US-militair: ‘ik folterde onschuldige Irakezen’

In het voorjaar van 2004 gingen foto’s de wereld rond waarop was te zien hoe bewakers in de Abu Graib gevangenis in Irak gevangenen mishandelden. Hoewel deze foto’s zeer schokkend waren, werd in Nederland nauwelijks bekend hoe erg het er in werkelijkheid aan toe ging in de Irakese gevangenissen.

Een van de toenmalige ondervragers, Tony Lagouranis, kreeg spijt van de folteringen die hij en zijn mede-soldaten moesten gebruiken ter ondersteuning van hun verhoren, en heeft als klokkenluider de publiciteit gezocht. Hieronder vindt u een videoclip van een recent interview op Sky News.

In het interview vertelt Lagouranis hoe zijn team werkte met honden, slaaponthouding, onderkoeling en andere methoden die in strijd zijn met de conventie van Genève. Daarnaast zegt Lagouranis getuige geweest te zijn van nog ergere marteltechnieken zoals het toebrengen van brandwonden en het breken van botten.

Minstens 99 procent van de slachtoffers van deze folteringen was overduidelijk onschuldig aan welke criminele daad dan ook, maar was bijvoorbeeld opgepakt omdat ze een mobieltje en een schep in hun auto hadden liggen.

Sinds 2004 zijn de martelpraktijken verplaatst naar afgelegen gebieden of worden de slachtoffers in de eigen woning gemarteld alvorens te worden opgesloten. De martelmethoden die daarbij worden toegepast zijn volgens Lagouranis nog erger dan voorheen.

Het videofragment (zonder ondertitels) kunt u hieronder bekijken, of eventueel kunt u deze URL gebruiken: http://www.youtube.com/watch?v=bTeE1ykArBU

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bTeE1ykArBU]

Adviseur van Bush ziet militairen als slachtvee

De tijdens het Watergate schandaal befaamd geworden journalist Bob Woodward schrijft in zijn recente boek ‘State of Denial’ hoe de 83-jarige Henry Kissinger m.b.t. de oorlog in Iraq nog immer als adviseur optreedt voor president George Bush en diens vice-president Dick Cheney. Hoewel Kissinger daarbij vrijwel onzichtbaar op de achtergrond blijft, heeft hij wel degelijk een grote invloed op het gevoerde beleid. Oorlogsliefhebber Cheney ontmoette Kissinger volgens eigen zeggen minimaal eens per maand, voor Bush bleef de frequentie beperkt tot eens elke paar maanden.

kissinger.gif

Hierbij werd Bush en Cheney te kennen gegeven dat ‘overwinning de enige zinvolle exit-strategie is’, aldus Woodward. Zou dat de reden zijn dat de Amerikanen ondanks de uitzichtsloze situatie nog steeds in Irak zitten, waarbij dagelijks tientallen soldaten sneuvelen?
De oorlogsmisdadiger Henry Kissinger zal daar in elk geval niet van wakker liggen, gezien zijn uitspraak ‘militairen zijn slechts domme achterlijke runderen bedoeld om als pion te worden gebruikt voor de buitenlandse politiek’, opgetekend in het boek ‘Kiss the Boys Goodbye: How the United States Betrayed Its Own POW’s in Vietnam’.

De ware aanleiding voor de oorlog tussen Israël en Hezbollah

Zo af en toe doen onze media verslag over het excessief geweld door Israël in Libanon en krijgen we iets te horen over de honderden doden onder de Libanese burgerbevolking, de honderdduizenden die op de vlucht zijn, en soms zelfs over de complete stadswijken die in puin veranderd zijn. U zou daardoor kunnen denken dat u een faire en gebalanceerde versie voorgeschoteld krijgt van wat er zich momenteel in het Midden Oosten voltrekt.

Maar is dat wel zo?

