Vaccinatielobby roept op tot versnelde invoer nieuwe vaccins

Onlangs in het AD:

Trage goedkeuring vaccins kost mensenlevens
DEN HAAG – Honderden mensen sterven elk jaar omdat zij te laat tegen een gevaarlijke infectieziekte zijn ingeënt. De oorzaak is de trage goedkeuring van vaccins. Voorzitter Johan Hanstede van de Dutch Vaccines Group bevestigde vrijdag berichtgeving daarover in het AD. Hij vindt dat het ministerie van Volksgezondheid veel sneller op nieuwe vaccins moet reageren. Het moet de Gezondheidsraad niet pas aan het werk zetten als een vaccin op de markt komt, maar veel eerder met het voorwerk beginnen. In de Dutch Vaccines Group zitten zowel producenten van vaccins als instellingen zoals TNO Pharma en het Nederlands Vaccin Instituut.

TNO Pharma en het Nederlands Vaccin Instituut: wat ze precies doen is voor de gemiddelde Nederlander onbekend, maar het klinkt bijzonder betrouwbaar. Een welgemeend advies in het belang van onze gezondheid, zo lijkt het.
Maar vrijheids.net zou vrijheids.net niet zijn als ik klakkeloos in de goede bedoelingen van Johan Hanstede en zijn Dutch Vaccines Group zouden geloven. Daarom heb ik toch maar eens gekeken op de website van de Dutch Vaccines Group. En daar vond ik het volgende:

  • De Dutch Vaccines Group (DVG) is de belangenvereniging voor de vaccin industrie in Nederland.
  • Hoofdactiviteiten: Lobbying, Communicatie en Business Development
  • De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de vaccin industrie in Nederland in zijn algemeenheid bij alle betrokken instellingen en organisaties.

Blijkbaar is de Dutch Vaccines Group een ordinaire lobby-organisatie, en dat werpt ineens een heel ander licht op het AD-artikel. Het is zeer de vraag hoe oprecht de bezorgdheid over onze gezondheid is, want in de eerste plaats moet de DVG de belangen van de fabrikanten behartigen.

Maar er is meer. De in het bericht genoemde Johan Hanstede blijkt namelijk ook voorzitter te zijn van ‘het Bilderbergteam’, een gezelschap dat regelmatig samenkomt in ‘Bilderberg Conferenties’. Hoewel het hierbij niet gaat om dé Bilderberg-conferenties waar wereldleiders elkaar in diep geheim ontmoeten, is erg opvallend dat dezelfde naam gekozen is. En wat dacht u hiervan: Prins Bernhard was voorzitter van de allereerste Bilderberg conferentie, Koningin Beatrix is op de bijeenkomsten vaste gast, en de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), initiatiefnemer van het Bilderberg project, is gevestigd op een steenworp afstand van het koninklijk paleis! Ik hou het op een heel bijzonder toeval, maar oordeelt u zelf.

syringe.jpg

In de eerste nieuwsbrief van het Bilderberg project staat te lezen waar deze club druk mee is: “het thema dat voor de eerste cyclus van het Bilderbergproject is gekozen is preconceptionele zorg”. Nieuwe mogelijkheden om genetische afwijkingen en erfelijke ziektes op te sporen geven aanleiding tot ethische discussies over het vrijwillig dan wel verplicht ondergaan van een genetische test alvorens de kinderwens in vervulling te laten gaan. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre de samenleving solidair moet zijn met de vermijdbare financiële consequenties van iemand’s keus om kinderen te krijgen. Etnische afkomst speelt in de discussie een belangrijke rol, want volgens een andere nieuwsbrief van het Bilderberg project hebben Turkse en Marokkaanse vrouwen een 20% hoger risico om kinderen met een aangeboren afwijng te baren. Die groepen dienen derhalve extra gewezen te worden op de mogelijkheden van prenatale diagnostiek.
Dit is het soort problematiek waarover het Bilderberg project een visie probeert te ontwikkelen. En volgens de projectaanvraag van het Bilderberg Project is het de bedoeling om na het ontwikkelen van een toekomstvisie “het onderwerp zowel nationaal als Bilderberg Fase I Europees en mondiaal in te bedden”.

