Officiële gegevens tonen aan: kinkkoest-vaccinatie niet effectief

Wie op de website van het RIVM zoekt naar informatie over kinkhoest wordt via deze pagina doorverwezen naar de Nationale Atlas Volksgezondheid waar het aantal kinkhoestmeldingen per 100.000 inwoners op een Nederlandse overzichtskaart getoond wordt. Aldaar wordt u aangeboden de kaart, welke gebaseerd is op de cijfers van 2004, te vergelijken met eenzelfde kaart waarop de DKTP-vaccinatiegraad per regio is aangegeven. U krijgt dan beide kaarten netjes naast elkaar op het scherm gepresenteerd, met in de linkerkaart het aantal ziektegevallen en rechts de vaccinatiegraad. De nette manier waarop het RIVM deze gegevens presenteert maakt het bijzonder gemakkelijk om regio’s met elkaar te vergelijken of om relaties tussen het aantal kinkhoestmeldingen en de vaccinatiegraad te onderzoeken.

kinkhoest_rivm
Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Als we zo’n onderzoekje uitvoeren dan komen we al snel tot een zeer opvallende conclusie: van de ernstigst door de kinkhoest getroffen regio’s heeft het meerendeel tevens de hoogste vaccinatiegraad. En ook het omgekeerde geldt: regio’s waarin de vaccinatiegraad het laagst is kennen een laag tot zeer laag aantal ziektegevallen. De rode lijnen en blauwe lijnen die ik omwille van de analyse aan het originele RIVM plaatje heb toegevoegd wijzen naar enkele van de regio’s die in dit opzicht interessant zijn. Het RIVM laat hiermee op de eigen website zien dat de kinkhoest-vaccinatie (via de DKTP-cocktail) niet effectief is. De conclusie lijkt zelfs gerechtvaardigd dat het vaccin de ziekte niet voorkomt maar juist veroorzaakt.

Ook interessant is om te kijken naar de sterftecijfers van kinkhoest door de jaren heen. Nederlandse gegevens heb ik helaas niet weten te vinden, maar wel heb ik cijfers gevonden over het aantal doden in Wales en Engeland, zoals sinds 1838 bijgehouden door het Britse Office of National Statistics.

whoopingcoughgraph
Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Uit dit plaatje blijkt overduidelijk dat hoewel kinkhoest ooit een gevaarlijk infectieziekte was, het aantal slachtoffers ver voor de grootschalige introductie van een vaccin met ruim 99 procent gezakt was. Het jaartal waarin de kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen (1957) is met een pijl aangegeven in de grafiek. Wie beweert dat het aan aan vaccinatie te danken is dat de kinkhoest bijna verdwenen is weet duidelijk niet waar hij het over heeft.

Hoewel iedereen die over meer dan een halve hercencel beschikt uit de officiële gegevens kan opmaken dat vaccineren tegen kinkhoest niet helpt om het aantal zieken of doden te verminderen, worden Nederlandse kinderen in hun eerste levensjaar vier keer tegen kinkhoest ingeënt, de eerste keer als ze 2 maanden zijn, vervolgens bij 3, 4 en 11 maanden. Sinds 2001 worden ze op 4-jarige leeftijd nogmaals gevaccineerd.

Pokken en vaccinaties, het echte verhaal

Het valt vaak niet mee mensen te overtuigen van het gevaar van nieuwe vaccinaties, zoals de prik tegen baarmoederhalskanker of de aanstaande prik tegen de gevreesde Mexicaanse Griep . Op school hebben we immers geleerd dat het aan vaccins te danken is dat een scala aan gevaarlijke infectieziekten tegenwoordig is uitgeroeid of bijna uitgeroeid, dus in basis is vaccineren een goed idee, denken we. Daarom hieronder een stukje geschiedenis over pokken, een ziekte waarvan de gemiddelde Nederlander zeker denkt te weten dat het dankzij vaccinaties is dat we er tegenwoordig geen last meer van hebben. De werkelijkheid is heel anders, maar oordeelt u zelf.

Het onderstaande is een vertaling van het tweede artikel op deze pagina, en is oorspronkelijk ontleend aan het boek Vaccination: The “Hidden” Facts door Ian Sinclair.

