Bush wist van staken Iraans wapenprogramma

ANP, vanochtend:

Toen de Amerikaanse president George Bush dit najaar de wereld waarschuwde voor de Derde Wereldoorlog wegens het Iraanse nucleaire wapenprogramma, deed hij dat met de wetenschap dat het islamitische land vermoedelijk al jaren niet meer werkte aan kernwapens.
Het maandag vrijgegeven rapport waarin Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden dat Teheran in 2003 het project had opgegeven, circuleerde al zeker een maand of twee in de hoogste kringen, stelde The Washington Post dinsdag.
Het buitenlandse beleid van de president wordt door de onthulling in een klap ondergraven, stellen waarnemers. Het zal voor Bush en havikken rond de president een stuk moeilijker worden de agressieve aanpak van Iran te blijven nastreven. De onthulling zal dan ook verstrekkende gevolgen hebben voor het laatste jaar van Bush als president.

Onlangs schreven we nog over de Zogby poll waaruit bleek dat meer dan de helft van de Amerikanen een preëmptieve aanval op Iran zou toejuichen. Ik hoop dat het blootleggen van de leugens over Iran’s intenties effect heeft op de opinie van het Amerikaanse publiek, maar ik vrees dat het allemaal weinig uitmaakt.
Waar fluoride in het drinkwater al niet goed voor is…

Meerderheid Amerikanen steunt komende aanval op Iran

Dat Iran op korte termijn in staat zal zijn een kernbom te maken is een leugen. Het verrijkingsproces dat Iran gebruikt om uranium isotoop U-238 om te zetten in U-235 is hier namelijk volstrekt ongeschikt voor. Om uranium als nucleaire brandstof te gebruiken, moet het gedeelte U-235 atomen verhoogd worden tot 3 á 5 procent. Erg moeilijk en bijzonder kostbaar, maar een fluitje van een cent vergeleken met de verrijking tot minimaal 90 procent die nodig is voor het maken van bommen.

Maar stel dat Iran toch in het bezit zou komen van een kernwapen, denkt u dat de Iraanse president Mahmoud Ahmedinejad deze dan zou gebruiken (al dan niet via een terroristische organisatie) voor een aanslag tegen de Verenigde Staten? Dat zou zelfmoord zijn, toch? Zelfs bij het geringste vermoeden van Iraanse betrokkenheid bij zo’n aanslag zou Teheran binnen enkele uren veranderd zijn in een radioactieve woestenij. Iran is een uiterst modern en welvarend land (kijk eens hier en hier), dus met welk doel zou men zo’n lot over zich uitroepen?

Maar het “van de kaart vegen van Israël” dan, dat is toch iets wat we niet kunnen laten gebeuren? Wie er zo over denkt heeft zich laten foppen. Hoewel de op volle toeren draaiende propaganda-machine ons dagelijks laat weten dat Ahmedinejad gezegd zou hebben dat Israël van de kaart geveegd moet worden, heeft hij zo’n uitspraak nooit gedaan. In werkelijkheid citeerde hij wijlen ayatollah Khomeini met de woorden “de Imam zei dat dit regime dat Jeruzalem bezet houdt moet verdwijnen van de bladzijden van de tijd”. Tussen de werkelijke uitspraak van de Iraanse president en de misleidende vertaling ervan zit meer dan een nuanceverschil. Dat maakt Ahmedinejad nog niet tot een frisse jongen, maar zou het aloude afschrikkingsprincipe niet voldoende zijn om die man in bedwang te kunnen houden?