Het klinkt alleszins redelijk, en ik ben het ermee eens dat ethische discussies over de gevolgen van voortschrijdende techniek niet uit de weg gegaan moeten worden. Maar aan de andere kant vind ik het een griezelig onderwerp, want het roept associaties op met Nazi Duitsland, waar bijvoorbeeld gehandicapten, joden, en andere ‘inferieure mensen’ verplicht gesteriliseerd werden, en uitsluitend degenen met de beste genen zich mochten voorplanten.

Kort geleden heb ik de gloednieuwe Alex Jones film getiteld “Endgame, Blueprint for Global Enslavement” bekeken. Een van de centrale thema’s van deze alarmerende documentaire is dat de wereldelite, jaarlijks samenkomend in de Bilderberg Conferentie, een agenda voert waarin het met 80% terugdringen van de wereldbevolking bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Naast aids, oorlogen en voedseltekorten is eugenetica het belangrijkste wapen dat de Bilderbergers in stelling proberen te brengen. De organisaties, bedrijven en families die in de hoogtijdagen van Hitler bepaalden wie zich mocht voortplanten en wie verplichte sterilisatie moest ondergaan, maken in de Nieuwe Wereldorde nog steeds de dienst uit, aldus de bijzonder goed onderbouwde film. Een klein voorbeeld is de organisatie Planned Parenthood, opgericht door de zeer racistische Margaret Sanger die de ‘minderwaardige’ zwarte bevolking het recht wilde ontzeggen kinderen te krijgen. Ook de vader van Bill Gates heeft aan het hoofd gestaan van Planned Parenthood, en onder het mom “goede doelen” (en iedereen trapt erin) pompt Bill Gates miljarden in deze misdadige organisatie.

De Dutch Vaccines Group, die als bezorgde gezondheids-experts hun pleidooi voor meer vaccinaties in het AD en andere kranten mochten houden, zouden wel eens een minder fraaie rol kunnen spelen dan wij mogen weten. Of Johan Hanstede en kornuiten daadwerkelijk kwade bedoelingen hebben weet ik niet, maar het feit dat de berichtgeving zo eenzijdig is en het lobby-karakter van de DVG verzwegen wordt geeft in elk geval te denken.

The Lancet: “Effect griepvaccin op sterfte overschat”

Over de griepprik heb ik eerder geschreven. Het vaccin werkt niet, kan niet werken, zal nooit werken, en zit vol met stoffen die de gezondheid zeer ernstige schade toebrengen. Als vrijheids.net zoiets schrijft dan is het een complottheorie. Maar wat nu als ook medisch vakblad The Lancet meldt dat de griepprik geen zier helpt bij het voorkomen van sterfte onder ouderen?

Het volgende stond afgelopen dinsdag in Trouw te lezen:

De griepprik leidt er niet toe dat het sterftecijfer onder ouderen in de wintermaanden daalt. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in het medische vakblad The Lancet, meldt Trouw dinsdag. In Nederland hebben vier miljoen mensen recht op de prik, voornamelijk 65-plussers. Drie miljoen mensen krijgen de prik toegediend.

Volgens de onderzoekers staat het allerminst vast dat de griepprik bij ouderen goed werkt. Dat zou onder meer komen omdat hun afweersysteem minder adequaat reageert dan dat van jongere mensen. Bij de griepprik wordt een kleine dosering van het griepvirus toegediend zodat het lichaam zelf antistoffen aanmaakt. Bij mensen met een minder goed afweersysteem, werkt dat systeem minder goed.

De onderzoekers stellen dat het onderzoek naar het effect van de griepprik onder ouderen is vertekend. Alleen relatief gezonde mensen zouden de prik komen halen, kwetsbare individuen blijven thuis. Dan is het logisch dat het sterftecijfer onder ingeënte ouderen lager ligt, zeggen de wetenschappers.

In Nederland krijgen jaarlijks drie miljoen mensen een griepprik. De overheid organiseert sinds 1997 een nationale griepvaccinatiecampagne.

Wat het artikel in The Lancet Infectious Diseases ook nog stelt is dat het percentage ingeënte ouderen in de Verenigde Staten sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is gestegen van 15 naar 65, terwijl de sterfte aan griep niet is afgenomen.