Hoewel in Engeland in 1852 de verplichte inenting tegen pokken geïntroduceerd werd doodde in de periode 1857 tot 1859 een pokkenepidemie 14.244 mensen. In 1863 tot 1865 eiste een tweede epidemie het leven van 20.059 mensen. In 1867 werd de wetgeving op het gebied van de verplichte inenting verscherpt waarbij mensen die weigerden zichzelf of hun kinderen te laten vaccineren werden vervolgd. Na vier jaren van intensieve inspanning om iedereen tussen de 2 en 50 jaar oud te vaccineren kondigde de Chief Medical Officer van Engeland in mei 1871 aan dat 97.5 procent was ingeënt. In het volgend jaar, 1872, werd Engeland getroffen door de ergste pokkenepidemie ooit, wat resulteerde in 44.840 dodelijke slachtoffers. Tussen 1871 en 1880, tijdens de periode van verplichte vaccinatie, sprong het sterftecijfer van pokken van 28 naar 46 per 100.000 inwoners.

In het British Medical Journal (Januari 21, 1928 p.116) zette Dr. L. Parry zijn vraagtekens bij de inentings statistieken die een hoger sterftecijfer lieten zien onder gevaccineerde mensen dan onder het niet ingeënte deel van de bevolking:

„Hoe kan het dat bij pokken de kans op dodelijke afloop bij gevaccineerde mensen vijf maal hoger is dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn? Hoe het dat in sommige van onze meest gevaccineerde steden — bijvoorbeeld, Bombay en Calcutta — de pokken vaak voorkomen, terwijl in sommige van onze slechtst gevaccineerde steden, zoals Leicester, pokken bijna niet voorkomt? Hoe kan het dat ongeveer 80 percent van de ziektegevallen in de Metropolitan Asylums Board pokkenziekenhuizen gevaccineerde personenen betreft, terwijl slechts 20 procent van de patiënten niet is gevaccineerd?“

„Hoe kan het dat Duitsland — het best-gevaccineerde land ter wereld — meer sterfgevallen heeft in verhouding tot de bevolking dan Engeland? Bijvoorbeeld in 1919 waren er 28 sterfgevallen in Engeland en 707 (op 5012 zieken) in Duitsland. In 1920 waren er 30 sterfgevallen in Engeland, tegen 354 in Duitsland, en in 1925 had Engeland 5.363 gevallen van pokken, waarvan 6 met dodelijke afloop. Wat is de de verklaring?“

In Schotland stierven tussen 1855 en 1875 meer dan 9.000 kinderen onder de 5 jaar aan pokken ondanks het feit dat Schotland op dat ogenblik één van de best gevaccineerde landen ter wereld was. Tussen 1907 en 1919, een periode waarin slechts 1 op de 3 kinderen gevaccineerd was, werden in de leeftijdsgroep tot 5 jaar slechts 7 dodelijke pokkengevallen geregistreerd.

In Duitsland hadden in jaren 1870-1871 meer dan 1.000.000 mensen pokken, waarvan er 120.000 stierven. Hiervan was 96 procent ingeënt. Bismarck, de Kanselier van Duitsland, schreef aan de overheden van de diverse Duitse deelstaten dat „de hoop in de doeltreffendheid van het koepokkenvirus als preventie tegen de mensenpokken volledig bedrieglijk is gebleken”.

Continue reading

Geen reden tot bezorgdheid: 28 vrouwen kregen miskraam na HPV-vaccinatie.

De volgende tekst is een vertaling van een artikel dat op 6 December 2007 op Fox News verscheen:

“Volgens de Amerikaanse Food and Drugs Administration is het baarmoederhalskanker- vaccin Gardasil veilig, ondanks het feit dat 28 gevaccineerde vrouwen een miskraam kregen, aldus CNSnews.com (klik hier voor het volledige rapport).

Uit klinische testen blijkt dat het aantal miskramen consistent is met dat van vrouwen uit de algemene polulatie die placebo’s kregen, en de meeste van de miskramen kunnen volgens de FDA niet direct met Gardasil in verband worden gebracht.

merck.png

Een 24-jarige vrouw kreeg in Mei een miskraam na gevaccineerd te zijn met Gardasil, waarna een onderzoeker aan de federale overheid liet weten dat de miskraam “veroorzaakt kan zijn door Gardasil omdat de patiënt haar injectie kreeg binnen 30 dagen nadat ze zwanger was geworden”.Het vaccin wordt gebruikt als afweer tegen het humaan papillomavirus – een sexueel overdraagbare ziekte waarvan wordt aangenomen dat het de belangrijkste oorzaak is van baarmoerderhalskanker.

