Global Warming of nieuwe ijstijd?

Afgelopen weekend werd ik wat ongerust over het nieuws dat het water aan de costa’s van de Middellandse Zee de afgelopen 50 jaar met 8 centimeter is gestegen. Ik heb op vrijheids.net altijd beweerd dat de huidige klimaatveranderingen niets met menselijke activiteit te maken hebben, maar die 8 centimeters zijn wel een overduidelijk signaal dat de ijsmassa’s in de Middellandse Zee aan het smelten zijn.

Maar vandaag is alles weer anders, en kondigt HLN.be een nieuwe ijstijd aan:

“De temperaturen op Aarde zijn in het laatste decennium gestabiliseerd. De planeet moet zich eerder opmaken voor een nieuw ijstijdperk in plaats van opwarming, zo heeft een Russische wetenschapper tegenover het Russische staatspersbureau Ria Novosti gezegd.

Volgens Chabiboello Abdoesamatov, hoofd van het labo voor ruimtewetenschappen aan het Poelkovo-observatorium in Sint-Petersburg, zijn de temperaturen op de planeet vorig jaar dezelfde als die in 2006 en in het algemeen aan die van 1998 tot 2006. In de grond betekent dit dat de Aarde tussen 1998 en 2005 de piek van de opwarming heeft gepasseerd.

Opwarming gestopt
De concentratie aan CO2 in de atmosfeer is het voorbije decennium met vier procent toegenomen, maar de opwarming is gestopt. Een en ander bevestigt volgens de vorser de theorie van de impact van de zon(ne-energie) op klimaatsverandering. De hoeveelheid zonne-energie is in dezelfde periode immers drastisch afgenomen.

Indien de temperaturen van onze planeet onmiddellijk op de concentraties aan broeikasgassen hadden gereageerd, zouden zij met tenminste een tiende van een graad hebben moeten stijgen in de laatste tien jaar. Dit is niet gebeurd, zei Abdoesamatov. De voorspelling dat 2007 het warmste zou worden van de laatste tien jaar wordt ook niet bewaarheid.

Daling temperatuur
Nog volgens de wetenschapper zullen de temperaturen dit jaar lichtjes dalen in plaats van stijgen, en dit blijven doen zelfs indien de uitstoot door de industrie van koolstofdioxide een recordniveau zou halen.
Abdoesamatov voorspelde dat de Aarde naar schatting vanaf 2055-2066 een afkoelingsperiode van 45 tot 65 jaar zal kennen, want in 2041 zal de zonne-activiteit haar laagste niveau bereiken in een cyclus van 200 jaar. Onze planeet moet zich aldus opmaken voor een toenemende ijskap in plaats van een stijging van het zeepeil tengevolge van afsmelting.

De nieuwe kleine ijstijd zal meer dan tachtig procent van de bewoners van de planeet Aarde treffen, waarschuwde de wetenschapper tegenover Ria Novosti. (belga/sps)”

Gordon Brown wil “Nieuwe Wereld Orde”

Onafhankelijke journalisten roepen al minstens 10 jaar dat de top-elite van de wereld zich tot het uiterste inspant om een New World Order te realiseren, met verregaande centralisatie van macht, een wereldleger, een wereldmunt en een gechipte bevolking. De reaktie van de slapende massa was om dit soort geluiden te negeren, of om ze belachelijk te maken. Een Nieuwe Wereld Orde, hoe kunnen ze het bedenken.

Wie nog steeds niet gelooft dat een Nieuwe Wereld Orde een bedenksel is van complotdenkers moet eens een kijkje nemen op de website van The Independent. Daar staat in een artikel van gisteren te lezen:

Gordon Brown is geheime besprekingen begonnen met andere wereldleiders over verstrekkende reorganisaties van de United Nations Security Council als onderdeel van het streven om een “Nieuwe Wereld Orde” en een “wereldomvattende maatschappij” te vormen.

Opvalllend detail in het artikel is dat het de zwaar corrupte Wereldbank is die, in de ogen van Brown, het gevecht tegen klimaatverandering moet leiden.

“NAVO moet preventieve nucleaire aanval lanceren”

Knack.be rapporteerde vandaag over de nieuwste plannen van de NAVO:

De NAVO moet zich klaarmaken om een preventieve nucleaire aanval te lanceren, om op die manier net de verspreiding van massavernietigingswapens een halt toe te roepen. Dat staat te lezen in een radicaal hervormingsrapport voor de organisatie.

