En daarom komt er geen referendum!

Wie op news.google.nl/news kijkt zal er niets over vinden, maar diverse Engelse nieuwsbronnen waaronder The Sun en The Telegraph hebben melding gedaan over Nicolas Sarkozy’s bekentenis aangaande geheime afspraken om een referendum over het nieuwe EU-verdrag te blokkeren.

Op een besloten bijeenkomst van senior EU-parlementsleden verkondigde de Franse President dat er geen referendum in Frankrijk mocht komen, omdat dat zou betekenen dat er ook een zou moeten zijn in Engeland, wat een gevaar zou betekenen voor de Europese eenwording. Indirect is dat een bekentenis dat men maar al te goed beseft dat de Engelse stemmers het verdrag zouden afwijzen. Die domme Engelsen weten niet wat goed voor ze is, maar gelukkig is Zarkozy graag bereid ze een handje te helpen.

Hoor ik daar een echo van het berichtje dat hieronder staat?

Meerderheid Amerikanen steunt komende aanval op Iran

Dat Iran op korte termijn in staat zal zijn een kernbom te maken is een leugen. Het verrijkingsproces dat Iran gebruikt om uranium isotoop U-238 om te zetten in U-235 is hier namelijk volstrekt ongeschikt voor. Om uranium als nucleaire brandstof te gebruiken, moet het gedeelte U-235 atomen verhoogd worden tot 3 á 5 procent. Erg moeilijk en bijzonder kostbaar, maar een fluitje van een cent vergeleken met de verrijking tot minimaal 90 procent die nodig is voor het maken van bommen.

Maar stel dat Iran toch in het bezit zou komen van een kernwapen, denkt u dat de Iraanse president Mahmoud Ahmedinejad deze dan zou gebruiken (al dan niet via een terroristische organisatie) voor een aanslag tegen de Verenigde Staten? Dat zou zelfmoord zijn, toch? Zelfs bij het geringste vermoeden van Iraanse betrokkenheid bij zo’n aanslag zou Teheran binnen enkele uren veranderd zijn in een radioactieve woestenij. Iran is een uiterst modern en welvarend land (kijk eens hier en hier), dus met welk doel zou men zo’n lot over zich uitroepen?

Maar het “van de kaart vegen van Israël” dan, dat is toch iets wat we niet kunnen laten gebeuren? Wie er zo over denkt heeft zich laten foppen. Hoewel de op volle toeren draaiende propaganda-machine ons dagelijks laat weten dat Ahmedinejad gezegd zou hebben dat Israël van de kaart geveegd moet worden, heeft hij zo’n uitspraak nooit gedaan. In werkelijkheid citeerde hij wijlen ayatollah Khomeini met de woorden “de Imam zei dat dit regime dat Jeruzalem bezet houdt moet verdwijnen van de bladzijden van de tijd”. Tussen de werkelijke uitspraak van de Iraanse president en de misleidende vertaling ervan zit meer dan een nuanceverschil. Dat maakt Ahmedinejad nog niet tot een frisse jongen, maar zou het aloude afschrikkingsprincipe niet voldoende zijn om die man in bedwang te kunnen houden?

Hoewel Iran altijd heeft meegewerkt aan UN-inspecties, het non-proliferatie verdrag ondertekend heeft, en nooit is aangetoond dat Iran een wapenprogramma heeft, is de waarheid tegenwoordig volkomen ondergeschikt aan de verwrongen perceptie.
En zo kan het gebeuren dat de meerderheid van de Amerikanen voorstander blijkt te zijn van het aanvallen van Iran. Zogby, een zeer gerenommeerd onderzoeksbureau, heeft meer dan duizend stemgerechtigde Amerikanen benaderd met vragen als “in hoeverere steunt u, gebaseerd op wat u weet over Iran’s ontwikkeling van een nucleair programma, een Amerikaanse aanval om te voorkomen dat Iran een kernwapen maakt?”. Ruim 52 procent van de Amerikanen blijkt volgens het onderzoek sterk voorstander of enigszins voorstander te zijn van zo’n preëmptieve aanval, tegen 27 procent uitgesproken tegenstanders en een kleine groep in de “weet niet” of neutrale categorie.
Ook werd de vraag gesteld welke van de presidentskandidaten de beste persoon is om Iran aan te pakken. Hierbij werd vooral Hitlery Clinton genoemd. Deze onterecht als vredelievend bekend staande vrouw wil als het om Iran gaat -hoe vernieuwend- “alle opties openhouden“.

