Goedgeurde varianten gentech mais zwaar ongezond

Luttele weken nadat de Europese Comissie besloten heeft de import en verwerking van een drietal gentech maisrassen goed te keuren voor gebruik in voor mensen bedoelde voedingsmiddelen is een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van genetisch gemodificeerd mais gepubliceerd. De onderzoekers trekken de conclusie dat er ernstige gezondheidsrisico’s aan de consumptie van de drie onderzochte typen mais verbonden zijn, vooral voor de nieren en de lever. Daarnaast traden in de onderzochte ratten ook problemen op met het hart, de bijnieren, de milt en de bloedcellen.

Het rapport is gepubliceerd in International Journal of Biological Sciences, en omdat dit soort informatie tegenwoordig “indianenverhalen” genoemd wordt kunt u via deze link een complete kopie in PDF-formaat downloaden.

Officiële gegevens tonen aan: kinkkoest-vaccinatie niet effectief

Wie op de website van het RIVM zoekt naar informatie over kinkhoest wordt via deze pagina doorverwezen naar de Nationale Atlas Volksgezondheid waar het aantal kinkhoestmeldingen per 100.000 inwoners op een Nederlandse overzichtskaart getoond wordt. Aldaar wordt u aangeboden de kaart, welke gebaseerd is op de cijfers van 2004, te vergelijken met eenzelfde kaart waarop de DKTP-vaccinatiegraad per regio is aangegeven. U krijgt dan beide kaarten netjes naast elkaar op het scherm gepresenteerd, met in de linkerkaart het aantal ziektegevallen en rechts de vaccinatiegraad. De nette manier waarop het RIVM deze gegevens presenteert maakt het bijzonder gemakkelijk om regio’s met elkaar te vergelijken of om relaties tussen het aantal kinkhoestmeldingen en de vaccinatiegraad te onderzoeken.

kinkhoest_rivm
Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Als we zo’n onderzoekje uitvoeren dan komen we al snel tot een zeer opvallende conclusie: van de ernstigst door de kinkhoest getroffen regio’s heeft het meerendeel tevens de hoogste vaccinatiegraad. En ook het omgekeerde geldt: regio’s waarin de vaccinatiegraad het laagst is kennen een laag tot zeer laag aantal ziektegevallen. De rode lijnen en blauwe lijnen die ik omwille van de analyse aan het originele RIVM plaatje heb toegevoegd wijzen naar enkele van de regio’s die in dit opzicht interessant zijn. Het RIVM laat hiermee op de eigen website zien dat de kinkhoest-vaccinatie (via de DKTP-cocktail) niet effectief is. De conclusie lijkt zelfs gerechtvaardigd dat het vaccin de ziekte niet voorkomt maar juist veroorzaakt.

Ook interessant is om te kijken naar de sterftecijfers van kinkhoest door de jaren heen. Nederlandse gegevens heb ik helaas niet weten te vinden, maar wel heb ik cijfers gevonden over het aantal doden in Wales en Engeland, zoals sinds 1838 bijgehouden door het Britse Office of National Statistics.

whoopingcoughgraph
Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Uit dit plaatje blijkt overduidelijk dat hoewel kinkhoest ooit een gevaarlijk infectieziekte was, het aantal slachtoffers ver voor de grootschalige introductie van een vaccin met ruim 99 procent gezakt was. Het jaartal waarin de kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen (1957) is met een pijl aangegeven in de grafiek. Wie beweert dat het aan aan vaccinatie te danken is dat de kinkhoest bijna verdwenen is weet duidelijk niet waar hij het over heeft.

Hoewel iedereen die over meer dan een halve hercencel beschikt uit de officiële gegevens kan opmaken dat vaccineren tegen kinkhoest niet helpt om het aantal zieken of doden te verminderen, worden Nederlandse kinderen in hun eerste levensjaar vier keer tegen kinkhoest ingeënt, de eerste keer als ze 2 maanden zijn, vervolgens bij 3, 4 en 11 maanden. Sinds 2001 worden ze op 4-jarige leeftijd nogmaals gevaccineerd.

