Is dit Global Warming?

Natter? Droger? Warmer? Kouder? Het maakt allemaal geen bal uit, volgens de “geleerden” kunnen we al die verschijnselen samenvatten onder de noemer “global warming”. Dus laat er geen misverstand over bestaan, alles wat u hieronder aan extreme klimaatcondities ziet staan wordt door onze CO2 uitstoot veroorzaakt:

Bloomberg.com schreef op 16 januari 2008:

Rusland waarschuwt voor een noodtoestand nu Siberische temperaturen zakken naar -55 graden Celcius. Autoriteiten waarschuwen dat verwarmingssystemen niet opgewassen zullen zijn tegen de verwachte extreme kou. Temperaturen zullen 12 tot 15 graden lager uitkomen dan het langetermijn gemiddelde.

Enkele koppen uit recente berichten van het Russian News & Information Agency:

Sneeuw valt in Baghdad, voor het eerst in 100 jaar.

Sneeuw en vrieskou eisen 120 levens in Afghanistan.

Saudi Arabie bedekt met sneeuw in koudste winter sinds 20 jaar

Reuters, vandaag:

Zware sneeuw veroorzaakt chaos in China.
Veel economische schade door de zwaarste sneeuw sinds 16 jaar.

En uit The Copenhagen Post, 16 januari:

Bij Disko Bay in het westen van Groenland, een gebied dat door diverse prominente wereldleiders bezocht is om uit eerste hand te kunnen zien hoe het klimaat aan het veranderen is, zijn de temperaturen zo drastisch gedaald dat het water voor het eerst in tien jaar is bevroren.

Wie een beetje rondzoekt kan honderden van dit soort artikelen vinden. Om het warm van te krijgen.

Parallellen tussen 9/11 en Global Warming

Weet u het nog? De aanslagen van 11 September 2001 waren zogenaamd gepleegd door moslimfanaten die een hekel hebben aan onze Westerse levensstijl en er alles voor over hebben om ons onze vrijheid te ontnemen.
En wat is de oplossing die geboden wordt? Identificatieplicht, opslaan van ons surfgedrag, steeds meer camera’s op straat, preventief fouilleren, DNA-databases, vrije uitwisseling van persoonsgegevens, enzovoorts, enzovoorts.
De ‘terroristen’ kunnen er een puntje aan zuigen. Dat ze zó succesvol zouden zijn hadden ze zelfs in hun stoutste dromen niet durven hopen.

Het uitkomen van de film An Inconvenient Truth van Al Gore kan gezien worden als nieuw 11 September. Ik zal u uitleggen waarom.

Wereldwijde opwarming is, zo luidt het klimaat-evangelie, bedreigend voor laaggelegen kustgebieden, want die houden het met het smelten van de ijskappen niet droog. Maar het allergrootste gevaar van onze CO2 uitstoot zijn niet de overstromingen maar het ‘feit’ dat de voedselproduktie met maar liefst 15 procent kan afnemen voor het einde van deze eeuw, en in sommige gebieden zelfs met 40 procent.

gorebreatingfire.jpg

Gelukkig is er een oplossing, en die wordt door de politiek breed omarmd als een soort heilige graal voor milieuproblemen: biobrandstoffen. Planten zoals koolzaad en suikerbieten nemen, als ze groeien, CO2 op uit de lucht. Bij verbranding van de olie of alcohol uit deze planten komt de CO2 weer vrij. Klimaatneutraal heet dat. Helaas klopt het verhaal niet, want landen als Brazilië, Paraguay en Indonesië zijn bezig met grootschalige ontbossing om de wereldmarkt voor biobrandstoffen te kunnen bedienen. Als met dit effect rekening gehouden wordt dan blijkt, volgens een onlangs in Science gepubliceerd artikel, dat de CO2 uitstoot niet kleiner maar juist twee tot negen maal zo hoog wordt. Bossen nemen nou eenmaal meer CO2 op uit de lucht dan koolzaadvelden. Maar dat is nog niet alles, want volgens een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zullen de voedselprijzen binnen 10 jaar met 20 tot 50 procent stijgen. Om de EU-doelstellingen voor 2012 te halen zou 85 procent van de Europese landbouwgrond ingezet moeten worden voor het verbouwen van biobrandstof. In Mexico is het nu al zover dat tortilla’s, het nationale volksvoedsel, 50 procent duurder zijn geworden omdat de maïs nodig is voor het vullen van brandstoftanks. Vijftig miljoen arme Mexicanen zitten in zak en as.

