Uitputting bestaande olievelden half zo snel als gedacht

Reeds een jaar terug schreef ik over een rapport van Cambridge Energy Research Associates (CERA), een vooraanstaande adviesgroep op het gebied van energie, waarin gesteld werd dat de olievoorraden zeker drie maal groter zijn dan de peak-oil gelovigen beweren.

Deze week bracht CERA een nieuw rapport uit, waarin men conclusies trekt op grond van een analyse van 811 olievelden die tesamen goed zijn voor tweederde van de huidige wereld-olieproduktie. Uit het onderzoek blijkt dat deze velden gemiddeld genomen slechts half zo snel uitgeput raken als doorgaans wordt aangenomen, wat betekent dat de vondst van nieuwe velden de voorraadafname van de bestaande velden makkelijk kan bijhouden. Volgens de Times Online wordt deze optimistische visie gedeeld door Peter Davies, de hoogste econoom bij British Petroleum.
CERA en de BP-econoom beamen dat de olieproduktie binnenkort zal “pieken”, maar stellen dat dit niets van doen heeft met de beschikbare reserves, en alles met economisch beleid en klimaatpolitiek.

Wonderbuis produceert energie “uit het niets”

Britse wetenschappers zeggen een thermische energiecel ontwikkeld te hebben die energie uit het niets creëert, d.w.z. de cel levert meer energie dan erin gaat. De energiebuis wordt gevuld met een mengsel van water, kaliumcarbonaat en een op chroom gebaseerde vloeibare katalysator. Vervolgens wordt er een elektrische stroom door het apparaat geleid, waarbij een hoeveelheid warmte ontstaat die veel groter is dan de elektrische energie die er in werd gestopt. De opgewerkte warmte kan vervolgens gebruikt worden voor het verwarmen van de vloeistof in bijvoorbeeld een centraal verwarmingssysteem.
Hoe dit precies werkt is iets dat zelfs de uitvinders van het apparaat niet goed begrijpen. Het zou te maken hebben met de energie die binnen de atomen is opgeslagen, een energievorm die tot op heden nooit gebruikt is.
Skeptische wetenschappers van de University of York hebben de proef op de som genomen, en verkregen tot tweemaal zoveel energie dan ze erin stopten. Andere wetenschappers boekten soortgelijke resultaten, hoewel de opbrengst soms nog vele malen hoger lag.

Het bedrijf Ecowatt heeft er inmiddels 10 jaar research op zitten, en verwacht nu binnen 18 maanden met een commerciële versie op de markt te kunnen komen. De kosten à 1.4 miljoen Pond zijn deels betaald door het Ministerie van Handel en Industrie, met het idee goedkopere energie te ontwikkelen voor armere families die straks tot 50% op hun energierekening kunnen besparen.

ecowatts_cell.jpg
Ecowatts boss Paul Calver with the device

Hoewel dit een prachtige, hoopgevende uitvinding is, zullen degenen die zich een beetje verdiept hebben in de vindingen van Nicola Tesla bij het bovenstaande bericht de schouders ophalen. Tesla (uitvinder van o.a wisselstroom en het pricipe van de radio) was bijna een eeuw geleden al in staat om nagenoeg oneindige hoeveelheden energie uit het vacuüm (dus schijnbaar uit het niets) te winnen. Toen bleek dat aan de Tesla-energie geen verbruiksmeter te hangen viel trokken de investeerders zich terug. Veel wetenschappers proberen op basis van Tesla’s wetenschappelijke principes goedkope energie te produceren, en gezien de vele filmpjes van auto’s die doodleuk op water rijden zijn ze succesvol.

Parallellen tussen 9/11 en Global Warming

Weet u het nog? De aanslagen van 11 September 2001 waren zogenaamd gepleegd door moslimfanaten die een hekel hebben aan onze Westerse levensstijl en er alles voor over hebben om ons onze vrijheid te ontnemen.
En wat is de oplossing die geboden wordt? Identificatieplicht, opslaan van ons surfgedrag, steeds meer camera’s op straat, preventief fouilleren, DNA-databases, vrije uitwisseling van persoonsgegevens, enzovoorts, enzovoorts.
De ‘terroristen’ kunnen er een puntje aan zuigen. Dat ze zó succesvol zouden zijn hadden ze zelfs in hun stoutste dromen niet durven hopen.

Het uitkomen van de film An Inconvenient Truth van Al Gore kan gezien worden als nieuw 11 September. Ik zal u uitleggen waarom.