Hoewel Iran altijd heeft meegewerkt aan UN-inspecties, het non-proliferatie verdrag ondertekend heeft, en nooit is aangetoond dat Iran een wapenprogramma heeft, is de waarheid tegenwoordig volkomen ondergeschikt aan de verwrongen perceptie.
En zo kan het gebeuren dat de meerderheid van de Amerikanen voorstander blijkt te zijn van het aanvallen van Iran. Zogby, een zeer gerenommeerd onderzoeksbureau, heeft meer dan duizend stemgerechtigde Amerikanen benaderd met vragen als “in hoeverere steunt u, gebaseerd op wat u weet over Iran’s ontwikkeling van een nucleair programma, een Amerikaanse aanval om te voorkomen dat Iran een kernwapen maakt?”. Ruim 52 procent van de Amerikanen blijkt volgens het onderzoek sterk voorstander of enigszins voorstander te zijn van zo’n preëmptieve aanval, tegen 27 procent uitgesproken tegenstanders en een kleine groep in de “weet niet” of neutrale categorie.
Ook werd de vraag gesteld welke van de presidentskandidaten de beste persoon is om Iran aan te pakken. Hierbij werd vooral Hitlery Clinton genoemd. Deze onterecht als vredelievend bekend staande vrouw wil als het om Iran gaat -hoe vernieuwend- “alle opties openhouden“.

Hoewel de waardering van de Amerikanen voor zowel George Bush als voor het congres zich op een historisch dieptepunt bevinden, en velen zich terdege bewust zijn van de ontelbare leugens, lijkt het erop dat de propagandamachine het Amerikaanse volk volledig hersendood heeft weten te maken. Dat de Iraakse massavernietingswapens in werkelijkheid niet bestonden is alom bekend, maar dit weerhoudt het Amerikaanse volk er niet van om de broodje aap verhalen over Iran’s boosaardige intenties voor zoete koek te slikken. De opdracht die Dick Cheney aan de media heeft gegeven om de komende oorlog met Iran aan het volk ‘te verkopen’ is blijkbaar met grote kundigheid uitgevoerd.

Die oorlog gaat er komen, zoveel lijkt duidelijk, en het zal de definitieve doodsteek betekenen voor de eens zo grootse Verenigde Staten. Voor de Amerikanen zal het een ware hel worden zoals ze nog nooit hebben meegemaakt. Zulks is het trieste lot voor wie weigert zijn hersens te gebruiken, de macht heeft afgegeven aan een bende criminelen, en daar vooral niets over horen wil.
En de bovenbazen lachen in hun vuistje. Ze hebben het weer geflikt.

Natte droom van de Neo-Cons: Nucleaire Holocaust

“Family Security Matters is toegewijd aan mannen en vrouwen die op zoek zijn naar antwoorden op de belangrijkste vragen van deze tijd: hoe houden we onze gezinnen en ons land veilig”.
Deze alleszins redelijk klinkende missie valt te lezen op de ‘about’-pagina van Family Security Matters. Nader onderzoek leert dat FSM een front-organisatie is voor het Center for Security Policy (CSP), een conservatieve Washington denktank die is “toegewijd aan de bewezen filosofie van het bevorderen van internationale vrede door de kracht van Amerika”. Achter het CSP zit een hele berg neoconservatieven waarvan er velen hun weg gevonden hebben naar het pluche van de Amerikaanse regeringszetels. Dick Cheney, de Amerikaanse vice-president, was in de begintijd lid van de adviesraad van deze club, en de inmiddels afgetreden Donald Rumsfeld is erelid. Dat zijn slechts twee voorbeelden van de talloze connecties tussen het CSP en de regering Bush. Zie sourcewatch voor meer informatie.
Het lezen van de publicaties van dit soort organisaties geeft soms een onthutsende kijk op de agenda die door de neo-cons wordt nagestreefd. In een artikel dat op 3 augustus op de website van Family Security Matters verscheen bleek de organisatie te betreuren dat er zoiets als democratie bestaat, want de wil van de meerderheid is niet altijd het beste voor het land, betoogt de auteur.

De slimste koers voor president Bush zou geweest zijn om zijn nucleaire wapens in te zetten om de Irakis af te slachten net zolang tot ze zijn eisen zouden inwilligen of allemaal dood zouden zijn.

