Goedgeurde varianten gentech mais zwaar ongezond

Luttele weken nadat de Europese Comissie besloten heeft de import en verwerking van een drietal gentech maisrassen goed te keuren voor gebruik in voor mensen bedoelde voedingsmiddelen is een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van genetisch gemodificeerd mais gepubliceerd. De onderzoekers trekken de conclusie dat er ernstige gezondheidsrisico’s aan de consumptie van de drie onderzochte typen mais verbonden zijn, vooral voor de nieren en de lever. Daarnaast traden in de onderzochte ratten ook problemen op met het hart, de bijnieren, de milt en de bloedcellen.

Het rapport is gepubliceerd in International Journal of Biological Sciences, en omdat dit soort informatie tegenwoordig “indianenverhalen” genoemd wordt kunt u via deze link een complete kopie in PDF-formaat downloaden.

Genetisch gemanipuleerde voedingsgewassen en de vrije markt

In de EU is de laatste dagen gediscussieerd over de vraag of lidstaten de bevoegdheid hebben om de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in eigen land tegen te houden. Volgens Europese wetgeving is dat nu niet zo, wat voor Minister Jaqueline Cramer reden was om voor te stellen de Europese wetgeving zodanig aan te passen dat elke lidstaat zijn eigen plan kan trekken. Maar, zo lezen we in de Volkskrant, als het om de import van genetisch gemodificeerde producten gaat mogen de EU-landen zich volgens de minister niet beroepen op maatschappelijke bezwaren. Want ‘dan gaat het om de vrije handel.’
Met andere woorden, omwille van de vrije handel is het -als het aan de minister ligt- EU-landen niet toegestaan een eigen beleid te ontwikkelen m.b.t. de import van gentech gewassen. Terwijl je geen complotter hoeft te zijn om te beamen dat de veiligheid van genetisch gemodificeerde producten op zijn zachtst gezegd omstreden is.

Onderzoeksjournalist William F. Engdahl heeft over de manier waarop gentech giganten als Monsanto hun producten op de markt proberen te krijgen een onthullend en zeer schokkend boek getiteld Seeds of Destruction geschreven. Genetisch gemodificeerde gewassen zijn extreem ongezond, onvriendelijk voor het milieu en hebben al menige boer tot wanhoop gebracht doordat de gentech-beloftes steevast niet waar gemaakt worden. Wie de informatie in het boek bestudeerd kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de werkelijke agenda achter de gentech revolutie inktzwart is, en veel verder gaat dan normale bedrijfsbelangen of geld. Het grootste wapen dat de gentech-industrie, samen met illustere clubs zoals de World Trade Organization, in stelling heeft gebracht teneinde regeringen en boeren wereldwijd te dwingen over te stappen op het gebruik van hun destructieve zaden heet vrije handel.

Dus als ik een minister hoor zeggen dat een land omwille van vrije handel niet zelf mag beslissen over de import van genetisch gemodificeerde producten, dan vraag ik me af voor wie ze spreekt.

Gentech bedrijf Monsanto vreet eigen maaksels niet

Als bezoeker van vrijheids.net heeft u ongetwijfeld van Monsanto gehoord. Monsanto is een zeer invloedrijke onderneming die gepatenteerde genetisch gemanipuleerde gewassen aan de wereldbevolking op wil dringen. Dit wordt gedaan op zeer criminele en agressieve wijze, waarbij aan de lopende band kritische onderzoeksresultaten betreffende gezondheidsschade en andere gevaren worden verzwegen of verdraaid. Ondanks wagonladingen documenten die de extreme gevaren van gentech aantonen, houdt Monsanto bij hoog en bij laag vol dat gentech produkten volkomen veilig zijn.
Maar als biotech-produkten zo veilig en goed voor de wereld zouden zijn (minder pesticiden nodig!) dan zouden we toch mogen verwachten dat de managers van Monsanto voorop zouden lopen in het overschakelen naar al het moois dat het bedrijf te bieden heeft?

De Organic Consumers Association meldt vandaag het volgende:

“Verenigd Koninkrijk: vanaf heden zal de staf van de Britse hoofdvestiging van biotech gigant Monsanto uitsluitend niet-genetisch gemodificeerde produkten eten tijdens de lunchpauzes. Produkten die genetisch gemanipuleerde soja en mais bevatten zijn niet langer verkrijgbaar in de bedrijfsrestauratie. Granada Food Services, het bedrijf dat de catering verzorgt, schijnt bezorgd te zijn over gezondheidsrisico’s. Monsanto’s public relations afdeling wijst de suggestie dat de nieuwe maatregel te maken heeft met een door bezorgde medewerkers geïnitieerde boycot uitdrukkelijk van de hand.”

Helemaal nieuw is dit fenomeen overigens niet, want in 1999 kwam o.a. de BBC met een soortgelijk bericht. In de tussenliggende jaren is Monsanto blijkbaar niet in staat geweest om de zorgen van haar cateraar weg te nemen. Als de Monsanto medewerkers deze troep al niet vreten, hoe kan men dan denken dat u of ik dat wel zouden willen?