Wereldwijde opwarming is, zo luidt het klimaat-evangelie, bedreigend voor laaggelegen kustgebieden, want die houden het met het smelten van de ijskappen niet droog. Maar het allergrootste gevaar van onze CO2 uitstoot zijn niet de overstromingen maar het ‘feit’ dat de voedselproduktie met maar liefst 15 procent kan afnemen voor het einde van deze eeuw, en in sommige gebieden zelfs met 40 procent.

gorebreatingfire.jpg

Gelukkig is er een oplossing, en die wordt door de politiek breed omarmd als een soort heilige graal voor milieuproblemen: biobrandstoffen. Planten zoals koolzaad en suikerbieten nemen, als ze groeien, CO2 op uit de lucht. Bij verbranding van de olie of alcohol uit deze planten komt de CO2 weer vrij. Klimaatneutraal heet dat. Helaas klopt het verhaal niet, want landen als Brazilië, Paraguay en Indonesië zijn bezig met grootschalige ontbossing om de wereldmarkt voor biobrandstoffen te kunnen bedienen. Als met dit effect rekening gehouden wordt dan blijkt, volgens een onlangs in Science gepubliceerd artikel, dat de CO2 uitstoot niet kleiner maar juist twee tot negen maal zo hoog wordt. Bossen nemen nou eenmaal meer CO2 op uit de lucht dan koolzaadvelden. Maar dat is nog niet alles, want volgens een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zullen de voedselprijzen binnen 10 jaar met 20 tot 50 procent stijgen. Om de EU-doelstellingen voor 2012 te halen zou 85 procent van de Europese landbouwgrond ingezet moeten worden voor het verbouwen van biobrandstof. In Mexico is het nu al zover dat tortilla’s, het nationale volksvoedsel, 50 procent duurder zijn geworden omdat de maïs nodig is voor het vullen van brandstoftanks. Vijftig miljoen arme Mexicanen zitten in zak en as.

Net als bij 9/11 is er sprake van een hoax. Continu wordt de suggestie gewekt dat CO2 een soort van chemisch afval is. In werkelijkheid staat dit gas, waarvan de atmosferische concentratie tot in het recente verleden regelmatig hoger is geweest dan nu het geval is, aan de basis van het leven. Planten gaan er van groeien, en hoe meer CO2 er in de lucht zit hoe uitbundiger de groei. Dat is de reden dat in de kastuinbouw gebruik gemaakt wordt van CO2 gehaltes die factoren hoger liggen dan in de buitenlucht. Zonder deze extra CO2-injectie zouden onze paprika’s en komkommers beduidend langzamer groeien.

Er is dus een probleem gecreëerd dat niet bestaat, en vervolgens wordt een oplossing geboden die het niet bestaande probleem alsnog veroorzaakt. Ziet u de parallellen met de War On Terror?

Hoe dit te verklaren? Het minst bedreigend is om simpelweg te geloven dat de politiek incapabel is. Persoonlijk geloof ik daar geen bal van. Volgens mij steekt hier een agenda achter, die bestaat uit minimaal de volgende drie elementen:

  1. Centralisatie van macht in een wereldregering. Alleen door als één wereld op te treden is de CO2 uitstoot terug te dringen.
  2. Vernietigen van de middenklasse. Waar gezinnen vroeger konden rondkomen van één inkomen, hebben tegenwoordig veel tweeverdieners moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Door allerhande extra eco-belastingen in te voeren wordt het de middengroepen steeds moeilijker gemaakt en zullen ze uiteindelijk loonslaven worden in de letterlijke zin van het woord.
  3. Depopulatie. Voor zover de toekomstige gecreëerde voedselschaarste dit niet van zichzelf voor elkaar krijgt zal u duidelijk gemaakt worden dat de problemen uitsluitend op te lossen zijn met één-kind politiek (maar alleen voor wie de juiste genen heeft) en gedwongen sterilisatie van mensen in arme landen.

Saoedi-Arabië verhoogt olieproduktie capaciteit

Op 18 januari 2007 berichtte de Washington Post dat Saoedi-Arabië heeft aangekondigd de produktiecapaciteit voor ruwe olie met 40% op te voeren voor 2009. Daarnaast zijn de Saudies van plan om hun raffinagecapaciteit in de komende 5 jaar te verdubbelen. Dit wordt gedaan om de produktie aan te passen aan de toegenomen vraag op de wereldmarkt. Mocht dit onvoldoende zijn dan kunnen aanvullende projecten gestart worden om de produktie zelfs nog verder op te voeren, aldus olieminister Ali Naimi op een internationale energie conferentie in New Delhi.