Er zijn 3461 nadelige reacties geregisteerd, inclusief acht doden, sinds het vaccin in Juni 2006 voor meisjes vanaf 9 jaar werd goedgekeurd. Volgens de FDA en het Center for Disease Control and Prevention zijn de meeste bijwerkingen onbeduidend en is er geen reden is om de goedkeur te heroverwegen of extra onderzoek te doen.”

Vaccinatielobby roept op tot versnelde invoer nieuwe vaccins

Onlangs in het AD:

Trage goedkeuring vaccins kost mensenlevens
DEN HAAG – Honderden mensen sterven elk jaar omdat zij te laat tegen een gevaarlijke infectieziekte zijn ingeënt. De oorzaak is de trage goedkeuring van vaccins. Voorzitter Johan Hanstede van de Dutch Vaccines Group bevestigde vrijdag berichtgeving daarover in het AD. Hij vindt dat het ministerie van Volksgezondheid veel sneller op nieuwe vaccins moet reageren. Het moet de Gezondheidsraad niet pas aan het werk zetten als een vaccin op de markt komt, maar veel eerder met het voorwerk beginnen. In de Dutch Vaccines Group zitten zowel producenten van vaccins als instellingen zoals TNO Pharma en het Nederlands Vaccin Instituut.

TNO Pharma en het Nederlands Vaccin Instituut: wat ze precies doen is voor de gemiddelde Nederlander onbekend, maar het klinkt bijzonder betrouwbaar. Een welgemeend advies in het belang van onze gezondheid, zo lijkt het.
Maar vrijheids.net zou vrijheids.net niet zijn als ik klakkeloos in de goede bedoelingen van Johan Hanstede en zijn Dutch Vaccines Group zouden geloven. Daarom heb ik toch maar eens gekeken op de website van de Dutch Vaccines Group. En daar vond ik het volgende:

  • De Dutch Vaccines Group (DVG) is de belangenvereniging voor de vaccin industrie in Nederland.
  • Hoofdactiviteiten: Lobbying, Communicatie en Business Development
  • De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de vaccin industrie in Nederland in zijn algemeenheid bij alle betrokken instellingen en organisaties.

Blijkbaar is de Dutch Vaccines Group een ordinaire lobby-organisatie, en dat werpt ineens een heel ander licht op het AD-artikel. Het is zeer de vraag hoe oprecht de bezorgdheid over onze gezondheid is, want in de eerste plaats moet de DVG de belangen van de fabrikanten behartigen.

Maar er is meer. De in het bericht genoemde Johan Hanstede blijkt namelijk ook voorzitter te zijn van ‘het Bilderbergteam’, een gezelschap dat regelmatig samenkomt in ‘Bilderberg Conferenties’. Hoewel het hierbij niet gaat om dé Bilderberg-conferenties waar wereldleiders elkaar in diep geheim ontmoeten, is erg opvallend dat dezelfde naam gekozen is. En wat dacht u hiervan: Prins Bernhard was voorzitter van de allereerste Bilderberg conferentie, Koningin Beatrix is op de bijeenkomsten vaste gast, en de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), initiatiefnemer van het Bilderberg project, is gevestigd op een steenworp afstand van het koninklijk paleis! Ik hou het op een heel bijzonder toeval, maar oordeelt u zelf.

syringe.jpg

In de eerste nieuwsbrief van het Bilderberg project staat te lezen waar deze club druk mee is: “het thema dat voor de eerste cyclus van het Bilderbergproject is gekozen is preconceptionele zorg”. Nieuwe mogelijkheden om genetische afwijkingen en erfelijke ziektes op te sporen geven aanleiding tot ethische discussies over het vrijwillig dan wel verplicht ondergaan van een genetische test alvorens de kinderwens in vervulling te laten gaan. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre de samenleving solidair moet zijn met de vermijdbare financiële consequenties van iemand’s keus om kinderen te krijgen. Etnische afkomst speelt in de discussie een belangrijke rol, want volgens een andere nieuwsbrief van het Bilderberg project hebben Turkse en Marokkaanse vrouwen een 20% hoger risico om kinderen met een aangeboren afwijng te baren. Die groepen dienen derhalve extra gewezen te worden op de mogelijkheden van prenatale diagnostiek.
Dit is het soort problematiek waarover het Bilderberg project een visie probeert te ontwikkelen. En volgens de projectaanvraag van het Bilderberg Project is het de bedoeling om na het ontwikkelen van een toekomstvisie “het onderwerp zowel nationaal als Bilderberg Fase I Europees en mondiaal in te bedden”.

