HPV-vaccin eist dodelijke slachtoffers

Ter aanvulling op mijn vorige artikel over Gardasil, het vaccin dat bescherming moet bieden tegen baarmoederhalskanker, kan ik u melden dat in de Verenigde Staten reeds drie dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Daarnaast vertoonden reeds meer dan 1600 gevaccineerde meisjes bijwerkingen, waarvan in bijna 400 gevallen ernstig.
Van de 42 meisjes die zwanger waren ten tijde van hun immunisatie kreeg bijna de helft last van bijwerkingen zoals spontane abortussen of afwijkingen aan de foetus.
De slachtoffers die hun vaccinatie niet overleefd hebben, waaronder een meisje van 12 jaar oud, overleden als gevolg van hartproblemen en/of bloedstolsels. In tenminste één geval trad de dood in binnen 3 uur na de injectie.
Deze gegevens heeft de FDA (Food and Drugs Administration) na een aanvraag in het kader van de Freedom Of Information Act moeten overhandigen aan de anti-corruptie organisatie Judicial Watch.

Zie voor verdere informatie, en verwijzingen naar de medische raporten de Judicial Watch website.

Wat u niet mag weten over het HPV-vaccin

Getuige de laatste berichten in de media ziet het er naar uit dat het vaccin Gardasil dat meisjes moet beschermen tegen baarmoederhalskanker vooralsnog niet in de basisverzekering wordt opgenomen. De ongeïnformeerde massa spreekt er schande van, of zoals Gerard Spong het verwoordde in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad “die medische terughoudendheid is eigenlijk crimineel” en “het is onverteerbaar dat ten gevolge van terughoudendheid en krenterigheid jonge vrouwen onnodig sterven”.

Voor wie er ook zo over denkt is het nog te vroeg om te treuren: de Nederlandse gynaecologenvereniging NVOG en het Nederlandse Huisartsen Genootschap zijn voorstander van het opnemen van het vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. De kans is derhalve groot dat het binnenkort alsnog ‘goed geregeld wordt’.

Maar voordat u uw dochter bij de huisarts langs stuurt is het misschien verstandig om uzelf te informeren over de effectiviteit en de bijwerkingen van Gardasil.

cmgardasil_wideweb.jpg

Gardasil wordt geacht bescherming te bieden tegen twee typen humaan papillomavirus (HPV), welke verantwoordelijk zijn voor 50 à 70 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker. Daarnaast is het middel effectief tegen twee virusvarianten die genitale wratten kunnen veroorzaken. Er bestaan nog vele andere gevaarlijke HPV virussen, maar door vrouwen van boven de 30 regelmatig te screenen op baarmoederhalskanker d.m.v. een uitstrijkje kan doorgaans tijdig aktie genomen worden. Het valt te verwachten dat de introductie van het HPV-vaccin zal resulteren in een lagere frequentie van preventief onderzoek, met een serieus risico dat de HPV virussen waar Gardasil geen bescherming tegen biedt juist tot een toename van het aantal slachtoffers zullen leiden.

Het is zelfs zeer de vraag of Gardasil überhaupt bescherming biedt. De Amerikaanse gynaecoloog Clayton Young heeft de beschikbare onderzoeken aan een kritische blik onderworpen en stelt dat de periode waarover onderzoek is gedaan veel te kort is om vast te kunnen stellen dat Gardisil een effectief middel is bij het voorkomen van baarmoederhalskanker. Het ontstaan van baarmoederhalskanker is een proces dat 10 tot 15 jaar in beslag neemt, ofwel veel langer dan de 4 jaar waarover onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Vooral voor de effectiviteit op lagere leeftijd is niet het geringste bewijs aanwezig, aldus Young.

Wat inmiddels wél overduidelijk is, en gezien het feit dat het vaccin levende kankervirussen bevat niemand zou mogen verbazen, is dat Gardasil ernstige bijwerkingen heeft. Op 3 februari schreef de Washington Times over meisjes die na gevaccineerd te zijn last kregen van zware hoofdpijn, duizelingen of tijdelijk gezichtsverlies, en sommige slachtoffers raakten zelfs buiten bewustzijn. In enkele gevallen leidt de injectie tot pijnlijke, jeukende huiduitslag, en ook de laatste berichten uit Australië zijn alarmerend: In de stad Canberra moesten zes meisjes na vaccinatie in het ziekenhuis opgenomen worden vanwege duizelingen, flauwvallen, misselijkheid en tijdelijke verlamming. Op het Sacred Heart Girls’ College in Melbourne richtte Gardasil een ware ravage aan: 20 meisjes meldden zich ziek na hun immunisatie, waarvan er 5 een nacht in het ziekenhuis moesten doorbrengen. Hoewel één van de kinderen 6 uur lang volledig verlamd was, is er wat de autoriteiten betreft weinig tot niets aan de hand: een injectie krijgen is nou eenmaal een beetje eng, en daar kunnen mensen heftig op reageren. Dat diezelfde meisjes probleemloos eerdere vaccinaties hebben doorstaan doet blijkbaar niet ter zake. Geloof ons nou maar, wij zijn de autoriteiten, en maakt u zich over eventuele schadelijke effecten op de lange termijn vooral geen zorgen!