Naimi sprak de verwachting uit dat gezien de relatief hoge kostprijs van alternatieve energie de mix aan energiebronnen over 30 jaar nog ongeveer hetzelfde zal zijn als nu.
Van en tekort zal de komende decennia geen sprake zijn.

Wat denkt u, klinkt dit naar peak-oil?

Over biobrandstoffen en hongerige Mexicanen

Ik had al een hele poos het idee dat de introductie van biodiesel en uit maïs gemaakte ethanol meer te maken heeft met een ziekelijke wens van de wereldelite om voedselschaarste te veroorzaken dan met het opraken van olie of gunstigere milieu-effecten. Wellicht vind u dat wat vergezocht, maar hoe het ook zij, het effect is er niet minder om. Het volgende stukje is overgenomen uit Het Financieel Dagblad van 16 Januari:

Race om ethanol stuwt zelfs tortillaprijs

Maïs is fors duurder geworden. De armen in Mexico betalen de prijs van de zoektocht naar biobrandstoffen.

Mexico staat op zijn achterste benen. Oppositiepartijen protesteren tegen de snelle stijging van de prijs van tortilla’s. Het Mexicaanse volksvoedsel is de laatste maanden verdubbeld in prijs en dat is voor de vijftig miljoen arme Mexicanen een hard gelag.

‘President Felipe Calderón is een leugenaar’, zei de leider van de oppositie López Obrador tijdens een demonstratie. ‘Hij beloofde het volk lagere prijzen, maar we zien het omgekeerde gebeuren. Als de tortilla’s duur blijven, gaat de inflatie omhoog. Straks zal ook de rente wel omhooggaan.’

De ‘tortilla-oorlog’ is te wijten aan de fiks opgelopen prijs van maïs op de termijnmarkt van Chicago. Afgelopen vrijdag tikte het basisingrediënt van tortilla’s het hoogste niveau aan in tien jaar tijd.

mais-1.jpg

Maïs voor levering in maart liep op naar $ 3,965 per schepel. Daarmee is het 67% duurder dan vier maanden geleden. En dat is een opvallende stijging, omdat maïs normaal gesproken altijd wat goedkoper wordt in de maanden na het binnenhalen van de oogst in september. ‘De Amerikaanse boer is spekkoper’, schrijft analist Bill Nelson van effectenhuis AG Edwards in een nieuwsbrief. ‘Al tien jaar ligt de prijs immers rond de $ 2,40.’

De prijsstijging is volgens hem het gevolg van een tegenvallende productie in de VS. Maar belangrijker is een flinke groei van de vraag. Die wordt gestuwd door vraag naar vlees én naar biobrandstoffen.
Continue reading

Cambridge Energy Research Associates: “nog volop olie”

Al eerder heb ik op deze site geschreven over het vermeende einde van het olietijdperk. De reguliere media willen het doen voorkomen alsof er volledige conscencus over bestaat dat we ons momenteel op de piek bevinden van het haalbare olie-produktieniveau, of hier zelfs al voorbij zijn, en dat het een kwestie is van slechts enkele jaren voordat de wereld door enorme terkorten geteisterd zal worden.

Volgens een recent rapport van Cambridge Energy Research Associates (CERA), een vooraanstaande adviesgroep op het gebied van energie zijn de werkelijke oliereserves minimaal 3 keer zo groot als de peak oil voorstanders beweren, zodat we met het huidige verbruik nog minimaal 120 jaar vooruit kunnen. De piek zal niet voor het jaar 2030 plaatsvinden, waarna we met een plateau van vele jaren te maken zullen krijgen, uiteindelijk gevolgd door een gestage afname.

oilgraph.gif

De grote fout in de peak oil theorie is dat daarin geen rekening gehouden worden met voortschrijdende technologie, regelmatige ophogingen van geschatte reserves van bestaande velden, en geopolitieke veranderingen. Al vijf keer eerder is de wereld bang gemaakt met verhalen over oprakende olie, maar door nieuwe exploratie-technieken en de vondst van olie in niet eerder onderzochte gebieden bleek het elke keer loos alarm te zijn. Er is, volgens CERA voorzitter Daniel Yerging, geen enkele reden waarom dat nu niet zo zou zijn.