Even later gaat het verder:

Gezien de moderne wapens is het een eenvoudige waarheid dat een land ofwel genocide moet plegen óf zelfmoord. Israel is het perfecte voorbeeld. Als Israël Iran niet vernietigt, dan zullen de Iraniërs hun bluf waarmaken en Israël van de aarde wegvagen. Maar omdat Israël niet populair is krijgt het land geen toestemming om zichzelf te verdedigen, en zo heeft ook President Bush niet de mogelijkheid datgeen te doen wat voor de overleving van Amerikanen noodzakelijk is. Onze krachtigste wapens kan hij niet inzetten.

nuclear_explosion.jpg

Voor zijn buitenlands beleid zou Bush de adviezen van Julius Caesar moeten opvolgen, vinden de hevig gefrustreerde Neo-Cons:

Toen de Romeinse generaal Julius Caesar probeerde om Gallië te veroveren moest hij niet alleen de Galliërs verslaan maar ook zijn politieke vijanden in Rome, die hem wilden vernietigen zogauw zijn mandaat als consul beëindigd zou zijn.

Caesar herstelde de orde en rust in Gallië door massale slachtingen, en daarna gebruikte hij zijn succesvolle leger om zijn politieke tegenstanders te vernietigen en zichzelf tot permanent heerser over het oude Rome uit te roepen.

Als president Bush deze strategie zou kopiëren door zijn leger op te dragen Irak te ontdoen van alle Arabieren en te herbevolken met Amerikanen, dan zou hij direct resultaat bereiken: populariteit bij zijn troepen, verrijking van Amerika door Arabisch Irak te veranderen in een Amerikaans Irak, een impuls voor het prestige van Amerika, en het bangmaken van Amerika’s vijanden.

Hij zou dan Caesar’s voorbeed kunnen volgen door zijn hernieuwde populariteit in het leger te gebruiken om militaire macht te verkrijgen, de eerste permanente president van Amerika te worden, en een einde te maken aan het continue gekibbel van het congres en het ontspoorde hooggerechtshof.

bushceasar_350.jpg

President Bush kan zijn plicht verzaken naar zichzelf, zijn land en zijn God, door ex-president Bush te worden, óf hij kan president voor het leven worden, de veroveraar van Irak, die het verstand terugbrengt in het congres en de rede in het hooggerechtshof.

En stel dat Bush in navolging van Augustus Caesar zichzelf tot heerser van de wereld zou uitroepen, wie zou hem dan kunnen stoppen? Want alleen een verenigd Amerika onder één heerser heeft de macht om de mensheid te redden van de dreiging van een nieuwe Dark Age die met nucleaire wapens uitgeruste terroristen ons willen aandoen.

Nadat in de alternatieve media commotie was ontstaan over deze tekst heeft FSM het artikel van haar website verwijderd. Inmiddels lijkt het erop dat ook Google’s cache de pagina heeft overschreven, maar vrijheids.net heeft natuurlijk een backupje gemaakt welke hier als PDF-bestand te bekijken is.

Verdeel en heers in Irak: moskeetje slopen

Het ANP bericht vandaag het volgende:

BAGDAD – De Iraakse veiligheidsdiensten hebben dertien politieagenten opgepakt die betrokken zouden zijn bij de aanslag op de heilige moskee in de stad Samarra op woensdag.De arrestanten waren verantwoordelijk voor de beveiliging van de moskee. Vlak na de explosie, waarbij de twee minaretten van het gebedshuis werden verwoest, spraken betrokkenen al het vermoeden uit dat de aanslag van binnenuit was voorbereid en gepleegd.

De al-Askari moskee is een van de belangrijkste heiligdommen van de sjiitische tak van de islam. In februari vorig jaar werd de gouden koepel van de moskee bij een aanslag door soennitische opstandelingen opgeblazen. Dit leidde tot een golf van geweld tussen sjiieten en soennieten die tot op heden voortduurt.

Generaal Majoor Benjamin Mixon van de Amerikaanse strijdkrachten had het tegenover CNN over een ‘inside job’, waarbij de politieagenten hulp boden aan “terroristen van al Qaeda” bij het plaatsen en ontsteken van de explosieven. Maar omdat de term inside job blijkbaar wat gevoelig ligt, werd de oorspronkelijke CNN-rapportage met de pakkende titel “U.S. official: Samarra attack may have been an inside job” razendsnel vervangen door een versie met het neutralere bovenschrift ” Sunni mosques hit after blast at Samarra shrine”.

Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken wie hier werkelijk aan de touwtjes trekt.

samarra.gif

Heroïne: voortaan ook uit Irak

Het is of de duvel ermee speelt: zogauw als een land de geneugten van westerse vrijheid en democratie leert kennen neemt de drugshandel een ongekende vlucht. Schreef ik enkele dagen terug nog over de situatie in Afghanistan, het laatste nieuws komt uit zuidelijk Irak. De Independent heeft van Iraakse bronnen vernomen dat voormalige rijstboeren op de vruchtbare gronden langs de Eufraat, ten westen van de stad Diwaniya en omstreken, massaal overschakelen op het verbouwen van papaver. Ondanks de inspanningen van Iraakse en Amerikaanse troepen om de orde te handhaven wordt de regio beheerst door goed georganiseerde, zwaar bewapende bendes. Hoewel het voor de opiumteelt eigenlijk te heet en te vochtig is weten de drugsbendes het voor de boeren interessant genoeg te maken om toch de overstap van rijst op papaver te maken.
De Independent merkt nog op dat de papaverteelt in Irak volgens eenzelfde patroon verloopt als enkele jaren eerder in Afghanistan.

Voor wie het nog niet wist: de ‘war on drugs’ is in de eerste plaats een oorlog van westerse geheime diensten tegen de concurrenten in de drugshandel. Bekijkt u maar eens wat filmpjes op Google Video’s en u zult begrijpen wat ik bedoel.

Chirac bagatelliseert (even) kernbom Iran

Volgens een bericht in het NRC heeft de Franse president Jacques Chirac zichzelf in de problemen gebracht door maandag in een interview met de New York Times, de International Herald Tribune en het Franse weekblad Le Nouvel Observateur het gevaar te relativeren van een eventueel Iraans bezit van een kernbom.

Maandag zei Chirac tegen de betrokken verslaggevers: „Een kernbom hebben, of misschien later twee, dat is niet het gevaar. Het gevaar is de proliferatie.” Hij redeneerde, zo melden de bladen, dat Iran een kernbom niet zou kunnen gebruiken, omdat dit zelfvernietiging zou betekenen. „Waar zou Iran die bom moeten laten vallen? Op Israël? Hij zou nog geen 200 meter in de atmosfeer zijn en Teheran zou met de grond gelijk gemaakt zijn.”

Wie even nadenkt over deze woorden zal moeten beamen dat Chirac blijkbaar sprak in een vlaag van eerlijkheid en redelijkheid. Want het is een simpele waarheid dat Iran, net als elk ander land, niets te winnen heeft bij bestoken van vijanden met nucleaire wapens. Maar dat is niet het beeld dat westerse burgers dienen te hebben, men ziet namelijk liever dat we staan te juichen bij een toekomstige aanval op Iran, wanneer de wereld weer eens gered moet worden (zoals we ook gered zijn van de massa-vernietingswapens van Saddam Hussein).
En dat is de reden dat Chirac zich gedwongen voelde (of gedwongen werd) om de volgende dag zijn formulering terug te trekken, en te verklaren dat hij iets ‘te losjes’ gesproken had.

Let’s Nuke Iran!

Voor wie er niet direct doorheen prikt: het volgende stukje is cynisch bedoeld.

Hoewel Nederland aanzienlijke hoeveelheden aardgas in de grond heeft zitten hebben we in ons land kerncentrales neergezet opdat we het gas aan het buitenland kunnen verkopen en langer van ons gas kunnen profiteren. De normaalste zaak van de wereld.
Iran bezit gigantische olievelden en wil daar zo lang mogelijk profijt van hebben. Daarom wil Iran kerncentrales bouwen. Maar nu vinden we het ineens uitermate verdacht. Logisch, want in tegenstelling tot het beschaafde Nederland is Iran een vreselijk barbaars land (dat is algemeen bekend) en daarom kan het haast niet anders dan dat Iran vooral uit is op het maken van kernbommen om Israël van de kaart te vegen en andere Westerse landen mee te bestoken.