Fabrikant Merck is de laatste tijd flink in de problemen gekomen door het debacle met Vioxx, een pijnstiller die ernstige hartklachten bleek te veroorzaken (wat Merck al jaren wist maar verzwegen heeft). Na tienduizenden dodelijke slachtoffers gemaakt te hebben moest het middel van de markt gehaald worden, en is Merck verwikkeld in rechtzaken waarmee tientallen milarden dollars gemoeid zijn.
Critici zien in het nieuwe HPV-vaccin vooral een ‘Help Pay for Vioxx’-campagne. Dat Gardasil voor enorme inkomsten gaat zorgen staat buiten kijf. Per kind kost de vaccinatie 375 euro, en met de vereiste twee herhalingen komen we uit op een bedrag van boven de 1000 euro.

Of u dat nou rechtstreeks uit eigen zak betaalt, of indirect via verzekeringen of belastingen, het blijft een hoop geld. Als u persé de gezondheid van uw dochter wilt schaden (vreemde hobby) dan denk ik dat er goedkopere manieren te bedenken zijn.

Correctie d.d. 28 Mei 2007: de in het artikel genoemde 375 euro is het bedrag inclusief de twee herhalings-injecties.

De griepprik, verstandig of niet?

Wie kranten leest weet inmiddels dat je aan de griepprik dood kunt gaan, zoals onlangs een aantal Israëliers is overkomen. Het was een klein foutje en betrof slechts één partij, niets aan de hand dus.
Maar weet u ook dat de griepspuit vol zit met schadelijke stoffen zoals formaldehyde, aluminium en het zeer giftige kwik? Het kwik is aanwezig in een organische verbinding genaamd thimerosal, wat als conserveringsmiddel wordt gebruikt.

De autoriteiten proberen dit voor u verborgen te houden, en mocht u er onverhoopt toch naar vragen dan vertellen ze u dat er niets aan de hand is. Kijkt u maar op de site van het RIVM. Er wordt netjes vermeld dat er bebroede kippeneieren gebruikt worden bij de aanmaak van het vaccin, maar over formaldehyde, anti-vries of conserveringsmiddel is niets te vinden. Wie meer wil weten over de samenstelling wordt doorgelinkt naar de World Health Organization, maar op de pagina die u dan krijgt zult u tevergeefs zoeken naar de samenstelling van het griepvaccin. Als u vanaf diezelfde pagina een zoekopdracht geeft op ‘thimerosal’ zult u een link vinden naar een document dat ingaat op het verband tussen autisme en thimerosal in vaccins. De geruststellende, en ogenschijnlijk goed onderbouwde conclusie is dat zo’n verband niet bestaat.

Minder vrolijk wordt het als u de ‘thimerosal’ zoekopdracht aan Google of een andere algemene zoekmachine geeft. U krijgt dan een overweldigende hoeveelheid links die wel degelijk aantonen dat er een probleem is met kwikhoudende vaccins, zoals thimerosal-news en deze site. Op diverse pagina’s (zoals deze) wordt Dr. Hugh Fudenburg geciteerd, die na uitgebreid onderzoek van gegevens over 1970 tot 1980 zei:

‘Als een individu tussen 1970 en 1980 vijf keer na elkaar een griepprik heeft gehad, dan is de kans dat die persoon Alzheimer krijgt 10 maal groter dan wanneer diezelfde persoon 2 of minder griepprikken heeft gehad.’

Fudenburg was een zeer vooraanstaand arts en onderzoeker in de immunogenetica die o.a. voor de World Health Organization gewerkt heeft, en zeer veel wetenschappelijk publicaties op zijn naam heeft staan. In 1995 werd hij uit zijn ambt gezet vanwege ‘onethisch en onprofessioneel gedrag’, een lot wat veel klokkenluiders in de medische hoek beschoren is. Als u liever gelooft dat Fudenburg een kwakzalver is: ‘be my guest’.

Dus waarom zou u met al die risico’s in hemelsnaam naar uw dokter gaan om zo’n spuitje te halen? Om te voorkomen dat u ziek wordt? Dan heb ik vervelend nieuws voor u, want de griepprik biedt niet of nauwelijks bescherming. In het British Medical Journal stond onlangs een artikel te lezen van Tom Jefferson, de coördinator op het gebied van vaccins bij de Cochrane Collaboration. Hij schreef dat het de hoogste tijd wordt om vaccinatiecampagnes te herevalueren aangezien de effectiviteit van de griepspuit nogal gehinderd wordt door het feit dat influenza virussen er door de frequente mutaties elk jaar anders uitzien. De griepsoorten van het vorig jaar, waarop het vaccin gebaseerd is, geven nou eenmaal geen immuniteit tegen de virussen die dit jaar de kop opsteken.