Hoewel de waardering van de Amerikanen voor zowel George Bush als voor het congres zich op een historisch dieptepunt bevinden, en velen zich terdege bewust zijn van de ontelbare leugens, lijkt het erop dat de propagandamachine het Amerikaanse volk volledig hersendood heeft weten te maken. Dat de Iraakse massavernietingswapens in werkelijkheid niet bestonden is alom bekend, maar dit weerhoudt het Amerikaanse volk er niet van om de broodje aap verhalen over Iran’s boosaardige intenties voor zoete koek te slikken. De opdracht die Dick Cheney aan de media heeft gegeven om de komende oorlog met Iran aan het volk ‘te verkopen’ is blijkbaar met grote kundigheid uitgevoerd.

Die oorlog gaat er komen, zoveel lijkt duidelijk, en het zal de definitieve doodsteek betekenen voor de eens zo grootse Verenigde Staten. Voor de Amerikanen zal het een ware hel worden zoals ze nog nooit hebben meegemaakt. Zulks is het trieste lot voor wie weigert zijn hersens te gebruiken, de macht heeft afgegeven aan een bende criminelen, en daar vooral niets over horen wil.
En de bovenbazen lachen in hun vuistje. Ze hebben het weer geflikt.

Afbraakteam gekiekt

Ruim zes jaar na de aanslagen van 11 September 2001 verschijnen nog regelmatig nieuwe videofragmenten op internet. In veel gevallen bevatten die filmpjes interessante aanwijzingen dat er “iets niet klopt” in het officiële verhaal over wat er die dag is voorgevallen. Zo zijn er volop videoclips te vinden waarop brandweerlieden en andere getuigen verklaren explosies in en om de Twin Towers gehoord te hebben, voordat ze instortten.

De laatste vondst staat op de belgische website garagetv.be, en wat interessant is aan het fimpje is dat na 9:22 minuten een vrachtwagen voor de camera langs rijdt. Wie de video even stopzet ziet dat het een truck is van het bedrijf Manhattan Demolition Company, Inc. Hoewel op internet zeer weinig informatie over dit bedrijf te vinden is (misschien zoek ik niet goed?) is duidelijk dat het afbreken van constructies tot de activiteiten behoort.

manhattandemolition.jpg

Een afbraakteam in de buurt van het WTC, nog voordat er iets is ingestort. Moeten we dat zien als een kwestie van pro-actief optreden? Of is het gewoon toeval?
Diegenen zie zich skepticus noemen (wat in de praktijk meestal betekent dat ze alles wat de autoriteiten vertellen voor zoete koek slikken) zullen het op het laatste houden. Maar wat nou als ook bij de aanslagen van 7/7 in London een afbraakteam ter plekke was, zou het dan niet een beetje te bizar worden? Laat dat nou precies de situatie zijn:

kingstar.jpg

Het busje dat seconden na het afgaan van de bom naast de opgeblazen bus parkeerde was van het bedrijf Kingstar. Een van de specialiteiten van Kingstar: de gecontroleerde afbraak van grote constructies.

Een ongelooflijk toeval, of teveel om te geloven?

EU verdrag, een stukje historie

dinsdag 17 juli 2007, Elsevier

‘Nieuwe EU-verdrag is met opzet onleesbaar’

Om te voorkomen dat Europese burgers nieuwe referenda over het EU-verdrag zouden eisen, is de tekst van dit verdrag met opzet onleesbaar gemaakt.Dat zegt de Italiaanse oud-premier Giuliano Amato, die meer dan een jaar lang nauw betrokken was bij het opstellen van de verdragstekst, meldt EUobserver. Het in juni gepresenteerde nieuwe verdrag moet de in Nederland en Frankrijk weggestemde Europese Grondwet vervangen.