CERA waarschuwt voor het gevaar dat de onjuiste analyses leiden tot verkeerde politieke beslissingen en een ondoordacht investeringsbeleid.


Aramco topman: slechts 18% van de olie opgebruikt

Abdallah S. Jum’ah, de hoogste baas van het Saudische staatsbedrijf Saudi Arabian Oil Co, ofwel Aramco, heeft op 13 september 2006 tijdens een OPEC conferentie in Wenen gezegd dat de wereld slechts 18% van de wereldvoorraad ruwe olie heeft opgepompt.
Volgens Jum’ah kan er nog zeker 4.5 biljoen vaten gewonnen worden, wat bij het huidige olieverbruik betekent dat de wereld nog 140 jaar vooruit kan.

De uitspraak van Jum’ah is des te opvallender doordat twee dagen eerder de directeur van Esso Australië met een soortgelijk lezing uit de kast kwam.

Overvloed? Of het einde van de beschaving? Als leek op dit gebied zeg ik u eerlijk: ik weet niet wat de waarheid is. Misschien vinden de olie-topmannen het gewoon leuk om te liegen, om mensen zoals ik in verwarring te brengen, maar erg plausibel vind ik dat niet. Ook onwetendheid lijkt me onwaarschijnlijk.
De reguliere media, waarin doorgaans slechts weinig olie-ingenieurs werkzaam zijn, hebben de wijsheid blijkbaar wel in pacht, getuige de eenzijdige berichtgeving over de al dan niet oprakende olie. En om de een of andere reden willen ze erg graag dat u van ze aanneemt dat het einde van het olietijdperk nabij is.

Waarom zou dat toch zijn?

Aan fossiele brandstoffen is nog lang geen gebrek

Aan fossiele brandstoffen is nog lang geen gebrek
Metro, 17 september 2002

De wereld bevat nog genoeg fossiele brandstoffen voor de komende twee eeuwen. De wereldvoorraad aan olie wordt door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) geschat op 5.260 miljard vaten.

De opvatting dat de wereld nog zwemt in de fossiele brandstoffen, wordt inmiddels breed gedeeld. Een groot aantal organisaties dat zich hiermee bezighoudt, laat zich in dezelfde bewoordingen uit: er is nog genoeg. Vooral onder het Midden-Oosten en Noord-Amerika wordt de komende decennia olie gewonnen. Het Midden-Oosten zal 26,6 procent van de olie leveren, terwijl Noord-Amerika goed is voor 23,3 procent van het totale aantal. Ook Zuid-Amerika (16,3 procent) en de voormalige Sovjetunie (16 procent) leveren een grote bijdrage. Europa is goed voor slechts 2,7 procent.

Bron: http://www.phys.uu.nl/~natunws/krant/krant10.doc

Directeur Esso Australië: Peak Oil is onzin

In een eerder artikel heb ik aangegeven dat we de ‘peak oil’ theorie met enige argwaan moeten bekijken, aangezien het weleens een hoax zou kunnen, bedoeld om winsten te maximaliseren en het volk in de tang te houden.

Op 11 september j.l. werd deze voor de meeste mensen nogal ongeloofwaardige (want onbekende) visie bevestigd door niemand minder dan de hoogste baas van ExxonMobil in Australië, Mark Nolan. In een toespraak voor de Asia Pacific olie en gas conferentie in Adeleide vertelde hij zijn toehoorders dat de wereld een enorme overvloed aan winbare olie bevat, en dat de hoge prijzen slechts het gevolg zijn van marktwerking.

De peak oil theorie, die stelt dat de olietoevoer over haar hoogtepunt heen is en de komende 20 jaar gestaag zal dalen, wordt volgens Nolan al verkondigd sinds 1920, waarbij de onheilsdatum steeds naar achteren geschoven wordt.
Wetenschappelijk gezien is echter overduidelijk dat de wereld-olievoorraden overvloedig zijn. Volgens de US Geological Survey is de huidige reserve meer dan drie biljoen vaten winbare olie, terwijl tot op heden slechts één biljoen vaten is opgepompt. Aangezien de voortschrijdende techniek ervoor zorgt dat olie die voorheen niet winbaar was later ineens toch opgepompt kan worden is er geen enkele reden te veronderstellen dat er binnen afzienbare tijd een gebrek aan olie zal ontstaan.
Tegen het jaar 2030 zal nog steeds 80 procent van het energieverbruik op olie, gas en steenkool gebaseerd zijn, aldus de Esso topman.

