoconservatieven uit de Amerikaanse regering de afgelopen twee jaar een oorlog vermeden. Het weekblad citeert vooral uit kringen van aanhangers van David Wurmser, die sinds 2003 adviseur van Cheney voor het Midden-Oosten was. Een woordvoerder van de vicepresident bevestigde aan Newsweek dat Wurmser vorige maand zijn functie heeft neergelegd om “meer tijd bij zijn gezin te kunnen doorbrengen”.

Volgens welingelichte bronnen die echter anoniem wilden blijven, had Wurmser enkele maanden geleden aan een groepje mensen uitgelegd dat Cheney het idee koesterde Israël aan te zetten om raketten af te vuren naar het Iraans nucleair complex van Natanz (centrum) -en mogelijke andere kerninstallaties- ten einde Teheran te provoceren.

Een Iraanse reactie zou Washington een voorwendsel hebben gegeven om actie te ondernemen tegen militaire en nucleaire doelwitten in Iran, aldus Newsweek.

Om nog even uit eigen werk van juli vorig jaar te citeren:

Volgens de papieren editie van American Conservative van juli vorige jaar heeft de Amerikaanse vice-president Dick Cheney het Pentagon opdracht gegeven een plan te maken om Iran met nucleaire wapens te bestoken zogauw er weer een 11 September-achtige terreuraanslag op Amerikaans grondgebied gepleegd wordt, ongeacht of er enige aanwijzing bestaat voor Iraanse betrokkenheid.

Wie het nu nog niet snapt zal het nooit snappen. Dick Cheney wil niets liever dan een nucleaire holocaust veroorzaken in Iran. Dé manier om dat voor elkaar te krijgen is door incidenten uit te lokken en zodoende een excuus te creëeren.

Dat is helaas zoals de dingen gaan tegenwoordig. Het volk heeft de macht weggegeven aan de zwaarst mogelijke criminelen, en de verkozen onwetendheid is niets minder dan een uitnodiging om steeds grotere misdaden te begaan.

cheneynuked.jpg

Als u meer wilt weten over wie Dick Cheney eigenlijk is dan moet u dit artikel eens lezen.

Amerikaanse truckers binnenkort werkloos

In het vorige artikel schreef ik over de Noord Amerikaanse Unie die momenteel haar voltooiing nadert. Niemand weet ervan, niemand gelooft het, en toch is het waar. Gisteren meldde de Houston Chronicle dat Mexicaanse vrachtwagens voortaan ongehinderd de Verenigde Staten in mogen rijden om hun goederen naar de plek van bestemming te brengen. Een rechtszaak die namens een verbond van 100.000 truckers was aangespannen teneinde deze onwettige regelgeving tegen te houden werd verloren.
Voorheen was het zo dat de Mexicaanse trucks bij de grens werden overgeladen op Amerikaanse wagens. Hoewel dat tijd en geld kost geeft het wel de zekerheid dat voldaan wordt aan de Amerikaanse milieu- en veiligheidsregels, en voor de Amerikaanse chauffeurs betekent het brood op de plank. Bovendien was er controle op wat het land binnenkomt, en met het oog op de nationale veiligheid is dit iets wat de Amerikaanse burgers erg belangrijk vinden.
De andere kant op mag niet: Amerikaanse vracht moet vanaf de grens door Mexicaanse truckers Mexico in gevoerd worden. Verschil moet er wezen.
In het diepste geheim, zonder dat het Amerikaanse volk er iets over heeft kunnen zeggen en volledig in strijd met de wet, zijn de nieuwe regels ingevoerd.

mexicantrucks.jpg

Het gebied waarin de Mexicaanse vrachtwagens mogen rijden is vooralsnog beperkt tot de zogenaamde commerciele zones die binnen 25 mijl van de Amerikaanse grens liggen. Het is niet noodzakelijk dat de trucks tussen Mexico en Amerika op en neer pendelen: ze mogen binnen de vastgestelde zones vrijelijk opereren.
In Nederland kijken we met argusogen naar de Polen die ons landje doorkruisen, maar de effecten lijken bij ons nog redelijk beperkt. In Amerika, waar de werkloosheid veel hoger is dan in ons land, betekent zo’n maatregel pure broodroof. Laat dat nou precies de bedoeling zijn van de maffia-bazen die de Noord Amerikaanse Unie er doorheen proberen te drukken.

Over de Noord Amerikaanse Unie en de nieuwe munt

Weinig Nederlanders hebben ooit van de Noord Amerikaanse Unie gehoord. Wellicht een kwestie van “ver van mijn bed show”, maar dat ook 95% van de Amerikanen geen weet heeft van de aanstaande samenvoeging van hun natie met Canada en Mexico is te zot voor woorden. Opdat de criminele wereldleiders hun ondemocratische plannen kunnen verwezenlijken wordt alles in het werk gesteld om de voortgang van de agenda verborgen te houden. Mocht het onderwerp ergens in een live TV-uitzending onverhoopt ter sprake komen dan roept de presentator steevast dat zo’n Unie niet bestaat, niet in de maak is, en dat je heel ziek in je hoofd moet zijn om dit soort idiote complottheoriën te geloven.
Het doet blijkbaar niet ter zake dat de Council on Foreign Relations, een van de machtigste politieke organen in de Verenigde Staten, in haar beleidsplannen zelf schrijft dat de drie landen in 2010 een hechte gemeenschap moeten vormen waarin zeer innig wordt samengewerkt op het gebied van economie, veiligheid en gezamenlijke grenzen. Noord Amerikaanse Unie? Tuurlijk niet…
Als de gecontroleerde crash van de dollar ten einde is zal een nieuwe munt geïntroduceerd worden als oplossing voor alle economische rampspoed. Die munt heeft de Amero, en ziet er als volgt uit:

amero4.jpg

De Economist schreef reeds in 1988 hoe uiteindelijk alle nationale munten van het toneel zullen verdwijnen, waarbij de Phoenix, de nieuwe wereldmunt, uit de puinhopen zal verrijzen. Het artikel voorspelt dat het omstreeks 2018 zover zal zijn.

