Zijn electromagnetische velden verantwoordelijk voor explosieve toename autisme?

Het volgende artikel is overgenomen uit de december editie van het vakblad Elektronica + Embedded Systems:

Electro-magnetische-velden – mede oorzaak autisme?

Een doorbraak, zo noemen de onderzoekers de uitkomsten van een onderzoek dit in de Australasian Journal of Clinical Environmen­tal Medicine. Hierin wordt gesteld dat draadloze communicatie mogelijk verant­woordelijk is voor de toename van autisme bij kinderen.

Autisme is een neurale handi­cap, waarvan de oorzaak nog steeds niet geheel duidelijk is. Inmiddels is wel bekend is dat vergiftiging met zware metalen er toe kan leiden.
In de USA wordt autisme de ‘de snelst toenemende handicap genoemd’. Twintig jaar geleden werd daar slechts bij 1 op 10.000 kinderen een of andere vorm van autisme ontdekt. Volgens de Amerikaanse overheid is dat aantal toegenomen in 2002 tot 1 op 150. Artsen schatten dat in 2007 die ver­houding zal toegenomen zijn tot 1 op 100.
Het onderzoek naar kinderen met autisme werd onder anderen uitgevoerd door Tamara Mariea, een bevoegd klinisch voedingsdeskundige uit Nash­ville, die gespecialiseerd is op het gebied van de behandeling van autisme. Mariea is de belangrijkste auteur van de publicatie van dit onderzoek, samen met dr. George Carlo, een expert op het gebied van de gevaren van EM­-straling. Hij was leider van het groot­ste onderzoeksprogramma met betrekking tot de mogelijke gevaren van mobiele telefoons (bij kinderen) in de jaren ’90. Zij stellen te hebben aangetoond dat er verband is tussen autisme en draadloze technologie, naar aanleiding van hun onderzoek onder autistische kinderen, uitge­voerd in 2005 en 2006.

Detoxificatie
De autistische kinderen volgden tijdens het onderzoek specifieke detoxificatieprogramma’s in een omgeving waar weinig EM-velden voorkwamen, van bijvoorbeeld mobiele tefoons en WiFi-verbindingen. Afscheidingen van zware meta­len in haren, urine en feces werden regelmatig onderzocht gedurende enkele weken tot enkele maanden. De onderzoekers ontdekten dat onder deze omstandigheden zware metalen verdwenen uit de lichamen van de kinderen, volgens een patroon gerelateerd aan tijd en moleculair gewicht. De zwaarste metalen, zoals mercurium en uranium, verdwenen als laatsten. Bij veel kinderen bleek dat de afname van zware metalen in hun lichaam bijdroeg aan symptoma­tische verbetering.

Mariea: “De uitkomsten van ons onderzoek bieden ons duidelijk de mogelijkheid tot het oplossen van de vragen die we nog hadden met betrekking tot de efficientie van detoxificatie. We zijn verheugd over de verbeteringen die we zien bij deze groep kinderen. Onze protocollen blij­ken te werken.”
Dr. Carlo voegt daaraan toe: “Deze ontdekkingen haken aan op andere studies die ongunstige celmembraan respons en verstoringen van normale celfysiologie hebben aangetoond. De EM-straling veroorzaakt kennelijk een reactie in de zware metalen die opge­nomen zijn in cellen, die het afbraak­proces van de metalen vertragen en de toename van symptomen bewerk­stelligen.”

Milieu
De auteurs geven aan dat de toename van autisme parallel loopt met de enorme toename van het gebruik van mobiele telefoons en dat van WiFi, sinds het einde van de jaren ’90. Inmiddels maken wereldwijd nu vier miljard mensen gebruik van WiFi. “Hoewel een deel van de toename van autisme kan worden gewijd aan efficientere diagnose door medici, moet een toename van deze omvang voor een groot deel door het verslechterende milieu worden veroorzaakt. Onze data geven een redelijk mechanistische verklaring voor de connectie van autisme en draadloze technologie.

Tamara Mariea is directeur van Internal Balance Inc in Nashville, Tennessee, USA. Sinds 2000 heeft zij ruim 500 autistische kinderen behaldeld.