Net als bij 9/11 is er sprake van een hoax. Continu wordt de suggestie gewekt dat CO2 een soort van chemisch afval is. In werkelijkheid staat dit gas, waarvan de atmosferische concentratie tot in het recente verleden regelmatig hoger is geweest dan nu het geval is, aan de basis van het leven. Planten gaan er van groeien, en hoe meer CO2 er in de lucht zit hoe uitbundiger de groei. Dat is de reden dat in de kastuinbouw gebruik gemaakt wordt van CO2 gehaltes die factoren hoger liggen dan in de buitenlucht. Zonder deze extra CO2-injectie zouden onze paprika’s en komkommers beduidend langzamer groeien.

Er is dus een probleem gecreëerd dat niet bestaat, en vervolgens wordt een oplossing geboden die het niet bestaande probleem alsnog veroorzaakt. Ziet u de parallellen met de War On Terror?

Hoe dit te verklaren? Het minst bedreigend is om simpelweg te geloven dat de politiek incapabel is. Persoonlijk geloof ik daar geen bal van. Volgens mij steekt hier een agenda achter, die bestaat uit minimaal de volgende drie elementen:

 1. Centralisatie van macht in een wereldregering. Alleen door als één wereld op te treden is de CO2 uitstoot terug te dringen.
 2. Vernietigen van de middenklasse. Waar gezinnen vroeger konden rondkomen van één inkomen, hebben tegenwoordig veel tweeverdieners moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Door allerhande extra eco-belastingen in te voeren wordt het de middengroepen steeds moeilijker gemaakt en zullen ze uiteindelijk loonslaven worden in de letterlijke zin van het woord.
 3. Depopulatie. Voor zover de toekomstige gecreëerde voedselschaarste dit niet van zichzelf voor elkaar krijgt zal u duidelijk gemaakt worden dat de problemen uitsluitend op te lossen zijn met één-kind politiek (maar alleen voor wie de juiste genen heeft) en gedwongen sterilisatie van mensen in arme landen.

Gat in ozonlaag steeds groter, maar Montreal Protocol is weergaloos succes

Uit de Volkskrant van minder dan een jaar geleden:

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bevestigt eerdere metingen dat het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool dit jaar uitzonderlijk groot is.

. . . . . .

De vondst leidde in de jaren negentig tot een internationaal verbod van het gebruik van de stoffen, vastgelegd in het Protocol van Montreal. Sindsdien leek de verdere afbraak van de ozonlaag enigszins te worden afgeremd. Het recordgat van 2006 geeft aan dat er van herstel nog geen sprake is, aldus de Amerikaanse onderzoekers.

Eerder deze maand meldden Europse onderzoekers ook al een recordgat in de ozonlaag. Zij gebruikten metingen van de Envisat-kunstmaan. Het Nederlandse KNMI coördineert de ozon-metingen van die satelliet. Het instituut in De Bilt concludeerde begin oktober ook dat de ozonlaag zich nog lang niet heeft hersteld, ondanks Montreal.

Bij dit soort berichtgeving zou je als weldenkend mens kunnen concluderen dat milieuproblemen zoals ozongaten en broeikas-effecten onoplosbaar zijn. En da’s heel lastig voor de promoters van de in voorbereiding zijnde CO2 belastingen of “Al Gore tax”, want de bereidheid om de portemonnee te laten plunderen zal er alleen zijn als we ervan overtuigd zijn dat reductie van CO2-uitstoot de naderende rampspoed daadwerkelijk zal voorkomen.
Ik vermoed dat het om die reden is dat het ozongat plotseling op een veel positievere manier in de media komt (uit De Pers, vandaag):

Rond deze tijd ontstaat het jaarlijkse gat in de ozonlaag boven Antarctica. Toch stellen wetenschappers de wereld gerust: de afbraak van ozon in de hogere atmosfeer is onder controle. Dankzij het twintig jaar geleden gesloten Montreal Protocol, een succes van het internationale milieubeleid.
. . . . .
In 2006 bereikte het bijna de kusten van Zuid-Afrika, Australië en Zuid-Amerika. Na november trok het gat weer dicht, zoals altijd. Maar het record stond toen al in de boeken. “Het gat was zo groot als Afrika”, zegt Peter Siegmund, KNMI-klimaatonderzoeker. “De ozonlaag was daar de helft zo dun als hij moet zijn.”