Maar gelukkig heeft de VS nu extra troepen en marineschepen in stelling gebracht om op korte termijn preëmptief toe te kunnen slaan. Dat er geen enkel bewijs bestaat voor de kwaadaardige intenties van Iran maakt in de moderne wereld niets meer uit, we kunnen immers moeilijk gaan zitten afwachten tot we een paddestoel-wolk boven een Amerikaanse stad zien hangen. Ook Israël kan bijna niet wachten om Iran aan te vallen, bij voorkeur met de kernwapens waarvan premier Olmert krap een maand geleden voor het eerst heeft toegegeven dat Israël ze heeft. Volgens sommige insiders was de Israëlische luchtmacht twee weken geleden zelfs al onderweg naar de Iraanse installaties om een kernbom af te werpen die tweemaal krachtiger is dan de Hiroshima bom, maar omdat dit voor de VS ietsjes te voortvarend was hebben Amerikaanse jagers dit vooralsnog verhinderd.

Enfin, het feest zal nu niet lang meer op zich laten wachten, zet CNN maar vast op! Worden die barbaarse Iraniërs eindelijk naar het stenen tijdperk geholpen, en dan zijn wij weer veilig.

Omdat plaatjes meer laten zien dan duizend woorden is het wellicht interessant om eens op de volgende webpagina’s te kijken om aan de hand van een foto-impressie een indruk op te doen van deze ‘vijand van de beschaving’:

http://conflictiran.blogspot.com/2006/04/inside-iran-city-life.html

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=351718&page=16

Executie Saddam opgeleukt voor economisch gewin?

Hoera, de dictator is dood, Saddam Hussein is opgehangen.

saddamboven_383573b.jpg

Op Internet circuleert een filmpje, opgenomen met een mobiele telefoon, waarop te zien en te horen is hoe de beulen vlak voor het voltrekken van de executie schreeuwen ‘Moqtada! Moqtada’ en ‘Ga naar de hel’. En nadat Saddam door het luik is gevallen en op slag dood is ‘Moge God de tiran vervloeken’.
Saddam’s straf is daarmee verworden tot vergeldingsdaad en gruwelshow. Daarom concludeert het AD vandaag op de voorpagina ‘Irak valt door de mand’ en ‘Executie van Saddam laat zien dat het land nog steeds een schurkenstaat is’. Daarmee wordt indirect geïmplicerend dat de Westerse ‘bevrijders’ hun klus nog lang niet geklaard hebben en voorlopig in Irak zullen moeten blijven.

Om het allemaal nog beroerder te maken heeft het executie-filmpje er voor gezorgd dat het geweld tussen soennieten en sjiïeten verder is aangewakkerd. Ook de onhandige beslissing om de executie te voltrekken op Eid ul-Adha, een heilige dag voor de soennieten waarop executies bij wet verboden zijn, komt de verhoudingen in het land niet ten goede. Hoe onfortuinlijk allemaal, en hoe schandalig dat het filmpje in de openbaarheid is gebracht. ‘Wie dat gedaan heeft dient zich te schamen’, aldus de Britse vice-premier John Prescott tijdens een vraaggesprek op de BBC.

Maar zou het zo kunnen zijn, eventueel, heel misschien, dat het hele gebeuren in scene is gezet? Dat voor deze ophanging doelbewust een voor de soennieten heilige dag werd uitgekozen, dat de gemaskerde beulen in opdracht van ‘hogerhand’ zich met beschimpingen misdragen hebben, en dat omwille van het effect een filmpje is gemaakt en over de wereld verspreid?

Zou het kunnen zijn dat bedrijven als Bechtel, Halliburton en de Carlyle Group hun invloed hebben laten gelden? Hoe meer onrust in Irak, en hoe langer de bevrijdingstroepen moeten blijven, des te meer geld wordt er door deze bedrijven verdiend. Halliburton is het bedrijf waar vice-president Dick Cheney vroeger de baas van was, en de Carlyle Group heeft George Bush senior als een van haar belangrijkste kopstukken in dienst. Zou het kunnen zijn dat de loyaliteit van Bush en Cheney, en van de oorlogsgezinde havikken uit de Amerikaanse regering, eerder bij deze ondernemingen ligt dan bij het Iraakse volk of de Amerikaanse soldaten?

Het is maar een gedachte…

Fox News: “Rabbi Weiss, wilt u echt uw familie weer in stukken zeep omgezet hebben?”