Pokken en vaccinaties, het echte verhaal

Het valt vaak niet mee mensen te overtuigen van het gevaar van nieuwe vaccinaties, zoals de prik tegen baarmoederhalskanker of de aanstaande prik tegen de gevreesde Mexicaanse Griep . Op school hebben we immers geleerd dat het aan vaccins te danken is dat een scala aan gevaarlijke infectieziekten tegenwoordig is uitgeroeid of bijna uitgeroeid, dus in basis is vaccineren een goed idee, denken we. Daarom hieronder een stukje geschiedenis over pokken, een ziekte waarvan de gemiddelde Nederlander zeker denkt te weten dat het dankzij vaccinaties is dat we er tegenwoordig geen last meer van hebben. De werkelijkheid is heel anders, maar oordeelt u zelf.

Het onderstaande is een vertaling van het tweede artikel op deze pagina, en is oorspronkelijk ontleend aan het boek Vaccination: The “Hidden” Facts door Ian Sinclair.

Hoewel in Engeland in 1852 de verplichte inenting tegen pokken geïntroduceerd werd doodde in de periode 1857 tot 1859 een pokkenepidemie 14.244 mensen. In 1863 tot 1865 eiste een tweede epidemie het leven van 20.059 mensen. In 1867 werd de wetgeving op het gebied van de verplichte inenting verscherpt waarbij mensen die weigerden zichzelf of hun kinderen te laten vaccineren werden vervolgd. Na vier jaren van intensieve inspanning om iedereen tussen de 2 en 50 jaar oud te vaccineren kondigde de Chief Medical Officer van Engeland in mei 1871 aan dat 97.5 procent was ingeënt. In het volgend jaar, 1872, werd Engeland getroffen door de ergste pokkenepidemie ooit, wat resulteerde in 44.840 dodelijke slachtoffers. Tussen 1871 en 1880, tijdens de periode van verplichte vaccinatie, sprong het sterftecijfer van pokken van 28 naar 46 per 100.000 inwoners.

In het British Medical Journal (Januari 21, 1928 p.116) zette Dr. L. Parry zijn vraagtekens bij de inentings statistieken die een hoger sterftecijfer lieten zien onder gevaccineerde mensen dan onder het niet ingeënte deel van de bevolking:

„Hoe kan het dat bij pokken de kans op dodelijke afloop bij gevaccineerde mensen vijf maal hoger is dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn? Hoe het dat in sommige van onze meest gevaccineerde steden — bijvoorbeeld, Bombay en Calcutta — de pokken vaak voorkomen, terwijl in sommige van onze slechtst gevaccineerde steden, zoals Leicester, pokken bijna niet voorkomt? Hoe kan het dat ongeveer 80 percent van de ziektegevallen in de Metropolitan Asylums Board pokkenziekenhuizen gevaccineerde personenen betreft, terwijl slechts 20 procent van de patiënten niet is gevaccineerd?“

„Hoe kan het dat Duitsland — het best-gevaccineerde land ter wereld — meer sterfgevallen heeft in verhouding tot de bevolking dan Engeland? Bijvoorbeeld in 1919 waren er 28 sterfgevallen in Engeland en 707 (op 5012 zieken) in Duitsland. In 1920 waren er 30 sterfgevallen in Engeland, tegen 354 in Duitsland, en in 1925 had Engeland 5.363 gevallen van pokken, waarvan 6 met dodelijke afloop. Wat is de de verklaring?“

In Schotland stierven tussen 1855 en 1875 meer dan 9.000 kinderen onder de 5 jaar aan pokken ondanks het feit dat Schotland op dat ogenblik één van de best gevaccineerde landen ter wereld was. Tussen 1907 en 1919, een periode waarin slechts 1 op de 3 kinderen gevaccineerd was, werden in de leeftijdsgroep tot 5 jaar slechts 7 dodelijke pokkengevallen geregistreerd.