Medicijn tegen suikerziekte: reeds 80.000 doden

Wat Merck kan, kunnen wij ook, zullen ze GlaxoSmithKline gedacht hebben. Waar Merck’s pijnstiller Vioxx 60.000 doden veroorzaakt heeft, is de schatting dat het tegen diabetesverschijnselen bedoelde Avandia reeds 80.000 mensen een vervroegd levenseinde heeft gebracht. Glaxo had al minimaal een jaar de beschikking over de data waarop een vernietigend onderzoeksrapport gebaseerd is, maar heeft dit stilgehouden en gebagatelliseerd, ook al gaven Glaxo’s eigen data een 30% hogere kans op hartschade aan.
De schatting van 80.000 doden (tussen 1999 en 2006) is afkomstig van Dr. David Graham, een medicijn-veiligheidsexpert van de Amerikaanse Food and Drugs Administration.
Dr. Graham schat dat in diezelfde periode, als gevolg van het gebruik van Avandia, circa 205.000 Amerikanen een hartaanval hebben gehad .

De gekuiste versie van het verhaal stond vandaag in het AD:

‘Suikermedicijn’ gevaarlijk voor diabetici

ROTTERDAM – Duizenden Nederlandse diabetespatiënten hebben mogelijk kans op een hartinfarct of andere, ernstige cardiologische afwijkingen. Deze conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers vandaag in JAMA, het wetenschappelijk tijdschrift van de grootste Amerikaanse artsenorganisatie.
Zij stellen dat het middel Avandia (rosiglitazone) de kans op ernstige hartproblemen, zoals een infarct, bijna verdubbelt. Diabetespatiënten slikken het middel om hun bloedsuikerspiegel te verlagen. De onderzoekers adviseren artsen het gebruik van het medicijn in te dammen. Ook roepen zij gezondheidsautoriteiten op te onderzoeken of het middel moet worden verboden.
Met Avandia kunnen artsen het moment dat patiënten insuline moeten inspuiten vaak een tijdje uitstellen. In ons land slikken ruim 40.000 mensen het medicijn.

Zoals vrijwel altijd stelt het instituut dat het meest begaan zou moeten zijn met het lot van de diabetespatiënten, het Diabetes Fonds, dat er geen enkele reden tot zorg is:

Deze week hebben Amerikaanse onderzoekers gewaarschuwd voor het middel Avandia. Dat zou de kans op hartproblemen vergroten. Maar er is ook kritiek op de studie: door de manier van analyseren kunnen de uitkomsten op puur toeval berusten. Er is nu geen reden voor paniek.

(…)

Volgens de onderzoekers verhoogt Avandia de kans op het krijgen van een hartinfarct en lijkt er ook een verband te bestaan met een verhoogde kans op het overlijden aan hart- en vaatziekten.

Die conclusie is veel te voorbarig, aldus Nederlandse internist-endocrinoloog dr. Michaela Diamant van het VUmc in Amsterdam. “De statistische methode van het onderzoek klopt niet. De uitkomsten zijn daardoor afhankelijk van toeval: het kwartje kan op kop of munt vallen.” Overigens noemen ook de onderzoekers zelf de beperkingen van hun onderzoek.

En zo is weer een instituut dat valt onder de ‘Goede Doelen’ ontmaskerd als misdadige organisatie, die de euros van de farmaceuten belangrijker acht dan de gezondheid van de patiënten die ze zegt te vertegenwoordigen.

Nieuw onderzoek bevestigt kankerrisico GSM-straling

Onlangs werder de resultaten bekend van een onderzoek door het ‘Weizmann Institute of Science’ in Israël naar de effecten van GSM straling op menselijke en dierlijke cellen. Aangetoond werd dat lage doses straling reeds binnen 10 minuten een significant hebben op de chemische processen die bij celdeling betrokken zijn, en derhalve de groei van tumoren kunnen initiëren.
Het onderzoek leverde geen bewijs voor de vorming van kanker, maar toonde wel aan dat de straling van mobiele telefonie in potentie schadelijk is.

braintumor.jpg

Het standaardadvies van ‘de autoriteiten’ is dat we ons vooral geen moeten maken omdat de toestellen niet genoeg straling produceren om het hersenweefsel in gevaarlijke mate op te warmen. Uit het Israëlische onderzoek komt naar vormen dat ook zonder opwarming de chemie in de cellen beïnvloed wordt, op een manier die in principe gerelateerd is aan diverse vormen van kanker. De Daily Mail citeert Dr Dariusz Leszczynski van de ‘Radiation and Nuclear Safety Authority’ in Helsinki die beaamt dat nu biologische effecten van de straling aangetoond zijn gezondheidseffecten niet langer uitgesloten kunnen worden.