De aanleiding voor deze oorlog was de ontvoering van twee Israëlische militairen door Hezbollah strijders. De soldaten zouden zich hebben bevonden op Israëlisch grondgebied, en hoewel Hezbollah geen land vertegenwoordigt, is best begrijpelijk dat de ontvoering als daad van oorlog wordt beschouwd. De ontvoering is daarmee een begrijpelijke aanleiding voor ‘zelfverdediging’ en ‘vergeldingsakties’.
Maar volgens diverse rapporten, die geen van allen in de Nederlandse kranten zijn genoemd, zijn deze soldaten gevangen genomen bij een operatie binnen Libanon’s grenzen.

Volgens een rapport van Associated Press op Forbes.com hebben Israëlische regeringsfunctionarissen die anoniem wensen te blijven verklaard dat de militairen waren opgepakt achter de grens met Libanon om te voorkomen dat ze nóg verder in Libanon zouden doordringen.

De Hindustan Times schreef dat volgens de Libanese politie de twee soldaten gevangen genomen zijn toen ze de Libanese stad Aitaa al-Chaab probeerden binnen te komen. Met het gevangen nemen van de militairen geeft Hezbollah volgens eigen zeggen uitvoering aan de belofte om Arabische gevangenen uit Israëlische gevangenissen vrij te krijgen.

Het Bahrain News Agency kwam met hetzelfde verhaal, maar wist er nog aan toe te voegen dat de Israëlische luchtmacht op het moment van de gevangenneming bezig was met luchtbombardementen op Libanese wegen, tot 60 km voorbij Beiroet.

Ook Yahoo News in Frankrijk meldde dat in tegenstelling tot de berichten op de Israëlische televisie, de twee militairen op Libanees grondgebied gevangen waren genomen.

carte-finul.gif

Volgens voltairenet.org heeft Hezbollah keer op keer duidelijk gemaakt dat indien Israëlische soldaten illegaal de grens met Libanon zouden passeren, ze gevangen genomen zouden worden om ze later te kunnen uitwisselen tegen Libanezen die in Israël gevangen zitten.

Vermeldenswaardig is verder nog dat ongeveer een maand voor het begin van de oorlog een complete Palestijnse familie (vader, moeder plus 5 kinderen) is omgekomen tijdens een picknick op het strand van Gaza, toen Israëlische soldaten vanuit een oorlogsschip plotseling granaten op het strand begon af te vuren. Alle indicaties wijzen erop dat de militairen opzettelijk onschuldige burgers hebben omgebracht. Zie o.a de Guardian voor een vollediger versie van dit verhaal.

Het buitensporige geweld waarmee Israël Libanon te lijf is gegaan na de zogenaamde ontvoering is eigenlijk niet te begrijpen. Ook is het buiten alle proporties om een ongekende milieuramp te veroorzaken teneinde een ‘terreurdaad’ te vergelden. Pas als we deze misdaden door Israël combineren met de (waarschijnlijk) werkelijke toedracht van de ‘ontvoering’ en met de snelheid waarmee allerlei niet onderbouwde beschuldigingen aan het adres van Iran en Syrië zijn gedaan, ontstaat een consistent beeld over wat er werkelijk aan de hand is. Veelzeggend is ook dat George W. Bush de wereld gisteren nog even wilde herinneren aan het ‘feit’ dat Hezbollah zonder enige aanleiding gestart is met de vijandigheden. De Amerikaanse belangen bij deze oorlog overstijgen blijkbaar het zijn van een goede bondgenoot.

Zou het kunnen zijn dat ‘men’ bedacht heeft dat het de hoogste tijd is voor een nieuwe oorlog? Een oorlog waar straks behalve Israël en Libanon ook de Verenigde Staten, Iran en Syrië bij betrokken raken, en misschien zelfs China, Noord-Korea en Rusland?

Door eerst een onschuldig Palestijns gezinnetje in koelen bloede te vermoorden en een maand later een paar Israëlische soldaten voor ‘special operations’ de grens over te sturen is doelbewust een aanleiding gecreëerd om het zo vurig gewenste conflict te laten ontstaan.
En dankzij de wagonladingen misinformatie die de pers dagelijks over ons uitstort trapt de hele wereld er weer in. Zo zijn de eerste en tweede wereldoorlog ontstaan, en zo staan we nu aan het begin van de derde.