In Duitsland hadden in jaren 1870-1871 meer dan 1.000.000 mensen pokken, waarvan er 120.000 stierven. Hiervan was 96 procent ingeënt. Bismarck, de Kanselier van Duitsland, schreef aan de overheden van de diverse Duitse deelstaten dat „de hoop in de doeltreffendheid van het koepokkenvirus als preventie tegen de mensenpokken volledig bedrieglijk is gebleken”.

Continue reading

Genetisch gemanipuleerde voedingsgewassen en de vrije markt

In de EU is de laatste dagen gediscussieerd over de vraag of lidstaten de bevoegdheid hebben om de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in eigen land tegen te houden. Volgens Europese wetgeving is dat nu niet zo, wat voor Minister Jaqueline Cramer reden was om voor te stellen de Europese wetgeving zodanig aan te passen dat elke lidstaat zijn eigen plan kan trekken. Maar, zo lezen we in de Volkskrant, als het om de import van genetisch gemodificeerde producten gaat mogen de EU-landen zich volgens de minister niet beroepen op maatschappelijke bezwaren. Want ‘dan gaat het om de vrije handel.’
Met andere woorden, omwille van de vrije handel is het -als het aan de minister ligt- EU-landen niet toegestaan een eigen beleid te ontwikkelen m.b.t. de import van gentech gewassen. Terwijl je geen complotter hoeft te zijn om te beamen dat de veiligheid van genetisch gemodificeerde producten op zijn zachtst gezegd omstreden is.

Onderzoeksjournalist William F. Engdahl heeft over de manier waarop gentech giganten als Monsanto hun producten op de markt proberen te krijgen een onthullend en zeer schokkend boek getiteld Seeds of Destruction geschreven. Genetisch gemodificeerde gewassen zijn extreem ongezond, onvriendelijk voor het milieu en hebben al menige boer tot wanhoop gebracht doordat de gentech-beloftes steevast niet waar gemaakt worden. Wie de informatie in het boek bestudeerd kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de werkelijke agenda achter de gentech revolutie inktzwart is, en veel verder gaat dan normale bedrijfsbelangen of geld. Het grootste wapen dat de gentech-industrie, samen met illustere clubs zoals de World Trade Organization, in stelling heeft gebracht teneinde regeringen en boeren wereldwijd te dwingen over te stappen op het gebruik van hun destructieve zaden heet vrije handel.

Dus als ik een minister hoor zeggen dat een land omwille van vrije handel niet zelf mag beslissen over de import van genetisch gemodificeerde producten, dan vraag ik me af voor wie ze spreekt.

“Angst voor cholesterol is verkooptruc farma-industrie”

Cholesterol is eng, want het doet je bloedvaten dichtslibben en veroorzaakt hartfalen, althans zo luidt het officiële verhaal. Wie niet zomaar alles gelooft wat de televisie uitbraakt en op zoek gaat naar wetenschappelijk verantwoorde berichtgeving zal al snel tot de conclusie komen dat het (what’s new?) om pure leugens gaat.
Over de cholesterol-hype is nu een boek verschenen, en het Het Laatste Nieuws publiceerde hierover het volgende bericht:

“Een hele generatie is opgevoed met de waarschuwing: een te hoog cholesterolgehalte veroorzaakt hart- en vaatziekten. Maar wat blijkt nu? Het was een verkooppraatje, en wat voor één. Dat beweert de Britse arts en onderzoeker Malcolm Kendrick in zijn boek ‘De cholesterolhype’.