Het klinkt alleszins redelijk, en ik ben het ermee eens dat ethische discussies over de gevolgen van voortschrijdende techniek niet uit de weg gegaan moeten worden. Maar aan de andere kant vind ik het een griezelig onderwerp, want het roept associaties op met Nazi Duitsland, waar bijvoorbeeld gehandicapten, joden, en andere ‘inferieure mensen’ verplicht gesteriliseerd werden, en uitsluitend degenen met de beste genen zich mochten voorplanten.

Kort geleden heb ik de gloednieuwe Alex Jones film getiteld “Endgame, Blueprint for Global Enslavement” bekeken. Een van de centrale thema’s van deze alarmerende documentaire is dat de wereldelite, jaarlijks samenkomend in de Bilderberg Conferentie, een agenda voert waarin het met 80% terugdringen van de wereldbevolking bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Naast aids, oorlogen en voedseltekorten is eugenetica het belangrijkste wapen dat de Bilderbergers in stelling proberen te brengen. De organisaties, bedrijven en families die in de hoogtijdagen van Hitler bepaalden wie zich mocht voortplanten en wie verplichte sterilisatie moest ondergaan, maken in de Nieuwe Wereldorde nog steeds de dienst uit, aldus de bijzonder goed onderbouwde film. Een klein voorbeeld is de organisatie Planned Parenthood, opgericht door de zeer racistische Margaret Sanger die de ‘minderwaardige’ zwarte bevolking het recht wilde ontzeggen kinderen te krijgen. Ook de vader van Bill Gates heeft aan het hoofd gestaan van Planned Parenthood, en onder het mom “goede doelen” (en iedereen trapt erin) pompt Bill Gates miljarden in deze misdadige organisatie.

De Dutch Vaccines Group, die als bezorgde gezondheids-experts hun pleidooi voor meer vaccinaties in het AD en andere kranten mochten houden, zouden wel eens een minder fraaie rol kunnen spelen dan wij mogen weten. Of Johan Hanstede en kornuiten daadwerkelijk kwade bedoelingen hebben weet ik niet, maar het feit dat de berichtgeving zo eenzijdig is en het lobby-karakter van de DVG verzwegen wordt geeft in elk geval te denken.

The Lancet: “Effect griepvaccin op sterfte overschat”

Over de griepprik heb ik eerder geschreven. Het vaccin werkt niet, kan niet werken, zal nooit werken, en zit vol met stoffen die de gezondheid zeer ernstige schade toebrengen. Als vrijheids.net zoiets schrijft dan is het een complottheorie. Maar wat nu als ook medisch vakblad The Lancet meldt dat de griepprik geen zier helpt bij het voorkomen van sterfte onder ouderen?

Het volgende stond afgelopen dinsdag in Trouw te lezen:

De griepprik leidt er niet toe dat het sterftecijfer onder ouderen in de wintermaanden daalt. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in het medische vakblad The Lancet, meldt Trouw dinsdag. In Nederland hebben vier miljoen mensen recht op de prik, voornamelijk 65-plussers. Drie miljoen mensen krijgen de prik toegediend.

Volgens de onderzoekers staat het allerminst vast dat de griepprik bij ouderen goed werkt. Dat zou onder meer komen omdat hun afweersysteem minder adequaat reageert dan dat van jongere mensen. Bij de griepprik wordt een kleine dosering van het griepvirus toegediend zodat het lichaam zelf antistoffen aanmaakt. Bij mensen met een minder goed afweersysteem, werkt dat systeem minder goed.

De onderzoekers stellen dat het onderzoek naar het effect van de griepprik onder ouderen is vertekend. Alleen relatief gezonde mensen zouden de prik komen halen, kwetsbare individuen blijven thuis. Dan is het logisch dat het sterftecijfer onder ingeënte ouderen lager ligt, zeggen de wetenschappers.

In Nederland krijgen jaarlijks drie miljoen mensen een griepprik. De overheid organiseert sinds 1997 een nationale griepvaccinatiecampagne.