Velen in onze maatschappij, zoals verpleegkundigen in verzorgingstehuizen, worden tegenwoordig psychisch onder druk gezet om de griepprik te halen. De indruk wordt gewekt dat wie niet meedoet schuldig is aan het onnodig ziek worden of zelfs het overlijden van hun patiënten. Zie bijvoorbeeld het artikel Bejaarden sterven door weigeren griepprik in Elsevier. Ook in bedrijven wordt steeds meer verwacht dat werknemers een spuit halen, want het is asociaal en geldverspillend om onnodig ziek te worden.

Maar hoe kan een mens voor zichzelf uitmaken of hij zich al dan niet met anti-vries, bebroede kippeneieren, verzwakte virussen en zware metalen wil laten inspuiten als de media slechts de propaganda van de farmaceuten papagaait? Tenzij een toekomst met Alzheimer u aanspreekt wordt het blijkbaar de hoogste tijd uw informatie van andere bronnen dan TV en kranten te halen. Niet omdat u Tom Jefferson of Dr. Fudenburg moet geloven, maar omdat u pas na breed geïnformeerd te zijn een gefundeerde inschatting voor uzelf kunt maken.

Tot slot nog even kort over uw huisarts, die zal toch niet liegen?  De gemiddelde arts haalt zijn informatie uit de (gekleurde) wetenschappelijke publicaties van farmaceutische bedrijven, en bezoekt congressen die in exotische oorden door diezelfde farmaceuten aangeboden worden. Informatie zoals in dit artikel zullen de meeste artsen, net als de meeste andere mensen, afwijzen als complottheorie, ook al doe ik niets meer dan wijzen op alternatieve informatie. Hoe het met artsen af kan lopen die de realiteit doorzien en zich verzetten tegen de gevestigde is hierboven al aan de orde geweest.

De duistere agenda van Unicef

Bij Unicef denkt u waarschijnlijk aan een organisatie die het beste voor heeft met de mensheid, en speciaal met de armen en behoeftigen in Afrika. Misschien wordt het tijd dat u dat idee heroverweegt, want het lijkt er sterk op dat een Unicef-campagne om kinderen in Nigeria te vaccineren tegen polio in werkelijkheid bedoeld was voor het onvruchtbaar maken van deze kinderen. Dat is althans de conclusie die Dr. Haruna Kaita, een farmacie-wetenschapper van de Ahmadu Bello Universiteit in Zaria, heeft getrokken nadat hij monsters had laten analyseren in een laboratorium in India.
Gebruikmakend van door de Wereld Gezondheids Organisatie aanbevolen analyse-technieken werden verscheidene ernstige verontreinigingen in het vaccin aangetroffen. Sommige van de verontreinigingen zijn giftig, en anderen hebben een direct effect op het voorplantingssysteem, aldus Dr. Kaita. “Ikzelf en mijn vakgenoten konden niet geloven wat we gevonden hadden”.

U zou nu natuurlijk kunnen denken dat het Nigeriaanse vaccin per ongeluk met stoffen als oestrogeen verontreinigd was, ware het niet dat Unicef al eerder op dergelijke praktijken is betrapt. In 1995 won de katholieke vrouwenbond in de Filipijnen een rechtszaak tegen Unicef, waarna deze organisatie gedwongen werd haar anti-tetanus vaccinatieprogramma te beëindigen. De vaccins bleken namelijk vervuild te zijn met B-hCG, een stof die het voor vrouwen onmogelijk maakt een zwangerschap te volbrengen. Het Hooggerechtshof van de Filipijnen concludeerde dat reeds 3 miljoen vrouwen tussen de 12 en 45 jaar met het schadelijke vaccin waren behandeld. Mannen werden in deze campagne vreemd genoeg niet ingeënt, blijkbaar zijn die van nature al immuum voor tetanus?! Een tweede vreemd detail was dat de vaccinaties binnen dit programma vier maal herhaald moest worden, terwijl een tetanus-vaccinatie normaal gesproken slechts éénmaal nodig is om tien jaar lang bescherming te bieden. Een derde verdacht feit is dat de Wereld Gezondheids Organisatie volgens officiële bronnen gedurende 20 jaar aktief betrokken is geweest bij de ontwikkeling van een anti-vruchtbaarheidsvaccin op basis van aan verzwakte tetanus bacteriën gebonden hCG, precies het soort dat in de Filipijnen gebruikt werd.

Zo, nu weet u waar uw donaties voor gebruikt worden.

Bronnen:

http://www.lifesite.net/ldn/2004/mar/04031101.html
http://www.thinktwice.com/birthcon.htm