Vaccinatie… Het failliet van een mythe

Het volgende artikel is geschreven door Désirée L. Röver en verscheen eerder op o.a. NewTreatments.org

Duizenden verslagen van officieel orthodox medisch onderzoek laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Vaccinatie is niet wat ouders denken dat het is, een relatief veilige manier om hun kinderen te beschermen tegen infectieziekten. De waarheid die uit deze uitvoerige rapporten te voorschijn komt, is dat vaccinatie zeer grote risico’s herbergt en bovendien ineffectief is. De feiten die deze schrikbarende uitspraken staven, zijn in de loop van de jaren gepubliceerd in verschillende gerenommeerde medische tijdschriften. Ontdaan van het stof dat ze in bibliotheken stonden te verzamelen, zijn ze in Dr. Viera Scheibner’s boek “Vaccination” helder op een rij gezet en in perspectief gebracht. Dit bewijsmateriaal zal niet alleen als angstaanjagende donderslag bij heldere hemel aankomen bij ouders, maar ook bij menig in de Westerse of orthodoxe medische wetenschap geschoolde arts.

Halve waarheden
Iedereen, waar ook ter wereld, wordt vroeg of laat geconfronteerd met het fenomeen vaccinatie. In landen waar vaccinatieprogramma’s verplicht zijn, zoals in de Verenigde Staten, blijft ouders helaas (nog) weinig anders over dan te gehoorzamen, de enige uitweg is weigering op grond van geloofsovertuiging. In andere landen realiseren ouders zich meestal niet dat ze een keuze hebben, eenvoudigweg omdat ze nooit op die basisoptie attent zijn gemaakt. Sterker nog, de argumenten waarmee hun referentiekader van hogerhand wordt gevuld, versluieren de noodzaak zich kritisch op te stellen. In het boekje “Antwoorden op de meest gestelde vragen” dat in Nederland de eerste oproep tot vaccinatie vergezelt, staat “Het immuunsysteem is onuitputtelijk”. Dit is niets minder dan een aperte leugen.
Wanneer ouders besluiten hun kind niet te vaccineren, wordt uit alle macht geprobeerd om hen van dat idee af te brengen. In Australië – waar vaccinatie niet verplicht is – staat na de tweede computergestuurde herinnering een verpleegster op de stoep, spuit in de aanslag, ongeacht dat daar – net als in Nederland – in de wet is vastgelegd dat patiënten vóór iedere medische handeling op de hoogte moeten worden gesteld van alle mogelijke negatieve gevolgen, ook wanneer de patiënt daar zelf niet naar vraagt.

Voorlichting onvolledig
Verplicht tot vaccineren of niet, ouders worden categorisch onvolledig voorgelicht over de ernstige risico’s die dit fenomeen in zich draagt. De blauwe informatiefolder die de provinciale ent-administraties meesturen met de oproep, geeft een wel zeer éénzijdige voorlichting.
Producenten van vaccins maken in nieuwsbrieven de gedachte dat vaccinaties niet veilig zijn, openlijk belachelijk. Artsenopleidingen gaan meestentijds niet dieper op de materie in dan te herhalen dat vaccineren veilig en effectief is. Autoriteitsfiguren als artsen zijn dus in veel gevallen zelf onvoldoende op de hoogte en lichten daarom ouders voor met halve waarheden.

Mythes rondom vaccinatie

  • Vaccinaties zijn effectief;
  • Vaccinaties zijn in het algemeen onschadelijk en geven slechts zelden (ernstige) complicaties;
  • Vaccinaties geven levenslang bescherming;
  • Bij een te laag percentage gevaccineerden, ontstaat er gevaar voor epidemieën;
  • Het gehele vaccinatiesysteem berust op wetenschappelijke feiten.