Een onheilstijding? Siegmund lacht en schudt zijn hoofd. Zelfs als het ozongat dit jaar nog verder groeit, maakt hij zich niet druk. De afbraak van de ozonlaag, die de mens beschermt tegen schadelijke ultraviolette straling, is onder controle.

Jaar na jaar breekt het gat in de ozonlaag nieuwe records, maar desondanks is het Montreal Protocol onmiskenbaar een waanzinnig succes. Het moet heel gek lopen willen we dit met het CO2 probleem ook niet voor elkaar krijgen. Als we er maar serieus werk van maken.
Ik kan haast niet wachten tot ik mijn “CO2-neutraal” aanslag in de post krijg.

Tot slot nog een kleine zijsprong: het is zeer de vraag of CFK’s en het ozongehalte in de hogere luchtlagen iets met elkaar van doen hebben. Op het moment dat Dupont’s patenten voor Freon en aanverwante stoffen verliepen ontstond vrij plotseling de (matig onderbouwde) theorie dat CFK’s verantwoordelijk zouden zijn voor het aantasten van de ozonlaag. Dupont had de oplossingen al op de plank, met o.a. HFC-134a als directe vervanger voor Freon. En zo werd in het belang van het milieu(?) een omzet van tientallen miljarden per jaar veilig gesteld.

Oprichter Stichting Skepsis: KRO steekt Goebbels naar de kroon

Afgelopen donderdag zond de KRO de documentaire The Great Global Warming Swindle uit, een film die gehakt maakt van Al Gore’s An Inconvenient Truth. Op de website van de KRO wordt uitgelegd waarom de KRO de omstreden documentaire heeft uitgezonden:

Tegelijk vindt de KRO, dat de klimaatdiscussie gebaat is bij dit tegengeluid omdat klimaatsceptici nauwelijks gehoord worden. Een verantwoord milieubeleid is gebaat bij een maximale kennis van de feiten, niet bij een blind geloof in Al Gore of andere politici.

Uitermate redelijke argumenten, maar toch zijn er volop bekrompen geesten die vinden dat zo’n tegengeluid koste wat het kost onderdrukt dient te worden. Ronduit schokkend vind ik de reaktie Marcel Hulspas, oprichter en voormalig redacteur van de Stichting Skepsis, die in zijn column in De Pers schrijft:

Hoe komt deze omroep er toe om een dergelijk manipulatief wanproduct uit te zenden? Hoe ziet deze omroep zijn rol binnen de Nederlandse samenleving? Wat vindt het Vaticaan ervan dat katholieken in hun persberichten Joseph Goebbels naar de kroon steken?

Dus omdat de KRO ruimte geeft aan een tegengeluid in het klimaatdebat (zonder zich uit te spreken over wie er gelijk heeft) wordt deze omroep beschuldigd van Nazi-propaganda!
Wat een misselijkmakend, zielig, en eng mannetje is die Marcel Hulspas.

The Great Global Warming Swindle door KRO ingekort

Vanavond werd op KRO-televisie de documentaire The Great Global Warming Swindle uitgezonden, gevolgd door een weinig diepgaande maar toch aardige discussie tussen enkele Nederlandse klimaatexperts.
Voor wie ook gekeken heeft en vond dat de documentaire vreemd eindigde: de KRO heeft het laatste stuk eruit geknipt. En dat gedeelte ging in op de vraag waarom het resoluut verkeerd is -volgens de documentairemakers- om als mensheid het ‘precautionary principle’ (ofwel: het zekere voor het onzekere nemen) toe te passen. Het is natuurlijk prima om zuinig te zijn met grondstoffen, en niemand ondervindt er schade van als u de verwarming uitzet als u een weekendje van huis gaat, maar de nieuwe klimaatreligie gaat veel verder, en wil wereldwijd het gebruik van bijvoorbeeld steenkool terugdringen door de gebruikers hoge bedragen aan emissiegelden te laten betalen. Voor rijke landen is dat niet zo’n probleem, maar voor bijvoorbeeld Afrika zou dat betekenen dat de gigantische hoeveelheden steenkool die daar in de grond zitten nooit door het Afrikaanse volk kunnen worden ingezet als energiebron, terwijl de alternatieven voor deze arme landen onbetaalbaar zijn. Daarmee wordt tegen een compleet continent gezegd: ‘jammer jongens, maar jullie blijven in het stenen tijdperk’.