Wat het artikel in The Lancet Infectious Diseases ook nog stelt is dat het percentage ingeënte ouderen in de Verenigde Staten sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is gestegen van 15 naar 65, terwijl de sterfte aan griep niet is afgenomen.

Vaccinatie… Het failliet van een mythe

Het volgende artikel is geschreven door Désirée L. Röver en verscheen eerder op o.a. NewTreatments.org

Duizenden verslagen van officieel orthodox medisch onderzoek laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Vaccinatie is niet wat ouders denken dat het is, een relatief veilige manier om hun kinderen te beschermen tegen infectieziekten. De waarheid die uit deze uitvoerige rapporten te voorschijn komt, is dat vaccinatie zeer grote risico’s herbergt en bovendien ineffectief is. De feiten die deze schrikbarende uitspraken staven, zijn in de loop van de jaren gepubliceerd in verschillende gerenommeerde medische tijdschriften. Ontdaan van het stof dat ze in bibliotheken stonden te verzamelen, zijn ze in Dr. Viera Scheibner’s boek “Vaccination” helder op een rij gezet en in perspectief gebracht. Dit bewijsmateriaal zal niet alleen als angstaanjagende donderslag bij heldere hemel aankomen bij ouders, maar ook bij menig in de Westerse of orthodoxe medische wetenschap geschoolde arts.

Halve waarheden
Iedereen, waar ook ter wereld, wordt vroeg of laat geconfronteerd met het fenomeen vaccinatie. In landen waar vaccinatieprogramma’s verplicht zijn, zoals in de Verenigde Staten, blijft ouders helaas (nog) weinig anders over dan te gehoorzamen, de enige uitweg is weigering op grond van geloofsovertuiging. In andere landen realiseren ouders zich meestal niet dat ze een keuze hebben, eenvoudigweg omdat ze nooit op die basisoptie attent zijn gemaakt. Sterker nog, de argumenten waarmee hun referentiekader van hogerhand wordt gevuld, versluieren de noodzaak zich kritisch op te stellen. In het boekje “Antwoorden op de meest gestelde vragen” dat in Nederland de eerste oproep tot vaccinatie vergezelt, staat “Het immuunsysteem is onuitputtelijk”. Dit is niets minder dan een aperte leugen.
Wanneer ouders besluiten hun kind niet te vaccineren, wordt uit alle macht geprobeerd om hen van dat idee af te brengen. In Australië – waar vaccinatie niet verplicht is – staat na de tweede computergestuurde herinnering een verpleegster op de stoep, spuit in de aanslag, ongeacht dat daar – net als in Nederland – in de wet is vastgelegd dat patiënten vóór iedere medische handeling op de hoogte moeten worden gesteld van alle mogelijke negatieve gevolgen, ook wanneer de patiënt daar zelf niet naar vraagt.

Voorlichting onvolledig
Verplicht tot vaccineren of niet, ouders worden categorisch onvolledig voorgelicht over de ernstige risico’s die dit fenomeen in zich draagt. De blauwe informatiefolder die de provinciale ent-administraties meesturen met de oproep, geeft een wel zeer éénzijdige voorlichting.
Producenten van vaccins maken in nieuwsbrieven de gedachte dat vaccinaties niet veilig zijn, openlijk belachelijk. Artsenopleidingen gaan meestentijds niet dieper op de materie in dan te herhalen dat vaccineren veilig en effectief is. Autoriteitsfiguren als artsen zijn dus in veel gevallen zelf onvoldoende op de hoogte en lichten daarom ouders voor met halve waarheden.

Mythes rondom vaccinatie

  • Vaccinaties zijn effectief;
  • Vaccinaties zijn in het algemeen onschadelijk en geven slechts zelden (ernstige) complicaties;
  • Vaccinaties geven levenslang bescherming;
  • Bij een te laag percentage gevaccineerden, ontstaat er gevaar voor epidemieën;
  • Het gehele vaccinatiesysteem berust op wetenschappelijke feiten.