Miljardenindustrie
Volgens Kendrick is statine, het medicijn dat het cholesterolgehalte in het bloed verlaagt, het meest winstgevende product uit de geschiedenis van de geneeskunde. “Jaarlijks verdient de farmaceutische industrie er miljarden aan. Maar over de vervelende bijwerkingen wordt met geen woord gerept”, zegt Kendrick. “Bovendien werken ze alleen bij mannen van middelbare leeftijd en niet bij vrouwen en ouderen. Zo is er geen greintje bewijs dat vrouwen ook maar één dag langer leven door het slikken van statines.”

“Niet slecht voor hart”
De arts verwijst de publicaties die de cholesterolhype ondersteunen – “vaak geschreven in opdracht van de farmaceutische industrie” – dan ook regelrecht naar de prullenmand. “Cholesterol is NIET verantwoordelijk voor hartfalen, vet eten veroorzaakt GEEN hogere cholesterolspiegel en is ook NIET slecht voor je hart”, beweert hij. “Tenzij je natuurlijk zo ontzettend dik wordt dat je hart het niet meer aankan.”

Ophef

Ook het idee dat er zoiets als ‘goede’ en ‘slechte’ cholesterol bestaat, is volgens Kendrick een verzinsel. Het boek, dat in Engeland heel wat ophef veroorzaakte na zijn verschijning, is nu ook in Nederlandse vertaling te lezen (uitgegeven bij Veen Magazines)”

Biologisch voer té gezond

Uit de Belgische krant Het Laatste Nieuws, 13 december 2007:

Bio-kippen magerder en gezonder

Kippen die biologisch voer eten worden minder dik en herstellen sneller van aandoeningen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Nederlandse ministeries van Landbouw en Voedselkwaliteit.

Minder eiwit
De onderzoekers hebben twee jaar lang twee generaties kippen getest. Volgens projectleider en arts Machteld Huber herstelden de biologisch gevoerde kippen sneller omdat er in dat eten tien procent minder eiwit zit dan in gangbaar voer.

Straks ook zoogdieren en mensen
De onderzoekers hopen in de toekomst hetzelfde onderzoek bij zoogdieren te kunnen doen, om te beginnen bij varkens. Die lijken volgens hen het meest op de mens. Uiteindelijk doel is om ook de menselijke soort aan het onderzoek te onderwerpen.

Oei, dat was niet de bedoeling. Staat er doodleuk in de krant dat biologisch gevoerde kippen gezonder zijn dan kippen die gangbare voeding krijgen, en dat dit mogelijk ook voor mensen geldt. De anti-gezondheids cq farmaceutische lobby is, zo lijkt het, razendsnel in aktie gekomen om de blijde boodschap te verdraaien, want een dag later stond in dezelfde krant, refererend aan dezelfde gegevens, uit hetzelfde onderzoek, dat biologisch voer geen effect heeft op de gezondheid van de kippen:

“Bio-kippen toch niet gezonder”

Een kip die biologisch voer krijgt is niet aantoonbaar gezonder dan een kip die gangbaar voedsel krijgt. Dat blijkt uit een Nederlandse studie. Het imuunsysteem van biokippen is wel alerter waardoor ze sneller herstellen na een infectie. Bovendien zijn ze slanker.

Verschillende wetenschappelijke instellingen presenteerden gisteren de resultaten van het onderzoek, dat twee jaar in beslag nam, aan de Nederlandse minister van Landbouw en Voedselveiligheid Gerda Verburg. De politica noemde het “een enigzins teleurstellend onderzoeksresultaat”. “Al jaren woedt er strijd over de vraag of biologische producten gezonder zijn voor mensen, en dit onderzoek had moeten uitwijzen of het dan tenminste voor kippen geldt. Maar zelfs dit konden de onderzoekers niet aantonen”.

De vraag naar bioproducten is groot maar consumenten willen wel eens het bewijs krijgen dat biologisch voedsel niet alleen beter is voor het milieu, maar ook gezonder is dan het gangbare voedsel, luidde het.