Dit lijkt me een belangrijk argument waar in discussies maar al te makkelijk overheen gestapt wordt, en ik vind het jammer dat de KRO dit gedeelte verwijderd heeft zonder daar zelfs maar melding van te maken.
Ik vermoed geen boze opzet, en wat mij betreft verdient de KRO alle lof voor het onder de aandacht brengen van een tegengeluid.

Tot slot: het onderstaande plaatje is het resultaat van een poll op de website van KRO’s reporter, ongeveer een uur nadat de uitzending afgelopen was. Dat lijkt me 1:0 voor de makers van The Great Global Warming Swindle.

kroglobalwarmingswindle.gif

Dagblad De Pers: investeringen in CO2-reductie onverstandig

Veel is er de afgelopen dagen geschreven over de resultaten van de laatste G8, en dat met name waar het het terugdringen van de CO2 uitstoot betreft. Ondanks het uitblijven van harde afspraken schrijft de media overwegend positief over het feit dat de regeringsleiders van de acht belangrijkste industrielanden zich in Heiligendamm bereid hebben verklaard een halvering van de uitstoot serieus te overwegen. Wie op Google News kijkt zal hierover vele tientallen artikelen vinden.

Veel minder uitbundig is geschreven over het advies dat de VROM-raad onlangs presenteerde aan minister Jacqueline Cramer van Milieu. Voor zover ik heb kunnen nagaan schreef uitsluitend het kersverse dagblad De Pers hier iets over. Management Team heeft het artikel getuige de vermelding op Google News overgenomen, maar op de betreffende URL staat inmiddels een ander verhaal te lezen. Vreemd. Dit is wat De Pers schreef:

Gisteren presenteerde de VROM-raad een advies aan minister Jacqueline Cramer (Milieu). Kort door de bocht zeggen de deskundigen dat we ons maar beter alvast kunnen instellen op de gevolgen van het warmere weer, in plaats van de klimaatverandering wanhopig proberen te stoppen.

Koren op de molen van Sybe Schaap, voorzitter van de Unie van Waterschappen, die over het peil van de Nederlandse polders waakt.

“Het tegengaan van de temperatuurstijging is buitengewoon moeilijk, en CO2 is maar één van de oorzaken. We krijgen toch wel met de gevolgen te maken. Zo is er bijvoorbeeld de zeespiegel, die aan de Hollandse kust tot 2100 zelfs met 85 centimeter zou kunnen stijgen. Schaap: ‘Ook worden de stormen waarschijnlijk veel heviger dan nu. Kortom, steek liever je centen in zaken als dijkverhoging dan in CO2-reductie.”

Schaap erkent dat hij voor eigen parochie preekt. Maar zijn pleidooi vindt steun bij een ander wetenschappelijk rapport dat (toevallig of niet) ook gisteren uitkwam, van onder meer het KNMI. Hierin staan beide opties uitgerekend. De maatregelen van het kabinet om de klimaatverandering te beperken, kosten zeker 4 tot 5 miljard euro per jaar. Daarvoor is er in 2020 zo’n 30 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990, een streven dat de Europese Unie op voorstel van Merkel aannam.

Tegelijk moeten toch de dijken worden verhoogd en moet er ruimte worden gemaakt voor rivieren om te overstromen. Dat kost ook een smak geld: zo’n 73 miljard euro over een periode van vijftig jaar. Maar per jaar is dat een stuk minder, en met een beetje samenhang kan het zelfs goedkoper.

Met nog een kleine aanpassing, namelijk het reserveren van gelden voor het ophogen van dijken in plaats van het nu al uit te geven (er is namelijk geen enkel steekhoudend bewijs dat de zeespiegelstijging daadwerkelijk gaat stijgen) wordt het zowaar een verstandig betoog. Vandaar dat we hier, met uitzondering van het artikel in De Pers, niets over horen. De Pers moet het blijkbaar nog een beetje leren!

“Zelfs alle auto’s verbieden verandert niks aan klimaat”

Het volgende bericht is overgenomen van HLN.be. Ik heb er niets aan toe te voegen, er is volop bewijs dat de hier gerapporteerde zienswijze volledig correct is:

Zowel de populaire Duitse krant Bild als serieus broertje de Frankfurter Allgemeine trekken vandaag opvallend van leer tegen wat ze de “klimaatleugen” noemen. “CO2 is helemaal niet de reden dat de aarde opwarmt” kopt Bild, en beide publicaties stellen dat klimaatdeskundigen ons een complex bezorgen en uit de auto aan het praten zijn.