Het principe van vaccinatie
Vaccinatie was bedoeld als een makkelijke en veilige manier om het lichaam levenslang bescherming te bieden tegen een aantal infectieziekten. Vaccins moesten het lichaam aanzetten tot de aanmaak van antistoffen tegen deze betreffende ziekten. Feit is, dat lang voordat vaccins ooit waren uitgevonden, deze infectieziekten al op hun retour waren, sommige al voor zo’n 90%. Roodvonk en builenpest zijn nagenoeg verdwenen zonder dat daar ooit een vaccin aan te pas is gekomen.
Vanwege de denkfout in het 150 jaar oude Pasteuriaanse principe waarop de moderne medische wetenschap is gegrondvest – daarover later meer – stoelt op zijn beurt de vaccinatiegedachte op een halve waarheid. Uit de beschikbare literatuur van hetzelfde medische establishment dat vaccinaties toedient, wordt pijnlijk duidelijk dat deze niet alleen uiterst gevaarlijk zijn, maar bovendien allerminst de gewenste resultaten opleveren.
Continue reading

Omstreden arts probeert zuigelingen aan hepatitis B vaccin te krijgen

Uit het NRC van 7 juni:

Ook in Nederland moet hepatitis B in het rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen worden opgenomen. Dat schrijven hepatitis B-deskundigen in het tijdschrift The Lancet Infectious Diseases (juni). Volgens de experts, waaronder dr. Jan van Hattum van het Nationaal Hepatitis Centrum in Amersfoort, lopen steeds meer mensen risico op hepatitis B door het toegenomen reisverkeer naar landen waar deze ziekte veel voorkomt, zoals Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Bovendien raken immigranten uit dergelijke landen steeds meer binnen de Nederlandse bevolking geïntegreerd. Iedereen loopt daardoor een zeker risico.

De ziekte is volgens het NRC-artikel ‘betrekkelijk zeldzaam’, en omdat het gaat om slechts 20 gevallen per 100.000 inwoners vaccineert Nederland uitsluitend de risicogroepen, waaronder drugsverslaafden, prostituees en homo’s.

Vervolgens lezen we (met enige verbazing):

Ondanks het gericht vaccineren van risicogroepen is het aantal nieuwe infecties niet afgenomen.

en:

Een probleem is dat risicogroepen vaak moeilijk te definiëren zijn; heteromannen horen daar bijvoorbeeld niet bij maar heteromannen met veel wisselende contacten wel. Er komen bovendien steeds nieuwe risicogroepen bij. Zo lopen verstandelijk gehandicapten door hun mindere hygiëne een duidelijk risico.

Volgens sterftecijfers van het CBS kost de ziekte in Nederland ruim twintig levens per jaar, maar omdat hepatitis B als uiteindelijke doodsoorzaak vaak onbenoemd blijft bij patiënten die aan leverkanker overlijden gaat het Nederlands vaccin instituut liever uit van een tien keer hoger sterfecijfer. Nog steeds een betrekkelijk laag getal, zeker als u bedenkt dat het grootste deel van de slachtoffers uit de risicogroepen komt.

Het bovenstaande geeft te denken over het aantal levens dat gered zal worden door de voorgestelde uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma.

Zou het zo kunnen zijn dat die dr. Jan van Hattum en zijn collega-experts minder zuivere bedoelingen hebben bij het pushen van het hepatitis B vaccin? Dat is immers eerder regel dan uitzondering. Ik besloot in Google eens te kijken wat ik over Van Hattum kon vinden. En geloof het of niet, maar de allereerste link waar de zoekmachine mee op de proppen kwam refereerde aan het feit dat deze leverarts enkele jaren terug zijn baan bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft moeten opgeven vanwege vermeende belangenverstrengeling.

hattum.gif

Uiteindelijk wist ik informatie te vinden afkomstig uit het Utrechts Nieuwsblad, waarin in 2003 te lezen viel dat Jan van Hattum niet langer verantwoordelijk mocht zijn voor wetenschappelijk onderzoek in het UMC omdat hij ernstige bijwerkingen van een experiment niet had gemeld, waardoor proefpersonen ernstige gezondheidsschade hadden opgelopen. Daarnaast had Van Hattum de verdenking van belangenverstrengeling op zich geladen door het bedrijf First Circle Medical 26.250 Amerikaanse dollars op zijn privérekening te laten storten, alsook een flink pakket aan opties.
Via de website dossier hyperthermie zijn nog veel meer artikelen over deze zaak te vinden, inclusief een interview in de Volkskrant waarin Van Hattum uitlegt dat het toch allemaal heel anders in elkaar zit dan de onderzoekscomissie van het UMC doet voorkomen.