‘De regeringsleiders besloten dat de verklaring onleesbaar moest worden. Mocht je er in slagen de tekst in één oogopslag te begrijpen, dan zou er een reden zijn om een nieuw referendum te organiseren, want dat zou betekenen dat er iets nieuws in staat,’ aldus Amato.

dinsdag 24 juli 2007, NRC

EU-verdrag 96 procent zelfde als grondwet

LONDEN (ANP) – Het voorstel voor een nieuw EU-verdrag is 96 procent hetzelfde als de ontwerptekst van de verworpen Europese grondwet. Dat blijkt uit een eerste analyse van de wijzigingsvoorstellen die maandag is gepresenteerd, aldus de Britse denktank Open Europe dinsdag.

De regeringsleiders van de 27 EU-landen hadden de nieuwe tekst eind juni vastgesteld. ,,We hadden nooit verwacht dat ze simpelweg de tekst van de oude grondwet zouden terugbrengen. Ze lijken alleen de artikelen te hebben hernummerd”, zei zei directeur Neil O’Brien van Open Europe. ,,Deze oplichterij is schokkend. Dit is een knip-en-plak-grondwet.”

vrijdag 21 september, Staatscourant

RvS: Groot verschil oude en nieuwe EU-verdrag

Het in juni gesloten nieuwe wijzigingsverdrag van de EU onderscheidt zich kenmerkend van het in 2005 verworpen grondwettelijk verdrag. Dat stelt de Raad van State in een vertrouwelijk advies waarop het ANP vandaag de hand wist te leggen.

Volgens de Raad was in het oude grondwettelijke verdrag slechts een beperkt aantal bepalingen nieuw. Het merendeel was een samenvoeging of herhaling van de bestaande verdragen en jurisprudentie. ‘Het idee van een vervangend en bindend document wordt met het nieuwe verdrag losgelaten’, aldus de Raad.

vrijdag 21 september, Nu.nl

Kabinet wil geen referendum EU-verdrag

DEN HAAG – Het kabinet wil zoals verwacht geen nieuw referendum organiseren over het in juni gesloten nieuwe verdrag voor de Europese Unie. Een nieuw referendum is niet nodig en niet wenselijk.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten, maakte premier Jan Peter Balkenende bekend.

Het kabinet volgt het advies van de Raad van State, waarin staat dat het nieuwe verdrag zich kenmerkend onderscheidt van de in 2005 verworpen Europese grondwet.

Dat hier sprake is van bedrog, manipulatie en landsverraad is evident. Eigenlijk vraag ik me maar één ding af: waar blijven de massale demonstraties op het Binnenhof?

Lange Frans helemaal OK

Waar het land geregeerd wordt door criminelen en de media medeplichtig zijn aan landverraad, zijn we voor het ontwaken van de gehypnotiseerde massa voor een groot deel aangewezen op onze nationale artiesten.
Echt aktief willen de Nederlandse celebrities maar niet worden, maar zo nu en dan toe spreekt een moedig persoon zich in het openbaar uit. Zo hebben we Hans Dulfer die vragen stelt bij 9/11, Katja Schuurman die een cover-up ontwaarde na de moord op Theo van Gogh, en natuurlijk Van Gogh zelf, die zo zijn eigen ideeën had over de moord op Pim Fortuyn.
In het rijtje nationale helden sluit nu ook rapper Lange Frans zich aan. In een bijzonder interview op Inpirerende Verhalen vertelt Lange Frans hoe hij jaren terug al geconcludeerd heeft dat de piramides in Egypte onmogelijk door een primitieve beschaving gebouwd kunnen zijn, en over zijn interesse in de talrijke UFO meldingen, die vreemd genoeg door regeringen en officiële media totaal genegeerd worden. En net als bij mijzelf zijn de ogen van Lange Frans definitief opengegaan na het lezen van een boek van David Icke (maar in plaats van The Biggest Secret adviseer ik Tales From The Timeloop te lezen).

Twee maanden terug verscheen de rapper al eens in een programma met presentator Giel Beelen (beiden naakt!) waarin hij vertelde over zijn studie naar de verborgen krachten achter het wereldtoneel. Voor mij is Lange Frans helemaal OK.