the_economist_phoenix.jpg

Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt om de voorspelling (in werkelijkheid veel meer dan een voorspelling) te doen uitkomen. Onlangs is een economisch samenwerkingsverdrag tussen de EU en Amerika getekend met als doel een gezamenlijke markt te creeëren. Begon de Europese Unie ook niet op die manier? En zo gaat het steeds verder, totdat we over een aantal jaren met zijn allen merken dat de New World Order geen complottheorie bleek te zijn maar dat we er midden in zitten.

Voor meer informatie:

http://www.halturnershow.com
http://www.infowars.com

En wie zou de wapens leveren?

Gisteren deed het ANP melding van een verijdelde aanslag op een Amerikaanse legerbasis. Een groep bestaande uit zes Joegoslavische inwoners van de staat New Jersey zou van plan geweest zijn om met automatische wapens zoveel mogelijk militairen op de basis Fort Dix dood te schieten.

Het verheugt mij dat de FBI, zoals zo vaak, ook deze keer tijdig in staat was om binnen deze terroristen-club te infiltreren en een vreselijke aanslag te voorkomen. Maar hoe kan het toch zijn dat die infiltranten nooit eens een bescheiden rol als chauffeur, wachtpost, schutter of lock-picker vervullen?
Het ANP-artikel verwoord keurig wat de bijdrage van deFBI-agent wél zou zijn:

“De arrestatie hadden plaats na een vijftien maanden durend onderzoek van de FBI op het moment dat een undercover agent van de federale recherche het zestal de automatische wapens zou leveren.”

Misschien herinnert u zich Saleh B. nog, de AIVD-informant die granaten leverde aan de Hofstadgroep? Of de infiltrant uit de Spaanse veiligheidsdienst die de explosieven voor de Madrid-bomaanslag geleverd heeft? En zo gaat het keer op keer.

Op het eerste gezicht lijken terroristen vreselijk eng. Maar als je bedenkt dat ze voor het verkrijgen van hun wapens steevast gebruik moeten maken van de diensten van geïnfiltreerde undercover-agenten dan vraag ik me af voor wie we nu eigenlijk bang moeten zijn. Wil de echte terrorist nu opstaan.

CIA financierde Bilderberg Groep

In de gecontroleerde media wordt het bestaan van de Bilderberg Groep, waarover ik eerder een artikeltje schreef, doorgaans volledig doodgezwegen. Dat is vreemd, aangezien dit elitaire gezelschap bestaat uit de hoogst geplaatste ‘movers and shakers’ van de wereld die jaarlijks in het diepste geheim samenkomen voor de Bilderberg Conferentie.
Het handjevol journalisten dat zich wèl verdiept in de bezigheden van de Bilderbergers komt vrijwel zonder uitzondering tot de conclusie dat het decimeren van de wereldbevolking tot de meest geliefde gespreksonderwerpen behoort.

Tot mijn verbazing schreef Het Parool vandaag het volgende:

CIA financierde Bilderberg Groep
De Amerikaanse inlichtingendienst CIA financierde en organiseerde mede de eerste edities van de Bilderbergconferentie.
Dat stelt dr. Gerard Aalders van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Aalders verrichtte de afgelopen jaren een uitgebreide archiefstudie naar de geschiedenis van de Bilderberg Groep.

De Bilderberg Groep is een in 1954 mede door prins Bernhard opgericht genootschap dat bestaat uit vooraanstaande personen uit de wereld van de politiek en industrie. De groep komt jaarlijks in een luxueus hotel achter gesloten deuren bijeen om te brainstormen over de internationale politieke en economische ontwikkelingen.

De wetenschapper beroept zich onder meer op originele documenten van de Bilderberg Groep zelf die hij heeft gevonden.

Over zijn bevindingen verschijnt medio maart een boek bij Uitgeverij Van Praag. Volgens Aalders is 98 procent van de bronnen waar hij zich op baseert nog nooit eerder gepubliceerd. Een groot aantal van de door hem gevonden documenten wordt ook in het boek afgebeeld.

Communistische gevaar
”Bernhard heeft zich voor het karretje van de CIA laten spannen”, stelt Aalders. De betrokkenheid van de Amerikaanse overheid in de Bilderberg Groep is nooit eerder bewezen. ”De relatie tussen Europa en Amerika holde begin jaren ’50 achteruit. Amerika zag het als cruciaal belang om de invloedrijkste Europeanen te doordringen van het communistische gevaar.”

Overigens kan Aalders niet bewijzen dat Bernhard af wist van de steun die de CIA aan de conferenties verleende. ”Maar het lijkt me zeer waarschijnlijk”, stelt hij. ”Hij was in die jaren goed bevriend met twee opeenvolgende CIA-directeuren.” (ANP)

Ik schat in dat die dr. Aalders best goed uitgezocht heeft hoe het zat met de financiering van de Bilderberg Groep, die analyse heeft hij immers onleent aan documenten. Maar het komt mij voor dat de draai die Aalders er vervolgens aan geeft, over de argeloze Berhard die niets in de gaten had, nogal speculatief is. Denkt u daar vooral zelf eens over na.