Het manifest werd opgemaakt door vijf voormalige vooraanstaande militaire medewerkers, aldus enkele internationale kranten. Naar verluidt werd het rapport al voorgelegd aan het Pentagon en de secretaris-generaal van de NAVO.

Nieuw pact
De auteurs pleiten voor grote hervormingen binnen de NAVO en voor een nieuw strategisch pact tussen de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Staten om zo het hoofd te kunnen bieden aan de “bedreigingen van een steeds wreder wordende wereld.”

Daarbij wordt gewezen op een aantal belangrijke bedreigingen voor het Westen, zoals onder meer het internationale terrorisme, de verspreiding van massavernietigingswapens, politiek fanatisme en religieus fundamentalisme.

First strike
“We worden ook bedreigd door het risico op verdere nucleaire proliferatie en, als gevolg daarvan, door het gevaar op een atoomoorlog”, aldus nog de auteurs. Om dit te voorkomen, is een ‘first strike’ (eerste aanval) onontbeerlijk, zo luidt het. Er zijn immers geen realistische hoopgevende vooruitzichten voor een atoomvrije wereld.

ch17_f1.JPG

Meerderheidsstemming
Inzake het nemen van beslissingen binnen de NAVO wordt ten slotte nog gepleit voor een meerderheidsstemming, in plaats van te zoeken naar een consensus, zoals nu het geval is. Daardoor kan een einde worden gemaakt aan nationale veto’s.

Ook wordt voorgesteld dat er internationale acties zouden kunnen worden ondernomen zonder de goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad, omdat het “essentieel is snel te kunnen reageren op bepaalde crises”, aldus nog het rapport.

Het manifest wordt vermoedelijk besproken op de NAVO-top in april in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Ron Paul en het Fortuyn effect

De Amerikaanse voorverkiezingen zijn in volle gang. Het lijkt vooral een race te zijn tussen Kwik, Kwek en Kwak, want vrijwel alle kandidaten steunen de oorlog in Iran, willen “alle opties op tafel” als het om Iran gaat, gooien vrijheden en privacy te grabbel in de zogenaamde strijd tegen terrorisme, en hullen zich v.w.b. het samenvoegen van de Verenigde Staten, Mexico en Canada in geheimzinnig stilzwijgen. Verschil tussen republikeinen en democraten is zo goed als afwezig.

Slechts één kandidaat heeft een significant andere agenda, en dat is de republikeinse arts Dr. Ron Paul. Paul heeft vooral de Amerikaanse grondwet en bijbehorende grondrechten hoog in het vaandel staan. Hij staat voor een kleine overheid, die zich zo weinig mogelijk bemoeit met wat burgers wel en niet mogen doen, en hij is pertinent tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het buitenland. “De terroristen haten ons omdat we ongevraagd in elk land de dienst proberen uit te maken”, aldus Paul. Om de failliete economie nog enigszins te redden moeten de troepen die nu in Irak gelegerd zijn zo snel mogelijk terugkeren naar huis. Bovendien moet er een eind gemaakt worden aan het huidige bankierssysteem, waarbij vooral de Centrale Banken (de Federal Reserve) het zullen moeten ontgelden.

Voor Amerikanen die échte veranderingen willen, en dat zijn er veel, is dit een ongekend populaire boodschap, en wetende dat Ron Paul al twintig jaar stemgedrag vertoont dat daadwerkelijk past bij de visie die hij uitdraagt vormt Paul een zeer serieuze bedreiging voor de gevestigde orde. Een beetje zoals Pim Fortuyn bij ons, enkele jaren geleden. Die gevestigde orde, en de bijbehorende mediacriminelen, kennen drie trucs om met zo’n bedreiging om te gaan: negeren, demoniseren en moord. Komt dat een beetje bekend voor?

Enkele dagen terug vergeleek MSNBC verslaggever David Shuster Ron Paul met een terrorist, door tijdens een live TV-uitzending op te merken dat de presidentskandidaat “de Al Qaeda vleugel van de Republikeinse Partij vertegenwoordigt.” Over demoniseren gesproken.

Veel Amerikanen prikken hier doorheen en luisteren na dit soort walgelijke aantijgingen juist extra goed naar wat Ron Paul te zeggen heeft. Ondanks zijn relatieve onbekendheid (doordat de media hem zo weinig mogelijk aandacht geeft) weet Ron Paul een flink aantal kiezers te trekken, en groeit zijn fanatieke aanhang met de dag. Bij de voorverkiezingen van gisteren in Nevada werd Paul bij de republikeinen zelfs tweede, vlak voor John McCain, en op grote afstand van Rudy Guiliani.