Het principe van vaccinatie
Vaccinatie was bedoeld als een makkelijke en veilige manier om het lichaam levenslang bescherming te bieden tegen een aantal infectieziekten. Vaccins moesten het lichaam aanzetten tot de aanmaak van antistoffen tegen deze betreffende ziekten. Feit is, dat lang voordat vaccins ooit waren uitgevonden, deze infectieziekten al op hun retour waren, sommige al voor zo’n 90%. Roodvonk en builenpest zijn nagenoeg verdwenen zonder dat daar ooit een vaccin aan te pas is gekomen.
Vanwege de denkfout in het 150 jaar oude Pasteuriaanse principe waarop de moderne medische wetenschap is gegrondvest – daarover later meer – stoelt op zijn beurt de vaccinatiegedachte op een halve waarheid. Uit de beschikbare literatuur van hetzelfde medische establishment dat vaccinaties toedient, wordt pijnlijk duidelijk dat deze niet alleen uiterst gevaarlijk zijn, maar bovendien allerminst de gewenste resultaten opleveren.
Continue reading

Expert: MKZ uitbraak gevolg van sabotage

Ongeveer een week geleden werd bekend dat het mond- en klauwzeer virus dat reeds op diverse Engelse boerenbedrijven heeft huisgehouden waarschijnlijk afkomstig is uit een staatslaboratorium waarin ook het farmaceutisch bedrijf Merial Animal Health gehuisvest is. Om de oorzaak van de uitbraak nader te onderzoeken heeft het Institute of Animal Health een expert ingehuurd in de persoon van moleculair bioloog Andrew King. De conclusie van King, in een interview met The Times, is dat het nu tijd wordt dat de politie het onderzoek overneemt, aangezien het opzettelijk laten ontsnappen van het virus de enige overgebleven verklaring voor de uitbraak lijkt te zijn.

050807fm2.jpg

De beveiliging van het laboratorium in Pirbright, en soortgelijke laboratoria, is dermate streng dat virussen uitsluitend kunnen ontnappen als er kwade opzet in het spel is. Medewerkers die in contact zijn geweest met het virus moeten alvorens ze het lab mogen verlaten een douche nemen en al hun kleren wisselen, en dat is slechts één van de vele beveiligingsmaatregelen die -allen bij elkaar opgeteld- het voor virussen onmogelijk maken te ontsnappen, aldus King.

Opvallend#1: het Russische persbureau ITAR-TASS meldt dat er in het laboratorium vorige maand een oefening met levend mond- en klauwzeer virus heeft plaatsgevonden. Wie de terroristische aanslagen van 11 September 2001 en de aanslagen in London en Madrid een beetje bestudeerd heeft weet dat er in al die gevallen ‘toevallig’ oefeningen gehouden werden precies op het moment dat exact datgeen er geoefend werd daadwerkelijk gebeurde. De ideale afleidingsmanoeuvre.

Opvallend#2: ook bij de MKZ-uitbraak van 2001 was er naar alle waarschijnlijkheid sprake van opzettelijke verspreiding van het virus. Er bleek toen een reageerbuis met MKZ-virus uit een geheim staatslaboratorium ontvreemd te zijn, ongeveer 2 maanden voordat het virus op grote schaal toesloeg.
Prettig idee te weten dat het betreffende laboratorium ook ebola, pokkenvirus en miltvuur in opslag heeft.

Gentech bedrijf Monsanto vreet eigen maaksels niet

Als bezoeker van vrijheids.net heeft u ongetwijfeld van Monsanto gehoord. Monsanto is een zeer invloedrijke onderneming die gepatenteerde genetisch gemanipuleerde gewassen aan de wereldbevolking op wil dringen. Dit wordt gedaan op zeer criminele en agressieve wijze, waarbij aan de lopende band kritische onderzoeksresultaten betreffende gezondheidsschade en andere gevaren worden verzwegen of verdraaid. Ondanks wagonladingen documenten die de extreme gevaren van gentech aantonen, houdt Monsanto bij hoog en bij laag vol dat gentech produkten volkomen veilig zijn.
Maar als biotech-produkten zo veilig en goed voor de wereld zouden zijn (minder pesticiden nodig!) dan zouden we toch mogen verwachten dat de managers van Monsanto voorop zouden lopen in het overschakelen naar al het moois dat het bedrijf te bieden heeft?

De Organic Consumers Association meldt vandaag het volgende:

“Verenigd Koninkrijk: vanaf heden zal de staf van de Britse hoofdvestiging van biotech gigant Monsanto uitsluitend niet-genetisch gemodificeerde produkten eten tijdens de lunchpauzes. Produkten die genetisch gemanipuleerde soja en mais bevatten zijn niet langer verkrijgbaar in de bedrijfsrestauratie. Granada Food Services, het bedrijf dat de catering verzorgt, schijnt bezorgd te zijn over gezondheidsrisico’s. Monsanto’s public relations afdeling wijst de suggestie dat de nieuwe maatregel te maken heeft met een door bezorgde medewerkers geïnitieerde boycot uitdrukkelijk van de hand.”