In de jaren ’90, leidde dr. George Carlo het $28,5 miljoen kostende Wireless Technology Research- programma, gefinancierd door de fabrikanten van mobiele telefoons, onder toezicht van de Amerikaanse federale overheid. Hierin werd onderzocht wat de mogelijk schadelijke gevolgen zijn van mobiele telefonie. Momenteel is Carlo hoofd bij de non-prof organisatie ‘Science and Public Policy Institute’ in Washington, D.C., USA.

Bron: Science and Public Polic Institute

Nieuw onderzoek bevestigt kankerrisico GSM-straling

Onlangs werder de resultaten bekend van een onderzoek door het ‘Weizmann Institute of Science’ in Israël naar de effecten van GSM straling op menselijke en dierlijke cellen. Aangetoond werd dat lage doses straling reeds binnen 10 minuten een significant hebben op de chemische processen die bij celdeling betrokken zijn, en derhalve de groei van tumoren kunnen initiëren.
Het onderzoek leverde geen bewijs voor de vorming van kanker, maar toonde wel aan dat de straling van mobiele telefonie in potentie schadelijk is.

braintumor.jpg

Het standaardadvies van ‘de autoriteiten’ is dat we ons vooral geen moeten maken omdat de toestellen niet genoeg straling produceren om het hersenweefsel in gevaarlijke mate op te warmen. Uit het Israëlische onderzoek komt naar vormen dat ook zonder opwarming de chemie in de cellen beïnvloed wordt, op een manier die in principe gerelateerd is aan diverse vormen van kanker. De Daily Mail citeert Dr Dariusz Leszczynski van de ‘Radiation and Nuclear Safety Authority’ in Helsinki die beaamt dat nu biologische effecten van de straling aangetoond zijn gezondheidseffecten niet langer uitgesloten kunnen worden.

Nieuw bewijs voor link tussen mobieltjes en tumoren

Langdurige gebruikers van mobieltjes hebben een significant verhoogde kans om een bepaald type hersentumor te ontwikkelen aan de kant waar het toestel gebruikt wordt. Dat is de conclusie uit nieuw grootschalig onderzoek dat later dit jaar gepubliceerd zal worden in International Journal of Cancer.

Wie zijn mobiele toestel langer dan 10 jaar regelmatig gebruikt heeft een 40 procent hogere kans op glioma’s in zijn hoofd.

Hoewel de onderzoekers stellen dat uit hun data geen spijkerharde conclusies te trekken zijn, zijn de bevindingen op zijn minst verontrustend, zeker gezien het feit dat eerder onderzoek soortgelijke resultaten te zien gaf.

mobiletumour.jpg

Gsm’en slecht voor sperma

Uit Het Laatste Nieuws van vandaag:

Het aantal uren dat een man per dag mobiel belt, kan invloed hebben op zijn vruchtbaarheid. Hoe meer hij belt, hoe lager het aantal zaadcellen en hoe lager de kwaliteit van het sperma. Die conclusie hebben wetenschappers deze week voorgelegd op de jaarlijkse conventie van de American Society for Reproductive Medicine.

Wetenschappers in Cleveland, Mumbai en New Orleans zochten 364 mannen op en vergeleken het gsm-gebruik met het aantal zaadcellen. Mannen die meer dan vier uur per dag mobiel bellen, hebben gemiddeld 23 procent minder zaadcellen dan mannen die niet bellen.

Ongeveer een vijfde (21 procent) van de mannen die dagelijks bellen, hebben een “normaal” aantal zaadcellen, bij mannen die niet bellen is dat 40 procent. Volgens de wetenschappers kan het effect van gsm’s op sperma te wijten zijn aan de elektromagnetische stralen van de toestellen of de hitte die ze genereren. “Verdere studies zullen wel nodig zijn”, zo luidt het. (belga/hln)

Bij zo’n duidelijke boodschap lijkt een toelichting me overbodig. Zie ook www.vrijheids.net/?p=41 en www.vrijheids.net/?p=15

GSM masten, schadelijk of niet?

Vandaag meldde de belgische krant Het Laatste Nieuws: “GSM-masten niet zo schadelijk als wordt beweerd”. In het bericht wordt verteld dat zowel de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten als de verbruikersorganisatie OIVO waarschuwen voor de onnodige paniek rond de zogenaamde gevaren van GSM-masten voor de volksgezondheid. Beide organisaties zeggen dat studies aantonen dat nadelige gezondheidseffecten van GSM-masten en draadloze netwerken niet kunnen worden aangetoond. Daarmee volgen deze instanties het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie, die afgelopen mei nog een rapport uitbracht waarin stond dat er ‘geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat de zwakke RF-velden van basisstations en draadloze netwerken nadelige gezondheidseffecten veroorzaken’ (er is dus wel bewijs, maar men vind het niet overtuigend??).