Op FOX News ziet dat er ongeveer zo uit:

200108omit.jpg
– Waar is de nummer 2, Ron Paul? –

Mocht Ron Paul onverhoopt de nieuwe Amerikaanse president worden, dan vrees ik dat zijn bestaan nog altijd ontkend zal worden.

Om de analogie met Pim Fortuyn nog even door te trekken: volgens onderzoeksjournalist Daniel Estulin wordt in de hoogste kringen van de machthebbende elite momenteel serieus overwogen een einde te maken aan Paul’s leven. Volgens Estulin zijn de bronnen waarvan deze zorgelijke informatie afkomstig is in het verleden zeer betrouwbaar gebleken.
De tijd zal het leren.

Historicus Lenni Brenner: Joods bloed moest vloeien opdat Zionisten hun land zouden krijgen

Na afloop van een oorlog wordt de geschiedenis doorgaans door de overwinnende partij herschreven. Het realiteitsgehalte van de op scholen gebruikte geschiedenisboekjes is daardoor van een zeer bedenkelijk niveau (of beter gezegd: vrijwel alles wat op scholen over de historie van de wereld onderwezen wordt is een leugen). Gelukkig zijn er historici die zich niet zomaar op het verkeerde been laten zetten en op zoek gaan naar de waarheid. Zo iemand is de Amerikaanse vredes-en mensenrechtenactivist Lenni Brenner.
Brenner, afkomstig uit een orthodox Joods gezin, heeft diverse boeken op zijn naam staan, waarin hij o.a. de Holocaust en het Zionisme onder de loep neemt.

Onder de Nuremberg wetten van 1935 waren in Nazi Duitsland slechts twee vlaggen toegestaan. De ene was de swastika, de andere was de blauw met witte vlag van het Zionisme.
Volgens Lenni Brenner’s online-boek Zionism in the Age of Dictators was de Zionistische partij de enige politieke partij in Nazi Duitsland die een redelijke mate van vrijheid genoot en een krant kon uitbrengen. De reden: Zionisten en de Nazi’s hadden een gemeenschappelijk belang, namelijk om de Duitse Joden naar Palestina te laten vertrekken.

In November 1942 benaderde Rabbi Michael Dov-Ber Weismandel, een Joodse activist in Slowakije, de assistent van Adolph Eichmann, Dieter Wisliceny, met de vraag hoeveel geld er nodig zou zijn om alle Europese Joden te sparen. Wisliceny vertrok naar Berlijn en kwam terug met een antwoord:
Voor een kleine 2 miljoen dollar zouden alle Joden in West Europa en de Balkan gespaard worden en via Zwitserland een vrije doortocht kunnen krijgen uit de door de Nazi’s bezette gebieden. Weismandel zond een koerier naar de World Zionist Organization in Zwitserland om dit hoopgevende aanbod voor te leggen, maar zijn verzoek werd afgewezen. De official, Nathan Schwalb, regelde uitsluitend het geld dat nodig was om Rabbi Weismandel en zijn staf te redden. Hij schreef:

“Met betrekking tot de noodkreten uit uw land moet u begrijpen dat er in deze oorlog heel veel geallieerd bloed vloeit. Als wij zelf geen bloedoffers brengen, wat voor aanspraken kunnen we dan maken aan de onderhandelingstafel als na afloop van de oorlog de naties en landen verdeeld worden? … alleen met bloed zullen we het land in handen krijgen.”

Brenner schrijft hoe de houding van de Zionisten 180 graden gedaaid was: in plaats van dat het Zionisme de Joden hoop bood, was hun bloed de politieke redding van het Zionisme geworden. Blijkbaar waren dode Joden meer waard dan levende Joden.

In het boek wordt gedocumenteerd hoe de Zionisten en het World Jewish Leadership alle inspanningen om de Joden van Europa te redden blokkeerden. Zo wordt ook beschreven hoe de Zionistische leider Rezso Kasztner een deal maakte met Adolph Eichmann om een paar duizend speciaal geselecteerde Zionisten en rijke Joden te redden in ruil voor medewerking bij de deportatie van 750.000 Hongaarse Joden. In 1954, toen werd Kasztner beschuldigd van verraad, werd hij door de Israëlische regering verdedigd.