Zelfs de bloedernstige Frankfurter Allgemeine beweert dat de opwarming van de aarde gewoon een natuurlijk verschijnsel is. “De invloed van mens (en auto) is minimaal. 8.000 jaar geleden was het ook aanzienlijk warmer dan nu. Van 300 tot 800 was het erg koud waardoor allerlei volken naar het zuiden trokken. Door vulkaanuitbarstingen schommelt de temperatuur de laatste eeuwen nogal.”

En: “Alle auto’s produceren wereldwijd 2,1 miljard ton CO2-gas, de mens ademt nog eens 2,5 miljard ton uit. Maximaal vier procent van de totale uitstoot komt door de mens. Oceanen en dieren zorgen voor veel meer gas.” Volgens de Frankfurter Allgemeine zou zelfs wanneer alle auto’s verboden worden, dat geen enkele invloed hebben op het klimaat. Voorspellingen zijn volgens de deskundigen van de krant niet te doen.

Klimaatsverandering door de mens veroorzaakt? Episode 4

Een citaat uit Newsweek magazine:

Er zijn alarmerende signalen zichtbaar die er op wijzen dat de weerspatronen op aarde dramatisch aan het veranderen zijn, veranderingen die een drastische afname van de voedselproduktie kunnen inluiden, met serieuze politieke implicaties voor vrijwel alle landen van de wereld.

Een kop in de New York Times:

Klimaatveranderingen bedreigen wereld voedsel produktie.

En deze komt uit Time Magazine:

De bestudering van de bizarre en onvoorspelbare weerspatronen van de laatste paar jaar doet steeds meer wetenschappers geloven dat veel van de schijnbaar tegenstrijdige meteorologische fluctuaties in werkelijkheid deel uitmaken van een wereldwijde klimaatomslag.

Tot zover weinig nieuws onder de zon, want dit soort verhalen horen we immers elke dag. Maar heeft u de linkjes aangeklikt? Moet u eens doen, dan zult u zien dat deze citaten afkomstig zijn uit 1974 en 1975, en dat ze niet waarschuwden voor het warmer worden van de aarde, maar voor een komende ijstijd.

Een aardig overzichtje van krantenkoppen over klimaatveranderingen vindt u hier. Voor uw vermaak licht ik er enkele highlights uit:

 • New York Times, 24 Februari 1895: ‘Vooruitzichten op een nieuwe ijstijd’
 • Los Angeles Times, 23 Mei 1902: ‘Verdwijnende gletjers’
 • Chicago Daily Tribune, 9 Augustus 1923: ‘Wetenschappers: Canada verdwijnt als gevolg van poolijs’
 • Los Angeles Times, 6 April 1924: ‘Nieuwe ijstijd voorspeld’
 • Washington Post, 28 October 1928: ‘Een ijs-vrije wereld, wat dan?’
 • Los Angeles Times, 7 Oktober 1932: ‘Vijfde ijstijd op komst’
 • New York Times 17 Maart 1933: ‘Amerika in langste warmte-golf sinds 1776; hoogste temperaturen sinds 25 jaar’
 • New York Times 15 Februari 1959: ‘Opwarming aarde zichtbaar aan de polen’
 • New York Times 20 Februari 1969: ‘Expert: Noordelijks Ijszee binenkort een open zee’
 • New York Times, 9 Januari 1975: ‘Klimaat veranderingen alarmerend’
 • New York Times, 8 December 2002: ‘Wetenschappers: Poolijs smelt in recordtempo’
 • New York Times, 20 Mei 2005: ‘Opwarming aarde verantwoordelijk voor gewichtstoename Antarctica’

Het moge duidelijk zijn dat de mening van de geleerden veranderlijk is als het weer zelf. Maar deze keer weten ze het zeker, en wie dat niet geloven wil is niet te vertrouwen.

Klimaatsverandering door de mens veroorzaakt? Episode 3

De aarde wordt de laatste jaren almaar warmer, en de klimatologische records wisselen elkaar in sneltreinvaart af. De oorzaak is een broeikaseffect dat is ontstaan als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. Gelukkig is er een oplossing: door meer belasting te betalen als ‘straf’ voor ons energiegebruik en gloeilampen uit te bannen kan een naderende catastrofe worden afgewend.