Rabbi Yisroel Dovid Weiss is woordvoerder voor Neturei Karta International – Jews Against Zionism. Hij stamt af van een Hongaars Joodse familie, en zijn grootouders zijn in Auschwitz door de Nazi’s vermoord. Zoals veel Joden veroordeelt hij het Zionisme, dat naar zijn mening slechts een agressieve politieke beweging is die het Judaïsme op godslasterlijke wijze misbruikt omwille van macht. Judaïsme en Zionisme zijn tegengestelden, aldus Weiss.

Na een recent bezoek aan Iran werd Rabbi Weiss geïnterviewd door Steward Barney van Fox News. De rabbi probeerde te betogen dat joden en arabieren vóór de oprichting van de joodse staat honderden jaren vreedzaam hebben samengeleefd, en dat het vermeende anti-semitisme van Iran en de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad berust op zionistische propaganda en media-leugens. In de volledige context bezien zijn de uitspraken van Ahmadinejad (zoals over het ‘wegvagen van Israël van de landkaart’) heel wat minder extreem dan de Westerse media doen voorkomen. Daarom dient er ingegaan te worden op de uitnodigingen van Iran om de problemen in het Midden Oosten door dialoog op te lossen.

Wat we ook mogen denken van Mahmoud Ahmadinejad, het idee van dialoog in plaats van wapengekletter klinkt niet onredelijk. Maar dat is niet wat Fox News voorstaat, de media scharen zich immers liever achter de Zionistische krachten, die niets liever lijken te willen dan kernbommen op Iran te gooien. Rabbi Weiss werd in het interview dan ook weinig gelegenheid gegeven zijn standpunten toe te lichten, en dit ging zo ver dat tegen het einde van het gesprek door de interviewer gesuggereerd werd dat de Rabbi blijkbaar wil dat zijn familieleden ‘wederom worden omgezet in stukken zeep’.

Het opmerkelijke fragment, een bestand van circa 25 Mb, kunt u hier downloaden (bij voorkeur met de rechtermuistoets, gevolgd door Save Link As…).

Vermeldenswaardig is nog dat het een nagenoeg onomstreden standpunt is dat het maken van zeep uit de lichamen van vermoordde joden op leugens berust. Maar als het om haatzaaiende propaganda gaat is Fox News blijkbaar niets te dol.

CIA heeft geen enkel bewijs atoomplannen Iran

Het volgende bericht is overgenomen uit de Gazet van Antwerpen van 19 november. Het zal niet heel lang meer duren voor de oorlog tegen Iran uitbreekt. Weet dan dat u, net als indertijd met de massavernietigingswapens van Saddam, bedonderd wordt door uw regering en uw media.

“CIA heeft geen enkel bewijs atoomplannen Iran”

De Amerikaanse geheime dienst CIA heeft geen enkel sluitend bewijs gevonden voor de vaak geopperede hypothese dat Iran een kernbom aan het maken is. Dat schrijft de bekende onderzoeksjournalist Seymour Hersh in de nieuwste editie van het tijdschrift The New Yorker.

De door de CIA gemaakte “top secret”-analyse staat haaks op de “overtuiging” die binnen de regering-Bush leeft, dat Teheran aan een kernbom werkt (met de geïmpliceerde bedoeling om die te gebruiken, met name tegen Israël).

“Tot dusver heeft de CIA geen onomstootbaar bewijs gevonden dat er, parallel met het door Iran aan het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie gerapporteerde civiele programma, een geheim Iraans programma van ontwikkeling van kernwapens bestaat”, schrijft Hersh.
De analyse werd gemaakt op basis van satellietfoto’s en het testen van water en rook in “verdachte” sites. Er werd geen spoor van radioactiviteit aangetroffen.

Een hoge veiligheidsfunctionaris bevestigde aan Hersh dat zo’n geheim rapport is opgemaakt, en dat in het bijzonder vicepresident Dick Cheney de bevindingen van het rapport heeft verworpen.
Cheney stelt dat de Iraniërs hun kernwapenprogramma gewoon te goed hebben verborgen.
De VS en bondgenoten eisen al enkele jaren, in navolging van het vermeende Iraakse WMD-programma, een “negatieve bewijsvoering”: Iran moet bewijzen dat het geen kernwapens heeft.