Opvallend is dat slechts een halve dag eerder deze zelfde krant verhaalde over de Belgische bio-ingenieur Jean-Luc Guilmot, die zes maanden lang 300 studies heeft uitgeplozen en vertaald over de impact van gsm-antennes op de gezondheid. Een veelzeggend citaat uit het betreffende artikel:

Negatieve gevolgen
“Een dertigtal studies over gsm-antennes wijst uit dat die negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van dieren en mensen of op het welzijn”, aldus Guilmot. “Ook niet oninteressant is de potentiële invloed op de resultaten van wie de studie financiert”, aldus nog de bio-ingenieur.

Het is dus maar net wie u wilt geloven. De bevindingen van de belgische ingenieur staan op zijn website www.001.be.cx

Iedereen kan toveren met een eitje

Update: van onderstaand bericht is gebleken dat het om een hoax gaat.

Nu mobiel bellen steeds goedkoper wordt heeft u niet langer een excuus om niet mee te doen met de laatste culinaire trend, namelijk het koken van eitjes met uw GSM.
De gedachte achter deze revolutionaire bereidingswijze is dat als uw brein gekookt kan worden door de hoogfrequente straling van mobiele telefoons, dit met een eitje ook mogelijk moet zijn.

Dit is het recept:
Neem 1 ei, bij voorkeur een biologisch scharreleitje.
Plaats het ei in een porseleinen eierdopje (i.v.m. de warmtegeleiding).
Zet het eierdopje tussen 2 mobiele telefoons, zoals is aangegeven op onderstaande foto:

cookanegg

Breng de verbinding tot stand tussen de beide toestellen.
Voor het beste resultaat zet u een taperecorder met stemgeluiden naast de opstelling, zodat het telefoonverkeer zoveel mogelijk op een echt gesprek lijkt.
Na ongeveer een uur is uw eitje klaar. Eet smakelijk!

eitje_is_klaar

Bron: http://www.rense.com/general72/cellcook.htm

De schadelijkheid van mobiele telefoons

Ondanks de vele onderzoeken waarin naar voren komt dat het gebruik van mobiele telefoons de kans op hersentumoren en andere aandoeningen doet toenemen, wordt in onze reguliere media steevast het beeld geschetst dat GSM’s volledig veilig zijn. De critici zijn zonderlingen die aan paranoia lijden, zo wil men ons doen geloven. Maar wie goed op internet zoekt kan vele artikelen van gerenommeerde bronnen vinden, waarin de schadelijkheid van mobiele telefoons wordt aangetoond. Gelukkig zijn er ook volop onderzoeken die tot geruststellender conclusies komen, en de hamvraag luidt dan ook wie u liever gelooft: de media die (onder invloed van onbetrouwbare lobbyisten?) een zeer eenzijdig beeld schetsen, of wetenschappers die los van industriële belangen simpelweg rapporteren wat hun bevindingen zijn.

ratbrain

In februari 2004 verscheen een artikel in Popular Science Magazine waarin het onderzoek van de wetenschappers van de Zweedse Lund Universiteit beschreven wordt. Dit onderzoek toonde ondubbelzinnig het verband aan tussen de magnetronstraling die door GSM’s wordt uitgestraald, en beschadigingen van de hersenen in ratten. Bij deze proeven, waarbij de onfortuinlijke proefdieren gedurende 50 dagen werden blootgesteld aan 2 uur GSM-straling, bleken de hersenen van de 32 ratten die in de studie gebruikt werden flink aangetast. Er waren letterlijk gaten ontstaan in het hersenweefsel, zoals bovenstaand plaatje laat zien. Bij de controlegroep ratten, die niet met GSM’s in aanraking kwam, was geen effect waarneembaar. De proeven waren zo opgezet dat ze representatief zijn voor waaraan de gemiddelde veelbeller wordt blootgesteld.
Wat denkt u, zijn die Zweedse wetenschappers paranoia, of zou het misschien verstandig zijn het gebruik van de GSM te matigen?