Maar alvorens te concluderen dat het daadwerkelijk de verbranding van fossiele brandstoffen is die voor de huidige klimaatsveranderingen zorgt moeten we misschien eerst eens verder kijken. Het komt immers wel eens een enkele keer voor dat politiek en media de waarheid verdraaien.
Laten we onze aandacht eens richten op andere gebieden uit ons zonnestelsel…

Jupiter, de planeet die bekend is van de grote rode vlek die twee keer zo groot is als de aarde, is als gevolg van een samensmelting van drie grote stormen de laatste jaren een nieuwe rode vlek aan het ontwikkelen (Red Spot junior). Volgens het door de Universiteit van California uitgevoerde onderzoek heeft dit te maken met aanzienlijke temperatuurs- stijgingen op verschillende delen van de planeet. Ook op Saturnus is kort geleden een gigantische storm ontdekt.
Op Triton, de grootste maan van Neptunus, is omgerekend naar aardse maatstaven een temperatuursstijging van 12 graden Celcius gemeten in de korte periode tussen 1989 en 1998. Een deel van het bevoren stikstof-oppervlak is daardoor verdampt.
Ook op Pluto wordt het warmer. In 2002 rapporteerde Space.com dat Pluto in de laatste 14 jaar een driemaal dichtere dampkring heeft gekregen, met een temperatuurstijging van 2 graden Celcius.
En wat dacht u van Mars: missies van NASA’s Mars Global Surveyor en de Mars Odyssey hebben aangetoond dat de uit CO2 bestaande ijskappen op de zuidpool van Mars tussen 2002 en 2005 elk opeenvolgend jaar kleiner zijn geworden.

Volgens Habibullo Abdussamatov, het hoofd van het Pulkovo Astronomical Observatorium in St. Petersburg, wordt het opwarmen van de aarde en Mars veroorzaakt door de zon. De fluctuaties in temperatuur en activiteit van de zon vertonen een goede correlatie met de klimaatsveranderingen die op de beide planeten worden waargenomen. Hoewel het broeikaseffect mogelijk enige invloed heeft, kan het geenszins concurreren met de invloed die de zon op ons klimaat heeft.
Ook volgens Sami Solanki, Professor van het Federal Institute of Technology in Zurich Zwitzerland, is de zon de reden voor het warmer worden van de aarde. Solanki meent dat de zon de laatste 60 jaar feller schijnt dan gedurende de laatste 1150 jaar het geval is geweest.

sun.jpg

Ik sta persoonlijk best open voor het idee dat er ook elders in ons universum energieverslindende auto’s rondrijden en fabrieken staan, maar vooralsnog ben ik eerder geneigd te geloven dat de zon een belangrijkere factor voor ons klimaat is dan de klimaatpolitici en lobbyisten van het IPCC ons willen doen geloven, en de enige werkelijke reden is voor de schommelingen in ons klimaat.

Klimaatsverandering door de mens veroorzaakt? Episode 2

We moeten allemaal aan de spaarlampen. Het water staat ons tot aan de lippen, en als we ons energiegebruik niet drastisch terugdringen staan ons grote rampen te wachten. Althans dat is wat u geloven moet.
Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat net als het wisselen van de seizoenen er langduriger cycli bestaan die het klimaat op aarde beïnvloeden? Ijstijden en warme periodes wisselen elkaar af, en geen mens die daar iets aan kan veranderen, spaarlamp of niet.

U heeft misschien wel eens gehoord van de megalieten van Carnac. Zo’n 3300 jaar voor Christus werden duizenden menhirs opgericht en in rijen geordend. Vreemd genoeg verdwijnt een van de rijen menhirs in de diepte van de baai van Morbian!
Minder bekend dan Carnac is d’Er Lannic, waar uit 70 menhirs een steencirkel is gevormd.
Een gedeelte van die cirkel ligt maar liefst anderhalve meter onder de zeespiegel, en rekening houdend met getijdeverschillen kan geconcludeerd worden dat het zeeniveau in Bretagne minimaal 6 meter gestegen is sinds deze megalieten op hun plaats werden gezet.

erlannic1.jpg
Steencirkel op d’Er Lannic

Dit haalt in één klap het ‘conscensus’ verhaal onderuit dat de moderne autorijdende mens oorzaak zou zijn van de komende rampspoed waarmee wij dagelijks bang worden gemaakt. Maar in een wereld waarin het ontkennen van de ‘officiële versie van klimaatverandering’ zo’n beetje gelijk staat aan het ontkennen van de holocaust zijn de feiten helaas van geen enkel belang.