Bron: Rense.com

Spiderman helpt Verenigde Naties met indoctrinatie-campagne

Wat wij nodig hebben is een wereldregering. One World Government. New World Order. Allemaal fantastisch. Helaas kan nog niet iedereen aan het idee wennen, en sommigen verzetten zich zelfs aktief tegen de goedbedoelde plannen van de wereldelite. Logisch dat de ‘powers that be’ voor het verder centraliseren van macht hun toevlucht nemen tot geheimhouding en bedrog.
Om te zorgen dat de nieuwe generaties gewilliger meewerken aan al het moois dat een Big Brother regering te bieden heeft, hebben de Verenigde Naties, als voorloper van die nieuwe wereldregering, iets leuks bedacht. Ze gaan namelijk samenwerken met Marvel Comics, de stripboeken-uitgever die bekend is van superhelden als Spiderman, de Incredible Hulk, Captain America en X-Man.

spider-man1.jpg

De bedoeling is dat er in de komende maanden een stripverhaal geschreven wordt waarin figuren als Spiderman en de Incredible Four samenwerken met bijvoorbeeld Unicef en de VN-blauwhelmen. De strip moet in beeld brengen hoe de VN aktief is in het wereldwijd bestrijden van armoede, ziekten en conflicten, zodat kinderen de waarde van internationale samenwerking bijgebracht wordt.

In eerste instantie is de bedoeling dat het opvoedkundige stripverhaal gratis verspreid wordt onder 1 miljoen Amerikaanse schoolkinderen, maar later hoopt men de strips ook in andere talen uit te brengen.

Concentratiekampen in Amerika

Al jaren schreeuwen ‘conspiracy-websites’ over het bestaan van concentratiekampen in Amerika. Hoewel al geruime tijd videos van dit soort kampen op Internet te vinden zijn durfden slechts weinigen de informatie serieus te nemen. Maar sinds 2006 valt er weinig meer te ontkennen, nu o.a. FoxNews en de New York Times rapporteerden dat Halliburton voor een half miljard dollars aan orders heeft ontvangen voor de bouw van gigantische detentiekampen voor het geval er “vanwege een noodtoestand een vloedgolf aan immigranten het land binnen zou komen”. Andere mogelijkheden waarvoor dit soort detentiecentra nodig zijn, aldus woordvoerders van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid, zijn natuurrampen en “nieuwe programma’s waarvoor aanvullende detentie-ruimte benodigd is”. Na het officieel bekend worden hiervan werd in de media wild gespeculeerd dat de gigantische detentiekampen gebruikt zouden kunnen worden voor het opsluiten van Amerikaanse burgers, zoals de complotdenkers al tien jaar verkondigen. Maar volgens de autoriteiten ontbreekt voor dat soort aantijgingen elke grond.

Je zou nog de schouders op kunnen halen onder het motto “het zal zo’n vaart niet lopen”, maar deze berichten kregen ineens een heel andere lading toen een week geleden bekend werd dat de voormalige Amerikaanse politiecommandant J Edgar Hoover begin jaren vijftig een plan had om 12.000 Amerikanen op te pakken. Ook in de “vrije wereld” kunnen de dingen blijkbaar zo gaan. Het ANP schrijft:

Zij vormden volgens de FBI-directeur mogelijk een gevaar voor de nationale veiligheid. Dat blijkt uit tot voor kort geheime stukken waaruit dagblad The New York Times zondag citeert.
Hoover, die tot zijn dood in 1972 48 jaar lang aan het roer stond van de FBI, stuurde zijn voorstel vlak na het begin van de Koreaanse oorlog in 1950 naar de toenmalige Amerikaanse president Harry Truman. Met de massale arrestaties wilde de federale politie het land beschermen “tegen verraad, spionage en sabotage”. Het wettelijke recht op habeas corpus, het in beroep gaan tegen een illegale arrestatie, zou de verdachten worden ontnomen.

Met de recente anti-terreurwetgeving is het recht op habeas corpus nog slechts een schim uit het verleden. Door de steeds ruimere definitie van het begrip ‘terrorische activiteiten’ kan elke snelheidsovertreder, blogger of vredesactivist in het geheim worden opgepakt en opgesloten, zonder proces, en zonder zelfs maar te weten wat de beschuldiging is. Het is niet voor niets dat de Amerikaanse antiterroristenlijst volgens recente berichten reeds meer dan 750.000 namen bevat, en er zijn voorbeelden te over van vredesactivisten en kritische journalisten die het vliegtuig niet meer in mochten omdat ze op die lijst staan.

De regering Bush heeft de laatste jaren een hele berg Executive Orders opgesteld en goedgekeurd opdat bij bijvoorbeeld een (zelf uitgevoerde) chemische of nucleaire aanval of een grootschalige vogelgriep-epidiemie de noodtoestand uitgeroepen kan worden en iedereen die zich kritisch uitlaat over het gevoerde beleid (“de verraders”) kan worden opgesloten.
Het heeft er alle schijn van dat dit de ware bedoeling is achter de detentiekampen die Halliburton aan het bouwen is.