Aangezien het gros van de mensen alleen de koppen leest zal slechts weinigen opvallen dat de kop van het tweede bericht domweg niet strookt met de inhoud. Uit ervaring weten ze dat ze ons alles kunnen wijsmaken, maar zo doorzichtig als in dit geval ben ik het nog niet vaak tegen gekomen.

Geen reden tot bezorgdheid: 28 vrouwen kregen miskraam na HPV-vaccinatie.

De volgende tekst is een vertaling van een artikel dat op 6 December 2007 op Fox News verscheen:

“Volgens de Amerikaanse Food and Drugs Administration is het baarmoederhalskanker- vaccin Gardasil veilig, ondanks het feit dat 28 gevaccineerde vrouwen een miskraam kregen, aldus CNSnews.com (klik hier voor het volledige rapport).

Uit klinische testen blijkt dat het aantal miskramen consistent is met dat van vrouwen uit de algemene polulatie die placebo’s kregen, en de meeste van de miskramen kunnen volgens de FDA niet direct met Gardasil in verband worden gebracht.

merck.png

Een 24-jarige vrouw kreeg in Mei een miskraam na gevaccineerd te zijn met Gardasil, waarna een onderzoeker aan de federale overheid liet weten dat de miskraam “veroorzaakt kan zijn door Gardasil omdat de patiënt haar injectie kreeg binnen 30 dagen nadat ze zwanger was geworden”.Het vaccin wordt gebruikt als afweer tegen het humaan papillomavirus – een sexueel overdraagbare ziekte waarvan wordt aangenomen dat het de belangrijkste oorzaak is van baarmoerderhalskanker.

Er zijn 3461 nadelige reacties geregisteerd, inclusief acht doden, sinds het vaccin in Juni 2006 voor meisjes vanaf 9 jaar werd goedgekeurd. Volgens de FDA en het Center for Disease Control and Prevention zijn de meeste bijwerkingen onbeduidend en is er geen reden is om de goedkeur te heroverwegen of extra onderzoek te doen.”

Zijn electromagnetische velden verantwoordelijk voor explosieve toename autisme?

Het volgende artikel is overgenomen uit de december editie van het vakblad Elektronica + Embedded Systems:

Electro-magnetische-velden – mede oorzaak autisme?

Een doorbraak, zo noemen de onderzoekers de uitkomsten van een onderzoek dit in de Australasian Journal of Clinical Environmen­tal Medicine. Hierin wordt gesteld dat draadloze communicatie mogelijk verant­woordelijk is voor de toename van autisme bij kinderen.

Autisme is een neurale handi­cap, waarvan de oorzaak nog steeds niet geheel duidelijk is. Inmiddels is wel bekend is dat vergiftiging met zware metalen er toe kan leiden.
In de USA wordt autisme de ‘de snelst toenemende handicap genoemd’. Twintig jaar geleden werd daar slechts bij 1 op 10.000 kinderen een of andere vorm van autisme ontdekt. Volgens de Amerikaanse overheid is dat aantal toegenomen in 2002 tot 1 op 150. Artsen schatten dat in 2007 die ver­houding zal toegenomen zijn tot 1 op 100.
Het onderzoek naar kinderen met autisme werd onder anderen uitgevoerd door Tamara Mariea, een bevoegd klinisch voedingsdeskundige uit Nash­ville, die gespecialiseerd is op het gebied van de behandeling van autisme. Mariea is de belangrijkste auteur van de publicatie van dit onderzoek, samen met dr. George Carlo, een expert op het gebied van de gevaren van EM­-straling. Hij was leider van het groot­ste onderzoeksprogramma met betrekking tot de mogelijke gevaren van mobiele telefoons (bij kinderen) in de jaren ’90. Zij stellen te hebben aangetoond dat er verband is tussen autisme en draadloze technologie, naar aanleiding van hun onderzoek onder autistische kinderen, uitge­voerd in 2005 en 2006.