Bij elk ander farmaceutisch produkt dan een alumium- en kwikhoudend vaccin (stoffen die ervan verdacht worden Alzheimer respectievelijk autisme te veroorzaken) had ik Van Hattum het voordeel van de twijfel gegeven, maar in dit geval ben ik geneigd te geloven dat deze hepatitis-expert zich vooral laat leiden door financieel gewin, en voor de schadelijke effecten graag een oogje toeknijpt. Het lijkt mij in elk geval geen goed idee dat u op grond van Van Hattum’s advies naar de huisarts holt om een prikje voor uw pasgeboren spruit te gaan halen.

Vaccinatie-promoter te gast op Bilderberg conferentie

In mijn vorige artikel had ik het over de Amerikaanse gouverneur Rick Perry, die zo hard zijn best heeft gedaan om HPV-vaccinatie in zijn staat Texas te introduceren. Van keuze zou -als het aan Perry lag- geen sprake zijn, de bedoeling was om injectie voor alle jonge vrouwen, inclusief meisjes van 9 jaar oud, verplicht te stellen. De werkzaamheid is dubieus, de bijwerkingen zijn legio en ernstig, en er zijn reeds doden gevallen. Wat de genetisch gemanipuleerde kankervirussen (een unicum in de wereld van vaccins) op de lange termijn met de gezondheid doen is niet of nauwelijks onderzocht. Maar dat doet er allemaal niet toe, want Perry’s belang is overduidelijk gelinkt aan dat van vaccin-fabrikant Merck.
Maar zou er nog meer achter kunnen zitten?

Complotdenkers (meestal zijn dat mensen die grondig onderzoek doen naar zaken die door ‘skeptici’ ongezien en bij voorbaat worden afgewezen) menen dat er een duistere agenda schuilgaat achter het steeds groter wordende aantal vaccinaties waarmee kinderen worden ingeënt. Behalve dat men geld wil verdienen aan het verkopen van vaccins wil de farmaceutische industrie niets liever dan ons immuumsysteem verzwakken, zodat we gedurende ons gehele leven gedwongen zijn haar kostbare chemische brouwsels af te nemen. Alzheimer en kanker zijn vreselijke ziektes, maar een ware zegen voor de fabrikanten van geneesmiddelen. Als via aluminiumverbindingen (zogenaamd niet te vervangen) in de vaccins een zaadje geplant kan worden voor een toekomstige Alzheimer, dan is een winstgedreven onderneming toch gek als van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt wordt?

Niemand hoeft het eens te zijn met de complotdenkers, maar dat de minder fraaie feiten over vaccinatie, zoals Gardasil-doden of de gevaren van kwikhoudende conserveringsmiddelen, nimmer door politici of media genoemd worden lijkt geen toeval te zijn. Hoe is het mogelijk dat de risico’s en lange termijn effecten volledig worden genegeerd?
Boze tongen beweren dat dit komt doodat de werkelijke vaccinatie-agenda nog veel verder gaat dan hierboven al omschreven is. Die agenda is verbonden aan het illustere gezelschap dat jaarlijks de besloten Bilderberg conferenties bezoekt. Wat er tijdens die elitaire samenscholingen besproken wordt blijft grotendeels geheim, maar vrijwel alle Bilderberg-onderzoekers zijn het er over eens dat een reductie van de wereldbevolking met zo’n 90 procent bovenaan de agenda prijkt. Aan nutteloze eters heeft de wereld niets, zo is het motto. Een mens hoort te werken, liefst zoveel mogelijk (sta eens even stil bij de term loonslaaf), en na uitgerangeerd te zijn moeten we zo snel mogelijk dood. Daarbij krijgen we nog net de gelegenheid om ons in de tussentijd opgebouwde kapitaaltje over te dragen aan de ziektes-uitbuitende industrie.
Die 90% depopulatie zullen ze hiermee niet bereiken, daarvoor heeft men andere middeltjes in het vat zitten, maar het ziekmaken van het gepeupel past prima binnen hetzelfde plaatje.

In hoeverre het allemaal zo erg is als hierboven geschetst wordt moet u zelf maar uitmaken, maar wat mij betreft is de cirkel weer rond: die gouverneur Perry, die alle vrouwen wil verplichten om Gardasil ingespoten te krijgen, is een van de bezoekers van de komende Bilderberg conferentie. Toeval?