Gentech gewassen: binnen 10 jaar geen weg meer terug

Volgens biotech-gigant Monsanto zal Europa het komend decennium jaarlijks 50.000 tot 100.000 hectare landbouwgrond omzetten naar genetische gemanipuleerde gewassen. Monsanto’s woordvoerder en Zuid-Europa directeur, Jean-Michel Duhamel, stelt dat dan het punt bereikt waarop een terugweg niet meer mogelijk is. Dit stond eind juni in The Scotsman te lezen. Het omschakelingsproces zal lastig zijn, beaamt Duhamel, doordat consumenten misleidende informatie over gentech gewassen krijgen waardoor ze onnodig bezorgd zijn. Maar binnen 10 jaar zullen de consumenten de GMO’s geaccepteerd hebben.

gmo.jpg

U dacht dat vaccinaties schadelijk waren, met bijwerkingen als ADHD, autisme, Alzheimer en kanker? Dan heeft u nog niets gezien. Niets ter wereld is zo gevaarlijk voor de volksgezondheid en het voortbestaan van menselijk leven als genetisch gemanipuleerde gewassen. Dat de techniek door het grote publiek niet begrepen wordt is tot daar aan toe, maar dat hetzelfde geldt voor de politici die over de toelating van GMO’s in Europa moeten beslissen, en vermoedelijk zelfs voor de meeste wetenschappers in het vakgebied, is uitermate zorgelijk. Misleidende informatie is er inderdaad volop, maar is vooral afkomstig van Monsanto dat koste wat het kost het monopoly op onze voeding wil hebben.

Als er één onderwerp is waarover u zich absoluut zou moeten informeren dan is dit het.
Een zeer leesbaar (Engelstalig) boek dat eerlijke informatie verschaft is Seeds of Deception van Jeffrey Smith, dat u bijvoorbeeld bij Bol.com kunt bestellen.

Als wij nu niet proberen de door Mosanto gewenste uitbreiding van gentech in Nederland of Europa tegen te houden zal er inderdaad geen weg meer terug zijn.

Documentaire: genetisch gemanipuleerde maïs maakt onvruchtbaar

Gisteren was op de Belgische televisie een documentaire te zien over de duistere praktijken van gentech-bedrijf Monsanto. Boeren wiens land verontreinigd is met genetisch gemanipuleerde gewassen moeten hoge boetes betalen omdat ze inbreuk zouden doen op Monsanto’s patentrecht. Iets soortgelijks staat varkensboeren te wachten nu Monsanto patent heeft aangevraagd op bepaalde delen van de genetische code van het varken. Voor elk nieuw geboren biggetje zal, als Monsanto haar zin krijgt, een license-fee aan Monsanto betaald moeten worden. Aangezien Monsanto een extreem machtige onderneming is die diep geïnfilteerd is in de politiek en in organisaties als de Food and Drugs Administration, valt te betwijfelen of deze plannen nog tegengehouden kunnen worden.
Ook wordt in de film gesproken over varkens en koeien die door hun dieet van genetisch gemanipuleerde maïs onvruchtbaar geworden zijn. Als het aan Monsanto had gelegen, en aan de gentech-lobbyisten binnen de Europese Commissie, dan hadden de betreffende soorten maïs ook op uw bord gelegen! Zou er dan toch waarheid zitten in de verhalen over de depopulatie-agenda die door de hoogste wereldelite gevoerd zou worden?

De documentaire is te bekijken op Google Videos. Wie er snel bij is en met bittorrent om weet te gaan kan op Conspiracy Central (registratie vereist) een kwalitief betere versie downloaden.

monsanto-no-food-shall-grow.jpg

Voormalig Engelse Minister in verzet tegen gentech gewassen

Genetisch gemanipuleerd voedsel is gevaarlijk voor uw gezondheid. Voor wie zich in de materie verdiept heeft is dat glashelder. Binnenkort zal ik de verbazingwekkende details voor u in een artikel bij elkaar zetten en plaatsen op deze website, maar voor nu wil ik u slechts attent maken op de mening die voormalig milieu- en voedselminister Michael Meacher heeft over de situatie die in Engeland is ontstaan. Voor ons dat belangrijk, omdat de Engelse situatie waarschijnlijk een voorbode is van wat ons in Nederland te wachten staat. Tenzij U er tegen in het geweer komt!
Michael Meacher weet waar hij het over heeft. Nadat hij 6 jaar lang minister van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken is geweest heeft hij het voorwoord mogen schrijven bij de UK-editie van hét standaardwerk over de bedrieglijke wereld van de genetisch gemanipuleerde gewassen. Dit boek heet “Seeds of Deception”, het is geschreven door Jeffrey M. Smith, en een 10-pagina’s tellende samenvatting kunt u vinden op deze pagina.

Wat Michael Meacher volgens de Telegraph van 23 july betoogt is dat het toelaten van GM-gewassen op het Britse platteland het einde zal inluiden van de biologische landbouw. Uit eigen ervaring weet Meacher hoe het de Canadese provincie Saskatchewan vergaan is, waar akkers waarop biologische landbouw bedreven werd vervuild raakten met GM-gewassen van nabijgelegen velden.
Het gevolg van deze ongewenste contaminatie is dat de biologische produkten niet meer als zodanig op de markt gebracht kunnen worden, wat het einde voor de industrietak zal betekenen.

Meacher beschuldigt Tony Blair ervan lak te hebben aan de publieke opinie, die volgens recent onderzoek voor 80 procent gekant is tegen gentech voedsel.

Om te voorkomen dat het publiek de velden waar genetisch gemodificeerd voedsel verbouwd wordt kan vernietigen, heeft de regering onlangs besloten om geheim te houden om welke velden het gaat. Pas als een gentech veld dichter dan 35 meter van een naburige akker verwijderd ligt moet de buurman geïnformeerd worden. Meacher stelt het vertrappen van gentech akkers niet goed te keuren, maar vindt dat de regering moet begrijpen dat mensen in opstand komen wanneer hen voedsel wordt opgedrongen dat niet op veiligheidsaspecten getest is. Mensen hebben het recht te weten wat ze eten, aldus Meacher.
De uitspraken van Meacher worden gesteund door Patrick Holden, de directeur van de belangrijkste Britse certificeringsinstante voor biologisch voedsel.