Detoxificatie
De autistische kinderen volgden tijdens het onderzoek specifieke detoxificatieprogramma’s in een omgeving waar weinig EM-velden voorkwamen, van bijvoorbeeld mobiele tefoons en WiFi-verbindingen. Afscheidingen van zware meta­len in haren, urine en feces werden regelmatig onderzocht gedurende enkele weken tot enkele maanden. De onderzoekers ontdekten dat onder deze omstandigheden zware metalen verdwenen uit de lichamen van de kinderen, volgens een patroon gerelateerd aan tijd en moleculair gewicht. De zwaarste metalen, zoals mercurium en uranium, verdwenen als laatsten. Bij veel kinderen bleek dat de afname van zware metalen in hun lichaam bijdroeg aan symptoma­tische verbetering.

Mariea: “De uitkomsten van ons onderzoek bieden ons duidelijk de mogelijkheid tot het oplossen van de vragen die we nog hadden met betrekking tot de efficientie van detoxificatie. We zijn verheugd over de verbeteringen die we zien bij deze groep kinderen. Onze protocollen blij­ken te werken.”
Dr. Carlo voegt daaraan toe: “Deze ontdekkingen haken aan op andere studies die ongunstige celmembraan respons en verstoringen van normale celfysiologie hebben aangetoond. De EM-straling veroorzaakt kennelijk een reactie in de zware metalen die opge­nomen zijn in cellen, die het afbraak­proces van de metalen vertragen en de toename van symptomen bewerk­stelligen.”

Milieu
De auteurs geven aan dat de toename van autisme parallel loopt met de enorme toename van het gebruik van mobiele telefoons en dat van WiFi, sinds het einde van de jaren ’90. Inmiddels maken wereldwijd nu vier miljard mensen gebruik van WiFi. “Hoewel een deel van de toename van autisme kan worden gewijd aan efficientere diagnose door medici, moet een toename van deze omvang voor een groot deel door het verslechterende milieu worden veroorzaakt. Onze data geven een redelijk mechanistische verklaring voor de connectie van autisme en draadloze technologie.

Tamara Mariea is directeur van Internal Balance Inc in Nashville, Tennessee, USA. Sinds 2000 heeft zij ruim 500 autistische kinderen behaldeld.

In de jaren ’90, leidde dr. George Carlo het $28,5 miljoen kostende Wireless Technology Research- programma, gefinancierd door de fabrikanten van mobiele telefoons, onder toezicht van de Amerikaanse federale overheid. Hierin werd onderzocht wat de mogelijk schadelijke gevolgen zijn van mobiele telefonie. Momenteel is Carlo hoofd bij de non-prof organisatie ‘Science and Public Policy Institute’ in Washington, D.C., USA.

Bron: Science and Public Polic Institute

Smaakversterker E621 maakt onvruchtbaar

Nu er steeds meer mensen te kampen hebben met ernstig overgewicht en de bijbehorende ‘welvaartsziekten’ zoals diabetes en kanker wordt er ook meer onderzoek gedaan naar deze verschijnselen. Dat soort onderzoek wordt meestal uitgevoerd op muizen en ratten. Weet u hoe ze die beestjes in korte tijd lekker vet weten te krijgen? Ze spuiten ze vanaf hun geboorte dagelijks in met een portie MSG, ofwel mono sodium glutaminaat, ofwel E621 smaakversterker. U leest het goed, de standaardmethode om een volvette muis te kweken voor onderzoek naar het verband tussen diabetes en obesiteit is om de proefdieren smaakversterker toe te dienen. MSG heeft een dusdanige inwerking op de hersenen dat het de eetlust met maar liefst 40% verhogen.