Peak Oil, hoax of echt?

U zult de laatste jaren ongetwijfeld gemerkt hebben dat de olieprijzen steeds verder aan het stijgen zijn, waardoor u steeds meer moet betalen voor verwarming van uw huis en het aan de gang houden van uw auto. Volgens de media is de voornaamste oorzaak voor de hoge prijzen gelegen in het opraken van de olie, en is het een kwestie van hooguit nog enkele jaren voordat de olieproduktie zijn piek zal bereiken. In de jaren daarna zullen we een gestage daling van het produktieniveau zien, aangezien steeds meer olievelden uitgeput raken en er slechts mondjesmaat nieuwe velden gevonden worden. Met de verdergaande industrialisatie van landen als China is dat uiteraard een zeer zorgelijke ontwikkeling, en wordt het de hoogste tijd een goed alternatief te vinden.

Toch is niet iedereen het eens met deze “Peak Oil” visie. Op 12 januari van dit jaar was er op de populaire Amerikaanse radio talkshow Coast To Coast AM een debat te horen tussen Michael Ruppert en Jerome Corsi over het al dan niet opraken van olie. U kunt het debat in MP3 formaat downloaden door hier te klikken.

Michael Ruppert is een ex narcotica-rechercheur van de Los Angeles politie die faam heeft verworven door de intieme connecties tussen de CIA en de drugshandel in de jaren 70 bloot te leggen. Hij schreef een 700 pagina’s tellend boek over de aanslagen van 11 September, waarin hij betoogt dat het om een inside-job ging, opgezet vanwege oliebelangen. V.w.b. Peak Oil heeft Michael Ruppert geconcludeerd dat de piek in olie-produktie niet nabij is maar al in het verleden ligt. Via lezingen, nieuwsbrieven en zijn website www.fromthewilderness.com probeert hij de mensheid te waarschuwen voor een naderende crisis.
Een van zijn sterkste argumenten voor de werkelijkheid van Peak Oil is dat vrijwel de gehele wereldpolitiek (misschien met Venezuela als uitzondering) zich gedraagt alsof de voorraden aan het opraken zijn.

Jerome R. Corsi is een politiek wetenschapper en auteur van diverse boeken en artikelen. Hij schrijft onder andere voor WorldNetDaily waar hij o.a. zijn standpunten verwoord over hoe gevaarlijk Iran is voor de wereld.
Corsi heeft uigebreid onderzoek gedaan naar de olieindustrie en het al dan niet reëel zijn van Peak Oil. Het boek dat hij hierover geschreven heeft heet “Black Gold Stranglehold: The Myth of Scarcity and the Politics of Oil”. Uit Corsi’s onderzoek komt naar voren dat het grootste deel van de olie die wij oppompen niet ontstaan is uit prehistorisch dierlijk of plantaardig materiaal (fossiele olie), maar dat olie in het binnenste van de aarde spontaan gevormd wordt en daardoor constant wordt aangevuld. Deze zogenaamde abiotische olie is in nagenoeg oneindige hoeveelheden beschikbaar, maar om zoeel mogelijk geld te kunnen verdienen wordt kunstmatig schaarste gecreëerd. De oliepiek heeft volgens Jerome Corsi meer te maken met het feit dat men al vele jaren geen nieuwe raffinaderijen meer gebouwd heeft dan met het opraken van de reserves.

Tijdens het laatste deel van dit 4 uur durende debat, waarnaar door miljoenen Amerikanen geluisterd is, was het mogelijk om via de Coast To Coast website aan te geven welk van de beide heren men het overtuigends vond. Maar liefst 62% van de respondenten bleek het eens te zijn met Jerome Corsi en gelooft dat Peak Oil een hoax is.

Persoonlijk weet ik niet zo goed wat ik ervan denken moet, het is complexe materie en het is vaak lastig te weten wiens “feiten” echt zijn. Gezien het feit dat media, politiek en schoolboekjes over vrijwel niets dat van belang is de waarheid vertellen, zou het me niets verbazen als ook Peak Oil in het plaatje van “The Big Lie” thuis hoort en we nog voor duizenden jaren goed winbare olie in de grond hebben zitten.

Hoe het ook zij, ik denk dat het voor mensen belangrijk is om beide kanten van het verhaal aan te horen en er dan zelf over na te denken. Daarom kan ik u van harte aanbevelen het debat hier te downloaden.