Politie martelt student vanwege lastige vragen aan John Kerry

Bij de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen was John Kerry de man die het voor de democraten moest opnemen tegen George W Bush. Kerry kwam als verliezer uit de strijd, maar er zijn volop aanwijzingen dat dit vooral een gevolg was van grootschalige fraude met de stemcomputers. In plaats van de vermeende manipulatie tot op de bodem uit te zoeken en alsnog president te worden gaf Kerry zich zonder slag of stoot gewonnen. Zou dit soms te maken hebben met het feit dat zowel John Kerry als George Bush lid zijn van het obscure geheime genootschap Skull & Bones? Een kwestie van “het maakt niet uit wie er wint, zolang de kandidaat uit Skull & Bones komt”?

Tijdens een toespraak van John Kerry op de Universiteit van Florida besloot student Andrew Meyer over bovenstaande zaken wat vragen te stellen. Begrijpelijk dat John Kerry met dit soort onderwerpen niet graag geconfronteerd wordt, maar gezien het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting zijn dit soort pijnlijke situaties moeilijk te vermijden.
Oeps, ‘vrije meningsuiting’, stond dat er? Sorry, vergissing. Dit is wat er gebeurde: Andrew Meyer werd tijdens het stellen van zijn vragen door politie-agenten van achteren vastgegrepen en vervolgens naar de achterkant van de zaal gemanoevreerd. De onfortuinlijke student riep om hulp en vroeg waarom hij gearresteerd werd, maar zowel de hulp als het antwoord bleven uit.

[youtube]http://youtube.com/watch?v=FJXzohdF-MA[/youtube]

Toen een team van vijf agenten het uiteindelijk voor elkaar had om Meyer stevig tegen de grond gedrukt te houden was het ‘partytime’ met een bijbehorend stukje vuurwerk: m.b.v. een taser werd een stroomstoot van 50.000 volt door Meyer’s lichaam heen gejaagd. De taser is zogenaamd bedoeld als niet-dodelijk stroomwapen, maar het aantal slachtoffers dat na een ‘opvoedkundige behandeling’ is overleden is inmiddels talrijk.
Terwijl de student achter in de zaal gemarteld werd ging John Kerry onverstoorbaar door met het beantwoorden van vragen, alsof er niets aan de hand was. Maar belangrijker en zorgwekkender dan het gedrag van Kerry is dat dit blijkbaar de nieuwe omgangsnorm is voor kritische vragenstellers. En dat is zoals de New World Order ook met  u om wil gaan.

Geen onderzoek London 7/7

In het officiële verhaal over de toedracht van de aanslagen in London op 7 juli 2005 zitten zoveel gaten dat een Zwitserse gatenkaas er jaloers op zou zijn. Wie de gebeurtenissen grondig bestudeert komt al gauw tot de conclusie dat de vele bizarre toevalligheden en tegenstrijdigheden in het officiële rapport ongenoemd blijven. Het is daarom logisch dat overlevenden en nabestaanden willen dat er een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Het probleem is dat ze zich daarvoor tot de regering wenden, wat niet zoveel zin heeft aangezien die zelf de aanslagen geënsceneerd heeft (althans een beperkt aantal criminele elementen in die regering).
Vijf maanden na de aanslagen vertelde Tony Blair zijn volk dat er geen openbaar onderzoek zou komen omdat hij bang was dat dat de officiële onderzoeken naar de aanslagen van 7 en 21 juli dwars zou zitten. Inmiddels zijn we weer 2 jaar verder, en is het officiële onderzoek allang afgerond. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het openbare onderzoek nu wél kan plaatsvinden. Verklaarde de regering onlangs nog dat een onderzoek te duur zou zijn en dat veiligheidsagenten het al druk genoeg hebben met het voorkomen van nieuwe aanslagen, in een vandaag uitgegeven verklaring staat doodleuk “de regering blijft van mening dat een openbaar onderzoek niet nodig is”. Dit is het antwoord waar overlevenden, nabestaanden en andere bezorgde burgers die de beslissing van de regering hadden aangevochten het mee moeten doen.

londen3.jpg

Tja, een volk dat de macht weggeeft aan een bende criminelen moet niet gek opkijken als haar rechten niet langer gerespecteerd worden.