Als u er nog nooit op gelet heeft dan zou u bij uw volgende bezoek aan de supermarkt voor de gein eens de labels moeten bekijken van zoutjes, vleeswaar, kant-en klaar maaltijden, soep, sladressing, sausen, sandwich-spread, snacks, en eigenlijk alles wat enigszins gekruid moet smaken. Om u in verwarring te brengen worden bewust verschillende benamingen gebruikt, zoals E621, ve-tsin, gistextract of smaakverbeteraar (om er maar een paar te noemen). Een knappe consument die de boodschappenkar kan vullen zonder dat er MSG-houdende produkten bij zitten!
En wat bij muizen werkt werkt ook bij mensen: we vreten véél meer dan goed voor ons is, worden massaal te dik, en krijgen allerlei ziektes.

Fantastische omzetten voor de farmaceutische industrie zijn het gevolg, en aangezien de grootaandeelhouders van de farmaceuten dezelfde schatrijke bankiers zijn als die de voedingsindustrie in handen hebben, weet u nu waarom het zo moeilijk is om MSG in uw voedingspatroon te vermijden.

Maar helaas is dit niet het hele verhaal. De hierboven genoemde superrijke en invloedrijke bankiersfamilies hebben immers al alle rijkdom die ze zich kunnen wensen. Waar het werkelijk om draait is macht, de macht om de wereld vorm te geven zoals het in hun ogen worden moet. En dat betekent onder andere dat er een einde moet komen aan een overbevolkte wereld die de aardse hulpbronnen er in recordtempo doorheen jaagt. In een eerder artikel heb ik iets geschreven over de zeer elitaire en invloedrijke Bilderberg Groep, waarvan de leden niets liever willen dan het extermineren van 80 of 90% van de wereldbevolking.
Maar wat is de relatie met MSG?

Bij onderzoeken met proefdieren bleek MSG onvruchtbaarheid te veroorzaken. Mannetjesratten die MSG toegediend hadden gekregen waren in minder dan 50% van de gevallen in staat een vrouwtje te bevruchten, terwijl bij de MSG-vrije ratten geen vruchtbaarheids-problemen geconstateerd werden. Bij een ander onderzoek bleek ook de vruchtbaarheid van vrouwtjesratten door MSG te worden geruïneerd, en weer een ander onderzoek toonde aan dat de voorplantingsorganen van hamsters significant door MSG werden aangetast.
In de Westerse wereld heerst een epidimie van echtparen die kampen met verminderde onvruchtbaarheid. Dat is geen toeval. Met pesticiden, produkten voor de persoonlijke verzorging, voedingsadditieven en vaccinaties wordt getracht het menselijke voortplantingsvermogen aan te tasten. En dat is, vermoed ik, de ware reden dat de voedingsindustrie niet zonder MSG kan.

Als u de officiële redenen voor toepassing van MSG wilt weten moet u eens kijken op de website van de Glutamate Association. MSG zorgt er voor dat oudere en zieke mensen, bij wie het smaakgevoel afneemt, meer gaan eten en daardoor minder risico lopen op ondervoeding. Een fraaie doelstelling, vindt u niet?

Groene thee remt uitzaaiing prostaatkanker

Uit: De Morgen, 19 december 2007

Regelmatig groene thee drinken remt de ontwikkeling van prostaatkanker. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Japanse ministerie van Gezondheid.

Het onderzoek volgde twaalf jaar lang een groep van 50.000 mannen van 40 tot 69 jaar oud, verspreid over Japan. De mannen die minder dan een kop groene thee per dag dronken, hadden meer last van uitgezaaide prostaatkanker. De studie wijst uit dat wie meer dan vijf kopjes groene thee per dag drinkt, minder kans op deze vorm van kanker heeft (een risico van 0,52 tegen een risico van 1 voor wie minder dan een kopje per dag drinkt).

Op de ontwikkeling van kanker in de prostaat zelf heeft de consumptie van groene thee geen effect, zo blijkt uit de studie. Het gaat enkel om de uitzaaiingen. De hypothese van de onderzoekers is dat catechine, een bestanddeel van groene thee, de ontwikkeling van prostaatkanker elders in het organisme remt.