Helemaal nieuw is dit fenomeen overigens niet, want in 1999 kwam o.a. de BBC met een soortgelijk bericht. In de tussenliggende jaren is Monsanto blijkbaar niet in staat geweest om de zorgen van haar cateraar weg te nemen. Als de Monsanto medewerkers deze troep al niet vreten, hoe kan men dan denken dat u of ik dat wel zouden willen?

Gentech gewassen: binnen 10 jaar geen weg meer terug

Volgens biotech-gigant Monsanto zal Europa het komend decennium jaarlijks 50.000 tot 100.000 hectare landbouwgrond omzetten naar genetische gemanipuleerde gewassen. Monsanto’s woordvoerder en Zuid-Europa directeur, Jean-Michel Duhamel, stelt dat dan het punt bereikt waarop een terugweg niet meer mogelijk is. Dit stond eind juni in The Scotsman te lezen. Het omschakelingsproces zal lastig zijn, beaamt Duhamel, doordat consumenten misleidende informatie over gentech gewassen krijgen waardoor ze onnodig bezorgd zijn. Maar binnen 10 jaar zullen de consumenten de GMO’s geaccepteerd hebben.

gmo.jpg

U dacht dat vaccinaties schadelijk waren, met bijwerkingen als ADHD, autisme, Alzheimer en kanker? Dan heeft u nog niets gezien. Niets ter wereld is zo gevaarlijk voor de volksgezondheid en het voortbestaan van menselijk leven als genetisch gemanipuleerde gewassen. Dat de techniek door het grote publiek niet begrepen wordt is tot daar aan toe, maar dat hetzelfde geldt voor de politici die over de toelating van GMO’s in Europa moeten beslissen, en vermoedelijk zelfs voor de meeste wetenschappers in het vakgebied, is uitermate zorgelijk. Misleidende informatie is er inderdaad volop, maar is vooral afkomstig van Monsanto dat koste wat het kost het monopoly op onze voeding wil hebben.

Als er één onderwerp is waarover u zich absoluut zou moeten informeren dan is dit het.
Een zeer leesbaar (Engelstalig) boek dat eerlijke informatie verschaft is Seeds of Deception van Jeffrey Smith, dat u bijvoorbeeld bij Bol.com kunt bestellen.

Als wij nu niet proberen de door Mosanto gewenste uitbreiding van gentech in Nederland of Europa tegen te houden zal er inderdaad geen weg meer terug zijn.

Documentaire: genetisch gemanipuleerde maïs maakt onvruchtbaar

Gisteren was op de Belgische televisie een documentaire te zien over de duistere praktijken van gentech-bedrijf Monsanto. Boeren wiens land verontreinigd is met genetisch gemanipuleerde gewassen moeten hoge boetes betalen omdat ze inbreuk zouden doen op Monsanto’s patentrecht. Iets soortgelijks staat varkensboeren te wachten nu Monsanto patent heeft aangevraagd op bepaalde delen van de genetische code van het varken. Voor elk nieuw geboren biggetje zal, als Monsanto haar zin krijgt, een license-fee aan Monsanto betaald moeten worden. Aangezien Monsanto een extreem machtige onderneming is die diep geïnfilteerd is in de politiek en in organisaties als de Food and Drugs Administration, valt te betwijfelen of deze plannen nog tegengehouden kunnen worden.
Ook wordt in de film gesproken over varkens en koeien die door hun dieet van genetisch gemanipuleerde maïs onvruchtbaar geworden zijn. Als het aan Monsanto had gelegen, en aan de gentech-lobbyisten binnen de Europese Commissie, dan hadden de betreffende soorten maïs ook op uw bord gelegen! Zou er dan toch waarheid zitten in de verhalen over de depopulatie-agenda die door de hoogste wereldelite gevoerd zou worden?

De documentaire is te bekijken op Google Videos. Wie er snel bij is en met bittorrent om weet te gaan kan op Conspiracy Central (registratie vereist) een kwalitief betere versie downloaden.

monsanto-no-food-shall-grow.jpg