Waarom de gevaren van het HPV-vaccin verzwegen worden

In het derde en voorlopig laatste deel over het HPV-vaccin Gardasil proberen we de vraag te beantwoorden hoe het mogelijk is dat zo’n gevaarlijk goedje, waarvan de effectivitief omstreden is, nagenoeg kritiekloos op de markt wordt toegelaten.

Op 2 februari van dit jaar vaardigde gouverneur Rick Perry van de Amerikaanse staat Texas een Executive Order uit die Gardasil-vaccinatie voor alle meisjes tussen 9 en 26 jaar op een nogal dwingende manier aanbeval. De verordening had het weliswaar slechts over een aanbeveling, maar enkele regels verderop werd vermeld dat om onder de vaccinatie uit te komen een officieel formulier ingevuld moest worden met daarop een gedegen motivatie voor de weigering.

Hoewel er, ongeacht wat voor Executive Order dan ook, in Amerika geen wettelijke basis bestaat voor verplichte vaccinaties (integriteit van het lichaam is een grondrecht), was de media er als de kippen bij om ouders voor te liegen dat de Gardasil-injecties wettelijk verplicht zouden zijn. Ongevaccineerde meisjes zouden niet meer welkom zijn op school, en hun ouders zouden gearresteerd en opgesloten worden, zo was het verhaal.

Vreemd genoeg kondigde Gardasil fabrikant Merck zo’n drie weken later aan te stoppen met lobbyen voor gedwongen vaccinaties. En nog weer later, op 9 mei, ging gouverneur Perry accoord met het ongeldig verklaren van zijn Executive Order.

Maar wat zou de reden geweest zijn dat de medicijnfabrikant en de politiek zo plotseling met hun levensreddende missie stopten? Omdat ‘de tijd er nog niet rijp voor was’, zoals de officiële verklaring luidde? Of was het omdat inmiddels duidelijk was geworden dat er sprake was van belangenverstrengeling, en omdat daarover nogal wat consternatie was ontstaan? Bij veel Texanen zette het kwaad bloed toen ze hoorden dat gouverneur Perry tijdens zijn herverkiezings-campagne 6.000 dollar van Merck had aangenomen, en ook het feit dat Perry’s voormalige stafchef een van de belangrijkste lobbyisten voor Merck is viel bij het publiek niet in goede aarde. En dat is slechts een deel van de banden die men tussen Perry en Merck ontdekt heeft.

Het is zo ongeveer standaard dat beleidsmakers zich door de farmaceuten laten betalen om de weg te effenen voor hogere medicijn-winsten. Een recent artikel in USA Today stelt dat de farmaceutische industrie voor meer dan 100 miljoen dollar per jaar aan lobby-activiteiten uitgeeft, en dat een aanzienlijk deel hiervan rechtstreeks in de zakken van beleidsbepalende senatoren terecht komt.

bigbucksbigpharmam.jpg

De situatie is Nederland vertoont grote gelijkenissen. Het is bekend dat fabrikanten van geneesmiddelen in staat zijn beslissingsprocessen op alle maatschappelijke niveaus te sturen, van medici, apothekers, tot aan politici en ambtenaren. De lobby-pijlen zijn daarbij vooral gericht op het selecte groepje specialisten en huisartsen dat een bepalende rol speelt bij het opstellen van richtlijnen voor de behandeling van patiënten.
Trouw-journalist Joop Bouma heeft over de nauwe banden tussen medische beleidsmakers en de farmaceutische industrie het boek ‘Slikken. Hoe ziek is de farmaceutische industrie?‘ geschreven.

Voor wat betreft Gardasil: de overheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over opname van het vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. De Gezondheidsraad, dat is diezelfde club die geen enkel gezondheidsrisico zegt te zien in de straling van UMTS-masten ondanks de zeer overvloedige aanwijzingen voor het tegendeel. En vooral ook dezelfde club die in 2004 in opspraak kwam vanwege vermeende verstrengeling van belangen en het manipuleren van cijfers. De kamervragen die Groen Links daar toen over gesteld heeft, zijn door minister Hoogervorst op weinig verhelderende wijze beantwoord.

Al met al is er weinig fantasie voor nodig om te voorspellen hoe het advies van de Gezondheidsraad inzake het HPV vaccin zal gaan luiden.