Pakistaanse Veiligheidsdienst achter aanslag Bhutto

Als het in Nederland al zo is dat politieke moorden zoals de eliminatie van Pim Fortuyn of de slachting van Theo van Gogh door de Binnenlandse Veiligheidsdienst georganiseerd worden, dan is er weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat dit in een land als Pakistan niet veel anders zal zijn. Een van de aspecten die na de moord op de Pakistaanse oppositieleidster Benazir Bhutto in het nieuws kwam was de gebrekkige beveiliging op het moment van de aanslag, iets wat uitsluitend georganiseerd kan worden door hen die met die beveiliging belast zijn.
Al gauw werd ons aller grootste vijand, al-Qaida, als hoofdschuldige aangewezen. Baitullah Mehsud, de vermeende leider van al-Qaida in Pakistan, weerlegde via een woordvoerder de betrokkenheid van al-Quaida bij deze aanslag, en verklaarde “Het is een complot van de regering, het leger en de Pakistaanse inlichtingendiensten”.

bhuttoepa3008_468×342.jpg

Van enge terroristen mag je zoiets natuurlijk niet zomaar aannemen, maar nu is er een geheime email opgedoken die Bhutto in september aan de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Miliband stuurde, waarin ze schreef dat drie van Generaal Musharraf’s senior bondgenoten van plan waren haar te vermoorden. En één van deze drie, hoe toevallig, was de veiligheidsofficier die belast was voor Bhutto’s beveiliging.
The Mail On Sunday wil de naam van de persoon in kwestie vooralsnog niet publiceren, maar licht toch een tipje van de sluier op:
Eén (van de moordenaars) is een senior inlichtingen-officier en gepensioneerd leger-officier die gewerkt heeft voor Pakistan’s sinistere Inter Services Intelligence spionagedienst, die nauwe banden heeft met de Taliban en betrokken is geweest bij drugssmokkel en politieke moorden. Naar verluid leidde hij twee Islamistische terroristische groeperingen en ging hij er prat op dat hij volop geld ter beschikking had om iedereen die een bedreiging voor het regime Musharraf vormde door huurmoordenaards te laten elimineren.

EU maakt einde aan gefriemel

Gaat u wel eens naar de bioscoop? En ergert u zich dan ook zo aan die jongelui die in het donker een beetje zitten te friemelen? Gelukkig is het einde van dit verwerpelijke gedrag nabij, nu de Europese Unie haar lidstaten heeft opgedragen hun strafrecht op het gebied van kindermisbruik aan te scherpen. De Duitsers zijn de eersten om het EU-directief in concrete wetgeving om te zetten, middels een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om friemelende jongeren tot maximaal 5 jaar achter tralies te zetten. Ook brievenrubrieken, waarin jongeren over hun ‘eerste keer’ vertellen, zouden strafbaar kunnen worden, aldus de berichtgeving in het AD van vanmorgen.

Behalve dat ik hiermee eindelijk verlost ben van irritante tongzoenende stelletjes als ik een filmpje wil pakken, lijkt me dit een zeer effectieve slag in de strijd tegen de pedofielen. Een hoeraatje voor Europa!

Dolle hond krijgt kernenergie van Frankrijk

Onder President Reagan stond de Libische kolonol Kadhafi bekend als ‘dolle hond’, een gevaar voor de wereldvrede, terroristenvriend numero uno. De laatste 10 jaar zijn de betrekkingen tussen de Libische leider en het Westen een stuk verbeterd, en vooral het opgeven van massavernietingswapens in 2003 leidde tot verzoening. Als het Iran betrof zou niemand in de goede intenties willen geloven, maar een meneer die in Frankrijk voor vele miljarden 21 Airbus-toestellen en 14 Rafale-gevechtsvliegtuigen bestelt wordt uiteraard met alle egards behandelt. En dit gaat -logisch- zelf zo ver dat op dezelfde dag dat de deal gesloten werd een samenwerkingsakkoord tussen Libië en Frankrijk tot stand kwam voor de levering van nucleaire technologie. Onder luid gejuich van de Amerikanen gaat Frankrijk o.a. een kernreactor leveren, aan een land dat nog maar kortgeleden (ware het niet dat de term toen nog niet was uitgevonden) tot de ‘axis of evil’ behoord zou hebben.